Mystical Space Typhoon
Spell Quick
Mystical Space Typhoon  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.

  Bản dịch này có đúng không ?
  Top