Hướng Dẫn Chơi Gaia

Hướng Dẫn Chơi Gaia

F2P có thể chơi : có thể ( nhưng chỉ x1 SD )
Deck có dành cho newbie không : tất nhiên là có, chỉ với x3 structure deck bạn đã có thể có gần như tất cả core deck
Lối chơi : Control

Sơ Lược : Gaia The Fierce Knight lần đầu tiên được xuất hiện trong Duel Monsters vào ngày 16 tháng 12 năm 1998. Trong trận đấu Yugi Vs Haga, Yugi đã dùng Gaia dung hợp với Curse Of Dragon và tạo ra Gaia The Dragon Champion và đó là hình tượng nguyên mẫu để tạo nên các lá gaia sau này

Trong duel links Gaia có 2 lối chơi chính đó là dùng lượng ATK to hoặc thay đổi tư thế của quái thú đối phương rồi đấm hoặc control bằng effect khi mix với nhiều staple. Sau đây chúng ta sẽ đến với core deck

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill


The Dragon Knight's Path (Skill Card) (100%)

UR Rarity
The Dragon Knight's Path (Skill Card)
UR Rarity
The Dragon Knight's Path (Skill Card)
The Dragon Knight's Path (Skill Card)
The Dragon Knight's Path (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng bằng cách trả 1 quái thú trong tay của bạn về Deck của bạn. Úp 1 "Galloping Gaia" vào Vùng bài Phép Môi Trường của bạn từ Deck của bạn. Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú sau đây cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo.
Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu trận Đấu từ Deck có 8 "Gaia The Fierce Knight", quái thú hoặc quái thú rồng Cấp 5. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
● Quái thú Fusion sử dụng quái thú "Gaia The Fierce Knight" làm Nguyên liệu Fusion.
● Quái thú "Gaia The Fierce Knight" .
● Quái thú "Black Luster Soldier"
● Quái thú loại rồng Cấp 5


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used by returning 1 monster in your hand to your Deck. Place 1 "Galloping Gaia" face-up in your Field Zone from your Deck. After using this Skill, you can only Special Summon following monsters until the end of your next turn. This Skill will only activate if you begin the Duel with a Deck that has 8 or more "Gaia The Fierce Knight", monsters or Level 5 Dragon-Type monsters. This Skill can only be used once per Duel. ● A Fusion Monster that use "Gaia The Fierce Knight" monsters as Fusion Material . ● "Gaia The Fierce Knight" monster . ● "Black Luster Soldier" monster ● Level 5 Dragon-Type monster


The Dragon Knight's Path ( Con đường của kỵ sĩ rồng ) có hiệu ứng như sau :

Có thể được sử dụng bằng cách trả 1 quái vật trong tay của bạn về Bộ bài của bạn. Đặt 1 "Galloping Gaia" ngửa vào Vùng Môi trường của bạn từ Bộ bài của bạn. Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú sau đây cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 8 quái thú "Gaia The Fierce Knight" hoặc quái thú Loại Rồng cấp 5 trở lên. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
 ● Quái thú dung hợp sử dụng quái thú "Gaia The Fierce Knight" làm Nguyên liệu dung hợp.
 ● Quái thú "Gaia The Fierce Knight". 
● Quái thú "Black Luster Soldier" 
● Quái thú loại rồng cấp 5

Chỉ cần đạt các điều kiện trên, bạn hoàn toàn có thể set thẳng Galloping Gaia cực kỳ bá đạo mà mình đã phân tích ở trênCore Deck

Core deck đã những lá bài bắt buộc phải có để chơi hoặc có để bộ bài có thể mạnh và ổn định. Thế nên core deck thường sẽ đem x2 đến x3 để tăng tỉ lệ bóc lên cũng như là nguồn sức mạnh chính của deck

Curse of Dragonfire và Gaia the Magical Knight (X3)

SR Rarity
Curse of Dragonfire
SR Rarity
Curse of Dragonfire
Curse of Dragonfire
DARK 5
Curse of Dragonfire
Rồng lời nguyền hoả ngục
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép Môi Trường trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Field Spell on the field; destroy it. Once per turn: You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Materials, including this card.


SR Rarity
Gaia the Magical Knight
SR Rarity
Gaia the Magical Knight
Gaia the Magical Knight
LIGHT 7
Gaia the Magical Knight
Kỵ sĩ ma thuật Gaia
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

(Lá bài này cũng luôn được coi là lá bài "Gaia The Fierce Knight" .)
Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc đối thủ của bạn điều khiển quái thú có từ 2300 ATK hoặc lớn hơn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến Tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng Cấp 5 từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gaia the Magical Knight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card is also always treated as a "Gaia The Fierce Knight" card.) If you control no monsters, or your opponent controls a monster with 2300 or more ATK, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 5 Dragon monster from your hand or GY in Defense Position. You can only use this effect of "Gaia the Magical Knight" once per turn.


Gaia The Magical Knight là một lá mở combo rất mạnh. Nó có khả năng tự xem bản thân như là Gaia The Fierce Knight khiến cho bản thân nó có khả năng mix chung với những lá bài yêu cầu từ khoá ấy. Đồng thời quái vật này triệu hồi không cần Hiến tế với điều kiện rất đơn giản : đó là bạn không điều khiển quái thú hoặc đối phương có quái 2300 ATK hoặc cao hơn, điều này làm cho gaia này đi sau hay đi trước đều mạnh, trong đó đi trước sẽ gây áp đảo đối thủ rất mạnh ( mình sẽ nói ở phần Gaia dung hợp ). Khi quái này được triệu hồi thường hoặc đặc biệt thì bạn có thể chọn 1 quái thú rồng Level 5 hoặc cao hơn từ tay hoặc mộ trong tư thế phòng thủ để combo cũng như tái tạo lại con rồng đã ở dưới mộ. Điều này tạo điều kiện cho việc triệu hồi quái thú Curse Of Dragonfire.


Curse Of Dragonfire là một lá bài đi chung với Gaia The Magical Knight rất hiệu quả khi nó có thể dung hợp quái thú dung hợp từ extra deck một lần mỗi lượt bằng cách dùng quái thú bạn điều khiển và lá bài này. Chưa kể tới việc khi nó lên sân có thể bắn free 1 ma pháp môi trường nên đây là một lá bài mạnh vừa có khả năng dung hợp không cần ma pháp dung hợp, còn có khả năng phá môi trường có lợi cho đối phương như Harpies' Hunting Ground hay Golden Castle Of Stromberg

Sky Galloping Gaia the Dragon Champion và Gaia the Magical Knight of Dragons (X2-3)

SR Rarity
Sky Galloping Gaia the Dragon Champion
SR Rarity
Sky Galloping Gaia the Dragon Champion
Sky Galloping Gaia the Dragon Champion
WIND 7
Sky Galloping Gaia the Dragon Champion
Kỵ sĩ rồng Gaia bay xuyên trời
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

1 "Gaia The Fierce Knight" + 1 quái thú rồng
Tên của lá bài này trở thành "Gaia the Dragon Champion" khi nó ở trên sân. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Spiral Spear Strike" từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú đó của đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 "Gaia The Fierce Knight" monster + 1 Dragon-Type monster This card's name becomes "Gaia the Dragon Champion" while it is on the field. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Spiral Spear Strike" from your Deck or Graveyard to your hand. When this card declares an attack on an opponent's monster: You can change the battle position of that opponent's monster.


