Thông tin tổng quan của Prediction Princess

Nhìn chung

Prediction Princess là một archetype tập trung vào việc triệu hồi ra Prediction Princess Tarotrei bằng Prediction Ritual để lợi dụng hiệu ứng tìm và triệu hồi úp trực tiếp lên sân những quái thú có Flip-Effect mạnh mẽ như Deus X-Krawler hoặc Subterror Behemoth Ultramafus. Prediction Princess Tarotrei cũng là 1 quái thú rất mạnh trên sân vì sở hữu hiệu ứng nhanh lật lên hoặc úp xuống các quái thú trên sân tương tự như Book Of Moon hoặc Elementsaber Molehu. Với sự giúp đỡ của Spirit of the Fall Wind hoặc Senju of the Thousand Hands càng làm nên sự ổn định của Prediction Princess.

Master of Rites
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và chọn 1 trong các cách sau: ● Thêm 1 Quái thú Ritual ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. ● Thêm 1 Bài Phép Ritual ngẫu nhiên từ Bộ Bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Rites

Cần 11 UR

UR Rarity
Deus X-Krawler
UR Rarity
Deus X-Krawler
UR Rarity
Deus X-Krawler
UR Rarity
Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
UR Rarity
Abyss Dweller
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Mystical Space Typhoon
UR Rarity
Mystical Space Typhoon

Main: 20 Extra: 7

UR Rarity
Deus X-Krawler
UR Rarity
Deus X-Krawler
Deus X-Krawler
EARTH 9
Deus X-Krawler
Bọ báy mò Deus-X
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào quái thú úp mặt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ ngửa; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Sau khi lá bài này được lật ngửa, khi nó đang ở trong Vùng quái thú, hãy vô hiệu hóa tất cả các hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên phần sân của đối thủ. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm từ Deck lên tay của mình 1 quái thú Cấp 9 có Loại và Thuộc tính ban đầu khác với lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Deus X-Krawler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent activates a card or effect that targets this face-down monster (Quick Effect): You can change this card to face-up Defense Position; negate the activation, and if you do, destroy that card. After this card was flipped face-up, while it is in the Monster Zone, negate all monster effects activated on your opponent's field. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add, from your Deck to your hand, 1 Level 9 monster with a different original Type and Attribute than this card. You can only use this effect of "Deus X-Krawler" once per turn.


UR Rarity
Deus X-Krawler
UR Rarity
Deus X-Krawler
Deus X-Krawler
EARTH 9
Deus X-Krawler
Bọ báy mò Deus-X
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào quái thú úp mặt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ ngửa; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Sau khi lá bài này được lật ngửa, khi nó đang ở trong Vùng quái thú, hãy vô hiệu hóa tất cả các hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên phần sân của đối thủ. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm từ Deck lên tay của mình 1 quái thú Cấp 9 có Loại và Thuộc tính ban đầu khác với lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Deus X-Krawler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent activates a card or effect that targets this face-down monster (Quick Effect): You can change this card to face-up Defense Position; negate the activation, and if you do, destroy that card. After this card was flipped face-up, while it is in the Monster Zone, negate all monster effects activated on your opponent's field. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add, from your Deck to your hand, 1 Level 9 monster with a different original Type and Attribute than this card. You can only use this effect of "Deus X-Krawler" once per turn.


UR Rarity
Deus X-Krawler
UR Rarity
Deus X-Krawler
Deus X-Krawler
EARTH 9
Deus X-Krawler
Bọ báy mò Deus-X
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào quái thú úp mặt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ ngửa; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Sau khi lá bài này được lật ngửa, khi nó đang ở trong Vùng quái thú, hãy vô hiệu hóa tất cả các hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên phần sân của đối thủ. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm từ Deck lên tay của mình 1 quái thú Cấp 9 có Loại và Thuộc tính ban đầu khác với lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Deus X-Krawler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent activates a card or effect that targets this face-down monster (Quick Effect): You can change this card to face-up Defense Position; negate the activation, and if you do, destroy that card. After this card was flipped face-up, while it is in the Monster Zone, negate all monster effects activated on your opponent's field. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add, from your Deck to your hand, 1 Level 9 monster with a different original Type and Attribute than this card. You can only use this effect of "Deus X-Krawler" once per turn.


SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


SR Rarity
Spirit of the Fall Wind
SR Rarity
Spirit of the Fall Wind
Spirit of the Fall Wind
WIND 4
Spirit of the Fall Wind
Tinh linh trong gió
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú Lật từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned: You can add 1 Flip monster from your Deck to your hand.


