Master Duel: Leaks: Structure Deck: Spiral Spear Strike

Cập nhật ngày 09 tháng 03

Structure Deck mới

Spiral Spear Strike
Một Deck Box dành riêng cho Gaia the Magical Knight of Dragons. Giải phóng ngọn giáo và ngọn lửa kết hợp với sức mạnh của rồng; hãy kiểm soát đấu trường và bầu trời.

Deluxe Mate mớiCre: MasterDuelMeta

Lưu ý là những thông tin vẫn chưa được xác nhận bởi Konami cho tới khi có thông báo chính thức! Nếu các bạn có thắc mắc hoặc muốn chia sẻ ý kiến, hãy cho YGO Việt Nam biết nhé!Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam

Top