Reinforcement of the Army
Spell Normal
Reinforcement of the Army
Quân tiếp viện
  • Lượt xem:
  • 3032
Hiệu ứng (VN):

Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top