UR Rarity
Gaia the Magical Knight of Dragons
UR Rarity
Gaia the Magical Knight of Dragons
Gaia the Magical Knight of Dragons
WIND 7
Gaia the Magical Knight of Dragons
Kỵ sĩ rồng ma thuật Gaia
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

1 quái thú "Gaia The Fierce Knight" + 1 quái thú Rồng Cấp 5
Tên của lá bài này trở thành "Gaia the Dragon Champion" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Gaia the Magical Knight of Dragons" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài khác trên sân; lá bài này mất chính xác 2600 ATK và nếu có, hãy phá hủy lá bài đó. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được 2600 ATK.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 "Gaia The Fierce Knight" monster + 1 Level 5 Dragon monster This card's name becomes "Gaia the Dragon Champion" while on the field. You can only use each of the following effects of "Gaia the Magical Knight of Dragons" once per turn. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 other card on the field; this card loses exactly 2600 ATK, and if it does, destroy that card. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can make this card gain 2600 ATK.


Gaia The Magical Knight Of Dragons là quái thú chủ lực của bộ bài gaia trong duel links hiện tại, với nguyên liệu dung hợp là 1 Gaia The Fierce Knight và 1 quái thú rồng Level 5. Đây là quái thú có khả năng bắn phá cũng như là quái thú control rất mạnh của bộ bài này, đồng thời Gaia The Magical Knight Of Dragons khi ra sân trong lượt đầu tiên tạo ra 1 áp lực cực kỳ khủng khiếp đối với đối phương. Lá bài này tự coi bản thân mình là Gaia The Dragon Champion nên có thể mix rất tốt với từ khoá ấy. Lá bài này có 2 hiệu ứng và cái nào cũng đáng sợ như :


 Hiệu ứng đầu tiên là quick effect cho phép chúng ta target 1 lá bài khác trên sân, lá bài này sẽ mất đi ĐÚNG 2600 ATK, và nếu nó mất ĐÚNG 2600 ATK, thì phá hủy lá bài vừa target

Hiệu ứng thứ 2 chính là nếu bạn tiêu diệt quái thú đối phương bằng chiến đấu dùng lá bài này. Bạn có thể tăng thêm 2600 ATK cho nó

1 effect để control, 1 effect để OTK quá mạnh cho 1 quái thú chủ lực thiên hướng tấn công như Gaia The Magical Knight Of Dragons

Sky Galloping Gaia The Dragon Champion là một lá bài dung hợp tự xem bản thân là Gaia The Dragon Champion yêu cầu nguyên liệu là Gaia The Fierce Knight và 1 quái thú rồng, đây là quái thú dung hợp có khả năng tấn công những quái thú chủ lực ATK 2600 hoặc hơn nhưng lại thủ yếu như Chaos Dragon Levianeer ( ATK 3000 thủ 0 ) bằng cách thay đổi tư thế của quái thú đối phương khi lá bài này tấn công. Ngoài ra khi lá bài này được triệu hồi đặc biệt thì có thể lấy ma pháp vĩnh cửu Spiral Spear Strike từ bộ bài hoặc tái tạo lại từ mộ lên tay

Spiral Spear Strike và Soldier Gaia the Fierce Knight (X1)

SR Rarity
Spiral Spear Strike
SR Rarity
Spiral Spear Strike
Spiral Spear Strike
Spell Continuous
Spiral Spear Strike
Xoáy ốc chọc thủng

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu "Gaia The Fierce Knight", "Swift Gaia the Fierce Knight", hoặc "Gaia the Dragon Champion" mà bạn điều khiển tấn công một quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu "Gaia the Dragon Champion" gây sát thương chiến đấu bằng hiệu ứng này: Rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If "Gaia The Fierce Knight", "Swift Gaia the Fierce Knight", or "Gaia the Dragon Champion" you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If "Gaia the Dragon Champion" inflicts battle damage with this effect: Draw 2 cards, then discard 1 card.


  UR Rarity
  Soldier Gaia the Fierce Knight
  UR Rarity
  Soldier Gaia the Fierce Knight
  Soldier Gaia the Fierce Knight
  DARK 8
  Soldier Gaia the Fierce Knight
  Lính kỵ sĩ hắc ám Gaia
  • ATK:

  • 2600

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Fusion rồng; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế Tấn công trên sân; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 7 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Soldier Gaia the Fierce Knight". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Soldier Gaia the Fierce Knight" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (Quick Effect): You can Tribute 1 Dragon Fusion Monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can target 1 Attack Position monster on the field; change it to Defense Position. You can Tribute this card; add 1 Level 7 or higher Warrior monster from your Deck to your hand, except "Soldier Gaia the Fierce Knight". You can only use each effect of "Soldier Gaia the Fierce Knight" once per turn.


  Spiral Spear Strike là một ma pháp vĩnh cửu có chứa 3 từ khoá quan trọng của deck gaia đó chính là Gaia The Fierce Knight, Swift Gaia The Fierce Knight và Gaia The Dragon Champion. Cụ thể nếu quái có chứa 1 trong 3 từ khoá đó tấn công quái thú phòng thủ sẽ gây sát thương xuyên giáp. Ngoài ra riêng Gaia The Dragon Champion gây sát thương theo thiệt hại xuyên giáp nhờ hiệu ứng của chính lá bài này, bạn có thể đào sâu tới 2 lá trong bộ bài và bỏ 1 lá. Điều này không khác gì Graceful Charity vĩnh cửu nhưng yếu hơn cả. Ngoài ra việc đào 2 lá từ bộ bài cho phép bạn dễ kiếm tech card hay staple hơn, cũng như kiếm được những lá mang tính comeback mạnh như

  Gaia The Magical Knight


  Soldier Gaia The Fierce Knight là lá bài sinh ra để cho deck Gaia có khả năng kết thúc đối phương chỉ trong 1 lượt. Dù con này được triệu hồi bằng cách hiến tế 1 quái vật rồng dung hợp để nhảy lên sân, nhưng nó là quick effect, điều này đồng nghĩa với việc sau khi Gaia The Dragon Champion tấn công và bạn cảm thấy có thể dứt điểm trận đấu thì việc nhảy Soldier Gaia The Fierce Knight sẽ làm tốt điều đó. Nếu quái đối phương có khả năng gây bất lợi cho bạn nhờ ATK trong khi Gaia The Magical Knight Of Dragons đã kiệt sức vì đã sài effect, bạn có thể nhảy con này ra, chuyển đổi tư thế quái đối phương hoặc không tùy vào khi nào cơ lợi với bản thân bạn và tiêu diệt quái thú đó. Ngoài ra nếu quái thú này còn ở trên sân bạn có thể hiến tế chính nó để thêm 1 quái chiến binh Level 7 hoặc cao hơn từ bộ bài lên tay. Ở đây Level 7 ám chỉ Gaia The Fierce Knight, còn cao hơn Level 7 ám chỉ Level 8 Black Luster Soldier. Bạn có thể search Gaia The Magical Knight để lôi Curse Of Dragonfire và combo ra thêm 1 con Gaia The Magical Knight Of Dragons hoặc Sky Galloping Gaia The Dragon Champion.

