Thông tin tổng quan của Archfiend

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
UR Rarity
Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
UR Rarity
Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
DARK 8
Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
Hoàng đế quỉ kinh hoàng đầu tiên
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế, nhưng ATK / DEF ban đầu của nó giảm đi một nửa. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này sắp bị phá hủy trong End Phase. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào, ngoại trừ quái thú Fiend. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Archfiend" khỏi tay của bạn hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Normal Summon this card without Tributing, but its original ATK/DEF become halved. If Summoned this way, this card is destroyed during the End Phase. You cannot Special Summon any monsters, except Fiend monsters. Once per turn: You can banish 1 "Archfiend" card from your hand or GY, then target 1 card on the field; destroy it.

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

R Rarity
Falling Down
R Rarity
Falling Down
R Rarity
Falling Down
Spell Equip
Falling Down
Suy sụp

  Hiệu ứng (VN):

  Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào quái thú của đối thủ; trang bị lá bài này cho nó. Hãy điều khiển nó. Phá hủy lá bài này trừ khi bạn điều khiển lá bài "Archfiend" Trong mỗi Standby Phase của đối thủ: Bạn chịu 800 sát thương.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Activate this card by targeting an opponent's monster; equip this card to it. Take control of it. Destroy this card unless you control an "Archfiend" card. During each of your opponent's Standby Phases: You take 800 damage.

  Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  FIRE
  Knightmare Phoenix
  Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
  • ATK:

  • 1900

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Trên

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú có tên khác nhau
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  DARK
  Knightmare Unicorn
  Kỳ lân khúc ác mộng mơ
  • ATK:

  • 2200

  • LINK-3

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú với các tên khác nhau
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

  Các Skill được sử dụng hàng đầu

  Power of Dark: 50%
  Bắt đầu Duel với Field Spell 'Yami' được kích hoạt.
  Yami
  Power of Dark: 50%
  Sealed Tombs: 50%
  Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn thấp hơn đối thủ từ 1000 trở lên. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, không người chơi nào có thể trục xuất các lá bài khỏi Mộ hoặc các quái thú Triệu hồi Đặc biệt khỏi Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
  Sealed Tombs: 50%
  Sealed Tombs
  Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn thấp hơn đối thủ từ 1000 trở lên. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, không người chơi nào có thể trục xuất các lá bài khỏi Mộ hoặc các quái thú Triệu hồi Đặc biệt khỏi Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
  Sealed Tombs

  Cần 11 UR

  UR Rarity
  Archfiend Emperor, the First Lord of Horror3 card
  UR Rarity
  D.D. Crow2 card
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn1 card
  UR Rarity
  Linkuriboh1 card
  UR Rarity
  Ningirsu the World Chalice Warrior1 card
  UR Rarity
  Abyss Actor - Comic Relief1 card
  UR Rarity
  Archfiend Eccentrick2 card

  Main: 20 Extra: 8

  UR Rarity
  Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
  UR Rarity
  Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
  Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
  DARK 8
  Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
  Hoàng đế quỉ kinh hoàng đầu tiên
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế, nhưng ATK / DEF ban đầu của nó giảm đi một nửa. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này sắp bị phá hủy trong End Phase. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào, ngoại trừ quái thú Fiend. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Archfiend" khỏi tay của bạn hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Normal Summon this card without Tributing, but its original ATK/DEF become halved. If Summoned this way, this card is destroyed during the End Phase. You cannot Special Summon any monsters, except Fiend monsters. Once per turn: You can banish 1 "Archfiend" card from your hand or GY, then target 1 card on the field; destroy it.


  UR Rarity
  Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
  UR Rarity
  Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
  Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
  DARK 8
  Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
  Hoàng đế quỉ kinh hoàng đầu tiên
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế, nhưng ATK / DEF ban đầu của nó giảm đi một nửa. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này sắp bị phá hủy trong End Phase. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào, ngoại trừ quái thú Fiend. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Archfiend" khỏi tay của bạn hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Normal Summon this card without Tributing, but its original ATK/DEF become halved. If Summoned this way, this card is destroyed during the End Phase. You cannot Special Summon any monsters, except Fiend monsters. Once per turn: You can banish 1 "Archfiend" card from your hand or GY, then target 1 card on the field; destroy it.


