Shay Obsidian

Shay Obsidian

Thông tin nhân vật

Worlds: ARC-V

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Raidraptor Escape
Chọn 1 Quái thú Xyz "Raidraptor" bạn điều khiển, và trả lại tất cả Nguyên liệu Xyz của nó về tay chủ sở hữu. Sau đó, đưa Quái thú Xyz "Raidraptor" đó về Bộ bài Phụ và chuyển thẳng đến End Phase của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
Raidraptor Escape
Draw Sense: Rank-Up-Magic
Có thể được sử dụng trước khi bạn rút bài thông thường sau khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1500. Một trong các lá bài từ lượt rút bài thông thường của bạn ở lượt này sẽ là Bài Phép "Rank-Up-Magic" ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu, và chỉ khi bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài chứa ít nhất 3 Bài Phép "Rank-Up-Magic" với các tên khác nhau.
Draw Sense: Rank-Up-Magic
Raptor Evolution
Có thể được sử dụng khi bạn điều khiển Quái vật Xyz "Raidraptor". Đưa 1 Bài Phép từ tay của bạn về Bộ bài và thêm 1 Bài Phép "Rank-Up-Magic" từ Mộ của bạn vào tay của bạn. Cho đến hết lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú ngoại trừ quái thú "Raidraptor", và bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công bằng Quái thú Xyz "Raidraptor".
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
Raptor Evolution
Soar on Wings of Courage
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 "Raidraptor - Vanishing Lanius" vào Bộ bài của bạn và 1 "Raidraptor - Rise Falcon" vào Bộ bài Phụ của bạn.
Ngoài ra, hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng ở lượt bạn đã Normal Summoned "Raidraptor - Vanishing Lanius." Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn về Bộ bài của bạn và thêm 1 "Raidraptor - Vanishing Lanius" vào tay của bạn từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn. Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú ngoại trừ quái thú "Raidraptor", và bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với Quái thú Xyz "Raidraptor".
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
Raidraptor - Rise Falcon
Raidraptor - Vanishing Lanius
Soar on Wings of Courage
The Wounded Raptor
Nếu bạn có ít Điểm Gốc hơn đối thủ, các quái thú "Raidraptor" bạn điều khiển tăng 300 CÔNG.
The Wounded Raptor
Wings of Rebellion
Có thể được sử dụng trong Giai đoạn Chính của lượt bạn nếu bạn đã nhận sát thương chiến đấu ở lượt trước. Tăng CÔNG của 1 Quái thú Xyz "Raidraptor" bạn điều khiển bằng lượng thiệt hại chiến đấu mà bạn đã nhận cho đến hết lượt.
Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Wings of Rebellion
Raptors Rising
Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể sử dụng các quái thú "Raidraptor" làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Ngoài ra, khi bạn Triệu hồi Xyz "Raidraptor - Rise Falcon", bạn có thể Triệu hồi nó bằng cách sử dụng Quái vật Xyz "Raidraptor" trên sân của bạn ngoại trừ "Raidraptor - Rise Falcon."
Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi Trận đấu. Loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz khỏi 1 "Raidraptor - Rise Falcon" mà bạn điều khiển, và Đặt 1 Bài Phép "Rank-Up-Magic" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn. (Chỉ 1 bản sao của các lá bài cùng tên có thể được Đặt trong Trận đấu với Kỹ năng này.) Khi kết thúc lượt bạn đã sử dụng Kỹ năng này, hãy đưa tất cả Quái thú Bứt phá Hạng 4 trên sân của bạn và/hoặc Mộ về Bộ bài Phụ .
Raidraptor - Rise Falcon
Raptors Rising
Chung
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Winged Beast
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1000. Một trong những lá bài từ lượt rút thông thường của bạn ở lượt này sẽ là một quái thú loại Quái thú có cánh ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
Draw Sense: Winged Beast
LP Boost Alpha

Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Overlay Gain
Tăng ATK của 1 Quái thú Xyz mà bạn điều khiển cho đến cuối lượt bằng số Nguyên liệu Xyz của nó x 200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận.
Overlay Gain
Overlay Regeneration
Đặt 1 Bài Phép trong tay của bạn bên dưới 1 Quái thú Xyz mà bạn điều khiển để biến nó thành Nguyên liệu Xyz. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Overlay Regeneration
Overlay Removal
Gửi tất cả Nguyên liệu Xyz cho 1 Quái thú Xyz Hạng 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Overlay Removal

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Shay Obsidian trong DUEL LINKS