Hướng dẫn chơi Gimmick Puppet

Hướng dẫn chơi Gimmick Puppet

Đây là bài viết về lối chơi của bộ bài Gimmick Puppet, bộ bài có các artwork mang thiên hướng ma mị gây hứng thú cho một số người chơi đam mê nhân vật IV trong phần Zaxal.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Tổng quan

Gimmick Puppet là archetype ra mắt lần đầu tiên trong box Darkness Gimmick. Bộ bài mang lối đánh xoay quanh việc triệu hồi nhiều các quái thú Gimmick Puppet sau đó triệu hồi xyz các quái thú Gimmick Puppet từ bộ bài phụ để áp đảo đối phương bằng Giant Grinder hay Gimmick Puppet of Strings.

Đặc điểm nhận dạng của bộ bài là các Gimmick Puppet hầu hết mang hệ bóng tối, có level/rank là 4 hoặc 8, một số ít có hệ đất, mang level thấp hơn 4.Lối chơi

Các Gimmick Puppet mang level 8 trong bộ bài chính thường có công và thủ rất thấp nhưng rất dễ để triệu hồi đặc biệt ra.

Các Gimmick Puppet có level 4 trở xuống thường có hiệu ứng giúp người chơi gọi thêm các Gimmick Puppet khác và có thể điều chỉnh level của nhau phục vụ cho triệu hồi xyz.

Các Gimmick Puppet trong bộ bài phụ hầu hết là các quái thú xyz phổ thông, mang hiệu ứng bắn phá giúp các Gimmick Puppet chiếm ưu thế.

Ngoài ra các hỗ trợ ma pháp cạm bẫy của Gimmick Puppet đã định ra rõ lối đánh của bộ bài này là xoay quanh khu vực mộ bài và tập trung vào triệu hồi xyz liên tục.

Các lá bài thuộc Gimmick Puppet một số sẽ có giới hạn triệu hồi các quái thú trong archetype, tuy nhiên nếu sử dụng các hiệu ứng đúng cách, bạn sẽ có thể triệu hồi xyz ra các quái thú Number xyz mạnh trước.Core

 

Gimmick Puppet Terror Baby (2-3)

UR Rarity
Gimmick Puppet Terror Baby
UR Rarity
Gimmick Puppet Terror Baby
Gimmick Puppet Terror Baby
DARK 4
Gimmick Puppet Terror Baby
Con rối mánh khóe em bé kinh dị
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Gimmick Puppet Terror Baby"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng quái thú "Gimmick Puppet"


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster in your GY, except "Gimmick Puppet Terror Baby"; Special Summon it in Defense Position. You can banish this card from your GY; your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of your "Gimmick Puppet" monster effects this turn.


Terror Baby là mảnh combo quan trọng của bộ bài khi quái thú này mang cả 2 hiệu ứng đều có thể tạo lợi thế cho bộ bài.

Hiệu ứng đầu tiên có thể được sử dụng khi Terror Baby được triệu hồi bình thường. Terror Baby có thể triệu hồi đặc biệt một quái thú Gimmick Puppet từ mộ để gia tăng tài nguyên trên sân.

Hiệu ứng thứ hai mang tính chất bảo kê cho các Gimmick Puppet không cho đối thủ kích hoạt hiệu ứng trong khi các Gimmick Puppet của bạn đang sử dụng hiệu ứng của mình.

Gimmick Puppet Bisque Doll (2-3)

SR Rarity
Gimmick Puppet Bisque Doll
SR Rarity
Gimmick Puppet Bisque Doll
Gimmick Puppet Bisque Doll
DARK 8
Gimmick Puppet Bisque Doll
Con rối mánh khóe búp bê Bisque
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú "Gimmick Puppet" Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài trong lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 "Gimmick Puppet" monster. You can banish this card from your GY; your opponent cannot target "Gimmick Puppet" monsters you control with card effects this turn.


Bisque Doll là một Gimmick Puppet level 8 có thể tự triệu hồi bằng cách bỏ một Gimmick Puppet từ tay xuống mộ. Vì bộ bài tập trung vào triệu hồi các quái thú rank 8 nên các quái thú cấp cao có khả năng tự triệu hồi là hết sức cần thiết cho bộ bài này.

Bằng cách loại bỏ Bisque Doll từ mộ, cho đến hết lượt này đối phương không thể target các Gimmick Puppet của bạn bởi hiệu ứng của họ. Kết hợp với Terror Baby, các Gimmick Puppet của bạn gần như đã được bảo vệ toàn diện và sẵn sàng cho các combo tiếp theo.

