Thông tin tổng quan của Gaia

Nhìn chung

Gaia là một Archetype dựa trên phép Dung hợp tập trung vào việc Triệu hồi "Gaia the Dragon Champion", đặc biệt là Gaia the Magical Knight of DragonsSky Galloping Gaia the Dragon Champion. Nó hoàn thành điều này với sự nhất quán tuyệt đối của Galloping Gaia được cung cấp bởi Skill - The Dragon Knight's Path. Nhờ sự ổn định của việc tìm kiếm của Soldier Gaia The Fierce KnightGaia the Fierce Knight Origin, Gaia chứng tỏ là một bộ bài kiên cường có thể mạnh mẽ vượt qua ngay cả những tình huống khó khăn nhất.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

The Dragon Knight's Path
Có thể được sử dụng bằng cách trả 1 quái vật trong tay của bạn về Bộ bài của bạn. Đặt 1 "Galloping Gaia" úp vào Vùng Môi trường của bạn từ Bộ bài của bạn. Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú sau đây cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 8 "Gaia The Fierce Knight" trở lên, quái thú hoặc quái thú Loại Rồng cấp 5. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. ● Quái thú dung hợp sử dụng quái thú "Gaia The Fierce Knight" làm Nguyên liệu kết hợp. ● Quái thú "Gaia The Fierce Knight". ● Quái thú "Black Luster Soldier" ● Quái thú loại rồng cấp 5
The Dragon Knight's Path

Main: 20 Extra: 7


Deck của GAIA trong DUEL LINKS