Level Limit - Area B
Spell Continuous
Level Limit - Area B
Khu giới hạn cấp độ - B
  • Lượt xem:
  • 1514
Hiệu ứng (VN):

Thay đổi tất cả quái thú Mặt-ngửa Cấp 4 hoặc lớn hơn thành Tư thế Phòng thủ.Hiệu ứng gốc (EN):

Change all face-up Level 4 or higher monsters to Defense Position.

Bản dịch này có đúng không ?
Top