Declan Akaba

Declan Akaba

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Declan Akaba là nhân vật bạn có thể mở khóa thông qua sự kiện đặc biệt. Hiện anh ấy chưa xuất hiện tại cổng đấu các nhân vật

Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Mở khóa anh ta bằng cách hoàn thành các điều kiện mở khóa trong Sự kiện của anh ta vào ngày 22 tháng 10!

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Command of the Doom King
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulumn vào sân của bạn.
Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Chọn 1 "D / D / D Doom King Armageddon" từ tay của bạn và thêm nó vào Extra Deck của bạn mặt ngửa.
Sau đó, chọn tối đa 1 Quái thú Con lắc "D/D" từ sân và Bộ bài của bạn tương ứng, rồi đặt (chúng) vào (các) Vùng Pendulumn của bạn. Sau đó, vô hiệu hoá tác dụng của những lá bài này cho đến hết lượt tiếp theo của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể kích hoạt và được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có chứa ít nhất 5 Quái thú Pendulumn "D/D/D".)
D/D/D Doom King Armageddon
Command of the Doom King
Amnesia of the Savants
Vô hiệu hóa hiệu ứng của "D / D Savant Galilei" và "D / D Savant Kepler" trong Vùng Pendulum của bạn cho đến Main Phase của lượt tiếp theo. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
D/D Savant Galilei
D/D Savant Kepler
Amnesia of the Savants
Return from Another Dimension
Có thể được sử dụng nếu bạn có 20 quái thú "D / D" bị trục xuất trở lên. Set 1 úp "Return from the Different Dimension" từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy. Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn chỉ có quái vật "D / D" trong Bộ bài / Extra Deck của bạn.
Return from the Different Dimension
Return from Another Dimension
Reverse of the Underworld and D.D.
Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu nếu số lượng quái thú "D / D" trong Mộ bài của bạn bằng với số quái thú "D / D" bị trục xuất của bạn. Trục xuất tất cả quái thú "D / D" trong Mộ của bạn khi bạn sử dụng Kỹ năng này và trả lại tất cả quái thú "D / D" đã trục xuất của bạn về Mộ.
Reverse of the Underworld and D.D.
End of the World
Có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ 1 "D / D / D Doom King Armageddon" trong tay của bạn cho đối thủ của bạn. Thêm 1 Quái thú Pendulum "D / D / D" ngửa mặt vào tay của bạn từ Extra Deck của bạn. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bạn không thể Triệu hồi lá đã thêm vào tay của bạn bằng Kỹ năng này hoặc các thẻ cùng tên ngoại trừ bằng Pendulum Summon, và bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt khi bạn Pendulum Summon 3 "D / D / D Doom King Armageddon" cùng lúc từ tay của bạn. Tiêu diệt tất cả quái thú trên sân trừ "D / D / D Doom King Armageddon". Nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck có tổng cộng 12 quái thú "D / D / D" trở lên hoặc Bài phép / Bẫy "Dark Contract", hãy thêm Khu vực Pendulum vào sân của bạn khi bắt đầu Trận đấu.
D/D/D Doom King Armageddon
End of the World
King of the Underworld
Bắt đầu Trận đấu với 1 "D / D / D Doom King Armageddon" trong Bộ bài của bạn. Ngoài ra, nếu bạn có 2 Lá Quái thú Pendulum "D / D" trong Vùng Pendulum của mình, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. Thêm 1 "D / D / D Doom King Armageddon" vào tay của bạn từ Bộ bài / Extra Deck của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài trên tay của bạn vào Bộ bài của bạn. Nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck có tổng cộng 12 quái thú "D / D / D" trở lên hoặc Bài phép / Bẫy "Dark Contract", hãy thêm Khu vực Pendulum vào sân của bạn khi bắt đầu Trận đấu.
D/D/D Doom King Armageddon
King of the Underworld
Emergency Contract Laundering
Gửi 1 lá "Contract Laundering" hoặc "Dark Contract" đến Mộ và phá hủy tất cả các lá "Dark Contract" ngửa mặt trên sân của bạn. Sau đó, tăng Điểm sinh mệnh của bạn bằng số lá "Dark Contract" bị phá hủy x 1000 điểm.
Emergency Contract Laundering
Black and White Contract
Có thể được sử dụng bằng cách gửi 1 lá bài "Dark Contract" ngửa mặt trên sân của bạn vào Mộ, Chọn 1 hiệu ứng trong số các hiệu ứng sau và áp dụng nó cho 1 quái thú "D / D" trên sân của bạn. Kỹ năng này có thể được sử dụng hai lần cho mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "D / D" ● Quái thú được chọn sẽ trở thành quái thú Tuner. ● Quái thú được chọn sẽ trở thành quái thú Cấp 4. ● Quái thú được chọn sẽ trở thành quái thú Cấp 8.
Black and White Contract
D.D. King
Tất cả quái thú "D / D / D" mà bạn điều khiển được tăng 500 ATK cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck có tổng cộng 12 quái thú "D / D / D" trở lên hoặc Bài phép / Bẫy "Dark Contract", hãy thêm Khu vực Pendulum vào sân của bạn khi bắt đầu Trận đấu.
D.D. King
Contract Procrastination
Có thể được sử dụng vào đầu lượt của bạn nếu bạn có 1 hoặc nhiều lá bài "Dark Contract" trên sân của mình. Bỏ qua Standby Phase ở lượt này. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Contract Procrastination
Chung
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Master of Fusion
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Fusion
Swing Into Action: Pendulum Summon!
Khi bắt đầu Đấu, hãy thêm Khu vực Pendulum vào sân của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn có Quái thú Pendulum úp trong Extra Deck của mình. Chọn 1 quái thú bạn điều khiển trong Vùng Quái thú Phụ và di chuyển nó đến Vùng Quái thú chính của bạn trong cùng một cột.
Swing Into Action: Pendulum Summon!
Pendulum Change: Basic
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Khu vực Pendulumn vào sân của bạn.

Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Trả lại 1 Bài Quái thú Thường trong Vùng Pendulumn của bạn vào Bộ bài và thêm 1 Quái thú Thường ngẫu nhiên có tên khác với Bộ bài vào tay của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 3 Quái thú Thường với các tên khác nhau.
Pendulum Change: Basic
Beatdown
Cho đến khi kết thúc lượt, tăng ATK của tất cả quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển bằng số quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển gấp 300 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Beatdown

Level-up Reward

SR Rarity
D/D Savant Nikola
SR Rarity
D/D Savant Nikola
D/D Savant Nikola
DARK68
D/D Savant Nikola
Nhà bác học D/D Ni-cô-la
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "D/D/D" , sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" Cấp 6 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; nó tăng 2000 ATK và DEF cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này trong Vùng Pendulum bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D/D" mà bạn điều khiển; đưa nó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt tối đa 2 quái thú Pendulum "D/D" ngửa mặt từ Extra Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn, nhưng chúng không thể kích hoạt Hiệu ứng Pendulum ở lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Nikola" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can discard 1 "D/D/D" monster, then target 1 Level 6 or lower "D/D" monster you control; it gains 2000 ATK and DEF until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] If this card in the Pendulum Zone is destroyed: You can target 1 "D/D/D" monster you control; return it to the hand, and if you do, place up to 2 face-up "D/D" Pendulum Monsters from your Extra Deck in your Pendulum Zones, but they cannot activate their Pendulum Effects this turn. You can only use this effect of "D/D Savant Nikola" once per turn.


SR Rarity
Puppet Master
SR Rarity
Puppet Master
Puppet Master
DARK6
Puppet Master
Bậc thầy múa con rối
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể trả 2000 LP, sau đó chọn mục tiêu 2 quái thú Fiend trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt những mục tiêu đó, nhưng chúng không thể tấn công lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Tribute Summoned: You can pay 2000 LP, then target 2 Fiend monsters in your GY; Special Summon those targets, but they cannot attack this turn.


 Rarity
D/D/D Stone King Darius
 Rarity
D/D/D Stone King Darius
D/D/D Stone King Darius
EARTH3
D/D/D Stone King Darius
Quỷ D/D vua đá tảng Darius
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 3 loại quái thú
Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Dark Contract" mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài. Nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ, trong damage calculation: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; làm cho lá bài này không thể bị phá hủy trong chiến đấu đó, phá huỷ quái thú của đối thủ đã chiến đấu với nó sau khi Damage Calculation, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 3 Fiend-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Dark Contract" card you control; destroy it, and if you do, draw 1 card. If this card battles an opponent's monster, during damage calculation: You can detach 1 Xyz Material from this card; make this card unable to be destroyed by that battle, destroy the opponent's monster that battled it after damage calculation, and if you do, inflict 500 damage to your opponent.


R Rarity
D/D/D Human Resources
R Rarity
D/D/D Human Resources
D/D/D Human Resources
Trap Normal
D/D/D Human Resources
Nhân lực Quỷ D/D

  Hiệu ứng (VN):

  Xáo trộn 3 lá bài vào Deck (bất kỳ "D/D" trong tay, ô hoặc Mộ và / hoặc "D/D" trong Pendulum Zone của bạn), sau đó bạn có thể thêm 2 "D/D" quái thú từ Deck của bạn đến tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Shuffle 3 cards into the Deck (any combination of "D/D" monsters in your hand, field, or Graveyard, and/or "D/D" cards in your Pendulum Zone), then you can add 2 "D/D" monsters from your Deck to your hand.  Deck sử dụng nhân vật Declan Akaba trong DUEL LINKS