Thông tin tổng quan của Cipher

The Tie that Binds
Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái vật ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái vật trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
The Tie that Binds

Cần 14 UR

UR Rarity
Galatea, the Orcust Automaton1 card
UR Rarity
Knightmare Mermaid1 card
UR Rarity
Abyss Dweller1 card
UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
UR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Dragon1 card
UR Rarity
Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon1 card
UR Rarity
Book of Moon3 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone1 card
UR Rarity
Mystical Space Typhoon2 card
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device1 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison1 card

Main: 24 Extra: 8


Deck của CIPHER trong DUEL LINKS