Gimmick Puppet Dreary Doll (1)

SR Rarity
Gimmick Puppet Dreary Doll
SR Rarity
Gimmick Puppet Dreary Doll
Gimmick Puppet Dreary Doll
DARK 8
Gimmick Puppet Dreary Doll
Con rối mánh khóe búp bê tử thi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 "Gimmick Puppet" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gimmick Puppet Dreary Doll" một lần mỗi lượt. Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú "Gimmick Puppet"


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can banish 1 other "Gimmick Puppet" monster from your GY; Special Summon this card. You can only use this effect of "Gimmick Puppet Dreary Doll" once per turn. Cannot be used as material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a "Gimmick Puppet" monster.


Quái thú này có thể triệu hồi dưới mộ bằng cách loại bỏ một Gimmick Puppet không cần thiết ra khỏi mộ của bạn. Khả năng tuy hữu dụng nhưng vì Dreary Doll chỉ có thể tự triệu hồi nó từ mộ có thể làm combo của bạn chậm đi nếu rút phải nhiều quái thú này.

Dreary Doll chỉ có thể tự triệu hồi từ mộ 1 lần trong lượt và quái thú này chỉ có thể đem làm nguyên liệu xyz cho Gimmick Puppet, các bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng Dreary Doll.

Gimmick Puppet Magnet Doll (1->3)

SR Rarity
Gimmick Puppet Magnet Doll
SR Rarity
Gimmick Puppet Magnet Doll
Gimmick Puppet Magnet Doll
DARK 8
Gimmick Puppet Magnet Doll
Con rối mánh khóe búp bê nam châm
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và tất cả quái thú mà bạn điều khiển đều là "Gimmick Puppet" ngửa (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls a monster, and all monsters you control are face-up "Gimmick Puppet" monsters (min. 1), you can Special Summon this card (from your hand).


Magnet Doll có thể tự triệu hồi tương tự như Bisque Doll và không cần phải bỏ một lá bài từ tay như Bisque Doll, tuy nhiên toàn bộ quái thú mà bạn điều khiển phải là Gimmick Puppet và đối phương của bạn phải có quái thú trên sân.

Gimmick Puppet Gear Changer (1->3)

SR Rarity
Gimmick Puppet Gear Changer
SR Rarity
Gimmick Puppet Gear Changer
Gimmick Puppet Gear Changer
EARTH 1
Gimmick Puppet Gear Changer
Con rối mánh khóe thay bánh răng
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này; Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned from the Deck. Once per turn: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster you control, except this card; this card's Level becomes the Level of that monster.


Gear Changer là một Gimmick Puppet mang level 1 và hệ đất khác hoàn toàn với các Gimmick Puppet còn lại. Khả năng đặc biệt của Gear Changer cho phép quái thú này biến thành level 4 hoặc 8 để gọi cái quái thú xyz dễ dàng hơn.

Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder (2)

UR Rarity
Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
UR Rarity
Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
DARK
Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
Con số 15: Con rối mánh khóe tàn sát khổng lồ
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Tối đa hai lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ nó, sau đó nếu nó là quái thú Xyz, hãy gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters Up to twice per turn, during your Main Phase 1: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it, then if it was an Xyz Monster, inflict damage to your opponent equal to its original ATK.


Quái thú chủ lực của Gimmick Puppet. Mỗi Giant Grinder cho phép bạn tiêu diệt lên đến 2 quái thú mà đối thủ đã triệu hồi đặc biệt. Nếu bạn có 2 Giant Grinder trên sân đồng nghĩa với việc bạn có quét sạch các quái thú của đối thủ.

Đổi lại cho khả năng hủy diệt của Giant Grinder là sức tấn công quá thấp so với một quái thú rank 8 bình thường.

Number 40: Gimmick Puppet of Strings (2)

UR Rarity
Number 40: Gimmick Puppet of Strings
UR Rarity
Number 40: Gimmick Puppet of Strings
Number 40: Gimmick Puppet of Strings
DARK
Number 40: Gimmick Puppet of Strings
Con số 40: Con rối mánh khóe nối dây
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đặt 1 Counter chuỗi trên mỗi quái thú mặt ngửa trên sân, ngoại trừ lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong End Phase tiếp theo của đối thủ của người chơi đã đặt (các) Counter chuỗi bằng hiệu ứng này: Phá huỷ quái thú bằng Counter chuỗi và nếu bạn làm điều đó, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú bị phá hủy.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; place 1 String Counter on each face-up monster on the field, except this card. Once per turn, during the next End Phase of the opponent of the player who placed a String Counter(s) by this effect: Destroy the monsters with String Counters, and if you do, inflict 500 damage to your opponent for each monster destroyed.


Khác với Giant Grinder, mục đích người chơi sử dụng Strings chỉ nhằm mục đích bù lại sức tấn công của Giant Grinder.

Hiệu ứng tiêu diệt quái thú của Strings có thể tiêu diệt nhiều hơn 1 quái thú một lúc, tuy nhiên thời gian để Strings tiêu diệt chúng là quá lâu (ít nhất là 2 lượt) nên hầu như người chơi chỉ dùng Strings để buộc đối phương tự giải quyết những quái thú đã được Strings đánh dấu.