  UR Rarity
  Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
  UR Rarity
  Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
  Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
  DARK 8
  Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
  Hoàng đế quỉ kinh hoàng đầu tiên
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế, nhưng ATK / DEF ban đầu của nó giảm đi một nửa. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này sắp bị phá hủy trong End Phase. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào, ngoại trừ quái thú Fiend. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Archfiend" khỏi tay của bạn hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Normal Summon this card without Tributing, but its original ATK/DEF become halved. If Summoned this way, this card is destroyed during the End Phase. You cannot Special Summon any monsters, except Fiend monsters. Once per turn: You can banish 1 "Archfiend" card from your hand or GY, then target 1 card on the field; destroy it.


  UR Rarity
  D.D. Crow
  UR Rarity
  D.D. Crow
  D.D. Crow
  DARK 1
  D.D. Crow
  Quạ KgK
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
  Phân loại:

  UR Rarity
  D.D. Crow
  UR Rarity
  D.D. Crow
  D.D. Crow
  DARK 1
  D.D. Crow
  Quạ KgK
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
  Phân loại:

  UR Rarity
  Abyss Actor - Comic Relief
  UR Rarity
  Abyss Actor - Comic Relief
  Abyss Actor - Comic Relief
  DARK 38
  Abyss Actor - Comic Relief
  Diễn viên địa ngục - Hài sảng khoái
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" do bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; chuyển quyền điều khiển cả hai quái thú, sau đó phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Comic Relief" một lần trong lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ tấn công liên quan đến lá bài này. Một lần trong lượt, trong Standby Phase của bạn: Trao quyền điều khiển lá bài này cho đối thủ của bạn. Một lần trong lượt, nếu quyền điều khiển của lá bài ngửa này thay đổi: Kích hoạt hiệu ứng này; chủ sở hữu lá bài này có thể hủy 1 Lá bài Phép Úp "Abyss Script" trong Vùng Phép & Bẫy của họ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] You can target 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster you control and 1 monster your opponent controls; switch control of both monsters, then destroy this card. You can only use this effect of "Abyss Actor - Comic Relief" once per turn. [ Monster Effect ] You take no battle damage from attacks involving this card. Once per turn, during your Standby Phase: Give control of this card to your opponent. Once per turn, if control of this face-up card changes: Activate this effect; the owner of this card can destroy 1 Set "Abyss Script" Spell in their Spell & Trap Zone.


  SR Rarity
  Abyss Actor - Extras
  SR Rarity
  Abyss Actor - Extras
  Abyss Actor - Extras
  DARK 13
  Abyss Actor - Extras
  Diễn viên địa ngục - diễn viên phụ
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Nếu đối thủ điều khiển một quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Extras" một lần trong lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Bạn có thể Hiến tế lá bài này; đặt 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn, đồng thời trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" , cũng như không kích hoạt Hiệu ứng Pendulum của "Abyss Actor - Extras". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Extras" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] If your opponent controls a monster: You can Special Summon this card from your Pendulum Zone. You can only use this effect of "Abyss Actor - Extras" once per turn. [ Monster Effect ] You can Tribute this card; place 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone, also for the rest of this turn, you cannot Special Summon monsters, except "Abyss Actor" monsters, nor activate the Pendulum Effect of "Abyss Actor - Extras". You can only use this effect of "Abyss Actor - Extras" once per turn.


  SR Rarity
  Abyss Actor - Extras
  SR Rarity
  Abyss Actor - Extras
  Abyss Actor - Extras
  DARK 13
  Abyss Actor - Extras
  Diễn viên địa ngục - diễn viên phụ
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Nếu đối thủ điều khiển một quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Extras" một lần trong lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Bạn có thể Hiến tế lá bài này; đặt 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn, đồng thời trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" , cũng như không kích hoạt Hiệu ứng Pendulum của "Abyss Actor - Extras". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Extras" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] If your opponent controls a monster: You can Special Summon this card from your Pendulum Zone. You can only use this effect of "Abyss Actor - Extras" once per turn. [ Monster Effect ] You can Tribute this card; place 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone, also for the rest of this turn, you cannot Special Summon monsters, except "Abyss Actor" monsters, nor activate the Pendulum Effect of "Abyss Actor - Extras". You can only use this effect of "Abyss Actor - Extras" once per turn.