  Galloping Gaia và Gateway to Chaos (X1-2)

  SR Rarity
  Galloping Gaia
  SR Rarity
  Galloping Gaia
  Galloping Gaia
  Spell Field
  Galloping Gaia
  Gaia phi bứt phá

   Hiệu ứng (VN):

   Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng trong Battle Phase khi "Gaia the Dragon Champion" đang ở trong Vùng quái thú của bạn. Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
   ● Bạn có thể tiết lộ 1 "Gaia The Fierce Knight" trong tay mình; thêm 1 quái thú Rồng Cấp 5 từ Deck của bạn lên tay của bạn.
   ● Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Rồng Cấp 5 trong tay mình; thêm 1 "Gaia The Fierce Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
   Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Galloping Gaia" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Your opponent cannot activate cards or effects during the Battle Phase while "Gaia the Dragon Champion" is in your Monster Zone. You can activate 1 of the following effects. ● You can reveal 1 "Gaia The Fierce Knight" monster in your hand; add 1 Level 5 Dragon monster from your Deck to your hand. ● You can reveal 1 Level 5 Dragon monster in your hand; add 1 "Gaia The Fierce Knight" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Galloping Gaia" once per turn.


   SR Rarity
   Gateway to Chaos
   SR Rarity
   Gateway to Chaos
   Gateway to Chaos
   Spell Field
   Gateway to Chaos
   Cổng hỗn mang

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Thêm 1 quái thú Ritual "Black Luster Soldier" "Gaia The Fierce Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Mỗi khi (các) Lá bài quái thú được gửi từ tay hoặc sân đến Mộ, hãy đặt 1 Counter Phép trên lá bài này cho mỗi lá bài đó (tối đa 6). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Phép khỏi lá bài này; thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Gateway to Chaos" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: Add 1 "Black Luster Soldier" Ritual Monster or 1 "Gaia The Fierce Knight" monster from your Deck to your hand. Each time a Monster Card(s) is sent from the hand or field to the GY, place 1 Spell Counter on this card for each of those cards (max. 6). Once per turn: You can remove 3 Spell Counters from this card; add 1 Ritual Spell from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Gateway to Chaos" per turn.


    Galloping Gaia là một ma pháp môi trường có khả năng +1 hand mỗi lượt, cũng như khả năng search được từ bộ bài lên sân nhờ skill The Dragon Knight's Path

    Hiệu ứng của nó cũng khiến Gaia The Dragon Champion gần như bất bại trong chiến đấu. Cụ thể, khi bạn có quái thú Gaia The Dragon Champion trên sân trong Battle Phase đối phương không thể kích hoạt hiệu ứng và kích hoạt bài. Điều này làm cho những deck nhây nhờ handtrap như Thunder Dragon, Lunalight, Yosenju hoặc bẫy mạnh trong chiến đấu như Weather Painter phải chịu trận. Ngoài ra Galloping Gaia còn có khả năng +1 hand mỗi lượt nhờ vào việc đưa 1 quái thú rồng Level 5 từ tay cho đối phương xem và thêm 1 Gaia The Fierce Knight từ bộ bài lên tay và ngược lại, điều này không những giúp chắc chắn có combo 1 rồng Level 5 + 1 quái tự xem mình là Gaia The Fierce Knight mà còn giúp chúng ta có thêm tài nguyên ( mục đích của một deck Control mạnh là luôn out tài nguyên hơn so với đối thủ )

    Gateway To Chaos là 1 lá ma pháp môi trường với khả năng search lên quái Gaia The Fierce Knight từ bộ bài lên tay, chúng ta chỉ cần biết tới đây vì deck Gaia dùng lá này chủ yếu để search. Khi có Gaia trên tay chúng ta có thể dùng nó kích Skill The Dragon Knight's Path hoặc dùng cho Galloping Gaia search 1 con rồng Level 5 lên tay. Ngoài ra lá bài này còn có chức năng làm mỏng deck khiến việc bóc lên staple dễ dàng hơn.    Staple

    Staple là những lá bài không bắt buộc phải có như core, nhưng staple là những lá thêm vào để tối ưu deck cũng như hạn chế tier hiện tại. Sau đây là một vài staple mạnh và được nhiều người dùng của Gaia

    Forbidden Chalice (X2-3)

    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    Forbidden Chalice
    Spell Quick
    Forbidden Chalice
    Chén thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


     Nhắc tới gaia là phải nhắc tới Chalice, Chalice cho Gaia quá nhiều lợi thế, nhất là hỗ trợ cực mạnh cho khả năng control của Gaia The Magical Knight Of Dragons. Cụ thể, khi Gaia The Magical Knight Of Dragons kích hoạt hiệu ứng nó sẽ mất đi 2600 ATK và đôi khi sẽ trở về 0. Lúc này chalice sẽ là một lá bài đắc lực để outplay đối thủ. Chalice sẽ ngăn hiệu ứng của Gaia, đồng nghĩa với việc Gaia từ 0 ATK tăng lên 2600 ATK, đi chung với đó Gaia được hưởng thêm 400 ATK nhờ Chalice nâng sức tấn công lên 3000. Sức tấn công này đủ để trade với Blue-Eyes hay Levianeer và dư sức lời 1 card khi trade với những con yếu hơn.


