Thông tin tổng quan của Ice Barrier

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Các Skill được sử dụng hàng đầu

Territory of the Sharks: 92.31%
Cấp của tất cả quái thú WATER mà bạn điều khiển trở thành 4 cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái vật WATER.
Territory of the Sharks: 92.31%
Draw Sense: WATER: 7.69%
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER: 7.69%
Territory of the Sharks
Cấp của tất cả quái thú WATER mà bạn điều khiển trở thành 4 cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái vật WATER.
Territory of the Sharks

Cần 7 UR

UR Rarity
Brionac, Dragon of the Ice Barrier
UR Rarity
Trishula, Dragon of the Ice Barrier
UR Rarity
Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
UR Rarity
Abyss Dweller
UR Rarity
Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
UR Rarity
Forbidden Lance
UR Rarity
Forbidden Lance

Main: 24 Extra: 8


Deck của ICE BARRIER trong DUEL LINKS