Lightning Vortex
Spell Normal
Lightning Vortex
Vòng xoáy sấm sét
  • Lượt xem:
  • 1440
Hiệu ứng (VN):

Bỏ 1 lá bài; phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.Hiệu ứng gốc (EN):

Discard 1 card; destroy all face-up monsters your opponent controls.

Bản dịch này có đúng không ?
Top