     Nếu đi trước : chalice sẽ là 1 card ngon nhất nhì hiện tại, vì chalice sẽ ngăn effect quái thú của đối phương làm những deck như Fur Hire sẽ phải câm nín, ép đối phương đứt combo trong khi Gaia vẫn còn 2600 ATK

     Book of Moon (X2-3)

     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Book of Moon
     Book of Moon
     Spell Quick
     Book of Moon
     Sách mặt trăng

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


      Book Of Moon đem lại khả năng úp đi 1 quái ở trên sân, bạn có thể ngắt combo của đối phương nếu hiệu ứng quái đối phương là YOU CAN thay vì WHEN IF NORMAL SUMMON hoặc WHEN IF SPECIAL SUMMON hoặc cả hai. Tuy nhiên phải công nhận Book Of Moon là một lá bài cover được cả bạn chứ không chỉ riêng gây ức chế đối thủ. Cụ thể : nếu Karma Cut chọn quái bạn, bạn chỉ việc kích hoạt Book Of Moon và úp quái bạn xuống là sẽ né được effect, do lúc này book of moon ( BoM ) chain 2 và Karma Cut chain 1, mà karma cut là banish quái face-up nên bạn có thể né được. Ngoài ra khi Gaia The Magical Knight Of Dragons của bạn sài effect và giảm xuống 0 ATK, lá này sẽ úp Gaia bạn thủ úp, và như vậy lượt sau khi bạn lật Gaia lên sức tấn công Gaia sẽ lên lại 2600 ATK

      Dragon's Mirror (X1-2)

      SR Rarity
      Dragon's Mirror
      SR Rarity
      Dragon's Mirror
      Dragon's Mirror
      Spell Normal
      Dragon's Mirror
      Gương rồng

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Rồng từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân hoặc Mộ của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Fusion Summon 1 Dragon Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY.


       Dragon Mirror là một lá bài có khả năng comeback khi đang thọt rất hiệu quả, lá bài này sẽ phát huy tối đa sức mạnh khi bạn chỉ còn 1 lá bài duy nhất trên tay là nó hoặc đã dùng hết 3 Gaia The Magical Knight. Dragon's Mirror cho phép bạn triệu hồi dung hợp bằng cách banish nguyên liệu dung hợp từ sân và mộ để triệu hồi ra Gaia The Magical Knight Of Dragons hoặc Sky Galloping Gaia The Dragon Champion

       Treacherous Trap Hole (X1-2)

       SR Rarity
       Treacherous Trap Hole
       SR Rarity
       Treacherous Trap Hole
       Treacherous Trap Hole
       Trap Normal
       Treacherous Trap Hole
       Hang rơi lươn lẹo

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


        Treacherous Trap Hole hay TtH là lá bài quá quen thuộc với chúng ta với khả năng cực kỳ bá đạo là target 2 quái trên sân và phá hủy nó nhưng với điều kiện là không có bài bẫy dưới mộ để có thể kích hoạt. Đối với deck Gaia, chỉ cần boss fusion Gaia còn trên sân và Galloping Gaia đang ở Field Zone thì chỉ cần vào được Battle Phase là đối phương sẽ không thể chống cự được nên ma pháp, bẫy lúc đó gần như vô hiệu và việc còn giữ lại 2600 ATK cho Gaia, thậm chí là 5200 ATK nếu trận đấu về dài sẽ giúp kết thúc trận đấu nhanh chóng

        Darkflare Dragon (X1-2)

        UR Rarity
        Darkflare Dragon
        UR Rarity
        Darkflare Dragon
        Darkflare Dragon
        DARK 5
        Darkflare Dragon
        Rồng lửa sáng đen
        • ATK:

        • 2400

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Rồng từ tay của bạn và 1 quái thú Rồng từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong một trong hai Mộ; loại bỏ mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can Special Summon this card (from your hand) by banishing 1 LIGHT and 1 DARK monster from your GY. Once per turn: You can send 1 Dragon monster from your hand and 1 Dragon monster from your Deck to the GY, then target 1 card in either GY; banish that target.


        Darkflare Dragon là một con F2P có nhờ việc farm Mokuba ( DM ) và là một con hệ rồng 5 sao có atk khá cao là 2400 với điều kiện triệu hồi rất đơn giản đối với 1 deck gaia là banish 1 quái ánh sáng và bóng tối dưới mộ. Hiệu ứng 2 thì ít người sài đến và để ý, con này đem theo để đủ điều kiện skill cũng như là lấy body dragon level 5. Nhưng nếu OTK thì con rồng này và Boss Fusion Gaia vẫn có thể dư sức với tổng ATK lên đến 5000 dễ dàng xử gọn những người LP Boost Alpha

        Archfiend Eccentrick (X1-3)

        UR Rarity
        Archfiend Eccentrick
        UR Rarity
        Archfiend Eccentrick
        Archfiend Eccentrick
        LIGHT 37
        Archfiend Eccentrick
        Quỉ dối kỳ dị
        • ATK:

        • 800

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        [ Hiệu ứng Pendulum ]
        Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy khác trên sân; phá huỷ cả nó và lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Eccentrick" một lần trong lượt.
        [ Hiệu ứng quái thú ]
        Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Eccentrick" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        [ Pendulum Effect ] You can target 1 other Spell/Trap on the field; destroy both it and this card. You can only use this effect of "Archfiend Eccentrick" once per turn. [ Monster Effect ] You can Tribute this card, then target 1 monster on the field; destroy it. You can only use this effect of "Archfiend Eccentrick" once per turn.


        Là một con quái thú đa dụng đi đánh thuê cho rất nhiều deck, trong đó có Gaia. Con quái thú này có 2 hiệu ứng và 2 hiệu ứng đều rất có lợi. Nhưng Gaia thường dùng effect phá spell/trap con này nhiều hơn để dọn đường cho combo. Tuy nhiên đôi khi nó được triệu hồi lên sân để bắn phá vài card quái thú quan trọng của đối phương như Cyber Slash Harpie Lady để dọn đường cho những combo tiếp theo của Gaia

        Adreus Keeper of Armageddon (X1)

        SR Rarity
        Adreus, Keeper of Armageddon
        SR Rarity
        Adreus, Keeper of Armageddon
        Adreus, Keeper of Armageddon
        DARK
        Adreus, Keeper of Armageddon
        Kẻ cai quản cõi tận thế, Ardeus
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 1700


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 5
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 5 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


        Gaia Là một deck đôi khi sẽ thực hiện triệu hồi Xyz rank 5 hoặc 7 trong vài trường hợp cần thiết.  Với Adreus chỉ tốn 1 nguyên liệu Xyz ( thường là dùng Curse Of Dragonfire ) bạn đã có thể phá hủy 1 quái đối phương cũng như tấn công bằng 2600 ATK của Adreus. Nhờ Adreus bạn có thể phá hủy 2 tài nguyên của đối thủ hoặc tạo sự chênh lệch về điểm gốc cho đối thủ. Hoặc đôi khi dùng để bait bẫy của đối thủ trước khi tung ra chủ lực

        Number 61: Volcasaurus (X1)

        UR Rarity
        Number 61: Volcasaurus
        UR Rarity
        Number 61: Volcasaurus
        Number 61: Volcasaurus
        FIRE
        Number 61: Volcasaurus
        COn số 61: Volcasaurus
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 5
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ quái thú của đối thủ đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 5 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; destroy that opponent's monster, and if you do, inflict damage to your opponent equal to the destroyed monster's original ATK. This card cannot attack your opponent directly during the turn you activate this effect.