Gimmick Puppet Gigantes Doll (1-2)

SR Rarity
Gimmick Puppet Gigantes Doll
SR Rarity
Gimmick Puppet Gigantes Doll
Gimmick Puppet Gigantes Doll
DARK
Gimmick Puppet Gigantes Doll
Con rối mánh khóe búp bê Gigantes
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú "Gimmick Puppet" Cấp 4
Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; giành quyền điều khiển chúng cho đến End Phase, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Gimmick Puppet" , cũng như không tuyên bố tấn công, ngoại trừ với quái thú Xyz. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; tất cả quái thú bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp 8 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gimmick Puppet Gigantes Doll" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 "Gimmick Puppet" monsters You can detach 2 materials from this card, then target up to 2 monsters your opponent controls; gain control of them until the End Phase, also for the rest of this turn you cannot Special Summon monsters, except "Gimmick Puppet" monsters, nor declare an attack, except with Xyz Monsters. You can Tribute this card; all monsters you currently control become Level 8 until the end of this turn. You can only use each effect of "Gimmick Puppet Gigantes Doll" once per turn.


Là một quái thú rank 4 dành riêng cho Gimmick Puppet nên yêu cầu về nguyên liệu sẽ khó hơn và sẽ có giới hạn triệu hồi. Gigantes có 2 hiệu ứng và mỗi hiệu ứng chỉ có thể được sử dụng 1 lần trong lượt.

Gigantes Doll có thể bỏ 2 nguyên liệu xyz của mình để giành quyền điều khiển 1 hoặc 2 quái thú của đối thủ, những quái thú này sẽ được trả lại vào cuối lượt.

Sau khi chiếm được quyền điều khiển của tận 2 quái thú đối phương, cho đến  hết lượt này, bạn chỉ được triệu hồi đặc biệt Gimmick Puppet và chỉ có các quái thú xyz mới được phép tấn công.

Những điều bạn có thể làm với quái thú của đối phương là sử dụng khả năng đặc biệt của chúng và có thể sử dụng cho các hiệu ứng khác.

Bạn có thể tận dụng quái thú của đối phương làm nguyên liệu cho Giant Grinder hoặc Strings, như vậy thì đến hết lượt đối phương sẽ mất luôn quái thú của mình. Nếu chúng không có level 8 thì hiệu ứng thứ hai của Gigantes Doll có thể giúp bạn, Gigantes Doll có thể hiến tế chính nó để biến toàn bộ level của quái thú trên sân bạn thành 8.

Junk Puppet (0->3)

UR Rarity
Junk Puppet
UR Rarity
Junk Puppet
Junk Puppet
Spell Normal
Junk Puppet
Con rối phế thải

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Junk Puppet" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 "Gimmick Puppet" monster in your GY; Special Summon it. You can only activate 1 "Junk Puppet" per turn.


  Junk Puppet giúp bạn hồi sinh một Gimmick Puppet từ mộ. Khả năng của Junk Puppet không giới hạn phải triệu hồi các Gimmick Puppet thuộc bộ bài chính, nên bạn hoàn toàn có thể gọi lại Strings để lấy sức công khổng lồ từ quái thú này.

  Condolence Puppet (0->2)

  SR Rarity
  Condolence Puppet
  SR Rarity
  Condolence Puppet
  Condolence Puppet
  Spell Normal
  Condolence Puppet
  Con rối chia buồn

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi "Gimmick Puppet" với các tên khác nhau từ Deck của bạn đến Mộ, tối đa số quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck +1. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Máy Xyz mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong khi ngửa mặt trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Condolence Puppet" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send "Gimmick Puppet" monsters with different names from your Deck to the GY, up to the number of monsters your opponent controls that were Special Summoned from the Extra Deck +1. You can banish this card from your GY, then target 1 Machine Xyz Monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects while face-up on the field. You can only use each effect of "Condolence Puppet" once per turn.


   Condolence Puppet giúp bạn lắp đầy mộ của bạn bằng các Gimmick Puppet. Ngoài ra lá bài này còn giúp bảo kê 1 quái thú xyz máy móc của bạn khỏi sự tiêu diệt của đối phương.

   Junk Puppet có thể kết hợp với Condolence Puppet để hồi sinh lại Gimmick Puppet mà lá bài này gửi xuống.

   Trong trường hợp bạn hạ gục đối phương không thành, Condolence Puppet có thể bảo kê cho Giant Grinder hay Strings của bạn qua lượt của đối phương.

