Ring of Destruction
Ring of Destruction
  • Loại:
  • Trap Card

  • Dạng:
  • Normal

  • Lượt xem:
  • 1485Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của đối thủ: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng LP của chúng; phá huỷ quái thú ngửa đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó, sau đó gây sát thương cho đối thủ của bạn, bằng với sát thương bạn đã nhận. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ring of Destruction" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's turn: Target 1 face-up monster your opponent controls whose ATK is less than or equal to their LP; destroy that face-up monster, and if you do, take damage equal to its original ATK, then inflict damage to your opponent, equal to the damage you took. You can only activate 1 "Ring of Destruction" per turn.Ban List:
Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Ring of Destruction - Duel LinkGiá trị và các set có Ring of Destruction - TCG
Giá trị của Ring of Destruction
Cardmarket
6345 VND
Tcgplayer
17390 VND
Ebay
23500 VND
Amazon
43475 VND
Coolstuffinc
23265 VND
Các set có Ring of Destruction
(R)Battle Pack: Epic Dawn
70500 VND
(SFR)Battle Pack: Epic Dawn
79430 VND
(R)Champion Pack: Game Two
409605 VND
(UtR)Duelist Pack: Kaiba
814980 VND
(UR)Invasion of Chaos: Special Edition
178365 VND
(UR)Legendary Collection Kaiba Mega Pack
69325 VND
(C)Millennium Pack
42300 VND
(ScR)Pharaonic Guardian
572695 VND
(GUR)Premium Gold: Return of the Bling
53110 VND
(ScR)Retro Pack 2
5684180 VND
(C)Starter Deck: Link Strike
39950 VND
(C)Structure Deck: Seto Kaiba
41595 VND
(UR)The Lost Art Promotion G
271190 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Không có kết quả ở Duel Links
Deck sử dụng Ring of Destruction trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Ring of Destruction trong Master Duel

Meow (12570634)

Main: 42 Extra: 13

N Rarity
Darklord Nurse Reficule3 card
R Rarity
Giant Germ3 card
R Rarity
Marshmacaron3 card
R Rarity
Marshmallon1 card
N Rarity
Mecha Bunny3 card
N Rarity
Mecha-Dog Marron2 card
N Rarity
Michion, the Timelord1 card
N Rarity
Raphion, the Timelord1 card
R Rarity
Dice Jar2 card
N Rarity
Misfortune2 card
R Rarity
Spell Shattering Arrow1 card
R Rarity
Tremendous Fire3 card
R Rarity
Bad Reaction to Simochi3 card
R Rarity
Dimension Wall3 card
R Rarity
Gift Card3 card
R Rarity
Ring of Destruction3 card
N Rarity
The Paths of Destiny2 card
N Rarity
Trap Hole of Spikes1 card
R Rarity
Zoma the Spirit2 card
N Rarity
Geonator Transverser2 card
N Rarity
Powercode Talker1 card
R Rarity
Steel Star Regulator1 card
R Rarity
Triple Burst Dragon2 card
R Rarity
Grenosaurus1 card
R Rarity
Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition1 card
R Rarity
Number 49: Fortune Tune2 card
R Rarity
Number 65: Djinn Buster1 card
N Rarity
The Phantom Knights of Cursed Javelin1 card
N Rarity
Virtual World Shell - Jaja1 card