Jaden/Yubel

Jaden/Yubel

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Jaden/Yubel là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 10 (GX). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu đỏ để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: GX
 • Jaden / Yubel yêu cầu chìa khóa Đỏ để đấu tại Gate.
 • Jaden / Yubel xuất hiện ở Gate ở Stage 10 (GX)
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 10 trong (GX) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Thực hiện thành công 1 (các) Triệu hồi Fusion (Dung hợp) trong Duel với Jaden Yuki ở cấp độ 30 khi chơi với tư cách Yubel.
 • Khôi phục 3000 LP trở lên trong một Duel với Yubel.
 • Sử dụng Bài Phép 5 lần trong một Duel với Yubel.
 • Triệu hồi Yubel - Terror Incarnate 1 lần khi chơi với tư cách là Yubel, trong Duel với Jaden Yuki ở cấp độ 30.
 • Triệu hồi Yubel - The Ultimate Nightmare 1 lần khi chơi với tư cách Yubel, trong Duel với Jaden Yuki ở cấp độ 30.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Wounded Hero
Chơi 1 quái thú 'Elemental HERO' từ Bộ bài của bạn ở Vị trí tấn công với ATK bằng hoặc thấp hơn tổng sát thương của trận chiến và hiệu ứng mà bạn đã nhận cho đến nay trong Trận đấu đang diễn ra. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Wounded Hero
Emergency Call
Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi hoặc nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 trở xuống. Tiết lộ 1 quái thú 'Elemental HERO' trong tay bạn. Sau đó, thêm 1 quái thú 'Elemental HERO' có tên khác với Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Emergency Call
A New Power!
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 'Neo-Spacian Aqua Dolphin' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Elemental HERO Aqua Neos' vào Extra Deck của bạn.
Neo-Spacian Aqua Dolphin
Elemental HERO Aqua Neos
A New Power!
Neos Guard!
Chọn 1 'Elemental HERO Neos' mà bạn điều khiển. Cho đến cuối lượt tiếp theo, quái thú đã chọn sẽ không thể bị tiêu diệt trong trận chiến và bạn sẽ không nhận Thiệt hại Chiến đấu từ các trận chiến liên quan đến nó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Elemental HERO Neos
Neos Guard!
Together Again
Trục xuất 'Yubel' khỏi Mộ của bạn. Sau đó, chơi 'Elemental HERO Neos' từ tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Elemental HERO Neos
Yubel
Together Again
Chung
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu
LP Boost Alpha
Grit
Nếu bạn có 4000 Điểm Sinh mệnh trở lên khi bắt đầu lượt đó, Điểm Sinh mệnh của bạn sẽ không giảm xuống dưới 1 điểm chỉ một lần. Khi Kỹ năng này được áp dụng, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của bạn. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.
Grit
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
Miracle Fusion Time!
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. thay vì rút bài bình thường, 'Miracle Fusion' được thêm vào tay bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Miracle Fusion Time!
Neo Space!
Bắt đầu Trận đấu với 'Neo Space' được kích hoạt.
Neo Space!
The Tie that Binds
Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái thú ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái thú trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
The Tie that Binds
Ultimate Fusion!
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 1500 hoặc thấp hơn. thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy thêm 'Super Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Ultimate Fusion!
Favorite Duel
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 4 Quái thú Thường "Elemental HERO" với các tên khác nhau Khi sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú "Neos", " Elemental HERO Shining Flare Wingman "và" Elemental HERO Flame Wingman. "
  ● Có thể sử dụng ba lần cho mỗi Trận đấu. Gửi 1 quái thú "Elemental HERO" hoặc 1 quái thú "Neo-Spacian" từ tay bạn đến Mộ. Sau đó, gửi 1 Quái thú thường "Elemental HERO" hoặc 1 quái thú "Neo-Spacian" từ Bộ bài của bạn đến Nghĩa địa. Sau đó, thêm 1 "Miracle Fusion" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
  ● Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu vào lượt bạn được Triệu hồi Đặc biệt "Elemental HERO Flame Wingman." Đặt 1 "Skyscraper" vào sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Miracle Fusion
Elemental HERO Shining Flare Wingman
Skyscraper
Elemental HERO Flame Wingman
Favorite Duel
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
HERO Alliance
Trong Trận đấu này, bạn có thể Triệu hồi Summon/Set "Elemental HERO Neos" mà không cần Hi sinh.
Ngoài ra, hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần mỗi lượt, khi bạn đã Triệu hồi "Elemental HERO Neos". Gửi 1 lá bài từ tay của bạn vào Mộ và thêm 1 "Super Polymerization" trong Bộ bài của bạn hoặc 1 "Polymerization", "Miracle Contact" hoặc "Miracle Fusion" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn.
Sau đó, gửi 2 quái thú "Neo-Spacian" ngẫu nhiên từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ và thêm "Elemental HERO Divine Neos" vào Bộ bài Phụ của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới.
● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 10 quái thú "HERO" và không có quái thú "HERO" nào ngoài quái thú "Elemental HERO"
● Bộ bài Phụ của bạn chứa ít nhất 5 Quái thú Dung hợp và không chứa Quái vật Dung hợp nào ngoài các quái thú "Elemental HERO," "Neos," hoặc "Neo-Spacian".
Elemental HERO Neos
Miracle Fusion
Elemental HERO Divine Neos
Polymerization
Miracle Contact
Super Polymerization
HERO Alliance

Drop Reward

SR Rarity
Elemental HERO Core
SR Rarity
Elemental HERO Core
Elemental HERO Core

Elemental HERO Core

9

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Elemental HERO

 • ATK:
 • 2700

 • DEF:
 • 2200

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú "Elemental HERO"
Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này được chọn làm mục tiêu để tấn công: Bạn có thể làm cho ATK của lá bài này trở nên gấp đôi ATK hiện tại của nó cho đến khi kết thúc Damage Step. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Elemental HERO" Cấp 8 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 "Elemental HERO" monsters Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, when this card is targeted for an attack: You can make this card's ATK become double its current ATK until the end of the Damage Step. At the end of the Battle Phase, if this card battled: You can target 1 monster on the field; destroy it. When this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 Level 8 or lower "Elemental HERO" Fusion Monster in your Graveyard; Special Summon it, ignoring its Summoning conditions.


Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Jaden***Yubel trong DUEL LINKS