Thông tin tổng quan của Vendread

Nhìn chung

Vendreads là một bộ bài tập trung vào Triệu hồi Ritual có lối chơi chính là cung cấp cho quái thú Ritual của họ hiệu ứng để trục xuất các lá bài của đối thủ. Các quái vật của Vendread Ritual, chủ yếu là Revendread Slayer, cũng có thêm tài nguyên khi bị tiêu diệt, thường mang lại những lượt chơi tiếp theo mạnh mẽ hơn nếu quái thú ban đầu của chúng bị phá huỷ (có thể bằng cách sử dụng Revendread Evolution). Vendread Nights cung cấp khả năng tăng tính ổn định đáng kể và Cost khi gửi một lá bài xuống mộ khi thực hiện Triệu hồi Ritual được giảm thiểu nhờ khả năng triệu hồi độc nhất của các Bài Phép Ritual Vendread có khả năng sử dụng nguyên liệu từ Mộ. Các hiệu ứng bổ sung như bảo vệ chọn mục tiêu do Vendread Core cung cấp và việc tái chế Vendread Anima là những công cụ có thể tìm kiếm tốt mà bộ bài có sẵn tùy theo trận đấu. Cùng với Revendread Slayer, quái thú Ritual chính là Revendread ExecutorVendread BattlelordRevendread Executor là quái thú trước đây cung cấp khả năng bảo vệ bảng thân với 3000 ATK và quái vật thú hai là Vendread Battlelord có khả năng để dập tắt combo đối thủ của bạn.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Revendread Executor
R Rarity
Revendread Executor
R Rarity
Revendread Executor

Revendread Executor

8

 • Loại:
 • Ritual Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Zombie

 • Archetype:
 • Vendread

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Vendread" Tên của lá bài này trở thành "Revendread Slayer" khi ở trên sân. Trong khi lá bài được Triệu hồi Ritual này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các lá bài mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ lá bài này. Nếu lá bài Ritual Summoned này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 "Vendread" từ Deck của mình lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Revendread Executor" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with any "Vendread" Ritual Spell. This card's name becomes "Revendread Slayer" while on the field. While this Ritual Summoned card is on the field, your opponent cannot target cards you control with card effects, except this card. If this Ritual Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 "Vendread" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Revendread Executor" once per turn.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star

Dingirsu, the Orcust of the Evening Star

8

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Orcust

 • ATK:
 • 2600

 • DEF:
 • 2100

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


Deck Mẫu

Master of Rites II
Bắt đầu Duel với Bài phép liên tục 'Ritual Cage' được kích hoạt.
Ritual Cage
Master of Rites II

Main: 30 Extra: 8


Deck của VENDREAD trong DUEL LINKS