Hướng Dẫn Chơi Galaxy Photon

Hướng Dẫn Chơi Galaxy Photon

 Nếu Deck Photon đi theo lối chơi làm mọi thứ để ra Galaxy-Eyes Photon Dragon ( GE ) và set tất cả Photon Stream Of Destruction ( PSoD ) thì deck Galaxy Photon của chúng ta lại chỉ dùng GE là trung gian để lên những boss monster và OTK địch.


 Galaxy Photon hiện tại (10/6/2022) đang là tier 3 

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 chiến thuật của Galaxy Photon hiện tại cực kỳ phụ thuộc vào skill

Xyz Galaxy (Skill Card) (Xyz Galaxy (Tỉ Lệ Sử Dụng : 100%))

UR Rarity
Xyz Galaxy (Skill Card)
UR Rarity
Xyz Galaxy (Skill Card)
Xyz Galaxy (Skill Card)

Xyz Galaxy (Skill Card)

 • Loại:
 • Skill Card

 • Tộc:
 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Một trong các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt bằng cách gửi 1 quái thú "Galaxy" từ tay hoặc Bộ bài của bạn xuống Mộ. Mỗi hiệu ứng chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu, và chỉ khi bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 lá bài "Galaxy" hoặc "Photon" và không có quái thú nào ngoại trừ "Galaxy" hoặc "Photon" quái thú.
 
  ● Thêm 1 "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Extra Deck của bạn.

  ● Gửi 1 thẻ "Galaxy" trên tay của bạn vào Mộ. Nếu bạn Triệu hồi Xyz một Quái thú Xyz "Galaxy-Eyes" với ATK 4000 trở lên ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz nó bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes Photon Dragon" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu một lần duy nhất.


Hiệu ứng gốc (EN):

Either of the following effects can be used once per turn by sending 1 "Galaxy" monster from your hand or Deck to the Graveyard. Each effect can only be used once per Duel, and only if you begin the Duel with a Deck (excluding Extra Deck) that contans at least 10 "Galaxy" or "Photon" cards and no monsters except for "Galaxy" or "Photon" monsters. ● Add 1 "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" from outside of your Deck to your Extra Deck. ● Send 1 "Galaxy" card in your hand to the Graveyard. If you Xyz Summon a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster with 4000 or more ATK this turn, you can also Xyz Summon it by using "Galaxy-Eyes Photon Dragon" you control as the material one time only.


Cả hai hiệu ứng sau có thể dùng một lần mỗi lượt bằng cách gửi 1 quái thú "Galaxy" từ tay hoặc Bộ bài của bạn xuống Mộ. Mỗi hiệu ứng chỉ có thể sử dụng 1 lần mỗi Trận đấu, và chỉ khi bạn sử dụng bộ Bài (không tính Extra Deck) phải có ít nhất 10 lá bài "Galaxy" hoặc "Photon" và không có quái thú khác ngoại trừ quái thú "Galaxy" hoặc "Photon". ● Thêm 1 "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" từ ngoài Bộ bài vào Extra Deck. ● Gửi 1 lá bài "Galaxy" từ tay xuống Mộ. Nếu bạn triệu hội Xyz quái thú Xyz "Galaxy-Eyes" với 4000 ATK hoặc nhiều hơn lượt này, bạn có thể triệu hồi Xyz nó bằng cách dùng "Galaxy-Eyes Photon Dragon" làm nguyên liệu một lần duy nhất.
UR Rarity
60c2b3aba0e24f2d54a52ee1


Core

 những lá phải có để bộ bài có thể chơi trơn tru nhất.

Galaxy-Eyes Photon Dragon (x1-2)

 Linh hồn của Deck. Với body 3000 và 8 Sao, lá bài này có thể trade với quái đối phương bằng cách đấm chay hoặc triệu hồi Xyz quái Rank 8. 