        Là một trong những lá bài rank 5 được đánh giá cao nhất trong lịch sử yugioh, volcasaurus là quái thú được ưa chuộng và có mặt trong các staple của Gaia hơn là Adreus. Với khả năng target và bắn 1 quái đối phương sau đó gây thiệt hại bằng phân nửa ATK gốc thì đây là một trong những lá bài dọn sân rất hiệu quả. Tuy khi sài effect sẽ không đánh thẳng điểm gốc được, nhưng ít nhất là bài này sẽ bait 1 bẫy của đối phương hoặc phá hủy quái có ATK cao nhất của đối phương rồi đấm con còn lại sẽ gây ra 1 lượng chênh lệch về tài nguyên lẫn điểm gốc lớn

        Number 28: Titanic Moth (X1)

        R Rarity
        Number 28: Titanic Moth
        R Rarity
        Number 28: Titanic Moth
        Number 28: Titanic Moth
        FIRE
        Number 28: Titanic Moth
        Con số 28: BƯớm Titanic
        • ATK:

        • 2400

        • DEF:

        • 2200


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 7
        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác, lá bài này có thể tấn công trực tiếp, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lá bài trên tay của họ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 7 monsters If you control no other monsters, this card can attack directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can detach 1 Xyz Material from this card; inflict 500 damage to your opponent for each card in their hand.


        Là một trong những staple mạnh của rank 7 hiện tại. Titan Moth mang trong mình khả năng dứt điểm trận đấu khi trận đấu kéo dài, đặc biệt là đánh với control. Nếu bạn không có quái thú nào lá bài này có thể đánh thẳng điểm gốc, tuy nhiên thiệt hại sẽ bị chia đôi. Với 1 khả năng bá đạo có thể cấu 1200 LP đối phương mà không bỏ 1 nguyên liệu Xyz nào, Titanic Moth rất mạnh ở những trận đấu kéo dài. Tuy nhiên Titanic Moth còn 1 khả năng khác bá đạo hơn đó là khi bạn gây thiệt hại cho đối phưong bằng lá bài này, bạn bỏ 1 nguyên liệu Xyz để gây 250 thiệt hại cho đối phương với mỗi lá bài trên tay, hiệu ứng này khiến những deck như Evil Eyes sẽ phải suy nghĩ thật kĩ có nên tốn LP để triệu hồi C39 không hay giữ LP để đỡ được Titanic Moth làm cho Evil Eyes khi đối đầu với Gaia có Titanic Moth là một sự căng thẳng đối với Evil Eyes

        Mecha Phantom Beast Dracossack (X1)

        UR Rarity
        Mecha Phantom Beast Dracossack
        UR Rarity
        Mecha Phantom Beast Dracossack
        Mecha Phantom Beast Dracossack
        WIND
        Mecha Phantom Beast Dracossack
        Quái thú ảo máy bay Dracossack
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 2200


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 7
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Máy / GIÓ / Cấp 3 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi bạn điều khiển một Token, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 "Mecha Phantom Beast" , sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Lá bài này không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; Special Summon 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn: You can Tribute 1 "Mecha Phantom Beast" monster, then target 1 card on the field; destroy that target. This card cannot attack during the turn you activate this effect.


        Dracossack là một lá bài với khả năng trụ sân rất tốt với những lá clear sân mạnh như Lightning Vortex cũng như có khả năng bắn phá 1 card bất kỳ tuy nhiên sau đó Dracossack không thể tấn công. Tuy nhiên Dracossack lại chứng tỏ bản thân mình không nổi trội bằng Titanic Moth khi meta hiện tại có quá nhiều lá bài để lật kèo và việc đánh từ từ như Dracossack bị xem nhẹ, cộng với việc deck Gaia có quá nhiều target và destroy dẫn đến việc Dracossack trong mắt những người chơi Gaia hơi bị thừa và không có sự dứt khoát như của Titanic Moth.        Combo

        Thật ra deck Gaia là một deck rất dễ chơi đối với tất cả mọi người. Chỉ cần có Gaia The Magical Knight ở trên tay và Curse Of Dragonfire ở trên tay hoặc mộ là có thể múa 1 cách cực kỳ điêu luyện. Nhưng nhớ là đừng spam effect Curse Of Dragonfire kẻo bắn luôn ma pháp môi trường của bản thân

        Galloping Gaia và Gaia the Magical Knight of Dragons và Gaia the Magical Knight (1)

        SR Rarity
        Galloping Gaia
        SR Rarity
        Galloping Gaia
        Galloping Gaia
        Spell Field
        Galloping Gaia
        Gaia phi bứt phá

         Hiệu ứng (VN):

         Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng trong Battle Phase khi "Gaia the Dragon Champion" đang ở trong Vùng quái thú của bạn. Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
         ● Bạn có thể tiết lộ 1 "Gaia The Fierce Knight" trong tay mình; thêm 1 quái thú Rồng Cấp 5 từ Deck của bạn lên tay của bạn.
         ● Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Rồng Cấp 5 trong tay mình; thêm 1 "Gaia The Fierce Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
         Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Galloping Gaia" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Your opponent cannot activate cards or effects during the Battle Phase while "Gaia the Dragon Champion" is in your Monster Zone. You can activate 1 of the following effects. ● You can reveal 1 "Gaia The Fierce Knight" monster in your hand; add 1 Level 5 Dragon monster from your Deck to your hand. ● You can reveal 1 Level 5 Dragon monster in your hand; add 1 "Gaia The Fierce Knight" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Galloping Gaia" once per turn.


         UR Rarity
         Gaia the Magical Knight of Dragons
         UR Rarity
         Gaia the Magical Knight of Dragons
         Gaia the Magical Knight of Dragons
         WIND 7
         Gaia the Magical Knight of Dragons
         Kỵ sĩ rồng ma thuật Gaia
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú "Gaia The Fierce Knight" + 1 quái thú Rồng Cấp 5
         Tên của lá bài này trở thành "Gaia the Dragon Champion" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Gaia the Magical Knight of Dragons" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài khác trên sân; lá bài này mất chính xác 2600 ATK và nếu có, hãy phá hủy lá bài đó. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được 2600 ATK.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 "Gaia The Fierce Knight" monster + 1 Level 5 Dragon monster This card's name becomes "Gaia the Dragon Champion" while on the field. You can only use each of the following effects of "Gaia the Magical Knight of Dragons" once per turn. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 other card on the field; this card loses exactly 2600 ATK, and if it does, destroy that card. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can make this card gain 2600 ATK.


         SR Rarity
         Gaia the Magical Knight
         SR Rarity
         Gaia the Magical Knight
         Gaia the Magical Knight
         LIGHT 7
         Gaia the Magical Knight
         Kỵ sĩ ma thuật Gaia
         • ATK:

         • 2300

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         (Lá bài này cũng luôn được coi là lá bài "Gaia The Fierce Knight" .)
         Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc đối thủ của bạn điều khiển quái thú có từ 2300 ATK hoặc lớn hơn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến Tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng Cấp 5 từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gaia the Magical Knight" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         (This card is also always treated as a "Gaia The Fierce Knight" card.) If you control no monsters, or your opponent controls a monster with 2300 or more ATK, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 5 Dragon monster from your hand or GY in Defense Position. You can only use this effect of "Gaia the Magical Knight" once per turn.