  SR Rarity
  Abyss Actor - Mellow Madonna
  SR Rarity
  Abyss Actor - Mellow Madonna
  Abyss Actor - Mellow Madonna
  DARK 7
  Abyss Actor - Mellow Madonna
  Diễn viên địa ngục - Mellow Madonna
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Bạn có thể trả 1000 LP; thêm 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Mellow Madonna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Pendulum "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời đi ô). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần trong lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Tăng 100 ATK cho mỗi Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần mỗi lượt.
  ● Khi quái thú Pendulum bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn.
  ● Nếu một Bài Phép hoặc hiệu ứng "Abyss Script" được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, nhưng đưa nó về tay trong End Phase.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] You can pay 1000 LP; add 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Mellow Madonna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" Pendulum Monsters (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. [ Monster Effect ] Gains 100 ATK for each "Abyss Script" Spell in your GY. You can only use each of the following effects of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. ● When a Pendulum Monster you control is destroyed by battle: You can Special Summon this card from your hand. ● If an "Abyss Script" Spell Card or effect is activated: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck, but return it to the hand during the End Phase.


  SR Rarity
  Abyss Actor - Mellow Madonna
  SR Rarity
  Abyss Actor - Mellow Madonna
  Abyss Actor - Mellow Madonna
  DARK 7
  Abyss Actor - Mellow Madonna
  Diễn viên địa ngục - Mellow Madonna
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Bạn có thể trả 1000 LP; thêm 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Mellow Madonna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Pendulum "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời đi ô). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần trong lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Tăng 100 ATK cho mỗi Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần mỗi lượt.
  ● Khi quái thú Pendulum bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn.
  ● Nếu một Bài Phép hoặc hiệu ứng "Abyss Script" được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, nhưng đưa nó về tay trong End Phase.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] You can pay 1000 LP; add 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Mellow Madonna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" Pendulum Monsters (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. [ Monster Effect ] Gains 100 ATK for each "Abyss Script" Spell in your GY. You can only use each of the following effects of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. ● When a Pendulum Monster you control is destroyed by battle: You can Special Summon this card from your hand. ● If an "Abyss Script" Spell Card or effect is activated: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck, but return it to the hand during the End Phase.


  SR Rarity
  Abyss Actor - Mellow Madonna
  SR Rarity
  Abyss Actor - Mellow Madonna
  Abyss Actor - Mellow Madonna
  DARK 7
  Abyss Actor - Mellow Madonna
  Diễn viên địa ngục - Mellow Madonna
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Bạn có thể trả 1000 LP; thêm 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Mellow Madonna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Pendulum "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời đi ô). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần trong lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Tăng 100 ATK cho mỗi Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần mỗi lượt.
  ● Khi quái thú Pendulum bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn.
  ● Nếu một Bài Phép hoặc hiệu ứng "Abyss Script" được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, nhưng đưa nó về tay trong End Phase.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] You can pay 1000 LP; add 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Mellow Madonna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" Pendulum Monsters (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. [ Monster Effect ] Gains 100 ATK for each "Abyss Script" Spell in your GY. You can only use each of the following effects of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. ● When a Pendulum Monster you control is destroyed by battle: You can Special Summon this card from your hand. ● If an "Abyss Script" Spell Card or effect is activated: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck, but return it to the hand during the End Phase.


  R Rarity
  Abyss Actor - Sassy Rookie
  R Rarity
  Abyss Actor - Sassy Rookie
  Abyss Actor - Sassy Rookie
  DARK 42
  Abyss Actor - Sassy Rookie
  Diễn viên địa ngục - Tân binh hỗn xược
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Abyss Actor" bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể phá huỷ lá bài này thay thế.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Lần đầu tiên lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong mỗi lượt, nó không bị phá huỷ. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này trong Vùng quái thú của chủ sở hữu nó bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Sassy Rookie". Nếu lá bài này trong Vùng Pendulum bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] If an "Abyss Actor" monster(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can destroy this card instead. [ Monster Effect ] The first time this card would be destroyed by battle or card effect each turn, it is not destroyed. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's Monster Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" monster from your Deck, except "Abyss Actor - Sassy Rookie". If this card in the Pendulum Zone is destroyed: You can target 1 Level 4 or lower monster your opponent controls; destroy it.


