OCG: QCDB - 28 Token mới!

28 thiết kế token mới đã được tiết lộ vào hôm nay cho QUARTER CENTURY DUELIST BOX! 😱

Cre: YGOrganization

Các bạn nghĩ sao? Hãy cho YGO Việt Nam biết nhé!

Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam

Top