Master Duel: The Bond of Duelists Event

Tổng quan


  • Để kỷ niệm 25 năm Yu-Gi-Oh! Card Game, Konami đang tổ chức một sự kiện PvP thú vị để truyền bá "Tình bạn" (Friendship) trên toàn thế giới!
  • Konami đang trao phần thưởng cho việc thu thập "Chuỗi tình bạn" (Friendship Chain) mà những người tham dự tại Lễ kỷ niệm Tokyo Dome có thể nhận được hoặc tham gia Duel PvP với các Duelist khác bằng Friendship Chain
  • Nhận được Magicians of Bonds and Unity cũng như các phần thưởng khác bằng cách hoàn thành bộ sưu tập Tình bạn của bạn!
  • Tình bạn (Friendship) không thể có được từ việc đầu hàng các trận Duel.Phần thưởng


FriendshipPhần thưởng
NhấtTitle: The Bond of Duelists
NhìIcon: The Legend of Duelist QUARTER CENTURY
BaIcon Frame: The Legend of Duelist QUARTER CENTURY Frame
BốnCard Case: Magicians of Bonds and Unity
Hoàn thành bộ sưu tậpRoyal Finish Magicians of Bonds and Unity

QR Code Link


Nếu bạn chỉ muốn nhận phần thưởng mà không cần đấu, bạn chỉ cần nhấp vào các liên kết này trên Thiết bị di động và Ứng dụng Master Duel của bạn sẽ cập nhật để cung cấp cho bạn chuỗi (chain) tương ứng. Đây là những bản phát hành theo thời gian nên các liên kết sẽ được thay đổi định kỳ.

ChainLink
GreenLink
YellowLink

IconProfile Frame

Card CaseNguồn: MasterDuelMeta

Các bạn nghĩ sao? Hãy cho YGO Việt Nam biết nhé!

Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam

Top