Téa Gardner - DSOD

Téa Gardner - DSOD

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Téa Gardner là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 6 (DSOD). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh dương để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật

Thế giới: DSOD
 • Téa yêu cầu Chìa khóa Xanh dương để Đấu tại Gate
 • Téa xuất hiện ở cổng ở Stage 6 (DSOD)
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 6 trong Duel World (DSOD). Để kích hoạt nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
 • Đạt được 3 trận thắng chỉ bằng cách sử dụng Bài quái thú loại Spellcaster trong Đấu tay đôi với Téa Gardner (DSOD) bằng cách sử dụng Yami Yugi.
 • Thu thập 10 lá bài loại Spellcaster.
 • Thu thập 10 lá bài Phép.
 • Đạt được 3 (các) trận thắng Không Thiệt hại trong Trận đấu với Téa Gardner (DSOD) bằng Joey Wheeler (DSOD).
 • Sử dụng Bài Phép 5 lần trong một Trận đấu với Téa Gardner (DSOD).

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Call of the Magician Girls
Nếu bạn có 4 quái thú 'Magician Girl' trở lên với các tên khác nhau trong Bộ bài của mình, bạn sẽ có cơ hội cải thiện để có quái thú 'Magician Girl' trong tay bắt đầu.
Call of the Magician Girls
Magician Girl Defense
Miễn là bạn điều khiển 2 quái thú 'Magician Girl' trở lên, tất cả sát thương bạn nhận phải sẽ giảm đi một nửa.
Magician Girl Defense
Magician Girls
ATK của quái thú 'Magician Girl' mà bạn điều khiển được tăng thêm 300 cho mỗi quái thú 'Magician Girl' mà bạn điều khiển.
Magician Girls
Up for the Fight
Tất cả quái thú bạn điều khiển được Triệu hồi trong lượt này sẽ tăng 200 ATK cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Up for the Fight
Chung
LP Boost Omega
Tăng 5000 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 4 lá bài trên tay.
LP Boost Omega
Life Charge
Tăng Điểm sinh mệnh của bạn bằng số lượt hiện tại x200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Life Charge
Grit
Nếu bạn có 4000 Điểm Sinh mệnh trở lên khi bắt đầu lượt đó, Điểm Sinh mệnh của bạn sẽ không giảm xuống dưới 1 điểm chỉ duy nhất một lần. Khi Kỹ năng này được áp dụng, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.
Grit
Holy Guard
Bạn không có thiệt hại chiến đấu trong lượt của bạn.
Holy Guard
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
LP Boost Delta
Tăng 3500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 3 lá bài trên tay.
LP Boost Delta
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
Defense Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x200 DEF cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Defense Charge
Reload
Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Thêm các lá bài trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và xáo trộn nó. Sau đó, rút ​​cùng một số thẻ mà bạn đã thêm vào Bộ bài của mình. Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Reload
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass

Drop Reward

UR Rarity
Victoria
UR Rarity
Victoria
Victoria
LIGHT4
Victoria
Victoria
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú rồng trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến phía sân của bạn. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú Tiên giới để tấn công, ngoại trừ quái thú này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 Dragon-Type monster in your opponent's Graveyard; Special Summon that target to your side of the field. Your opponent cannot target face-up Fairy-Type monsters for attacks, except this one.


UR Rarity
Witchcrafter Genni
UR Rarity
Witchcrafter Genni
Witchcrafter Genni
WIND1
Witchcrafter Genni
Nữ phù thủy thủ công Genni
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này và gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Genni". Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Witchcrafter" khỏi Mộ của bạn; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của Phép khi lá bài đó được kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Genni" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card and discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Genni". You can banish this card and 1 "Witchcrafter" Spell from your GY; this effect becomes that Spell's effect when that card is activated. You can only use each effect of "Witchcrafter Genni" once per turn.


