Sora Perse

Sora Perse

Thông tin nhân vật

Worlds: ARC-V

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Factory Operation!
Có thể được sử dụng trước khi rút bài bình thường nếu bạn có 3 Quái thú Dung hợp trở lên với các tên khác nhau trong Mộ của mình.

Thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy kích hoạt 1 "Frightfur Factory" ngửa từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Frightfur Factory
Factory Operation!
Bear Parade
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong lượt và một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách chọn 1 "Frightfur Bear" mà bạn điều khiển.
  ● Chọn 1 quái vật trong Mộ của đối thủ và trang bị cho lá này dưới dạng Ma pháp Trang bị. Lá bài được trang bị được coi là đã được trang bị bởi hiệu ứng của "Frightfur Bear" này.
  ● Trong lượt này, quái vật được chọn sẽ nhận thêm một đòn tấn công cho mỗi lá bài mà nó đã trang bị.
Frightfur Bear
Bear Parade
Creatures of Calamity
Có thể được sử dụng từ lượt 3 trở đi. Tiết lộ 1 "Frightfur", Quái thú Dung hợp trong Extra Deck của bạn và sau đó gửi tối đa 2 Nguyên liệu Dung hợp với các tên khác nhau được liệt kê trên lá bài của nó đến Mộ của bạn.

Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú "Frightfur", cũng như không kích hoạt hiệu ứng quái thú của những quái thú khác ngoài Quái thú Dung hợp.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Creatures of Calamity
Edge Imp Assist
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

  ● Gửi 1 quái thú "Edge Imp" từ tay bạn đến Mộ. Thay đổi 1 "Polymerization" trong tay bạn thành "Frightfur Fusion".

  ● Gửi 1 quái thú "Edge Imp" từ tay bạn đến Mộ. Gửi 1 quái thú "Edge Imp" từ Bộ bài của bạn đến Mộ.
Polymerization
Frightfur Fusion
Edge Imp Assist
Factory Operation!
Có thể được sử dụng trước khi rút bài bình thường nếu bạn có 3 Quái thú Dung hợp trở lên với các tên khác nhau trong Mộ của mình.

Thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy kích hoạt 1 "Frightfur Factory" ngửa từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Frightfur Factory
Factory Operation!
Fusion Restock
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển một Quái thú Dung hợp. Bạn có thể trả lại cuối Bộ bài 1 Bài Phép "Polymerization" hoặc Bài Phép "Fusion" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Polymerization
Fusion Restock
The Most Unbearable Monster
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Frightfur Bear" vào Extra Deck của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng trước khi rút bài bình thường sau khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Thay vì tiến hành rút bình thường, hãy thêm ngẫu nhiên 1 "Edge Imp Sabers", "Fluffal Bear", "Polymerization" hoặc "Frightfur Fusion" vào từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Trong lượt Kỹ năng này được sử dụng, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ Quái thú Dung hợp "Frightfur". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Frightfur Bear
Polymerization
Fluffal Bear
Edge Imp Sabres
Frightfur Fusion
The Most Unbearable Monster
Try To Counter My Moves
Chọn 1 Quái thú Dung hợp "Frightfur" mà bạn điều khiển. Nó nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển nhận được 500 ATK trong lượt tiếp theo của đối thủ.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Try To Counter My Moves
Patchwork Creation
Có thể được sử dụng trên lượt 3 trở đi. Trả lại 1 Polymerization và 1 quái thú "Edge Imp" từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 Frightfur Patchwork từ bên ngoài Bộ bài vào tay của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Polymerization
Frightfur Patchwork
Patchwork Creation
Chung
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
Draw Reserves
Chỉ có thể được sử dụng ở đầu Main Phase trong lượt đầu tiên của bạn. Trả lại 3 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Bạn có thể rút 3 lá trong Draw Phase tiếp theo của mình.
Draw Reserves
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Power of Dark
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Yami' được kích hoạt.
Yami
Power of Dark
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.

Draw Sense: Low-Level
Fairy's Smile
Nếu bình thường bạn rút một lá bài quái thú Loại Tiên trong Draw Phase, lá bài đó sẽ được hiển thị cho đối thủ và bạn phục hồi 1000 Điểm sinh mệnh.
Fairy's Smile
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Sora Perse trong DUEL LINKS