         Bạn sử dụng skill đưa 1 quái thú từ tay vào deck sao cho chừa lại 1 quái thú rồng Level 5 hoặc Gaia The Fierce Knight để đưa Galloping Gaia lên sân


         Sau đó sử dụng Galloping Gaia để search 1 quái thú còn lại ( nếu bạn có rồng search gaia nhưng ưu tiên Gaia The Magical Knight, nếu có gaia thì search rồng, nhưng ưu tiên Curse Of Dragonfire )

         Tiếp theo bạn triệu hồi Gaia The Magical Knight và sử dụng hiệu ứng của nó để triệu hồi Curse Of Dragonfire sau đó dung hợp ra Gaia The Magical Knight Of Dragon

         Nếu bạn có Chalice thì đặt ở thế công, còn nếu không thì đặt ở thế thủ

         Curse of Dragonfire, Galloping Gaia và Gateway to Chaos (2)

         SR Rarity
         Curse of Dragonfire
         SR Rarity
         Curse of Dragonfire
         Curse of Dragonfire
         DARK 5
         Curse of Dragonfire
         Rồng lời nguyền hoả ngục
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 1500


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép Môi Trường trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Field Spell on the field; destroy it. Once per turn: You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Materials, including this card.


         SR Rarity
         Galloping Gaia
         SR Rarity
         Galloping Gaia
         Galloping Gaia
         Spell Field
         Galloping Gaia
         Gaia phi bứt phá

          Hiệu ứng (VN):

          Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng trong Battle Phase khi "Gaia the Dragon Champion" đang ở trong Vùng quái thú của bạn. Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
          ● Bạn có thể tiết lộ 1 "Gaia The Fierce Knight" trong tay mình; thêm 1 quái thú Rồng Cấp 5 từ Deck của bạn lên tay của bạn.
          ● Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Rồng Cấp 5 trong tay mình; thêm 1 "Gaia The Fierce Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Galloping Gaia" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Your opponent cannot activate cards or effects during the Battle Phase while "Gaia the Dragon Champion" is in your Monster Zone. You can activate 1 of the following effects. ● You can reveal 1 "Gaia The Fierce Knight" monster in your hand; add 1 Level 5 Dragon monster from your Deck to your hand. ● You can reveal 1 Level 5 Dragon monster in your hand; add 1 "Gaia The Fierce Knight" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Galloping Gaia" once per turn.


          SR Rarity
          Gateway to Chaos
          SR Rarity
          Gateway to Chaos
          Gateway to Chaos
          Spell Field
          Gateway to Chaos
          Cổng hỗn mang

           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này được kích hoạt: Thêm 1 quái thú Ritual "Black Luster Soldier" "Gaia The Fierce Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Mỗi khi (các) Lá bài quái thú được gửi từ tay hoặc sân đến Mộ, hãy đặt 1 Counter Phép trên lá bài này cho mỗi lá bài đó (tối đa 6). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Phép khỏi lá bài này; thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Gateway to Chaos" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is activated: Add 1 "Black Luster Soldier" Ritual Monster or 1 "Gaia The Fierce Knight" monster from your Deck to your hand. Each time a Monster Card(s) is sent from the hand or field to the GY, place 1 Spell Counter on this card for each of those cards (max. 6). Once per turn: You can remove 3 Spell Counters from this card; add 1 Ritual Spell from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Gateway to Chaos" per turn.


           Combo này cần : Gateway To Chaos và 1 quái thú Curse Of Dragonfire hoặc Gaia The Magical Knight.


           Đầu tiên kích hoạt Gateway To Chaos và search Gaia The Magical Knight hoặc 1 lá Gaia The Fierce Knight bất kỳ

           Sau đó sài skill đưa 1 quái thú không phải Gaia The Magical Knight hoặc Curse Of Dragonfire để đặt Galloping Gaia. Nếu bạn có cả 2 thì dùng còn nào kích skill cũng được

           Sài Galloping Gaia search mảnh ghép còn thiếu giữa Gaia The Magical Knight và Curse Of Dragonfire

           Dung hợp ra Gaia The Magical Knight Of Dragons ở thế thủ và kết thúc lượt

           Hiện tại

           Ở thời điểm hiện tại thì quick effect đúng là một khả năng nguy hiểm, nhưng việc target và destroy không thông dụng ở meta hiện tại cho lắm. Những deck kháng target hay né target như Evil Eyes, Harpie ( Swallow's Nest ), Lunalight, Blue-Eyes ( Dragon Spirit Of White, Blue-Eyes Spirit Dragon ) vẫn còn mạnh và sự nổi lên của không bị destroy như D-Hero ( DreadMaster ) hay Melodious ( Bloom Diva ), tuy nhiên gaia vẫn rất mạnh khi đi đầu nên vẫn có khả năng trên kèo nếu bạn biết kích effect hay chain đúng lúc           F2P

              

           Deck mẫu cho các bạn F2P

           The Dragon Knight's Path
           Có thể được sử dụng bằng cách trả 1 quái vật trong tay của bạn về Bộ bài của bạn. Đặt 1 "Galloping Gaia" úp vào Vùng Môi trường của bạn từ Bộ bài của bạn. Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú sau đây cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 8 "Gaia The Fierce Knight" trở lên, quái thú hoặc quái thú Loại Rồng cấp 5. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. ● Quái thú dung hợp sử dụng quái thú "Gaia The Fierce Knight" làm Nguyên liệu kết hợp. ● Quái thú "Gaia The Fierce Knight". ● Quái thú "Black Luster Soldier" ● Quái thú loại rồng cấp 5
           The Dragon Knight's Path

           Cần 13 UR

           UR Rarity
           Darkflare Dragon2 card
           UR Rarity
           Gaia the Fierce Knight Origin3 card
           UR Rarity
           Soldier Gaia the Fierce Knight1 card
           UR Rarity
           Gaia the Magical Knight of Dragons1 card
           UR Rarity
           Kachi Kochi Dragon1 card
           UR Rarity
           Number 44: Sky Pegasus1 card
           UR Rarity
           Zubaba General1 card
           UR Rarity
           Polymerization3 card

           Main: 20 Extra: 7

           SR Rarity
           Curse of Dragonfire
           SR Rarity
           Curse of Dragonfire
           Curse of Dragonfire
           DARK 5
           Curse of Dragonfire
           Rồng lời nguyền hoả ngục
           • ATK:

           • 2000

           • DEF:

           • 1500


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép Môi Trường trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Field Spell on the field; destroy it. Once per turn: You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Materials, including this card.