  SR Rarity
  Abyss Actor - Wild Hope
  SR Rarity
  Abyss Actor - Wild Hope
  Abyss Actor - Wild Hope
  DARK 42
  Abyss Actor - Wild Hope
  Diễn viên địa ngục - Hi vọng hoang dại
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Abyss Actor" trong Vùng Pendulum khác của bạn; Quy mô Pendulum của nó trở thành 9 cho đến hết lượt này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Một lần trong lượt: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 100 ATK ứng với mỗi quái thú "Abyss Actor" mà bạn hiện điều khiển với các tên khác nhau, cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Wild Hope". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Wild Hope" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Abyss Actor" card in your other Pendulum Zone; its Pendulum Scale becomes 9 until the end of this turn, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" monsters (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn: You can make this card gain 100 ATK for each "Abyss Actor" monster you currently control with different names, until the end of this turn. If this card is destroyed by battle or card effect: You can add 1 "Abyss Actor" card from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Wild Hope". You can only use this effect of "Abyss Actor - Wild Hope" once per turn.


  SR Rarity
  Abyss Actor - Wild Hope
  SR Rarity
  Abyss Actor - Wild Hope
  Abyss Actor - Wild Hope
  DARK 42
  Abyss Actor - Wild Hope
  Diễn viên địa ngục - Hi vọng hoang dại
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Abyss Actor" trong Vùng Pendulum khác của bạn; Quy mô Pendulum của nó trở thành 9 cho đến hết lượt này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Một lần trong lượt: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 100 ATK ứng với mỗi quái thú "Abyss Actor" mà bạn hiện điều khiển với các tên khác nhau, cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Wild Hope". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Wild Hope" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Abyss Actor" card in your other Pendulum Zone; its Pendulum Scale becomes 9 until the end of this turn, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" monsters (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn: You can make this card gain 100 ATK for each "Abyss Actor" monster you currently control with different names, until the end of this turn. If this card is destroyed by battle or card effect: You can add 1 "Abyss Actor" card from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Wild Hope". You can only use this effect of "Abyss Actor - Wild Hope" once per turn.


  UR Rarity
  Archfiend Eccentrick
  UR Rarity
  Archfiend Eccentrick
  Archfiend Eccentrick
  LIGHT 37
  Archfiend Eccentrick
  Quỉ dối kỳ dị
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy khác trên sân; phá huỷ cả nó và lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Eccentrick" một lần trong lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Eccentrick" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] You can target 1 other Spell/Trap on the field; destroy both it and this card. You can only use this effect of "Archfiend Eccentrick" once per turn. [ Monster Effect ] You can Tribute this card, then target 1 monster on the field; destroy it. You can only use this effect of "Archfiend Eccentrick" once per turn.


  UR Rarity
  Archfiend Eccentrick
  UR Rarity
  Archfiend Eccentrick
  Archfiend Eccentrick
  LIGHT 37
  Archfiend Eccentrick
  Quỉ dối kỳ dị
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy khác trên sân; phá huỷ cả nó và lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Eccentrick" một lần trong lượt.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Eccentrick" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] You can target 1 other Spell/Trap on the field; destroy both it and this card. You can only use this effect of "Archfiend Eccentrick" once per turn. [ Monster Effect ] You can Tribute this card, then target 1 monster on the field; destroy it. You can only use this effect of "Archfiend Eccentrick" once per turn.


  SR Rarity
  Archfiend Palabyrinth
  SR Rarity
  Archfiend Palabyrinth
  Archfiend Palabyrinth
  Spell Field
  Archfiend Palabyrinth
  Mê cung điện quỉ

   Hiệu ứng (VN):

   Tất cả quái thú thuộc loại Fiend-Type mà bạn điều khiển được tăng 500 ATK. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Archfiend" mà bạn điều khiển; loại bỏ 1 quái thú Loại Beast khác mà bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, 1 "Archfiend" có cùng Cấp độ với quái thú được chọn làm mục tiêu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Palabyrinth" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   All Fiend-Type monsters you control gain 500 ATK. You can target 1 "Archfiend" monster you control; banish 1 other Fiend-Type monster you control, and if you do, Special Summon from your hand, Deck, or Graveyard, 1 "Archfiend" monster with same Level as the targeted monster. You can only use this effect of "Archfiend Palabyrinth" once per turn.