   Gimmick Puppet Des Troy (0-1)

   SR Rarity
   Gimmick Puppet Des Troy
   SR Rarity
   Gimmick Puppet Des Troy
   Gimmick Puppet Des Troy
   DARK 4
   Gimmick Puppet Des Troy
   Con rối mánh khóe Des Troy
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Một lần khi ngửa trên sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" trên sân; phá hủy nó. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 hoặc 2 "Gimmick Puppet" từ tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once while face-up on the field: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster on the field; destroy it. When this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 or 2 "Gimmick Puppet" monsters from your hand.


   Khi gửi từ sân xuống mộ, Des Troy cho phép bạn triệu hồi lên đến 2 Gimmick Puppet từ tay. Des Troy là một quái thú giúp bạn xử lý những lần bốc bài xấu của bạn.

   Các Gimmick Puppet level 8 hầu hết đều có thể tự triệu hồi từ tay như Bisque Doll hay Magnet Doll, nhưng chúng đều có sự đánh đổi (Bisque Doll buộc bạn phải bỏ một Gimmick Puppet từ tay xuống mộ để triệu hồi, Magnet Doll yêu cầu đối phương phải có quái thú trên sân) hay nếu bạn rút phải Dreary Doll, 1 quái thú Gimmick Puppet chỉ có thể tự triệu hồi từ mộ, Des Troy sẽ giúp bạn gọi ra chúng dễ dàng hơn.

   Nếu cảm thấy việc đưa Des Troy từ sân xuống mộ bằng những lá bài khác là quá khó, Des Troy còn có thêm một khả năng đó là tiêu diệt 1 Gimmick Puppet trên sân. Bằng cách dùng Des Troy để tiêu diệt Des Troy, quái thú này có thể kích hoạt được hiệu ứng còn lại của mình.

   Des Troy là một quái thú hỗ trợ cực tốt cho Gimmick Puppet, tuy nhiên hầu hết mọi bộ bài Gimmick Puppet đều không sử dụng Des Troy bởi vì Des Troy ngoài triệu hồi bình thường ra thì còn có thể được gọi lại từ mộ bằng Terror Baby. Những cách triệu hồi này rất trừ tài nguyên và lãng phí hiệu ứng của Gimmick Puppet cũng như lượt triệu hồi bình thường quý giá của bạn. Terror Baby có thể triệu hồi một Gimmick Puppet khác tốt hơn là Des Troy.

   Cách tối ưu nhất để sử dụng Des Troy là dùng skill Relinquished Puppet. Skill cho phép bạn triệu hồi 1 Des Troy mà không yêu cầu bạn phải có Des Troy trong bộ bài của mình. Thêm vào đó skill còn cho bạn gửi 1 Gimmick Puppet level 8 trong bộ bài hoặc trên tay xuống mộ, bạn có thể gửi Dreary Doll từ bộ bài xuống mộ để triệu hồi lại hoặc Bisque Doll sau đó loại bỏ và sử dụng hiệu ứng bảo kê của Bisque Doll.

   Gimmick Puppet Scissor Arms (0->3)

   UR Rarity
   Gimmick Puppet Scissor Arms
   UR Rarity
   Gimmick Puppet Scissor Arms
   Gimmick Puppet Scissor Arms
   DARK 4
   Gimmick Puppet Scissor Arms
   Con rối mánh khóe tay kéo
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 600


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 "Gimmick Puppet" từ Deck của bạn đến Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can send 1 "Gimmick Puppet" monster from your Deck to the Graveyard.


   Scissors Arms khi được triệu hồi bình thường có thể giúp bạn gửi 1 Gimmick Puppet mà bạn muốn xuống mộ.

   Perform Puppet (0-1)

   UR Rarity
   Perform Puppet
   UR Rarity
   Perform Puppet
   Perform Puppet
   Spell Continuous
   Perform Puppet
   Con rối trình diễn

    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ 1 "Gimmick Puppet" khỏi Mộ của bạn; tất cả quái thú mà bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp của quái thú bị loại bỏ đó, cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân). Nếu "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú "Gimmick Puppet" Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Perform Puppet" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish 1 "Gimmick Puppet" monster from your GY; all monsters you currently control become that banished monster's Level, until the end of this turn (even if this card leaves the field). If a face-up "Gimmick Puppet" monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect and sent to the GY: You can target 1 of your banished "Gimmick Puppet" monsters; Special Summon it. You can only use each effect of "Perform Puppet" once per turn.


    Với Performs Puppet, bạn sẽ dễ sàng triệu hồi xyz rank 4 hoặc 8 hơn khi bạn có thể loại bỏ một Gimmick Puppet từ mộ, các quái thú hiện tại của bạn sẽ mang level của Gimmick Puppet bị loại bỏ kia.

    Hiệu ứng còn lại giúp bạn trụ điểm gốc khi Performs Puppet có thể triệu hồi lại 1 Gimmick Puppet bị loại bỏ của bạn nếu Gimmick Puppet của bạn bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc bởi những hiệu ứng của đối thủ.

