Right Leg of the Forbidden One
DARK 1
Right Leg of the Forbidden One
Chân phải của kẻ bị phong ấn
  • Archetype:
  • Exodia

  • ATK:
  • 200

  • DEF:
  • 300

  • Lượt xem:
  • 1469
Hiệu ứng (VN):

Một cấm chân phải bị phong ấn bởi ma thuật. Bất cứ ai phá vỡ được phong ấn này sẽ có sức mạnh tối thượng.Hiệu ứng gốc (EN):

A forbidden right leg sealed by magic. Whosoever breaks this seal will know infinite power.

Bản dịch này có đúng không ?
Top