Jinzo
DARK 6
Jinzo
Người máy ngoại cảm - Jinzo
  • Archetype:
  • Jinzo

  • ATK:
  • 2400

  • DEF:
  • 1500

  • Lượt xem:
  • 3178
Hiệu ứng (VN):

Không thể kích hoạt Bài Bẫy và hiệu ứng của chúng trên sân. Vô hiệu hoá tất cả các hiệu ứng Bẫy trên sân.Hiệu ứng gốc (EN):

Trap Cards, and their effects on the field, cannot be activated. Negate all Trap effects on the field.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top