    Gimmick Puppet Humpty Dumpty và Gimmick Puppet Egg Head (0-1)

    R Rarity
    Gimmick Puppet Humpty Dumpty
    R Rarity
    Gimmick Puppet Humpty Dumpty
    Gimmick Puppet Humpty Dumpty
    DARK 4
    Gimmick Puppet Humpty Dumpty
    Con rối mánh khóe Humpty Dumpty
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gimmick Puppet" từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gimmick Puppet Humpty Dumpty" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Gimmick Puppet" monster from your hand. You can only use this effect of "Gimmick Puppet Humpty Dumpty" once per turn.


    UR Rarity
    Gimmick Puppet Egg Head
    UR Rarity
    Gimmick Puppet Egg Head
    Gimmick Puppet Egg Head
    EARTH 4
    Gimmick Puppet Egg Head
    Con rối mánh khóe đầu trứng
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Gimmick Puppet Egg Head" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Gimmick Puppet" , sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Gây 800 sát thương cho đối thủ của bạn.
    ● Cấp của lá bài này trở thành 8 cho đến End Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can only use the effect of "Gimmick Puppet Egg Head" once per turn. You can discard 1 "Gimmick Puppet" monster, then activate 1 of these effects; ● Inflict 800 damage to your opponent. ● This card's Level becomes 8 until the End Phase.


    Với hiệu ứng triệu hồi đặc biệt 1 Gimmick Puppet từ tay khi được triệu hồi, Humpty Dumpty không mấy được trọng dụng vì chúng ta đã có Des Troy có thể được triệu hồi bằng skill.

    Về phần Egg Head, hiệu ứng thứ 2 có thể giúp ích cho combo nhưng với điều kiện phải bỏ một Gimmick Puppet từ tay thì quái thú này có hiệu ứng quá trừ bài trên tay.

    Gimmick Puppet Twilight Joker và Gimmick Puppet Nightmare (0)

    UR Rarity
    Gimmick Puppet Twilight Joker
    UR Rarity
    Gimmick Puppet Twilight Joker
    Gimmick Puppet Twilight Joker
    DARK 8
    Gimmick Puppet Twilight Joker
    Con rối mánh khóe hề đêm tối
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Khi một "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Gimmick Puppet Twilight Joker" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a "Gimmick Puppet" monster you control is destroyed by battle and sent to your Graveyard: You can banish that monster; Special Summon this card from your hand. You can only use the effect of "Gimmick Puppet Twilight Joker" once per turn.


    SR Rarity
    Gimmick Puppet Nightmare
    SR Rarity
    Gimmick Puppet Nightmare
    Gimmick Puppet Nightmare
    DARK 8
    Gimmick Puppet Nightmare
    Con rối mánh khóe của ác mộng
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 quái thú Xyz ngửa mặt mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Gimmick Puppet Nightmare" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi thực hiện: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gimmick Puppet Nightmare" từ tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Gimmick Puppet"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 1 face-up Xyz Monster you control. You can only Special Summon "Gimmick Puppet Nightmare" once per turn this way. When you do: You can Special Summon 1 "Gimmick Puppet Nightmare" from your hand or Graveyard. If this card is Special Summoned, you cannot Special Summon any monsters for the rest of this turn, except "Gimmick Puppet" monsters.


    Hiệu ứng của Twilight Joker quá chậm chạp, bạn phải đợi đến khi Gimmick Puppet của bạn bị tiêu diệt trong chiến đấu trong khi Gimmick Puppet tập trung trong việc tiêu diệt quái thú đối phương bằng hiệu ứng và tấn công kết liễu họ.

    Nightmare mang hiệu ứng khá thú vị, bạn có thể hiến tế một Giant Grinder đã không còn nguyên liệu xyz sau khi sử dụng hiệu ứng để gọi Nightmare ra, sau đó gọi ra một Nightmare khác từ tay hoặc mộ tiếp tục cho combo xyz. Dù vậy, muốn sử dụng hiệu quả Nightmare, bạn phải có ít nhất là 2 Nightmare (1 trên tay, 1 kia trên tay hoặc dưới mộ), vì điều kiện triệu hồi của Nightmare yêu cầu hiến tế một quái thú xyz nên Nightmare sẽ làm combo của bạn chậm đi rất nhiều nếu như bạn rút phải Nightmare khi không có quái thú xyz nào.

    Puppet Ritual (0)

    R Rarity
    Puppet Ritual
    R Rarity
    Puppet Ritual
    Puppet Ritual
    Spell Normal
    Puppet Ritual
    Nghi lễ con rối

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu Điểm sinh mệnh của đối thủ cao hơn bạn ít nhất 2000: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 2 "Gimmick Puppet" Cấp 8 trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt các mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Puppet Ritual" mỗi lượt. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If your opponent's Life Points are at least 2000 higher than yours: You can target 2 Level 8 "Gimmick Puppet" monsters in your Graveyard; Special Summon those targets. You can only activate 1 "Puppet Ritual" per turn. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this card.