SR Rarity
Spirit of the Fall Wind
SR Rarity
Spirit of the Fall Wind
Spirit of the Fall Wind
WIND 4
Spirit of the Fall Wind
Tinh linh trong gió
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú Lật từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned: You can add 1 Flip monster from your Deck to your hand.


SR Rarity
Spirit of the Fall Wind
SR Rarity
Spirit of the Fall Wind
Spirit of the Fall Wind
WIND 4
Spirit of the Fall Wind
Tinh linh trong gió
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú Lật từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned: You can add 1 Flip monster from your Deck to your hand.


R Rarity
Prediction Princess Tarotrei
R Rarity
Prediction Princess Tarotrei
Prediction Princess Tarotrei
LIGHT 9
Prediction Princess Tarotrei
Công chúa bói toán thiêng Tarotrei
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Prediction Ritual". Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Lật mặt từ tay hoặc Mộ của bạn trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Prediction Princess Tarotrei" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú úp trên sân; thay đổi nó thành Tư thế tấn công ngửa.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Prediction Ritual". Once per turn, during your End Phase: You can Special Summon 1 Flip monster from your hand or Graveyard in face-down Defense Position. You can only use 1 of the following effects of "Prediction Princess Tarotrei" per turn, and only once that turn. ● During either player's turn: You can target 1 face-down monster on the field; change it to face-up Attack Position. ● During either player's turn: You can target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position.


R Rarity
Prediction Princess Tarotrei
R Rarity
Prediction Princess Tarotrei
Prediction Princess Tarotrei
LIGHT 9
Prediction Princess Tarotrei
Công chúa bói toán thiêng Tarotrei
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Prediction Ritual". Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Lật mặt từ tay hoặc Mộ của bạn trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Prediction Princess Tarotrei" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú úp trên sân; thay đổi nó thành Tư thế tấn công ngửa.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Prediction Ritual". Once per turn, during your End Phase: You can Special Summon 1 Flip monster from your hand or Graveyard in face-down Defense Position. You can only use 1 of the following effects of "Prediction Princess Tarotrei" per turn, and only once that turn. ● During either player's turn: You can target 1 face-down monster on the field; change it to face-up Attack Position. ● During either player's turn: You can target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position.


R Rarity
Prediction Princess Tarotrei
R Rarity
Prediction Princess Tarotrei
Prediction Princess Tarotrei
LIGHT 9
Prediction Princess Tarotrei
Công chúa bói toán thiêng Tarotrei
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Prediction Ritual". Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Lật mặt từ tay hoặc Mộ của bạn trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Prediction Princess Tarotrei" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú úp trên sân; thay đổi nó thành Tư thế tấn công ngửa.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Prediction Ritual". Once per turn, during your End Phase: You can Special Summon 1 Flip monster from your hand or Graveyard in face-down Defense Position. You can only use 1 of the following effects of "Prediction Princess Tarotrei" per turn, and only once that turn. ● During either player's turn: You can target 1 face-down monster on the field; change it to face-up Attack Position. ● During either player's turn: You can target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position.


UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
Cosmic Cyclone
Spell Quick
Cosmic Cyclone
Xoáy vũ trụ

  Hiệu ứng (VN):

  Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  Cosmic Cyclone
  Spell Quick
  Cosmic Cyclone
  Xoáy vũ trụ

   Hiệu ứng (VN):

   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   Cosmic Cyclone
   Spell Quick
   Cosmic Cyclone
   Xoáy vũ trụ

    Hiệu ứng (VN):

    Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    Mystical Space Typhoon
    Spell Quick
    Mystical Space Typhoon
    Cơn lốc thần bí

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     Mystical Space Typhoon
     Spell Quick
     Mystical Space Typhoon
     Cơn lốc thần bí

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


      R Rarity
      Prediction Ritual
      R Rarity
      Prediction Ritual
      Prediction Ritual
      Spell Normal
      Prediction Ritual
      Nghi lễ bói toán thiêng

       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này được dùng để Triệu hồi Ritual "Prediction Princess Tarotrei". Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng 9 hoặc lớn hơn. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Prediction Princess" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card is used to Ritual Summon "Prediction Princess Tarotrei". You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal 9 or more. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; add 1 "Prediction Princess" monster from your Deck to your hand.


