Hướng Dẫn Chơi Ice Barrier

Hướng Dẫn Chơi Ice Barrier

 support mới của ice barrier quá vjp, gần như tất cả card vô game cmnr, đi chung với skill khiến deck dễ chơi và làm những người chơi ice barrier hoang mang khi 1 cái sân phế vật thành 1 cái sân chơi được


 Deck này có quá nhiều support ngon : search không once per turn, unaffect, nhảy quái từ deck, ném đồ xuống mộ và banish để tạo tài nguyên combo tiếp, hồi sinh từ mộ, nhảy bài từ tay,...

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
skill

 

Territory of the Sharks (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Territory of the Sharks (Skill Card)
UR Rarity
Territory of the Sharks (Skill Card)
Territory of the Sharks (Skill Card)
Territory of the Sharks (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Cấp của tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ trở thành 4 cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu trận Đấu từ Deck / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú NƯỚC.


Hiệu ứng gốc (EN):

The Level of all WATER monsters you control becomes 4 until the end of the turn. This Skill can only be used once per turn and twice per Duel. This Skill can only be used if you begin the Duel with a Deck/Extra Deck that contains no monsters other than WATER monsters.


 biến một lũ ất ở hệ nước thành một lũ ất ơ hệ nước nhưng 4 sao, chiêu này dùng tới 2 lần mỗi duel nên lỡ bị ngắt combo mà còn sống thì turn sau dùng tiếp, để dùng được thì deck và extra deck của bạn phải 100% WATERCore

 

Revealer of the Ice Barrier (x3)

R Rarity
Revealer of the Ice Barrier
R Rarity
Revealer of the Ice Barrier
Revealer of the Ice Barrier
WATER 4
Revealer of the Ice Barrier
Người chiếu phép hàng rào băng
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một quái thú "Ice Barrier" , đối thủ của bạn không thể Triệu hồi Hiến tế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Revealer of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ice Barrier" từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú NƯỚC. Nếu bạn gửi xuống Mộ, hoặc gửi (các) lá bài từ tay bạn đến Mộ, để kích hoạt "Ice Barrier" , bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình thay vì 1 trong các lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control another "Ice Barrier" monster, your opponent cannot Tribute Summon. You can only use each of the following effects of "Revealer of the Ice Barrier" once per turn. You can discard 1 card; Special Summon 1 "Ice Barrier" Tuner from your Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WATER monsters. If you would discard, or send a card(s) from your hand to the GY, to activate an "Ice Barrier" monster's effect, you can banish this card from your GY instead of 1 of those cards.


 là một milf hunter tôi đánh giá rất cao lá bài này, lá này đẩy lava golem xuống dưới đáy xã hội, deck này có là unaffect ( mình sẽ nói sau ) và lá này làm cho opp không tribute bạn nữa, có nghĩa là opp chỉ có thể đấm quái bạn để hạ được quái bạn, 


lá này có thể nhảy thẳng 1 con Ice Barrier từ deck với cost là dis 1 card và còn có effect banish chính nó từ mộ để thay thế discard hoặc send từ tay xuống mộ của bọn ice barrier

Speaker for the Ice Barriers (x2-3)

R Rarity
Speaker for the Ice Barriers
R Rarity
Speaker for the Ice Barriers
Speaker for the Ice Barriers
WATER 4
Speaker for the Ice Barriers
Y vu hàng rào băng
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một quái thú "Ice Barrier" , quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Speaker for the Ice Barriers" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển một quái thú "Ice Barrier" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển một quái thú "Ice Barrier" : Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ice Barrier Token" (Aqua / WATER / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0).


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control another "Ice Barrier" monster, Defense Position monsters your opponent controls cannot change their battle positions. You can only use each of the following effects of "Speaker for the Ice Barriers" once per turn. If you control an "Ice Barrier" monster: You can Special Summon this card from your hand. If you control an "Ice Barrier" monster: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Ice Barrier Token" (Aqua/WATER/Level 1/ATK 0/DEF 0).


 là lá bài đưa mấy lá như Enemy Controller đứng đầu của chuỗi thức ăn, nếu bạn có quái Ice Barrier khác thì quái thế thủ của opp không đổi tư thế được :D


 Lá này có effect tự nhảy và đẻ token bằng cách banish từ mộ nên thường sẽ cố để ném lá này xuống mộ bằng cost cho effect hay summon,... để nó đẻ token, do token nó level 1 nên 4+4+1 = trishula

