Thông tin tổng quan của Lavals

FIRE Reload
Có thể sử dụng nếu bạn chỉ có quái thú Loại Pyro FIRE trong tay. Trả tất cả các lá trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và xáo trộn nó. Sau đó, rút cùng số lượng lá bài mà bạn đã trả lại cho Bộ bài của mình. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
FIRE Reload

Cần 8 UR

UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher1 card
UR Rarity
Battlewasp - Hama the Conquering Bow1 card
UR Rarity
Black Rose Dragon1 card
UR Rarity
Lavalval Dragon1 card
UR Rarity
Odd-Eyes Meteorburst Dragon1 card
UR Rarity
Vermillion Dragon Mech1 card
UR Rarity
Rekindling2 card

Main: 20 Extra: 7


Deck của LAVALS trong DUEL LINKS
Top