       R Rarity
       Prediction Ritual
       R Rarity
       Prediction Ritual
       Prediction Ritual
       Spell Normal
       Prediction Ritual
       Nghi lễ bói toán thiêng

        Hiệu ứng (VN):

        Lá bài này được dùng để Triệu hồi Ritual "Prediction Princess Tarotrei". Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng 9 hoặc lớn hơn. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Prediction Princess" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        This card is used to Ritual Summon "Prediction Princess Tarotrei". You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal 9 or more. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; add 1 "Prediction Princess" monster from your Deck to your hand.


        R Rarity
        Prediction Ritual
        R Rarity
        Prediction Ritual
        Prediction Ritual
        Spell Normal
        Prediction Ritual
        Nghi lễ bói toán thiêng

         Hiệu ứng (VN):

         Lá bài này được dùng để Triệu hồi Ritual "Prediction Princess Tarotrei". Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng 9 hoặc lớn hơn. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Prediction Princess" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         This card is used to Ritual Summon "Prediction Princess Tarotrei". You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal 9 or more. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; add 1 "Prediction Princess" monster from your Deck to your hand.


         UR Rarity
         Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
         UR Rarity
         Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
         Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
         LIGHT
         Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
         Người thả và xóa, Puzzlomino
         • ATK:

         • 1300

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Dưới

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú với các Cấp độ khác nhau
         Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa với một khu vực mà lá bài này chỉ đến trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; quái thú đó trở thành Cấp độ đó cho đến khi kết thúc lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú có cùng Cấp độ (1 từ mỗi sân); phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" một lần cho mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different Levels If a monster is Special Summoned face-up to a zone this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can declare a Level from 1 to 8; that monster becomes that Level until the end of the turn. You can target 2 monsters with the same Level (1 from each field); destroy them. You can only use each effect of "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" once per turn.


         UR Rarity
         Abyss Dweller
         UR Rarity
         Abyss Dweller
         Abyss Dweller
         WATER
         Abyss Dweller
         Cư dân vực sâu
         • ATK:

         • 1700

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


         UR Rarity
         Dark Rebellion Xyz Dragon
         UR Rarity
         Dark Rebellion Xyz Dragon
         Dark Rebellion Xyz Dragon
         DARK
         Dark Rebellion Xyz Dragon
         Rồng xyz phiến loạn bóng tối
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


         R Rarity
         Number 27: Dreadnought Dreadnoid
         R Rarity
         Number 27: Dreadnought Dreadnoid
         Number 27: Dreadnought Dreadnoid
         WATER
         Number 27: Dreadnought Dreadnoid
         Con số 27: Chiến hạm Dreadnoid
         • ATK:

         • 2200

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú Cấp 4
         Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Máy Xyz Rank 10 hoặc lớn hơn bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ Level 4 monsters At the end of the Battle Phase, if this card destroyed an opponent's monster by battle: You can Special Summon from your Extra Deck, 1 Rank 10 or higher Machine Xyz Monster by using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" once per turn. If this face-up card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead.


         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         Number 70: Malevolent Sin
         DARK
         Number 70: Malevolent Sin
         Con số 70: Tội ác tử thần
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


         SR Rarity
         Steelswarm Roach
         SR Rarity
         Steelswarm Roach
         Steelswarm Roach
         DARK
         Steelswarm Roach
         Trùng vai-rớt gián
         • ATK:

         • 1900

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.


         R Rarity
         Super Quantal Mech King Great Magnus
         R Rarity
         Super Quantal Mech King Great Magnus
         Super Quantal Mech King Great Magnus
         LIGHT
         Super Quantal Mech King Great Magnus
         Vua thần siêu lượng máy vĩ đại Magnus
         • ATK:

         • 3600

         • DEF:

         • 3200


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú Cấp 12
         Nếu lá bài này được gửi tới Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 3 "Super Quantal Mech Beast" quái thú có tên khác với Mộ của bạn. Lá bài này nhận được những hiệu ứng này, dựa trên số lượng nguyên liệu có tên khác nhau được đưa vào nó. ● 2+: Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck. ● 4+: Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ lá bài "Super Quant" . ● 6+: Đối thủ của bạn không thể thêm bài từ Deck lên tay bằng hiệu ứng bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 12 monsters If this card is sent to the GY: You can Special Summon 3 "Super Quantal Mech Beast" Xyz Monsters with different names from your GY. This card gains these effects, based on the number of materials with different names attached to it. ● 2+: Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; shuffle 1 card on the field into the Deck. ● 4+: It is unaffected by card effects, except "Super Quant" cards. ● 6+: Your opponent cannot add cards from the Deck to the hand by card effects.         Deck của PREDICTION PRINCESS trong DUEL LINKS
         Top