Sylvio Sawatari

Sylvio Sawatari

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Sylvio Sawatari là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt được 500 000 điểm Assessment tại thế giới Arc V. 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu vàng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Kiếm 500.000 điểm Duel Assessment trở lên trong Duel World (ARC-V). Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Thắng 3 trận đấu tay đôi với Sylvio Sawatari trong vai Yuya Sakaki.
 • Giành chiến thắng trước Sylvio Sawatari với Duel Assesment ít nhất là 4000.
 • Thực hiện 3 Triệu hồi Pendulum (các) trong một trận đấu với Sylvio Sawatari bằng cách sử dụng Yuya Sakaki.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Attack Burst
Chỉ có thể được sử dụng cho đến lượt thứ 3 của bạn, và một lần duy nhất. Chọn 1 quái thú mà bạn điều khiển. Nó nhận được 500 ATK. Vào cuối lượt, ATK của quái thú này sẽ trở thành 0.
Attack Burst
Neo Sylvio
Có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn điều khiển một quái thú đã được Triệu hồi Hiến tế. Đổi 1 Lá Bài Phép / Bẫy trong tay bạn thành một lá khác. · Bài Phép: Frost Blast of the Monarchs · Bài Bẫy: The Monarchs Awaken
Frost Blast of the Monarchs
The Monarchs Awaken
Neo Sylvio
Pendulum Booster
Nếu bạn có 2 lá bài trong Vùng Pendulum của mình, chỉ trong lượt của bạn, ATK của tất cả quái thú của bạn sẽ tăng lên 50 nhân với số lượng Pendulum Scale cao nhất trong Vùng Con lắc của bạn.
Pendulum Booster
Pendulum Draft
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Thêm 1 Pendulum Monster úp mặt từ Extra Deck của bạn vào tay của bạn. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bạn không thể Triệu hồi lá đã thêm vào tay của bạn bằng Kỹ năng này hoặc các lá cùng tên ngoại trừ bằng Pendulum Summon, và bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng.
Pendulum Draft
Pendulum Extra Charge
Có thể được sử dụng khi bạn có 2 lá trong Pendulum Zones của bạn. Chọn một trong số chúng và thêm nó mặt ngửa vào Extra Deck của chủ sở hữu ban đầu. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào khác ngoài việc Pendulum Summon trong lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Pendulum Extra Charge
Blowing Up Yosen
Chọn 1 "Yosen Training Grounds" mà bạn điều khiển và đặt (các) Yosen Counter trên đó bằng với số lượng quái thú "Yosenju" trên sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Ngoài ra, hãy thêm Vùng Pendulum vào sân của bạn nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 9 quái thú "Yosenju" trở lên. (Extra Deck không được tính.)
Yosen Training Grounds
Blowing Up Yosen
Neo New Sylvio
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Yosenju Shinchu L" và 1 "Yosenju Shinchu R" vào cuối Bộ bài của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu sau khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trả lại 1 lá bài "Yosenju" trên tay cho Bộ bài của bạn và thêm 1 lá bài "Yosenju Oroshi Channeling" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có ít nhất 9 thẻ "Yosenju". (Extra Deck không được tính.)
Yosenju Shinchu R
Yosenju Oroshi Channeling
Yosenju Shinchu L
Neo New Sylvio
Super Star of Abyss Actor
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Abyss Actor - Superstar" và 1 "Abyss Script - Opening Ceremony" vào Bộ bài của bạn. Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu nếu Extra Deck của bạn chứa 3 quái thú "Abyss Actor" trở lên bao gồm 1 hoặc nhiều "Abyss Actor - Superstar." Thêm 1 "Abyss Actor - Superstar" vào tay của bạn từ Bộ bài hoặc Extra Deck của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài trên tay của bạn vào Bộ bài của bạn. Ngoài ra, hãy thêm Pendulum Zone vào sân của bạn nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 9 Quái thú DARK Pendulum hoặc nhiều hơn. (Extra Deck không được tính.)
Abyss Actor - Superstar
Abyss Script - Opening Ceremony
Super Star of Abyss Actor
Sylvio's Showstopping Performance
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Thay vì tiến hành Rút bài thông thường, hãy rút một quái thú "Abyss Actor" hoặc "Yosenju" mà bạn chọn. Ngoài ra, hãy thêm Pendulum Zone vào sân của bạn nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 9 Quái thú Pendulum "Abyss Actor" hoặc "Yosenju" trở lên. (Extra Deck không được tính.)
Sylvio's Showstopping Performance
Waiting for Abyss Actors
Thêm tối đa 2 quái thú "Abyss Actor" trong tay của bạn ngửa mặt trên Extra Deck của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Ngoài ra, hãy thêm Pendulum Zone vào sân của bạn nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 9 Quái thú DARK Pendulum hoặc nhiều hơn. (Extra Deck không được tính.)
Waiting for Abyss Actors
Neo New Sylvio
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Yosenju Shinchu L" và 1 "Yosenju Shinchu R" vào cuối Bộ bài của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu sau khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 2000. Trả lại 1 lá bài "Yosenju" trên tay của bạn về Bộ bài của bạn và thêm 1 lá bài "Yosenju Oroshi Channeling" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài chứa ít nhất 9 lá bài "Yosenju". (Bộ bài Phụ không được tính.)
Yosenju Oroshi Channeling
Yosenju Shinchu L
Neo New Sylvio
Chung
Grit
Nếu bạn có 4000 Điểm Sinh mệnh trở lên khi bắt đầu lượt đó, Điểm Sinh mệnh của bạn sẽ không giảm xuống dưới 1 điểm chỉ duy nhất một lần. Khi Kỹ năng này được áp dụng, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.
Grit
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Swing Into Action: Pendulum Summon!
Khi bắt đầu Đấu, hãy thêm Khu vực Pendulum vào sân của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn có Quái thú Pendulum úp trong Extra Deck của mình. Chọn 1 quái thú bạn điều khiển trong Vùng Quái thú Phụ và di chuyển nó đến Vùng Quái thú chính của bạn trong cùng một cột.
Swing Into Action: Pendulum Summon!
Pendulum Change: Basic
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Khu vực Pendulumn vào sân của bạn.

Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Trả lại 1 Bài Quái thú Thường trong Vùng Pendulumn của bạn vào Bộ bài và thêm 1 Quái thú Thường ngẫu nhiên có tên khác với Bộ bài vào tay của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 3 Quái thú Thường với các tên khác nhau.
Pendulum Change: Basic

Drop Reward

UR Rarity
Mayosenju Hitot
UR Rarity
Mayosenju Hitot
Mayosenju Hitot

Mayosenju Hitot

10

3

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Yosenju

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum] Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Yosenju" trong Vùng Pendulum của mình; trong phần còn lại của lượt này, Pendulum Scale của nó trở thành 11, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Yosenju" (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Trong End Phase của bạn: Trả lại lá bài này lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Hiệu ứng Pendulum của "Mayosenju Hitot" một lần trong mỗi lượt.
[Hiệu ứng quái thú] Không thể được Triệu hồi Đặc biệt, trừ khi Triệu hồi Pendulum. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại nó lên tay. Mỗi khi một (các) lá bài trên sân được trả về tay hoặc Deck Chính bởi hiệu ứng của lá bài của bạn, khi lá bài này ở trên sân: Tất cả quái thú "Yosenju" mà bạn hiện đang điều khiển đều nhận được 500 ATK. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này: Trả lại lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can target 1 "Yosenju" card in your Pendulum Zone; for the rest of this turn, its Pendulum Scale becomes 11, also you cannot Special Summon monsters, except "Yosenju" monsters (even if this card leaves the field). During your End Phase: Return this card to the hand. You can only use each Pendulum Effect of "Mayosenju Hitot" once per turn. [ Monster Effect ] Cannot be Special Summoned, except by Pendulum Summon. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. Each time a card(s) on the field is returned to the hand or Main Deck by your card effect, while this card is on the field: All "Yosenju" monsters you currently control gain 500 ATK. Once per turn, during the End Phase, if this card was Special Summoned this turn: Return it to the hand.


Level-up Reward

SR Rarity
Abyss Actor - Funky Comedian
SR Rarity
Abyss Actor - Funky Comedian
Abyss Actor - Funky Comedian

Abyss Actor - Funky Comedian

1

8

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Abyss Actor

 • ATK:
 • 300

 • DEF:
 • 200

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 "Abyss Actor" , sau đó chọn mục tiêu 1 "Abyss Actor" mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú được Hiến tế, cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK cho mỗi "Abyss Actor" mà bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Abyss Actor" mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng ATK hiện tại của lá bài này, cho đến khi kết thúc lượt này. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Funky Comedian" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can Tribute 1 "Abyss Actor" monster, then target 1 "Abyss Actor" monster you control; it gains ATK equal to the original ATK of the Tributed monster, until the end of this turn (even if this card leaves the field). ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can make this card gain 300 ATK for each "Abyss Actor" monster you currently control, until the end of this turn. You can target 1 other "Abyss Actor" monster you control; it gains ATK equal to this card's current ATK, until the end of this turn. This card cannot attack the turn this effect is activated. You can only use this effect of "Abyss Actor - Funky Comedian" once per turn.


UR Rarity
Mayosenju Hitot
UR Rarity
Mayosenju Hitot
Mayosenju Hitot

Mayosenju Hitot

10

3

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Yosenju

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum] Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Yosenju" trong Vùng Pendulum của mình; trong phần còn lại của lượt này, Pendulum Scale của nó trở thành 11, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Yosenju" (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Trong End Phase của bạn: Trả lại lá bài này lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Hiệu ứng Pendulum của "Mayosenju Hitot" một lần trong mỗi lượt.
[Hiệu ứng quái thú] Không thể được Triệu hồi Đặc biệt, trừ khi Triệu hồi Pendulum. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại nó lên tay. Mỗi khi một (các) lá bài trên sân được trả về tay hoặc Deck Chính bởi hiệu ứng của lá bài của bạn, khi lá bài này ở trên sân: Tất cả quái thú "Yosenju" mà bạn hiện đang điều khiển đều nhận được 500 ATK. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này: Trả lại lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can target 1 "Yosenju" card in your Pendulum Zone; for the rest of this turn, its Pendulum Scale becomes 11, also you cannot Special Summon monsters, except "Yosenju" monsters (even if this card leaves the field). During your End Phase: Return this card to the hand. You can only use each Pendulum Effect of "Mayosenju Hitot" once per turn. [ Monster Effect ] Cannot be Special Summoned, except by Pendulum Summon. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. Each time a card(s) on the field is returned to the hand or Main Deck by your card effect, while this card is on the field: All "Yosenju" monsters you currently control gain 500 ATK. Once per turn, during the End Phase, if this card was Special Summoned this turn: Return it to the hand.Deck sử dụng nhân vật Sylvio Sawatari trong DUEL LINKS