Thông tin tổng quan của Agent

LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha

Cần 17 UR

UR Rarity
Master Hyperion2 card
UR Rarity
Amphibious Swarmship Amblowhale1 card
UR Rarity
Firewall Dragon1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Ningirsu the World Chalice Warrior1 card
UR Rarity
The Agent of Mystery - Earth3 card
UR Rarity
Monster Reborn1 card
UR Rarity
World Legacy Succession2 card
UR Rarity
Bottomless Trap Hole1 card
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device1 card
UR Rarity
Crackdown2 card
UR Rarity
Warning Point1 card

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Protecting Spirit Loagaeth
SR Rarity
Protecting Spirit Loagaeth
Protecting Spirit Loagaeth
LIGHT7
Protecting Spirit Loagaeth
  • ATK:

  • 2400

  • DEF:

  • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Protecting Spirit Loagaeth" một lần mỗi lượt. Nếu hiệu ứng của quái thú Tiên mà bạn điều khiển được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ điều khiển và 1 quái thú Tư thế tấn công mà bạn điều khiển; loại bỏ lá bài của đối thủ đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy đổi quái thú của bạn thành Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can target 1 monster on the field; it cannot be destroyed by battle this turn. You can only use each of the following effects of "Protecting Spirit Loagaeth" once per turn. If an effect of a Fairy monster you control is activated (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. You can target 1 face-up card your opponent controls and 1 Attack Position monster you control; banish that opponent's card, and if you do, change your monster to Defense Position.Deck của AGENT trong DUEL LINKS
Top