           UR Rarity
           Darkflare Dragon
           UR Rarity
           Darkflare Dragon
           Darkflare Dragon
           DARK 5
           Darkflare Dragon
           Rồng lửa sáng đen
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Rồng từ tay của bạn và 1 quái thú Rồng từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong một trong hai Mộ; loại bỏ mục tiêu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can Special Summon this card (from your hand) by banishing 1 LIGHT and 1 DARK monster from your GY. Once per turn: You can send 1 Dragon monster from your hand and 1 Dragon monster from your Deck to the GY, then target 1 card in either GY; banish that target.


           UR Rarity
           Gaia the Fierce Knight Origin
           UR Rarity
           Gaia the Fierce Knight Origin
           Gaia the Fierce Knight Origin
           EARTH 4
           Gaia the Fierce Knight Origin
           Kỵ sĩ hắc ám Gaia gốc
           • ATK:

           • 1600

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           Lá bài này có thể được coi là 2 Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế của một quái thú Warrior. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Gaia the Fierce Knight Origin" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân có ATK hiện tại khác với ATK ban đầu của nó; ATK của nó trở thành ATK ban đầu của nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           This card can be treated as 2 Tributes for the Tribute Summon of a Warrior monster. You can only use each of the following effects of "Gaia the Fierce Knight Origin" once per turn. You can send 1 Level 5 or higher monster from your hand to the GY; Special Summon this card from your hand. During the Battle Phase (Quick Effect): You can banish this card from your GY, then target 1 monster on the field whose current ATK is different from its original ATK; its ATK becomes its original ATK.


           SR Rarity
           Gaia the Magical Knight
           SR Rarity
           Gaia the Magical Knight
           Gaia the Magical Knight
           LIGHT 7
           Gaia the Magical Knight
           Kỵ sĩ ma thuật Gaia
           • ATK:

           • 2300

           • DEF:

           • 2100


           Hiệu ứng (VN):

           (Lá bài này cũng luôn được coi là lá bài "Gaia The Fierce Knight" .)
           Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc đối thủ của bạn điều khiển quái thú có từ 2300 ATK hoặc lớn hơn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến Tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng Cấp 5 từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gaia the Magical Knight" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           (This card is also always treated as a "Gaia The Fierce Knight" card.) If you control no monsters, or your opponent controls a monster with 2300 or more ATK, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 5 Dragon monster from your hand or GY in Defense Position. You can only use this effect of "Gaia the Magical Knight" once per turn.


           SR Rarity
           Kiteroid
           SR Rarity
           Kiteroid
           Kiteroid
           WIND 1
           Kiteroid
           • ATK:

           • 200

           • DEF:

           • 400


           Hiệu ứng (VN):

           Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


           SR Rarity
           Lord Gaia the Fierce Knight
           SR Rarity
           Lord Gaia the Fierce Knight
           Lord Gaia the Fierce Knight
           EARTH 7
           Lord Gaia the Fierce Knight
           Chúa tể kỵ sĩ hắc ám Gaia
           • ATK:

           • 2300

           • DEF:

           • 2100


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú có ATK cao hơn lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến lá bài này tăng 700 ATK cho đến khi kết thúc lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn, if a monster(s) with ATK higher than this card is Special Summoned to your opponent's field (except during the Damage Step): You can make this card gain 700 ATK until the end of this turn.


           UR Rarity
           Soldier Gaia the Fierce Knight
           UR Rarity
           Soldier Gaia the Fierce Knight
           Soldier Gaia the Fierce Knight
           DARK 8
           Soldier Gaia the Fierce Knight
           Lính kỵ sĩ hắc ám Gaia
           • ATK:

           • 2600

           • DEF:

           • 2100


           Hiệu ứng (VN):

           (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Fusion rồng; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế Tấn công trên sân; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 7 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Soldier Gaia the Fierce Knight". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Soldier Gaia the Fierce Knight" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           (Quick Effect): You can Tribute 1 Dragon Fusion Monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can target 1 Attack Position monster on the field; change it to Defense Position. You can Tribute this card; add 1 Level 7 or higher Warrior monster from your Deck to your hand, except "Soldier Gaia the Fierce Knight". You can only use each effect of "Soldier Gaia the Fierce Knight" once per turn.


           SR Rarity
           Galloping Gaia
           SR Rarity
           Galloping Gaia
           Galloping Gaia
           Spell Field
           Galloping Gaia
           Gaia phi bứt phá

            Hiệu ứng (VN):

            Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng trong Battle Phase khi "Gaia the Dragon Champion" đang ở trong Vùng quái thú của bạn. Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
            ● Bạn có thể tiết lộ 1 "Gaia The Fierce Knight" trong tay mình; thêm 1 quái thú Rồng Cấp 5 từ Deck của bạn lên tay của bạn.
            ● Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Rồng Cấp 5 trong tay mình; thêm 1 "Gaia The Fierce Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
            Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Galloping Gaia" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Your opponent cannot activate cards or effects during the Battle Phase while "Gaia the Dragon Champion" is in your Monster Zone. You can activate 1 of the following effects. ● You can reveal 1 "Gaia The Fierce Knight" monster in your hand; add 1 Level 5 Dragon monster from your Deck to your hand. ● You can reveal 1 Level 5 Dragon monster in your hand; add 1 "Gaia The Fierce Knight" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Galloping Gaia" once per turn.


            SR Rarity
            Gateway to Chaos
            SR Rarity
            Gateway to Chaos
            Gateway to Chaos
            Spell Field
            Gateway to Chaos
            Cổng hỗn mang

             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài này được kích hoạt: Thêm 1 quái thú Ritual "Black Luster Soldier" "Gaia The Fierce Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Mỗi khi (các) Lá bài quái thú được gửi từ tay hoặc sân đến Mộ, hãy đặt 1 Counter Phép trên lá bài này cho mỗi lá bài đó (tối đa 6). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Phép khỏi lá bài này; thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Gateway to Chaos" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card is activated: Add 1 "Black Luster Soldier" Ritual Monster or 1 "Gaia The Fierce Knight" monster from your Deck to your hand. Each time a Monster Card(s) is sent from the hand or field to the GY, place 1 Spell Counter on this card for each of those cards (max. 6). Once per turn: You can remove 3 Spell Counters from this card; add 1 Ritual Spell from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Gateway to Chaos" per turn.


             UR Rarity
             Polymerization
             UR Rarity
             Polymerization
             Polymerization
             Spell Normal
             Polymerization
             Dung hợp

              Hiệu ứng (VN):

              Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


              R Rarity
              Re-Fusion
              R Rarity
              Re-Fusion
              Re-Fusion
              Spell Equip
              Re-Fusion
              Tái dung hợp

               Hiệu ứng (VN):

               Kích hoạt lá bài này bằng cách trả 800 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó và trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này bị phá hủy, loại bỏ quái thú được trang bị.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Activate this card by paying 800 LP, then target 1 Fusion Monster in your GY; Special Summon it and equip it with this card. When this card is destroyed, banish the equipped monster.