 
 Ngoài ra lá bài này có khả năng banish nó và lá bài nó tấn công và nhận ATK sau khi trở về sân, tuy nhiên do triệu hồi đặc biệt bằng cách hiến tế 2 quái ATK 2000 hoặc cao hơn và deck này lại không có Starliege Lord Galaxion nên việc triệu hồi rất đuối

 Cũng như chơi Galaxy Photon bạn không muốn bóc lá này lên tay nên đem x1 là an toàn nhất, còn muốn an toàn thì có thể đem x2, dù sao thì skill vẫn giúp bạn send thẳng lá này xuống Mộ để bạn lôi lên sân.

Galaxy Wizard (x3 )

Là searcher của Deck
 
 là một lá có body phế vật từ ATK 0, tuy nhiên với Level 4 và có khả năng tăng thêm 4 Level thành Level 8, Galaxy Wizard có thể chơi cả 2 lối chơi Rank 4 và 8, ngoài ra bạn còn hiến tế lá này search 1 lá Galaxy từ bộ bài lên tay, trừ chính nó.

Galaxy Knight (x1-2)

 là lá bài có khả năng triệu hồi thường bản thân không hiến tế và Level 8, nhưng chỉ xảy ra khi bạn điều khiển quái Photon hoặc Galaxy nên nếu không xảy ra điều đó, Galaxy Knight chính xác là cục gạch trên tay. Tuy nhiên Galaxy Knight có thể bỏ 1000 ATK của bản thân để lôi GE từ Mộ lên sân để tạo ra 2 quái Level 8 để triệu hồi Xyz.

Accellight (x1-2)

 cho phép bạn nhảy 1 quái Photon hoặc Galaxy Level 4 hoặc thấp hơn từ bộ bài lên sân. Lá bài quan trọng nhất trong Deck, Galaxy Wizard có thể search được bởi lá này !. Tuy nhiên bạn không Normal Summon hoặc Set được nếu sài lá này, nên Galaxy Knight sẽ trở nên phế vật khi sử dụng lá này. Nhưng Galaxy Zero sẽ giúp bạn khắc phục điểm yếu đấy

Galaxy-Eyes Cloudragon (x0-1)

 là lá bài chứng tỏ bạn là 1 F2P player nếu đem 2 trở lên :). Cloudragon cho phép bạn tribute nó để cosplay Galaxy Zero nhưng phiên bản shopee do mất Normal Summon, hiệu ứng bá nhất của nó là có thể trở thành nguyên liệu cho quái Xyz Galaxy-Eyes từ mộ, nhưng do là hiệu ứng once per duel nên cùng lắm chỉ đem x1, nếu đem x2 trở lên cũng chỉ lấy hiệu ứng hồi sinh hoặc nhảy GE từ tay.

Galaxy-Eyes Cipher Dragon (x1)

 một lá bài lên cực dễ chỉ với 1 quái Level 8, lá bài này sở hữu khả năng bắt cóc quái đối phương để làm chuyện đồi bại, dù quái bạn không thể đấm trực tiếp đối phương, ngoại trừ lá bài này nhưng quái khác vẫn đấm nhau với quái đối phương được. Cái hay ở effect bắt cóc này là quái đối phương ATK sẽ thành 3000 và tên là Galaxy-Eyes Cipher Dragon, dù hiệu ứng lá đó sẽ bị ngăn chặn, nhưng cứ tên là Galaxy-Eyes là sẽ có việc để làm :)


 Và vì chỉ mình nó được đánh trực tiếp đối phương với ATK 3000 - thứ không đủ để OTK trong một vài trường hợp nên mình khuyên chỉ nên chơi x1.

Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon (x2-3)

 lá bài này cần tới 3 quái Level 8 để lên !!!, nhưng mà bạn tôi ơi, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này cằng cách dùng quái Xyz Galaxy-Eyes và toàn bộ nguyên liệu lá bài kia sẽ trở thành nguyên liệu của lá bài này.


