Dark Hole
Spell Normal
Dark Hole
HỐ đen
  • Archetype:
  • Hole

  • Lượt xem:
  • 3299
Hiệu ứng (VN):

Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.Hiệu ứng gốc (EN):

Destroy all monsters on the field.

Bản dịch này có đúng không ?
Top