     Puppet Ritual có thể triệu hồi gấp đôi số Gimmick Puppet mà Junk Puppet triệu hồi được nhưng quá khó chơi bởi điều kiện kích hoạt cũng như việc bỏ qua bước chiến đấu là cái giá quá cao cho bộ bài này.

     Number 88: Gimmick Puppet of Leo (0)

     UR Rarity
     Number 88: Gimmick Puppet of Leo
     UR Rarity
     Number 88: Gimmick Puppet of Leo
     Number 88: Gimmick Puppet of Leo
     DARK
     Number 88: Gimmick Puppet of Leo
     Con số 88: Con rối mánh khóe Leo
     • ATK:

     • 3200

     • DEF:

     • 2300


     Hiệu ứng (VN):

     3 quái thú Cấp 8
     Một lần mỗi lượt, nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng lá bài Phép & Bẫy của mình: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 Counter Định mệnh trên lá bài này. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Khi có 3 Counter Định mệnh trên lá bài này, bạn sẽ thắng trong Trận đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3 Level 8 monsters Once per turn, if you have no cards in your Spell & Trap Card Zone: You can detach 1 Xyz Material from this card, and if you do, place 1 Destiny Counter on this card. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. When 3 Destiny Counters are on this card, you win the Duel.


     Tuy có hiệu ứng giúp bạn thắng game mà không cần giảm điểm gốc đối phương Leo lại quá yếu. Bạn phải chờ gần 6 lượt đi thì điều kiện thắng mới được áp dụng. Điều khó hơn ở đây là bạn phải tìm cách bảo kê Leo trong 6 lượt đó, thêm vào đó bạn lại phải bỏ lượt chiến đấu trong một bộ bài otk thì càng tăng độ khó để sử dụng lá bài này.     Tech

      

     Advance Draw (2-3)

     SR Rarity
     Advance Draw
     SR Rarity
     Advance Draw
     Advance Draw
     Spell Normal
     Advance Draw
     Nâng tầm bốc bài

      Hiệu ứng (VN):

      Hiến tế 1 quái thú mặt-ngửa Cấp 8 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; rút 2 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Tribute 1 face-up Level 8 or higher monster you control; draw 2 cards.


      Các Gimmick Puppet level 8 được hỗ trợ rất nhiều để có thể triệu hồi nhanh và nhiều nhất có thể. Thế nên, Advance Draw giúp bạn kéo thêm được nhiều tech cards khác của bộ bài.

      Pulse Mines (2)

      SR Rarity
      Pulse Mines
      SR Rarity
      Pulse Mines
      Pulse Mines
      Trap Normal
      Pulse Mines
      Bom mìn nổ

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn điều khiển quái thú Máy: Thay đổi quái thú Tư thế Tấn công của đối thủ (nếu có) thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời, cho đến khi kết thúc lượt này, nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của đối thủ, hãy đổi chúng thành Tư thế Phòng thủ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control a Machine monster: Change your opponent's Attack Position monsters (if any) to Defense Position, also, until the end of this turn, if a monster(s) is Normal or Special Summoned to your opponent's field, change them to Defense Position.


       Pulse Mines hoạt động cực tốt với Gimmick Puppet khi bạn phải đi lượt đầu và né được thiệt hại tấn công vì các Gimmick Puppet đều là quái thú máy móc.

       Number 68: Sanaphond the Sky Prison, Number 70: Malevolent Sin và Number 22: Zombiestein (1)

       R Rarity
       Number 68: Sanaphond the Sky Prison
       R Rarity
       Number 68: Sanaphond the Sky Prison
       Number 68: Sanaphond the Sky Prison
       DARK
       Number 68: Sanaphond the Sky Prison
       COn số 68: Nhà tù trời ác Sanaphond
       • ATK:

       • 2100

       • DEF:

       • 2700


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 8
       Nhận 100 ATK và DEF cho mỗi quái thú trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 8 monsters Gains 100 ATK and DEF for each monster in the GYs. Once per turn: You can detach 1 material from this card; until the end of your opponent's next turn, this card cannot be destroyed by card effects, also neither player can Special Summon monsters from the GYs.


       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       Number 70: Malevolent Sin
       DARK
       Number 70: Malevolent Sin
       Con số 70: Tội ác tử thần
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


       SR Rarity
       Number 22: Zombiestein
       SR Rarity
       Number 22: Zombiestein
       Number 22: Zombiestein
       DARK
       Number 22: Zombiestein
       Con số 22: Franken
       • ATK:

       • 4500

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú DARK Cấp 8
       Phải được Triệu hồi Xyz và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này và gửi 1 lá từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn vào 1 lá ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, lá bài ngửa đó sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 8 DARK monsters Must be Xyz Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card and send 1 card from your hand to the Graveyard, then target 1 face-up card your opponent controls; change this card to Defense Position, and if you do, that face-up card has its effects negated until the end of this turn.