   SR Rarity
   Archfiend Palabyrinth
   SR Rarity
   Archfiend Palabyrinth
   Archfiend Palabyrinth
   Spell Field
   Archfiend Palabyrinth
   Mê cung điện quỉ

    Hiệu ứng (VN):

    Tất cả quái thú thuộc loại Fiend-Type mà bạn điều khiển được tăng 500 ATK. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Archfiend" mà bạn điều khiển; loại bỏ 1 quái thú Loại Beast khác mà bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, 1 "Archfiend" có cùng Cấp độ với quái thú được chọn làm mục tiêu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Palabyrinth" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    All Fiend-Type monsters you control gain 500 ATK. You can target 1 "Archfiend" monster you control; banish 1 other Fiend-Type monster you control, and if you do, Special Summon from your hand, Deck, or Graveyard, 1 "Archfiend" monster with same Level as the targeted monster. You can only use this effect of "Archfiend Palabyrinth" once per turn.


    R Rarity
    Falling Down
    R Rarity
    Falling Down
    Falling Down
    Spell Equip
    Falling Down
    Suy sụp

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào quái thú của đối thủ; trang bị lá bài này cho nó. Hãy điều khiển nó. Phá hủy lá bài này trừ khi bạn điều khiển lá bài "Archfiend" Trong mỗi Standby Phase của đối thủ: Bạn chịu 800 sát thương.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate this card by targeting an opponent's monster; equip this card to it. Take control of it. Destroy this card unless you control an "Archfiend" card. During each of your opponent's Standby Phases: You take 800 damage.


     R Rarity
     Falling Down
     R Rarity
     Falling Down
     Falling Down
     Spell Equip
     Falling Down
     Suy sụp

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào quái thú của đối thủ; trang bị lá bài này cho nó. Hãy điều khiển nó. Phá hủy lá bài này trừ khi bạn điều khiển lá bài "Archfiend" Trong mỗi Standby Phase của đối thủ: Bạn chịu 800 sát thương.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate this card by targeting an opponent's monster; equip this card to it. Take control of it. Destroy this card unless you control an "Archfiend" card. During each of your opponent's Standby Phases: You take 800 damage.


      SR Rarity
      Gravity Controller
      SR Rarity
      Gravity Controller
      Gravity Controller
      DARK
      Gravity Controller
      Người điều khiển trọng lực
      • ATK:

      • 1000

      • LINK-1

      Mũi tên Link:

      Dưới-Trái


      Hiệu ứng (VN):

      1 quái thú không Link trong Vùng quái thú phụ
      Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với một quái thú trong Vùng quái thú Chính. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này vào Deck.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 non-Link Monster in an Extra Monster Zone Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card in the Extra Monster Zone cannot be destroyed by battle with a monster in the Main Monster Zone. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster in the Extra Monster Zone: You can return both that opponent's monster and this card to the Deck.


      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      Knightmare Cerberus
      EARTH
      Knightmare Cerberus
      Cerberus khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1600

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trái

      Trên


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      Knightmare Phoenix
      FIRE
      Knightmare Phoenix
      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1900

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      Knightmare Unicorn
      DARK
      Knightmare Unicorn
      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 2200

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú với các tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


      UR Rarity
      Linkuriboh
      UR Rarity
      Linkuriboh
      Linkuriboh
      DARK
      Linkuriboh
      Kuriboh liên kết
      • ATK:

      • 300

      • LINK-1

      Mũi tên Link:

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      1 quái thú Cấp 1
      Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


      UR Rarity
      Ningirsu the World Chalice Warrior
      UR Rarity
      Ningirsu the World Chalice Warrior
      Ningirsu the World Chalice Warrior
      EARTH
      Ningirsu the World Chalice Warrior
      Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
      • ATK:

      • 2500

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trái

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú Link
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


      SR Rarity
      Rasterliger
      SR Rarity
      Rasterliger
      Rasterliger
      LIGHT
      Rasterliger
      Sư hổ Raster
      • ATK:

      • 2000

      • LINK-4

      Mũi tên Link:

      Trên

      Trái

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú, ngoại trừ Token
      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.


      SR Rarity
      Security Dragon
      SR Rarity
      Security Dragon
      Security Dragon
      LIGHT
      Security Dragon
      Rồng an ninh
      • ATK:

      • 1100

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú
      Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.      Deck của ARCHFIEND trong DUEL LINKS