Raigeki
Spell Normal
Raigeki
Tia chớp
  • Lượt xem:
  • 5098
Hiệu ứng (VN):

Phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.Hiệu ứng gốc (EN):

Destroy all monsters your opponent controls.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
Top