SR Rarity
Athena
SR Rarity
Athena
Athena
LIGHT7
Athena
Athena
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) quái thú Tiên khác được Triệu hồi: Gây 600 sát thương cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Tiên ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ, ngoại trừ "Athena", sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tiên trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Athena"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If another Fairy monster(s) is Summoned: Inflict 600 damage to your opponent. Once per turn: You can send 1 face-up Fairy monster you control to the GY, except "Athena", then target 1 Fairy monster in your GY, except "Athena"; Special Summon that target.


SR Rarity
Cupid Serve
SR Rarity
Cupid Serve
Cupid Serve
LIGHT2
Cupid Serve
Cupid bóng tennis
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú, ngoại trừ quái thú có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn lá bài này. Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá bài khỏi Mộ của mình; tăng Cấp độ của lá bài này bằng số đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cupid Serve" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Unaffected by the activated effects of monsters, except monsters whose Level is equal or lower than this card. You can banish up to 3 cards from your GY; increase this card's Level by that number, until the end of this turn. You can only use this effect of "Cupid Serve" once per turn.


SR Rarity
Sage's Stone
SR Rarity
Sage's Stone
Sage's Stone
Spell Normal
Sage's Stone
Ngọc quý của hiền giả

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển một "Dark Magician Girl": Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ tay hoặc Deck của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control a face-up "Dark Magician Girl": Special Summon 1 "Dark Magician" from your hand or Deck.


  R Rarity
  Breath of Light
  R Rarity
  Breath of Light
  Breath of Light
  Spell Normal
  Breath of Light
  Hơi thở ánh sáng

   Hiệu ứng (VN):

   Phá huỷ tất cả quái thú Loại Đá mặt-ngửa trên sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Destroy all face-up Rock-Type monsters on the field.


   R Rarity
   Exile of the Wicked
   R Rarity
   Exile of the Wicked
   Exile of the Wicked
   Spell Normal
   Exile of the Wicked
   Trừ tà

    Hiệu ứng (VN):

    Phá huỷ tất cả quái thú Fiend trên sân.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Destroy all Fiend monsters on the field.


    R Rarity
    Goblin's Secret Remedy
    R Rarity
    Goblin's Secret Remedy
    Goblin's Secret Remedy
    Spell Normal
    Goblin's Secret Remedy
    Thuốc bí mật của Goblin

     Hiệu ứng (VN):

     Tăng 600 điểm Sinh mệnh của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Increase your Life Points by 600 points.


     R Rarity
     Soul of the Pure
     R Rarity
     Soul of the Pure
     Soul of the Pure
     Spell Normal
     Soul of the Pure
     SInh lực của thiên sứ

      Hiệu ứng (VN):

      Tăng 800 điểm cuộc sống của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Increase your Life Points by 800 points.


      N Rarity
      Red Medicine
      N Rarity
      Red Medicine
      Red Medicine
      Spell Normal
      Red Medicine
      Lọ thuốc đỏ

       Hiệu ứng (VN):

       Tăng điểm Sinh Mệnh của bạn lên 500 điểm.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Increase your Life Points by 500 points.


       SR Rarity
       Witchcrafter Patronus
       SR Rarity
       Witchcrafter Patronus
       Witchcrafter Patronus
       Trap Continuous
       Witchcrafter Patronus
       TÌnh nữ phù thủy thủ công che chở

        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú Spellcaster bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Lá bài Phép "Witchcrafter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến đó: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu bất kỳ số "Witchcrafter" bị loại bỏ của bạn với các tên khác nhau; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Patronus" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can target 1 of your Spellcaster monsters that is banished or in your GY; shuffle it into the Deck, and if you do, add 1 "Witchcrafter" Spell from your Deck to your hand. If this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can banish this card, then target any number of your banished "Witchcrafter" Spells with different names; add them to your hand. You can only use each effect of "Witchcrafter Patronus" once per turn.