Hexa Spirit of the Ice Barrier (x2-3)

R Rarity
Hexa Spirit of the Ice Barrier
R Rarity
Hexa Spirit of the Ice Barrier
Hexa Spirit of the Ice Barrier
WATER 1
Hexa Spirit of the Ice Barrier
Tinh linh băng hàng rào băng
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một quái thú "Ice Barrier" , quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 500 CÔNG / CÔNG. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 "Ice Barrier" Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của lá bài này sẽ giống như của quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hexa Spirit of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control another "Ice Barrier" monster, monsters your opponent controls lose 500 ATK/DEF. During your Main Phase: You can send 1 Level 3 or lower "Ice Barrier" monster from your Deck to the GY, and if you do, this card's Level becomes the same as that monster's, until the end of this turn. You can only use this effect of "Hexa Spirit of the Ice Barrier" once per turn.


 được nhảy bởi milf-chan và ném thẳng 1 lá ice barrier level 3 hoặc thấp hơn từ deck xuống mộ sau đó copy level, có nghĩa là con này level 1 2 3 nhờ chính nó hoặc level 4 bằng skill, còn là tuner nên nhạc nào cũng nhảy được :D

Warlock of the Ice Barrier (x0-2)

N Rarity
Warlock of the Ice Barrier
N Rarity
Warlock of the Ice Barrier
Warlock of the Ice Barrier
WATER 3
Warlock of the Ice Barrier
Hoại thuật sư hàng rào băng
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một quái thú "Ice Barrier" ngửa khác, cả hai người chơi phải Úp Bài Phép trước khi kích hoạt chúng và không thể kích hoạt chúng cho đến lượt tiếp theo của họ.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control another face-up "Ice Barrier" monster, both players must Set Spell Cards before activating them, and cannot activate them until their next turn.


 pendulum thì cúi cái đầu xuống

General Wayne of the Ice Barrier (x1-3)

R Rarity
General Wayne of the Ice Barrier
R Rarity
General Wayne of the Ice Barrier
General Wayne of the Ice Barrier
WATER 5
General Wayne of the Ice Barrier
Mãnh tướng hàng rào băng Wayne
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

bài Phép và Bẫy được gửi từ sân đến Mộ của đối thủ sẽ bị loại bỏ thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "General Wayne of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn điều khiển một quái thú "Ice Barrier" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Ice Barrier" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Spells and Traps sent from the field to your opponent's GY are banished instead. You can only use each of the following effects of "General Wayne of the Ice Barrier" once per turn. If your opponent controls a monster and you control an "Ice Barrier" monster: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ice Barrier" Spell/Trap from your Deck to your hand.


 lá này có ích, nhưng đôi khi lại bóp khi banish TtH thay vì đưa TtH xuống mộ, có khả năng tự nhảy và search spell/trap

Dewdark of the Ice Barrier (x0-1)

N Rarity
Dewdark of the Ice Barrier
N Rarity
Dewdark of the Ice Barrier
Dewdark of the Ice Barrier
WATER 2
Dewdark of the Ice Barrier
Bóng hình hàng rào băng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú ngửa duy nhất mà bạn điều khiển là Cấp 2 hoặc thấp hơn, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If the only face-up monsters you control are Level 2 or lower, this card can attack your opponent directly.


 Tuner biết cắn lén, nó đóng vai trò là level 2 hoặc 4 hoặc cho hexa spirit ném xuống mộ để cosplay level 2

Medallion of the Ice Barrier (x3)

SR Rarity
Medallion of the Ice Barrier
SR Rarity
Medallion of the Ice Barrier
Medallion of the Ice Barrier
Spell Normal
Medallion of the Ice Barrier
Huy chương hàng rào băng

  Hiệu ứng (VN):

  Thêm 1 "Ice Barrier" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Add 1 "Ice Barrier" monster from your Deck to your hand.


   search không once per turn go brrrrr

  Freezing Chains of the Ice Barrier (x2-3)

  R Rarity
  Freezing Chains of the Ice Barrier
  R Rarity
  Freezing Chains of the Ice Barrier
  Freezing Chains of the Ice Barrier
  Spell Continuous
  Freezing Chains of the Ice Barrier
  Tường thủy tinh hàng rào băng