 Hiệu ứng được dùng nhiều nhất của lá bài này là bỏ 1 nguyên liệu Xyz để bắn 1 face-up của đối phương.

 là một lá bài với ATK là 4000, việc OTK sau khi dọn sân địch là dễ với lá bài này. Lá này chỉ cần 1 nguyên liệu Xyz là quá đủ để phát huy hết sức mạnh của nó, và nhờ skill, bạn có thể lên thẳng lá này bằng 1 quái Galaxy-Eyes Photon Dragon do là quái có 4000 ATK :)

Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon (x1)

 là một quái vật với ATK hơn 4000 nên có thể lên dễ dàng chỉ với GE, khi lá này đáp sân dùng Galaxy-Eyes Photon Dragon thì quái hiện tại ở trên sân ngoại trừ lá này sẽ bị ngăn hiệu ứng. tuy nhiên do skill chỉ dùng được 1 lần nên chỉ đem 1 dùng trong tùy trường hợp.


 Khả năng thứ 2 thì bạn tự đọc đi nhá, tin mình đi bạn không dùng tới nó đâu :)

Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon (x2-3)

SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

9

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Cipher

 • ATK:
 • 3200

 • DEF:
 • 2800

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 9
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


 có thể lên bằng quái Rank 8 Galaxy-Eyes và có khả năng bắn 1 card và body to, lá này không những bắn sân đối phương, mà còn đấm rất đau. Không những thế, khi lá này bị phá hủy bởi đối phương có thể lôi 1 Galaxy-Eyes Cipher Dragon dưới Mộ lên sân, đây là một lá bài cực bá, tuy nhiên điểm yếu của nó là không thể dùng làm nguyên liệu cho triệu hồi Xyz. Nhưng hên là chúng ta không dùng con này để lên các con cấp cao hơn nên cũng không ảnh hưởng gì mấy đến lối chơi hiện tại :D


Staple

 

Monster Reborn (x1)

 hồi sinh 1 quái của bạn hoặc đối phương, là galaxy zero nhưng không có tác dụng phụ, nói chung là mạnh vl, nếu không bị limit 1 thì 100% sẽ được đem x3

Shuffle Reborn (x2-3)

 cách bạn chơi deck này né restrict của Shuffle Reborn như cách crush né bạn vây, nói chung là lôi 1 con từ mộ lên với hiệu ứng bị ngăn chặn nhưng cuối lượt bị banish, nhưng nó chưa bị banish thì bạn dùng nó lên quái Xyz cmnr. lá bài này giúp bạn draw 1 nhưng cuối lượt banish 1 card từ tay nhưng trước khi đó bạn thắng cmnr :)

Mystical Space Typhoon (x3)

 MST vừa không once per turn, vừa là quick-play spell nên tạo cho bạn khả năng OTK rất mạnh sau khi dọn xong backrow của đối phương.

Book of Moon (x2-3)

 BoM vừa có thể giúp bạn công và thủ


  Công : úp những con không bị destroy hoặc những con ATK to cho bạn dễ dàng qua được quái đó và tấn công đối phương

  Thủ : úp quái đối phương khiến đối phương không Synchro hay Xyz được, cản combo đối phương, cản đối phương tấn công.

Dimensional Fissure (x0-3)

 do quái thú xyz detact nguyên liệu không tính là send xuống mộ, nên lá này không gây ảnh hưởng tới bạn khi dùng quái Xyz detact GE làm nguyên liệu, skill cũng không bị ảnh hưởng bởi lá này. Ngoài ra nó còn counter được D.D. Crow - thứ mà anh em GE ám ảnh và là thứ Gandora enjoyer đem.


Combo

 OTK Go Brrrrr

bắn all card go brrrrr

SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

9

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Cipher

 • ATK:
 • 3200

 • DEF:
 • 2800

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 9
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


 1> sử dụng skill ném GE xuống mộ, sau đó sử dụng shuffle reborn lôi lại GE lên

 2> normal Aleister Galaxy Wizard và thay đổi level thành 8
 3> Xyz ra Galaxy-Eyes Cipher Dragon, Rank-Up lên Full Armor
 4 > Full Armor bắn 1 bằng cách bỏ nguyên liệu là Galaxy-Eyes Cipher Dragon, Rank-Up lên Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon, bắn 1.
  5> dùng Galaxy Zero hồi sinh Galaxy-Eyes Cipher Dragon lên, Rank-Up thành Full Armor và lập lại như mới nãy sau đó đấm chết đối phương.Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS