Varis

Varis

Thông tin nhân vật

Worlds: VRAINS

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Anti-Glare Shield
Cho đến hết lượt tiếp theo của đối thủ, nếu quái thú LIGHT của đối thủ tấn công bạn, thiệt hại chiến đấu bạn nhận trở thành 0, một lần duy nhất.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi trận đấu.
Anti-Glare Shield
Blasting Borrel
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Borreload Dragon" vào Bộ bài Phụ của bạn.
Có thể được sử dụng nếu LP của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Chọn 1 "Miniborrel Dragon" hoặc 1 "Quadborrel Dragon" và thêm nó vào Bộ bài Phụ của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Miniborrel Dragon
Quadborrel Dragon
Borreload Dragon
Blasting Borrel
Borrel Booster
Nếu bạn điều khiển một quái thú "Borrel", các quái thú "Borrel" và "Rokket" của bạn sẽ tăng 200 CÔNG.
Borrel Booster
In the Name of the Hanoi
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt. Tác dụng của Kỹ năng này sẽ thay đổi dựa trên số lần kỹ năng này được sử dụng:
● Một lần: Lộ diện 1 "Cracking Dragon" trên tay. Trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường "Cracking Dragon" mà không cần cống phẩm.
● Hai lần: Đưa 2 quái thú Dark trên tay của bạn về Bộ bài, đồng thời thêm 1 "Hack Worm" và 1 "Jack Wyvern" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Trong lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Bộ bài Phụ của bạn, và bạn chỉ có thể triệu hồi đặc biệt các Quái thú Dark.
● Cứ lặp đi lặp lại: Cho đến hết lượt, "Cracking Dragon" của bạn tăng 300 CÔNG ứng với mỗi quái thú Dark mà bạn điều khiển
In the Name of the Hanoi
Rokket Reload
Nếu bạn có 3000 LP trở xuống, hãy gửi 2 quái thú "Rokket" trên tay của bạn vào Mộ, và thêm 1 "Borrel Regenerator" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi trận đấu.
Rokket Reload
Storm Access (Varis)
Có thể được sử dụng nếu LP của bạn ở mức 1000 hoặc thấp hơn. Thêm 1 Quái thú Liên kết "Topologic" ngẫu nhiên vào Bộ bài Phụ của bạn thông qua Bão Dữ liệu.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
Topologic Gumblar Dragon
Topologic Trisbaena
Topologic Zeroboros
Topologic Bomber Dragon
Storm Access (Varis)
Tuning Rokket
Chọn 1 quái thú "Rokket" bạn điều khiển. Quái thú được chọn trở thành quái thú Tuner cho đến hết lượt.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài (Không bao gồm Bộ bài phụ) không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Rokket".
Tuning Rokket
Might of the Hanoi
Có thể được sử dụng trước khi normal draw nếu LP của bạn ở mức 1400 trở xuống. The Might of the Hanoi được chọn ngẫu nhiên từ bên ngoài Bộ bài của bạn sẽ là một trong những lá bài bạn rút bình thường ở lượt này. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
Mirror Force
Imperial Order
Magic Cylinder
Might of the Hanoi
Borrel Launch
Khi bắt đầu lượt thứ 3 của bạn, gửi 1 "Dillingerous Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ.
Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu, nếu bạn điều khiển quái thú "Rokket". Đưa 1 lá bài trên tay của bạn về Bộ bài, và Đặt 1 "Boot Sector Launch" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn. Trong lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú ngoại trừ quái thú ark.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới:
● Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) chứa ít nhất 9 quái thú "Rokket"
● Bộ bài Phụ của bạn chứa "Borreload Dragon"
Dillingerous Dragon
Boot Sector Launch
Borreload Dragon
Borrel Launch
Chung
Beatdown
Cho đến khi kết thúc lượt, tăng ATK của tất cả quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển bằng số quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển gấp 300 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Beatdown
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Giai đoạn vẽ, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Link Booster
Mỗi Quái thú Link mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK cho mỗi quái thú mà nó hiện tại chỉ tới.
Link Booster
Peak Performance
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Mountain' được kích hoạt.
Peak Performance
Power Attacker
Những quái thú sau đây bạn điều khiển nhận được 300 ATK cho đến cuối lượt.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
● Quái thú cấp 5 trở lên
● Quái thú Xyz Rank 5 trở lên
● Link 4 quái thú liên kết trở lên
Power Attacker

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Varis trong DUEL LINKS