        SR Rarity
        Solemn Wishes
        SR Rarity
        Solemn Wishes
        Solemn Wishes
        Trap Continuous
        Solemn Wishes
        Sự ban phước của thần

         Hiệu ứng (VN):

         Tăng điểm Sinh Mệnh của bạn lên 500 điểm mỗi khi bạn rút một lá bài (hoặc các lá bài).


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Increase your Life Points by 500 points each time you draw a card (or cards).


         Level-up Reward

         R Rarity
         Witchcrafter Masterpiece
         R Rarity
         Witchcrafter Masterpiece
         Witchcrafter Masterpiece
         Trap Normal
         Witchcrafter Masterpiece
         Nữ phù thủy thủ công tạo kiệt tác

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn điều khiển "Witchcrafter" : Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép trong một trong hai Mộ; thêm 1 lá bài cùng tên từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và bất kỳ số bài Phép nào khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn có Cấp độ bằng với số bài Phép bị loại bỏ để kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Masterpiece" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control a "Witchcrafter" monster: Target 1 Spell in either GY; add 1 card with the same name from your Deck to your hand. During either player's turn, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card and any number of Spells from your GY; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck whose Level equals the number of Spells banished to activate this effect. You can only use each effect of "Witchcrafter Masterpiece" once per turn.


          UR Rarity
          Witchcrafter Edel
          UR Rarity
          Witchcrafter Edel
          Witchcrafter Edel
          LIGHT5
          Witchcrafter Edel
          Nữ phù thủy thủ công Edel
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 2300


          Hiệu ứng (VN):

          (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Witchcrafter" từ tay bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Edel". Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Spellcaster trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Edel"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Edel" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          (Quick Effect): You can discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your hand, except "Witchcrafter Edel". You can Tribute this card, then target 1 Spellcaster monster in your GY, except "Witchcrafter Edel"; Special Summon it. You can only use each effect of "Witchcrafter Edel" once per turn.


          N Rarity
          The Fountain in the Sky
          N Rarity
          The Fountain in the Sky
          The Fountain in the Sky
          Spell Continuous
          The Fountain in the Sky
          Suối trên trời

           Hiệu ứng (VN):

           Khi một quái thú LIGHT bị phá huỷ trong chiến đấu và bị đưa đến Mộ của bạn, bạn có thể loại bỏ quái thú đó khỏi cuộc chơi để nhận được Điểm sinh lực bằng với ATK của nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When a LIGHT monster is destroyed by battle and sent to your Graveyard, you can remove that monster from play to gain Life Points equal to its ATK.


           SR Rarity
           Mystik Wok
           SR Rarity
           Mystik Wok
           Mystik Wok
           Spell Quick
           Mystik Wok
           Chảo thần bí

            Hiệu ứng (VN):

            Hiến tế 1 quái thú. Chọn ATK hoặc DEF của nó và nhận được nhiều Life Point.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Tribute 1 monster. Select either its ATK or DEF and gain that many Life Points.


            SR Rarity
            Miraculous Descent
            SR Rarity
            Miraculous Descent
            Miraculous Descent
            Trap Continuous
            Miraculous Descent
            Xuống trời đầy kỳ diệu

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú Tiên bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Khi quái thú đó bị phá huỷ, hãy phá huỷ lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 of your banished Fairy monsters; Special Summon it. When this card leaves the field, destroy that monster. When that monster is destroyed, destroy this card.


             UR Rarity
             Cupid Dunk
             UR Rarity
             Cupid Dunk
             Cupid Dunk
             LIGHT4
             Cupid Dunk
             Cupid bóng rổ
             • ATK:

             • 1800

             • DEF:

             • 600


             Hiệu ứng (VN):

             Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú, trừ khi quái thú đó có Cấp độ cao hơn. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể tăng Cấp độ của lá bài này lên 1.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Cannot be destroyed by battle with a monster, unless that monster has a higher Level. Once per turn, during your Standby Phase: You can increase this card's Level by 1.             Deck sử dụng nhân vật Téa Gardner - DSOD trong DUEL LINKS