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ice Barrier" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong khi bạn điều khiển 3 "Ice Barrier" , quái thú "Ice Barrier" mà bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú của đối thủ đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Freezing Chains of the Ice Barrier" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: You can target 1 Level 4 or lower "Ice Barrier" monster in your GY; Special Summon it. While you control 3 or more "Ice Barrier" monsters, "Ice Barrier" monsters you control are unaffected by the activated effects of your opponent's monsters that were Special Summoned from the Extra Deck. You can only activate 1 "Freezing Chains of the Ice Barrier" per turn.


    nhảy 1 quái Ice Barrier Level 4 hoặc thấp hơn từ mộ 


    có khả năng miễn nhiễm với HIỆU ỨNG KÍCH HOẠT của quái được triệu hồi từ EXTRA DECK nếu có 3 quái Ice Barrier hoặc nhiều hơn

   Winds Over the Ice Barrier (x0-2)

   R Rarity
   Winds Over the Ice Barrier
   R Rarity
   Winds Over the Ice Barrier
   Winds Over the Ice Barrier
   Spell Normal
   Winds Over the Ice Barrier
   Màn sương thổi qua hàng rào băng

    Hiệu ứng (VN):

    Ciến tế bất kỳ số lượng quái thú "Ice Barrier" Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn nhiều "Ice Barrier" Cấp 4 hoặc thấp hơn với các tên khác nhau. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 trong các "Ice Barrier" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Winds Over the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Tribute any number of "Ice Barrier" monsters; Special Summon from your Deck that many Level 4 or lower "Ice Barrier" monsters with different names from each other. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 of your "Ice Barrier" monsters that is banished or in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Winds Over the Ice Barrier" once per turn.


     có effect nhảy ice barrier từ deck lên sân và recycle, nhưng phải yêu cầu càng nhiều quái ice barrier càng mạnh và search được nên thường được đem x1

    Zuijin of the Ice Barrier (x0-1)

    R Rarity
    Zuijin of the Ice Barrier
    R Rarity
    Zuijin of the Ice Barrier
    Zuijin of the Ice Barrier
    WATER 2
    Zuijin of the Ice Barrier
    Tùy tùng hàng rào băng
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 300


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ice Barrier" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi ở đó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp của nó chính xác 2, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zuijin of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 5 or higher "Ice Barrier" monster from your hand. If this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can target 1 Level 3 or higher WATER monster you control; reduce its Level by exactly 2, and if you do, Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Zuijin of the Ice Barrier" once per turn.


     effect nhảy 1 con Level 5 hoặc cao hơn Ice Barrier từ tay hiếm khi dùng, chỉ yếu nó bị ném xuống mộ thôi


     khi ở mộ nó có thể giảm chính xác 2 level, phải chính xác 2 level con này mới nhảy từ mộ lên, nhưng do skill nên bọn này sẽ thành level 4 :D

    Prior of the Ice Barrier (x0-1)

    R Rarity
    Prior of the Ice Barrier
    R Rarity
    Prior of the Ice Barrier
    Prior of the Ice Barrier
    WATER 2
    Prior of the Ice Barrier
    Người truyền đạo hàng rào băng
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 400


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú "Ice Barrier" mặt ngửa, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn nào trong lượt bạn sử dụng hiệu ứng này. Bạn có thể Hiến tế lá bài này để chọn mục tiêu vào 1 "Ice Barrier" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Prior of the Ice Barrier"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a face-up "Ice Barrier" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You cannot Special Summon any Level 5 or higher monsters the turn you use this effect. You can Tribute this card to target 1 "Ice Barrier" monster in your Graveyard, except "Prior of the Ice Barrier"; Special Summon that target.


     có khả năng tự nhảy nhưng không được triệu hồi quái LEvel 5 hoặc cao hơn nếu bạn summon theo hiệu ứng này, không synchro thì Xyz, làm gì căng :D


     Ngoài ra bạn có thể tribute con này để nhảy lại 1 Ice Barrier dưới mộ ( Average Yugih5 Player )

    General Raiho of the Ice Barrier (x0-1 (Update 2/9))

    R Rarity
    General Raiho of the Ice Barrier
    R Rarity
    General Raiho of the Ice Barrier
    General Raiho of the Ice Barrier
    WATER 6
    General Raiho of the Ice Barrier
    Mãnh tướng hàng rào băng Raiho
    • ATK:

    • 2100

    • DEF:

    • 2300


    Hiệu ứng (VN):

    Khi một hiệu ứng thực thi được kích hoạt bởi quái thú Hiệu ứng ở bên sân đối thủ của bạn, họ phải gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ nếu không hiệu ứng bị vô hiệu hóa (lựa chọn của họ).


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When an effect resolves that was activated by an Effect Monster that was on your opponent's side of the field, they must discard 1 card or the effect is negated (their choice).


     giựt 1 hand, nếu opp hết hand thì effect quái sẽ bị negate :D

    Strategist of the Ice Barrier (x0-2 (Update 2/9))

    R Rarity
    Strategist of the Ice Barrier
    R Rarity
    Strategist of the Ice Barrier
    Strategist of the Ice Barrier
    WATER 4
    Strategist of the Ice Barrier
    Quân sư hàng rào băng
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt, bạn có thể gửi 1 "Ice Barrier" từ tay bạn đến Mộ để rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn, you can send 1 "Ice Barrier" monster from your hand to the Graveyard to draw 1 card.


    hỗ trợ ném Ice Barrier xuống mộ mà vẫn được +1 :D

    Spellbreaker of the Ice Barrier (x0-2 (Update 2/9))

    SR Rarity
    Spellbreaker of the Ice Barrier
    SR Rarity
    Spellbreaker of the Ice Barrier
    Spellbreaker of the Ice Barrier
    WATER 4
    Spellbreaker of the Ice Barrier
    Đoàn phong ấn phép hàng rào băng
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt, bạn có thể gửi 1 "Ice Barrier" từ tay bạn đến Mộ. Nếu bạn làm vậy, Lá bài Phép sẽ không thể được kích hoạt cho đến End Phase của lượt tiếp theo, miễn là lá bài này vẫn nằm ngửa trên sân.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn, you can send 1 "Ice Barrier" monster from your hand to the Graveyard. If you do, Spell Cards cannot be activated until the End Phase of your next turn, as long as this card remains face-up on the field.


    vừa ném 1 Ice Barrier xuống mộ vừa cấm opp sài spell đến khi kết thúc lượt của bạn, nhưng con này mà không ngửa trên sân nữa thì sẽ mất hiệu ứng đó (book of moon. bị đấm chết,...)

    Geomancer of the Ice Barrier (x0-1 (Update 2/9))

    N Rarity
    Geomancer of the Ice Barrier
    N Rarity
    Geomancer of the Ice Barrier
    Geomancer of the Ice Barrier
    WATER 3
    Geomancer of the Ice Barrier
    Thầy phong thủy hàng rào băng
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Bỏ 1 lá bài và tuyên bố 1 Thuộc tính. Không thể chọn lá bài này làm mục tiêu tấn công bởi quái thú có Thuộc tính đó. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Discard 1 card and declare 1 Attribute. This card cannot be selected as an attack target by monsters with that Attribute. This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


    Tuner và kháng tấn công bởi hệ mà lá này chỉ định ra    Extra Deck

     

    Abyss Dweller (x0-1)

    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    Abyss Dweller
    WATER
    Abyss Dweller
    Cư dân vực sâu
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


     lá cấm mộ staple quốc dân của game nên cũng không muốn nói gì nhiều vì anh em đã dùng nhiều hoặc bị ăn hành nhiều bởi nó rồi


     deck này dùng được effect tăng WATER thêm 500 ATK của nó :D

    Trishula, Zero và Dragon of the Ice Barrier, Trishula và Dragon of the Ice Barrier (x1)

    UR Rarity
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    UR Rarity
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    WATER 11
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    Rồng hàng rào băng về không, Trishula
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
    Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


    UR Rarity
    Trishula, Dragon of the Ice Barrier
    UR Rarity
    Trishula, Dragon of the Ice Barrier
    Trishula, Dragon of the Ice Barrier
    WATER 9
    Trishula, Dragon of the Ice Barrier
    Rồng hàng rào băng, Trishula
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
    Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 1 lá mỗi loại khỏi tay, sân và Mộ của đối thủ. (Lá bài trên tay được chọn ngẫu nhiên.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 1 card each from your opponent's hand, field, and GY. (The card in the hand is chosen at random.)


