Monster Reborn
Spell Normal
Monster Reborn  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
  Phân loại:  Bản dịch này có đúng không ?
  Top