Lightning Vortex
Spell Normal
Lightning Vortex  Hiệu ứng (VN):

  Bỏ 1 lá bài; phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.  Hiệu ứng gốc (EN):

  Discard 1 card; destroy all face-up monsters your opponent controls.

  Bản dịch này có đúng không ?
  Top