    tóm tắt : con 9 sao là Trishula, 11 sao là Zero Dragon


     Trishula cực kỳ OP, gắn số 1 là hiểu mạnh rồi, không những deck nào cũng chơi được nó, nó còn có effect ngon và body ổn, đi trước giật hand, đi sau dọn hàng cho OTK,... ... ... WOOOOOO BANISH KHÔNG TARGETTTTTTT

     Zero Dragon banish không target tới 3 card trên sân, nếu nó được triệu hồi synchro mà bị opp tiêu diệt thì nhảy lại Trishula từ Extra Deck hoặc Mộ sau đó ATK thành 3300, sau đó còn chia đôi ATK của quái opp và negate effect của mấy con quái opp, do effect ở dưới mộ nên mấy đứa target card trên sân không làm gì được lá này

    Brionac Dragon of the Ice Barrier (x1)

    UR Rarity
    Brionac, Dragon of the Ice Barrier
    UR Rarity
    Brionac, Dragon of the Ice Barrier
    Brionac, Dragon of the Ice Barrier
    WATER 6
    Brionac, Dragon of the Ice Barrier
    Rồng hàng rào băng, Brionac
    • ATK:

    • 2300

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Bạn có thể gửi xuống Mộ số lượng lá bài bất kỳ xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào cùng số lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại những lá bài đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can discard any number of cards to the GY, then target the same number of cards your opponent controls; return those cards to the hand. You can only use this effect of "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


     ném bao nhiêu card thì đẩy bấy nhiêu card opp về tay, nhưng milf-chan có thể banish để thay thế discard của lá này do lá này tên nó có chữ Ice Barrier

    Graydle Dragon (x0-1)

    R Rarity
    Graydle Dragon
    R Rarity
    Graydle Dragon
    Graydle Dragon
    WATER 8
    Graydle Dragon
    Rồng nôi xám
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner loại nước + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
    Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài mà đối thủ điều khiển, lên đến số lượng quái thú NƯỚC được sử dụng cho việc Triệu hồi Synchro của lá bài này; phá hủy chúng. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Graydle Dragon" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Aqua-Type Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target cards your opponent controls, up to the number of WATER monsters used for the Synchro Summon of this card; destroy them. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 other WATER monster in your Graveyard; Special Summon it, but its effects are negated. You can only use each effect of "Graydle Dragon" once per turn.


     dễ lên, thường sẽ bắn 2 card, nếu lá này bị destroy và gửi xuống mộ thì nhảy lại 1 con WATER dưới mộ nhưng hiệu ứng bị negate

    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark (x0-1)

    UR Rarity
    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
    UR Rarity
    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
    WATER
    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
    Con số 37: Cá mập nhện rồng dệt ước muốn
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú NƯỚC Cấp 4
    Khi quái thú của người chơi bất kỳ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển sẽ mất 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 WATER monsters When any player's monster declares an attack: You can detach 1 Xyz Material from this card; all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK until the end of this turn. When this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 other monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use each effect of "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" once per turn.


     vừa giảm ATK  toàn bộ quái opp vừa nhảy lại quái khác từ mộ lên, cụ thể là khi lá này bị tiêu diệt bởi battle hoặc effect và GỬI XUỐNG MỘ, bạn target 1 lá khác ở dưới mộ và nhảy quái đó lên

    Evigishki Merrowgeist (x0-1)

    R Rarity
    Evigishki Merrowgeist
    R Rarity
    Evigishki Merrowgeist
    Evigishki Merrowgeist
    WATER
    Evigishki Merrowgeist
    Ác nghi thực Merrowgeist
    • ATK:

    • 2100

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; xáo trộn quái thú bị phá huỷ vào Deck thay vì gửi nó đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters After damage calculation, if this card destroys an opponent's monster by battle: You can detach 1 Xyz Material from this card; shuffle the destroyed monster into the Deck instead of sending it to the Graveyard.


     ai cho chạm mộ :D

    Gungnir Dragon of the Ice Barrier (x0-1)

    SR Rarity
    Gungnir, Dragon of the Ice Barrier
    SR Rarity
    Gungnir, Dragon of the Ice Barrier
    Gungnir, Dragon of the Ice Barrier
    WATER 7
    Gungnir, Dragon of the Ice Barrier
    Rồng hàng rào băng Gungnir
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 1700


