Solomon Muto

Solomon Muto

Thông tin nhân vật

Worlds: DM

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Extra Curse 1
Nếu một quái thú của đối thủ trong Extra Monster Zone Phụ bị tiêu diệt trong chiến đấu, gây 500 thiệt hại cho Life Points của đối thủ.
Kỹ năng này chỉ được áp dụng khi không có lá bài nào trong Extra Monster Zone của bạn và đối thủ của bạn có 1000 Life Points trở lên.
Extra Curse 1
Extra Curse 2
Vào lượt tiếp theo của bạn sau khi đối thủ của bạn Special Summoned một quái thú từ Extra Deck, Kỹ năng này có thể được kích hoạt trong khi Bộ bài Phụ của bạn có ít bài hơn của đối thủ. Chọn 1 quái thú đối thủ trong Extra Monster Zone và giảm CÔNG/THỦ của nó cho đến cuối lượt bằng sự khác biệt về số lượng lá bài giữa Extra Deck của người chơi x 100.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
Extra Curse 2
My Treasure, "Blue-Eyes White Dragon"!
Tăng ATK của Quái thú Thường "Blue-Eyes White Dragon" trên sân của bạn thêm 500.
Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài chứa chính xác 1 "Rồng trắng mắt xanh" và không có lá bài nào trong Bộ bài phụ của bạn.
My Treasure, "Blue-Eyes White Dragon"!
Sinister Serpent Surprise♪
Mỗi khi Life Points của bạn giảm đi 1000, bạn có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng một lần cho mỗi Trận đấu.
● Có thể được sử dụng trước khi rút bình thường của bạn. Thay vì tiến hành rút bài thông thường, hãy đặt 1 "Sinister Serpent" vào Mộ của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
● Có thể được sử dụng trong Main Phase của bạn. Đưa tất cả "Sinister Serpent" đã bị trục xuất về Mộ của bạn.
Sinister Serpent Surprise♪
The Forbidden Overlord of Yore
Có thể sử dụng trước lượt rút thẻ bình thường mỗi khi Life point của bạn giảm đi 1000. Một trong những lá bài từ lượt rút thẻ bình thường trong lượt này sẽ là một lá quái vật "Forbidden One" hoặc lá bài "Exodia" ngẫu nhiên từ Deck của bạn.
Ngoài ra, áp dụng các hiệu ứng sau cho mỗi lượt rút thẻ bình thường cho ba lượt (kích hoạt từ lượt 1 của bạn).
Lượt 1: Thêm 1 "Right Leg of the Forbidden One" và 1 "Left Leg of the Forbidden One" từ bên ngoài Deck của bạn vào dưới cùng của Deck.
Lượt 2: Thêm 1 "Right Arm of the Forbidden One" và 1 "Left Arm of the Forbidden One" từ bên ngoài Deck của bạn vào dưới cùng của Deck.
Lượt 3: Thêm 1 "Exodia the Forbidden One" từ bên ngoài Deck của bạn vào dưới cùng của Deck.
Left Leg of the Forbidden One
Exodia the Forbidden One
Right Leg of the Forbidden One
Right Arm of the Forbidden One
Left Arm of the Forbidden One
The Forbidden Overlord of Yore
The Forbidden Power
Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau mỗi khi điểm Sống còn của bạn giảm đi 1000. Mỗi hiệu ứng chỉ được sử dụng một lần trong mỗi Duel.
● Đặt 1 quái thú "Exodia" từ tay bạn lên Sân của bạn ở dạng Tấn Công face up.
● Đặt 1 "Exodia the Forbidden One" từ bên ngoài Deck của bạn vào Mộ của bạn.
● Khám phá 1 quái thú "Exodia" trong tay bạn, sau đó đặt 1 "Right Arm of the Forbidden One" và 1 "Left Arm of the Forbidden One" từ bên ngoài Deck của bạn vào Nghĩa địa.
● Khám phá 1 quái thú "Exodia" trong tay bạn, sau đó đặt 1 "Right Leg of the Forbidden One" và 1 "Left Leg of the Forbidden One" từ bên ngoài Deck vào Mộ.
Kỹ năng này chỉ có thể sử dụng khi không có bài nào ở Extra Deck của bạn.
Left Leg of the Forbidden One
Exodia the Forbidden One
Right Leg of the Forbidden One
Right Arm of the Forbidden One
Left Arm of the Forbidden One
The Forbidden Power
Chung

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Solomon Muto trong DUEL LINKS

Top