Z-ONE

Z-ONE

Thông tin nhân vật

Worlds: 5D's

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Empty, Infinite, and Infinite Light
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu:
● Gửi 1 lá bài từ tay của bạn vào Mộ, sau đó Đặt 1 "Empty Machine" vào sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
● Có thể được sử dụng trong lượt tiếp theo của bạn sau khi một trong các "Empty Machine", Infinite Machine" và "Infinite Machine" của bạn bị đối thủ loại bỏ khỏi sân đấu. Tiết lộ 1 "Sephylon, the Ultimate Timelord" trên tay cho đối thủ của bạn. Gửi 10 quái thú "Timelord" khác nhau từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ.
Kỹ năng này có thể được sử dụng khi bắt đầu Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài (không bao gồm Bộ bài phụ) có ít nhất một nửa quái thú, không có quái thú nào ngoài quái thú "Timelord" hoặc "Time Maiden" và ít nhất 1 "Infinite Machine" và "Infinite Light."
Sephylon, the Ultimate Timelord
Empty Machine
Infinite Machine
Raphion, the Timelord
Hailon, the Timelord
Kamion, the Timelord
Lazion, the Timelord
Infinite Light
Gabrion, the Timelord
Time Maiden
Sandaion, the Timelord
Zaphion, the Timelord
Michion, the Timelord
Metaion, the Timelord
Sadion, the Timelord
Empty, Infinite, and Infinite Light
Chung

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Z-ONE trong DUEL LINKS