Mirror Force
Trap Normal
Mirror Force
  • Lượt xem:
  • 3027
Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ.Hiệu ứng gốc (EN):

When an opponent's monster declares an attack: Destroy all your opponent's Attack Position monsters.

Bản dịch này có đúng không ?
Top