Thông tin tổng quan của Nekroz

Nhìn chung

Nekroz là 1 archetype tập trung vào việc triệu hồi ra các quái thú Ritual Nekroz. Nekroz từng là 1 tier 0 ở TCG bằng khả năng tìm bài và rút bài cực kì ổn định với Nekroz of Brionac, Nekroz of Valkyrus, Nekroz of Gungnir Shurit, Strategist of the Nekroz, vv.. Hầu như những Card thuộc archetype Nekroz đều có khả năng tìm hoặc rút bài. Điều này giúp Nekroz cực kì ổn định, cùng với sự ra đời của những quái thú Extra Deck mới thì sau khi thực hiện những combo của mình, Nekroz có thể triệu hồi ra những quái thú Extra Deck 1 cách dễ dàng tuỳ thuộc vào tình huống.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT

Main: 22 Extra: 8

R Rarity
Nekroz of Gungnir
R Rarity
Nekroz of Gungnir
Nekroz of Gungnir

Nekroz of Gungnir

7

 • Loại:
 • Ritual Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Nekroz

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 1700

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ Bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual, không sử dụng bất kỳ quái thú Cấp 7 nào và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Gungnir" một lần mỗi lượt.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Nekroz" mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bởi các hiệu ứng của lá bài trong lượt này.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Nekroz" , sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell Card. Must be Ritual Summoned, without using any Level 7 monsters, and cannot be Special Summoned by other ways. You can only use each of these effects of "Nekroz of Gungnir" once per turn. ● During either player's turn: You can discard this card, then target 1 "Nekroz" monster you control; it cannot be destroyed by battle or by card effects this turn. ● During either player's turn: You can discard 1 "Nekroz" card, then target 1 card on the field; destroy it.Deck của NEKROZ trong DUEL LINKS