               SR Rarity
               Spiral Spear Strike
               SR Rarity
               Spiral Spear Strike
               Spiral Spear Strike
               Spell Continuous
               Spiral Spear Strike
               Xoáy ốc chọc thủng

                Hiệu ứng (VN):

                Nếu "Gaia The Fierce Knight", "Swift Gaia the Fierce Knight", hoặc "Gaia the Dragon Champion" mà bạn điều khiển tấn công một quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu "Gaia the Dragon Champion" gây sát thương chiến đấu bằng hiệu ứng này: Rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If "Gaia The Fierce Knight", "Swift Gaia the Fierce Knight", or "Gaia the Dragon Champion" you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If "Gaia the Dragon Champion" inflicts battle damage with this effect: Draw 2 cards, then discard 1 card.


                SR Rarity
                Counter Gate
                SR Rarity
                Counter Gate
                Counter Gate
                Trap Normal
                Counter Gate
                Cổng phản đòn

                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Hãy né đòn tấn công và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó nếu đó là quái thú, ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường ở Tư thế Tấn công ngửa.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When an opponent's monster declares a direct attack: Negate the attack, and if you do, draw 1 card, then if it is a monster, immediately after this effect resolves, you can Normal Summon it in face-up Attack Position.


                 SR Rarity
                 Reverse Trap
                 SR Rarity
                 Reverse Trap
                 Reverse Trap
                 Trap Normal
                 Reverse Trap
                 Thiên Tà Quỷ chú

                  Hiệu ứng (VN):

                  Cho đến End Phase, tất cả các hiệu ứng cộng hoặc trừ ATK hoặc DEF đều bị đảo ngược. (Các phép cộng giờ sẽ trừ đi và các phép trừ giờ đây sẽ thêm vào. Thay vào đó, các phép nhân và phép chia, bao gồm cả giảm một nửa / nhân đôi, không bị ảnh hưởng.)


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Until the End Phase, all effects that add or subtract ATK or DEF are reversed. (Additions now subtract, and subtractions now add, instead. Multiplications and divisions, including halving/doubling, are not affected.)


                  UR Rarity
                  Gaia the Magical Knight of Dragons
                  UR Rarity
                  Gaia the Magical Knight of Dragons
                  Gaia the Magical Knight of Dragons
                  WIND 7
                  Gaia the Magical Knight of Dragons
                  Kỵ sĩ rồng ma thuật Gaia
                  • ATK:

                  • 2600

                  • DEF:

                  • 2100


                  Hiệu ứng (VN):

                  1 quái thú "Gaia The Fierce Knight" + 1 quái thú Rồng Cấp 5
                  Tên của lá bài này trở thành "Gaia the Dragon Champion" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Gaia the Magical Knight of Dragons" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài khác trên sân; lá bài này mất chính xác 2600 ATK và nếu có, hãy phá hủy lá bài đó. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được 2600 ATK.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  1 "Gaia The Fierce Knight" monster + 1 Level 5 Dragon monster This card's name becomes "Gaia the Dragon Champion" while on the field. You can only use each of the following effects of "Gaia the Magical Knight of Dragons" once per turn. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 other card on the field; this card loses exactly 2600 ATK, and if it does, destroy that card. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can make this card gain 2600 ATK.


                  SR Rarity
                  Sky Galloping Gaia the Dragon Champion
                  SR Rarity
                  Sky Galloping Gaia the Dragon Champion
                  Sky Galloping Gaia the Dragon Champion
                  WIND 7
                  Sky Galloping Gaia the Dragon Champion
                  Kỵ sĩ rồng Gaia bay xuyên trời
                  • ATK:

                  • 2600

                  • DEF:

                  • 2100


                  Hiệu ứng (VN):

                  1 "Gaia The Fierce Knight" + 1 quái thú rồng
                  Tên của lá bài này trở thành "Gaia the Dragon Champion" khi nó ở trên sân. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Spiral Spear Strike" từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú đó của đối thủ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  1 "Gaia The Fierce Knight" monster + 1 Dragon-Type monster This card's name becomes "Gaia the Dragon Champion" while it is on the field. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Spiral Spear Strike" from your Deck or Graveyard to your hand. When this card declares an attack on an opponent's monster: You can change the battle position of that opponent's monster.


                  SR Rarity
                  Cat Girl Magician
                  SR Rarity
                  Cat Girl Magician
                  Cat Girl Magician
                  LIGHT
                  Cat Girl Magician
                  • ATK:

                  • 2000

                  • DEF:

                  • 1800


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; giảm một nửa ATK của lá bài này cho đến khi kết thúc lượt này, đồng thời lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters Once per turn, during your Battle Phase: You can detatch 1 material from this card; halve this card's ATK until the end of this turn, also this card can attack your opponent directly this turn.


                  SR Rarity
                  Gem-Knight Pearl
                  SR Rarity
                  Gem-Knight Pearl
                  Gem-Knight Pearl
                  EARTH
                  Gem-Knight Pearl
                  Hiệp sĩ đá quý ngọc trai
                  • ATK:

                  • 2600

                  • DEF:

                  • 1900


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters


                  UR Rarity
                  Kachi Kochi Dragon
                  UR Rarity
                  Kachi Kochi Dragon
                  Kachi Kochi Dragon
                  EARTH
                  Kachi Kochi Dragon
                  Rồng Kachi Kochi
                  • ATK:

                  • 2100

                  • DEF:

                  • 1300


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Một lần mỗi lượt, khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó vào Mộ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó có thể thực hiện tấn công thứ hai liên tiếp.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters Once per turn, when this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can detach 1 Xyz Material from this card; it can can make a second attack in a row.


                  UR Rarity
                  Number 44: Sky Pegasus
                  UR Rarity
                  Number 44: Sky Pegasus
                  Number 44: Sky Pegasus
                  LIGHT
                  Number 44: Sky Pegasus
                  Con số 44: Thiên mã trời
                  • ATK:

                  • 1800

                  • DEF:

                  • 1600


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, trừ khi đối thủ của bạn trả 1000 LP để vô hiệu hóa hiệu ứng này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; destroy it, unless your opponent pays 1000 LP to negate this effect.


                  UR Rarity
                  Zubaba General
                  UR Rarity
                  Zubaba General
                  Zubaba General
                  EARTH
                  Zubaba General
                  Tướng Zubaba
                  • ATK:

                  • 2000

                  • DEF:

                  • 1000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; trang bị 1 quái thú Loại Chiến binh từ tay của bạn vào lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; equip 1 Warrior-Type monster from your hand to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect.


                    
                  Đơn vị đồng hành:

                  - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                  Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                  Top