Thông tin tổng quan của Chain Beat

Destiny Draw: Monster Reborn
Có thể được sử dụng trước khi bạn rút bài bình thường nếu Điểm Sinh Mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn. Lượt rút bài bình thường của bạn trong lượt này sẽ là "Monster Reborn", từ Bộ bài của bạn.
Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái vật có 3000 ATK trở lên, bạn có thể sử dụng Kỹ năng này bất kể Điểm sinh mệnh của bạn là bao nhiêu.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw: Monster Reborn

Cần 17 UR

UR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King1 card
UR Rarity
Gagaga Cowboy1 card
UR Rarity
Number 39: Utopia1 card
UR Rarity
Number 47: Nightmare Shark1 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray1 card
UR Rarity
Monster Reborn1 card
UR Rarity
Bottomless Trap Hole1 card
UR Rarity
Compulsory Escape Device2 card
UR Rarity
Drowning Mirror Force3 card
UR Rarity
Jelly Cannon1 card
UR Rarity
Mirror Wall1 card
UR Rarity
Needle Ceiling3 card

Main: 30 Extra: 7


Deck của CHAIN BEAT trong DUEL LINKS
Top