       Gimmick Puppet xoay quanh việc triệu hồi các quái thú level 4 và 8 nên việc chạy thêm các xyz rank 4 và 8 ngoài Gimmick Puppet là điều dễ hiểu.

       Book of Moon, Fiendish Chain và Forbidden Chalice (2-3)

       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        UR Rarity
        Fiendish Chain
        UR Rarity
        Fiendish Chain
        Fiendish Chain
        Trap Continuous
        Fiendish Chain
        Xích quỷ

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó khi nó ở trên sân, đồng thời quái thú ngửa đó cũng không thể tấn công. Khi nó bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate this card by targeting 1 Effect Monster on the field; negate the effects of that face-up monster while it is on the field, also that face-up monster cannot attack. When it is destroyed, destroy this card.


         SR Rarity
         Forbidden Chalice
         SR Rarity
         Forbidden Chalice
         Forbidden Chalice
         Spell Quick
         Forbidden Chalice
         Chén thánh bị cấm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


          Các tech có thể ngăn combo của đối phương cực tốt.

          Cosmic Cyclone, Galaxy Cyclone và Mystical Space Typhoon (2-3)

          UR Rarity
          Cosmic Cyclone
          UR Rarity
          Cosmic Cyclone
          Cosmic Cyclone
          Spell Quick
          Cosmic Cyclone
          Xoáy vũ trụ

           Hiệu ứng (VN):

           Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


           UR Rarity
           Galaxy Cyclone
           UR Rarity
           Galaxy Cyclone
           Galaxy Cyclone
           Spell Normal
           Galaxy Cyclone
           Lốc xoáy ngân hà

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 Úp Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy / bài Phép ngửa trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galaxy Cyclone" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 Set Spell/Trap on the field; destroy it. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 face-up Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use this effect of "Galaxy Cyclone" once per turn.


            UR Rarity
            Mystical Space Typhoon
            UR Rarity
            Mystical Space Typhoon
            Mystical Space Typhoon
            Spell Quick
            Mystical Space Typhoon
            Cơn lốc thần bí

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


             Các tech có thể phá ma pháp, cạm bẫy.

             Axe of Fools và Concentrating Current (1-3)

             SR Rarity
             Axe of Fools
             SR Rarity
             Axe of Fools
             Axe of Fools
             Spell Equip
             Axe of Fools
             Rìu của kẻ ngu

              Hiệu ứng (VN):

              Quái thú được trang bị sẽ nhận được 1000 ATK, đồng thời các hiệu ứng của nó cũng bị vô hiệu hóa. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Gây 500 sát thương cho người điều khiển quái thú được trang bị.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              The equipped monster gains 1000 ATK, also its effects are negated. Once per turn, during your Standby Phase: Inflict 500 damage to the controller of the equipped monster.


              SR Rarity
              Concentrating Current
              SR Rarity
              Concentrating Current
              Concentrating Current
              Spell Quick
              Concentrating Current
              Dòng điện tập trung

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng với DEF hiện tại của nó, cho đến khi kết thúc lượt này. Những quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 face-up monster you control; it gains ATK equal to its current DEF, until the end of this turn. Other monsters you control cannot attack during the turn you activate this card.


               Bạn cũng có thể thêm vào bộ bài các tech hỗ trợ việc kết thúc đối phương nhanh.               Skills

               Các skills thích hợp có thể chơi với Gimmick Puppet.


               Relinquished Puppet (1)

               Đây là skill có thể tận dụng tối đa được sức mạnh của Des Troy và giúp Gimmick Puppet lắp đầy tài nguyên mộ nên đây là skill tối ưu nhất cho bộ bài này.

               Gimmick Puppet – 4 or 8, Gimmick Puppet – Gear Changer (1)

               Các skills này cho phép bạn chuyển đổi linh động level của các Gimmick Puppet giúp bộ bài combo ra các Gimmick Puppet xyz mượt hơn.

               Gimmick Puppet – Replacement (1)

               Skill giúp người chơi lọc lại bài trên tay bỏ các Gimmick Puppet không thể tự triệu hồi được như Dreary Doll để lấy một Gimmick Puppet level 8 khác từ bộ bài.

               Gimmick Puppet được gửi xuống sẽ được triệu hồi lại bằng Terror Baby.

               Ngoài ra bạn có thể lấy lên tay Bisque Doll sau đó triệu hồi Bisque Doll bằng chính hiệu ứng của nó và gọi lại Dreary Doll bằng cách loại bỏ Gimmick Puppet đưa xuống mộ bằng Bisque Doll.

