Dark Hole
Dark Hole
  • Loại:
  • Spell Card

  • Dạng:
  • Normal

  • Archetype:
  • Hole

  • Lượt xem:
  • 1177Hiệu ứng (VN):

Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.Hiệu ứng gốc (EN):

Destroy all monsters on the field.Ban List:
Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Dark Hole - Master DuelGiá trị và các set có Dark Hole - TCG
Giá trị của Dark Hole
Cardmarket
1410 VND
Tcgplayer
10105 VND
Ebay
70265 VND
Amazon
22090 VND
Coolstuffinc
11515 VND
Các set có Dark Hole
(SR)2-Player Starter Deck: Yuya & Declan
169670 VND
(SR)Dark Beginning 1
217140 VND
(SHR)Dark Legion Starter Deck
53580 VND
(C)Demo Deck 2016
0 VND
(SR)Destiny Soldiers
54755 VND
(GUR)Gold Series: Haunted Mine
103165 VND
(SR)Legend of Blue Eyes White Dragon
273775 VND
(SR)Legend of Blue Eyes White Dragon
261085 VND
(SR)Legend of Blue Eyes White Dragon
308085 VND
(ScR)Legendary Collection 3: Yugi's World Mega Pack
116090 VND
(ScR)Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack
158625 VND
(UR)Legendary Hero Decks
51230 VND
(C)Legendary Hero Decks
39950 VND
(PIR)Noble Knights of the Round Table Box Set
116560 VND
(C)OTS Tournament Pack 12
43475 VND
(C)OTS Tournament Pack 12 (POR)
0 VND
(GUR)Premium Gold: Return of the Bling
72615 VND
(C)Realm of the Sea Emperor Structure Deck
31490 VND
(SHR)Saber Force Starter Deck
35485 VND
(C)Samurai Warlords Structure Deck
55930 VND
(UR)Space-Time Showdown Power-Up Pack
65095 VND
(C)Starter Deck: Codebreaker
30550 VND
(C)Starter Deck: Joey
38775 VND
(C)Starter Deck: Kaiba
66505 VND
(C)Starter Deck: Kaiba
161210 VND
(C)Starter Deck: Kaiba Reloaded
35015 VND
(C)Starter Deck: Link Strike
30550 VND
(C)Starter Deck: Pegasus
51700 VND
(C)Starter Deck: Yugi
34545 VND
(C)Starter Deck: Yugi
211735 VND
(C)Starter Deck: Yugi Evolution
51230 VND
(C)Starter Deck: Yugi Reloaded
42535 VND
(UR)Turbo Pack: Booster Five
417360 VND
(C)Turbo Pack: Booster Four
36190 VND
(C)Dark Beginning 1
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Dark Hole trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Dark Hole trong Master Duel