OCG: PP24 - Alt Artwork của Sky Striker Ace - Roze

Sky Striker Ace - Roze vừa có một alternative artwork mới ngay trong Promotion Pack 2024 và Sky Striker cứ thế mà tiếp tục archetype của mình!!! 🔥🔥🔥Sky Striker Ace - Roze

Cre: YGOrganization

Các bạn nghĩ sao? Hãy cho YGO Việt Nam biết nhé!

Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam

Top