Thông tin tổng quan của Synchrons

Nhìn chung

Synchrons là bộ bài triệu hồi Synchro thuần khiết nhất kể từ khi phát hành 5Ds. Hoàn toàn dựa vào Extra Deck như một điều kiện chiến thắng, bộ bài này đặt nặng việc kết hợp cho phép tạo ra nhiều lối chơi sáng tạo, thậm chí OTK đối thủ của bạn thường xuyên. Việc kết hợp các lá bài mang tính biểu tượng từ bộ bài của Yusei với hỗ trợ của các quái thú Synchron hiện đại khiến đây trở thành bộ bài nhập vai thực sự nguy hiểm, thỏa mãn để chơi đấu tay đôi. Những lá bài hỗ trợ cấp độ 3 trong tương lai và các quái vật Synchro bổ sung sẽ cho phép bộ bài tiếp tục phát triển qua mỗi Box mới được phát hành.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Shooting Star Dragon
UR Rarity
Shooting Star Dragon
UR Rarity
Shooting Star Dragon

Shooting Star Dragon

10

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Dragon

 • ATK:
 • 3300

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

1 quái thú Synchro Tuner + "Stardust Dragon"
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể lật và xem 5 lá bài hàng đầu trong Deck của mình, xáo trộn chúng trở lại, số lần tấn công tối đa của lá bài này trong mỗi Battle Phase trong lượt này bằng với số quái thú Tuner đã được lật và xem. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Một lần mỗi lượt, khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; loại bỏ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá đòn tấn công đó. Trong End Phase tiếp theo: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này bị loại bỏ bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner Synchro Monster + "Stardust Dragon" Once per turn: You can excavate the top 5 cards of your Deck, shuffle them back in, also this card's maximum number of attacks per Battle Phase this turn equals the number of Tuner monsters excavated. Once per turn, during either player's turn, when a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field: You can negate the effect, and if you do, destroy it. Once per turn, when an opponent's monster declares an attack: You can target the attacking monster; banish this card, and if you do, negate that attack. During the next End Phase: Special Summon this card banished by this effect.


UR Rarity
Stardust Warrior
UR Rarity
Stardust Warrior
UR Rarity
Stardust Warrior

Stardust Warrior

10

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Stardust

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

1 quái thú Tunner Synchro + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tunner Synchro
Trong lượt của một trong hai người chơi, nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc Triệu hồi, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ (các) quái thú đó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc nếu face-up này lá bài bạn điều khiển lá sân này vì effect của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi đặc biệt 1 Cấp 8 hoặc thấp hơn "Warrior" Synchro quái thú từ Extra Deck của bạn. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi là Triệu hồi Synchro.)


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner Synchro Monster + 1 or more non-Tuner Synchro Monsters During either player's turn, if your opponent would Special Summon a monster(s): You can Tribute this card; negate the Summon, and if you do, destroy that monster(s). During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your Graveyard. If this card is destroyed by battle, or if this face-up card you control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 8 or lower "Warrior" Synchro Monster from your Extra Deck. (This Special Summon is treated as a Synchro Summon.)


Deck Mẫu

A Bond Illuminates the Future
Mỗi hiệu ứng sau đây chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. (Bạn có thể thay đổi vị trí chiến đấu của Set quái thú)
● Gửi 1 quái thú "Synchron" hoặc 1 quái thú Loại Chiến binh GIÓ Cấp 2 với CÔNG 1000 trở xuống từ tay của bạn vào Mộ của bạn. Sau đó, lấy 1 quái thú "Synchron" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn và Đặt 1 "Synchro Chase" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
● Gửi tất cả quái thú bạn điều khiển vào Mộ của bạn. Nếu tổng ATK ban đầu của các quái vật được gửi vào mộ là 2500 trở lên, Đặt 2 Signer Dragon ngẫu nhiên với các tên khác nhau trong số 4 từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
● Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi. Đưa 1 "Stardust Dragon" từ sân/Mộ về Bộ bài Phụ của bạn. Sau đó, thay đổi Cấp sao của tất cả Quái thú Đồng bộ bạn điều khiển thành 2 và Đặt 1 "Life Stream Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài Phụ chứa quái thú ÁNH SÁNG Cấp 10 trở lên và không có quái thú nào khác ngoài Quái thú Đồng bộ, và Bộ bài chứa ít nhất 7 Loại Chiến binh Cấp 2 trở xuống hoặc quái thú Machine-Type.
A Bond Illuminates the Future

Main: 20 Extra: 8


Deck của SYNCHRONS trong DUEL LINKS