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú NƯỚC non-Tuner
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ tối đa 2 lá bài vào Mộ để chọn mục tiêu vào cùng số lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1 or more non-Tuner WATER monsters Once per turn: You can discard up to 2 cards to the Graveyard to target the same number of cards your opponent controls; destroy them.


     do khả năng bắn phá sẽ chạm mộ ( bọn galaxy-eyes được dùng mộ thì mừng như bố đẻ em bé ), và có vài lá không bị destroy và khó triệu hồi hơn Brionac ( do skill ) nên theo tình huống mà dùng và tùy theo meta mà đem

    White Aura Dolphin (x0-1)

    SR Rarity
    White Aura Dolphin
    SR Rarity
    White Aura Dolphin
    White Aura Dolphin
    WATER 6
    White Aura Dolphin
    Cá heo hào quang trắng
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài bạn điều khiển bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú NƯỚC khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, nó được coi như một Tuner.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its original ATK until the end of this turn. If this card you control is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect) and sent to your GY: You can banish 1 other WATER monster from your GY; Special Summon this card, and if you do, it is treated as a Tuner.


     vừa có khả năng chia đôi ATK và tự nhảy lên để OTK hoặc tránh khỏi bị OTK và còn dễ lên

    Ravenous Crocodragon Archethys (x0-1)

    SR Rarity
    Ravenous Crocodragon Archethys
    SR Rarity
    Ravenous Crocodragon Archethys
    Ravenous Crocodragon Archethys
    WATER 9
    Ravenous Crocodragon Archethys
    Rồng cá sấu háu ăn Archethys
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
    ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
    ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.


     vừa có khả năng draw card vừa bắn có thể bắn phá trong turn opp lẫn mình, vừa co body to ( nhưng nếu bạn còn nhiều bài trên tay )

    Number 27: Dreadnought Dreadnoid (x0-1 (Update 2/9))

    R Rarity
    Number 27: Dreadnought Dreadnoid
    R Rarity
    Number 27: Dreadnought Dreadnoid
    Number 27: Dreadnought Dreadnoid
    WATER
    Number 27: Dreadnought Dreadnoid
    Con số 27: Chiến hạm Dreadnoid
    • ATK:

    • 2200

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú Cấp 4
    Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Máy Xyz Rank 10 hoặc lớn hơn bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ Level 4 monsters At the end of the Battle Phase, if this card destroyed an opponent's monster by battle: You can Special Summon from your Extra Deck, 1 Rank 10 or higher Machine Xyz Monster by using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" once per turn. If this face-up card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead.


     trong deck này chủ yếu dùng effect cuối để bảo kê bạn khỏi OTK    Staple

     

    Mystical Space Typhoon, Treacherous Trap Hole và Forbidden Lance (Staple)

    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    Mystical Space Typhoon
    Spell Quick
    Mystical Space Typhoon
    Cơn lốc thần bí

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


     SR Rarity
     Treacherous Trap Hole
     SR Rarity
     Treacherous Trap Hole
     Treacherous Trap Hole
     Trap Normal
     Treacherous Trap Hole
     Hang rơi lươn lẹo

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


      UR Rarity
      Forbidden Lance
      UR Rarity
      Forbidden Lance
      Forbidden Lance
      Spell Quick
      Forbidden Lance
      Cây thương thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


        MST : bắn spell/trap không once per turn

        Lance : giảm ATK opp để đấm hoặc cho bạn unaffect spell/trap
        TtH : best trap

       Deep Sea Diva (x0-3 (update 2/9))

       UR Rarity
       Deep Sea Diva
       UR Rarity
       Deep Sea Diva
       Deep Sea Diva
       WATER 2
       Deep Sea Diva
       Danh ca biển-sâu
       • ATK:

       • 200

       • DEF:

       • 400


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Sea Serpent Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Sea Serpent monster from your Deck.


        tác dụng như Water Xyz,, nhưng trong đây sẽ đa dạng hơn do nhảy được Hexa Spirit

       Compulsory Evacuation Device (x0-3 (Update 2/9))

       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       Compulsory Evacuation Device
       Trap Normal
       Compulsory Evacuation Device
       Thiết bị sơ tán bắt buộc

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


         Lá cực kỳ dơ và OP do nó là đẩy về nên bọn Galaxy-Eyes không chạm mộ được :D
        Đơn vị đồng hành:

        - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


        Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

        Top