               Gimmick Puppet – Returning (1)

               Skill này chủ yếu dùng để đánh các trận dài hơi. Returning có thể trả lại các Terror Baby, Bisque Doll đã loại bỏ để sử dụng hiệu ứng bảo kê và tái sử dụng chúng thêm lần nữa và thêm các Gimmick Puppet để cho Dreary Doll trồi lại lên sân.

               Nếu bạn muốn trải nghiệm Leo, đây sẽ là một skill phù hợp cho bộ bài xây dựng xoay quanh Leo.

               Puppet – String of Fates (1)

               Skill cho phép bạn thêm 1 Giant Grinder vào bộ bài phụ của bạn. Thường thì người chơi chỉ dùng 2 Giant Grinder trong bộ bài, nên với skill này, bạn có thể giảm 1 Giant Grinder và thêm được một quái thú khác vào bộ bài phụ.

               Thêm vào đó, skill cho phép bạn tận dụng tối đa sức mạnh của Giant Grinder giúp bạn bào máu của đối phương nhanh hơn khi Giant Grinder có thể gây thiệt hại cho đối thủ nếu tiêu diệt một quái thú xyz.               Combo

               Với Gimmick Puppet thì không có quá nhiều combo quanh một lá bài nhất định, sự kết hợp các lá bài khác nhau tạo ra nhiều combo khác nhau cho bộ bài này.

               Gimmick Puppet Twilight Joker (Combo Relinquished Puppet + 1 Gimmick Puppet level 8 bất kỳ.)

               UR Rarity
               Gimmick Puppet Twilight Joker
               UR Rarity
               Gimmick Puppet Twilight Joker
               Gimmick Puppet Twilight Joker
               DARK 8
               Gimmick Puppet Twilight Joker
               Con rối mánh khóe hề đêm tối
               • ATK:

               • 800

               • DEF:

               • 1600


               Hiệu ứng (VN):

               Khi một "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Gimmick Puppet Twilight Joker" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When a "Gimmick Puppet" monster you control is destroyed by battle and sent to your Graveyard: You can banish that monster; Special Summon this card from your hand. You can only use the effect of "Gimmick Puppet Twilight Joker" once per turn.


               • Sử dụng skill Relinquished Puppet và gửi Dreary Doll từ bộ bài.
               • Tự hủy Des Troy, sau đó vì Des Troy bị gửi từ trên sân xuống mộ nên có thể gọi 1 Gimmick Puppet từ tay.
               • Gọi lại Dreary Doll bằng các loại bỏ Des Troy từ mộ.
               • Dùng Dreary Doll và Gimmick Puppet còn lại để triệu hồi xyz ra Giant Grinder hoặc Strings.

               Number 40: Gimmick Puppet of Strings và Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder (Kết thúc combo)

               UR Rarity
               Number 40: Gimmick Puppet of Strings
               UR Rarity
               Number 40: Gimmick Puppet of Strings
               Number 40: Gimmick Puppet of Strings
               DARK
               Number 40: Gimmick Puppet of Strings
               Con số 40: Con rối mánh khóe nối dây
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 8
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đặt 1 Counter chuỗi trên mỗi quái thú mặt ngửa trên sân, ngoại trừ lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong End Phase tiếp theo của đối thủ của người chơi đã đặt (các) Counter chuỗi bằng hiệu ứng này: Phá huỷ quái thú bằng Counter chuỗi và nếu bạn làm điều đó, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú bị phá hủy.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; place 1 String Counter on each face-up monster on the field, except this card. Once per turn, during the next End Phase of the opponent of the player who placed a String Counter(s) by this effect: Destroy the monsters with String Counters, and if you do, inflict 500 damage to your opponent for each monster destroyed.


               UR Rarity
               Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
               UR Rarity
               Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
               Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
               DARK
               Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
               Con số 15: Con rối mánh khóe tàn sát khổng lồ
               • ATK:

               • 1500

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 8
               Tối đa hai lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ nó, sau đó nếu nó là quái thú Xyz, hãy gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 8 monsters Up to twice per turn, during your Main Phase 1: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it, then if it was an Xyz Monster, inflict damage to your opponent equal to its original ATK.


               Trong combo trên bạn không thể ra các quái thú xyz khác ngoài Gimmick Puppet do giới hạn của Dreary Doll chỉ cho phép bạn dùng nó làm nguyên liệu cho các Gimmick Puppet xyz.

               Gimmick Puppet Gear Changer (Combo Relinquished Puppet + Gear Changer)

               SR Rarity
               Gimmick Puppet Gear Changer
               SR Rarity
               Gimmick Puppet Gear Changer
               Gimmick Puppet Gear Changer
               EARTH 1
               Gimmick Puppet Gear Changer
               Con rối mánh khóe thay bánh răng
               • ATK:

               • 100

               • DEF:

               • 100


               Hiệu ứng (VN):

               Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này; Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Cannot be Special Summoned from the Deck. Once per turn: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster you control, except this card; this card's Level becomes the Level of that monster.


               • Sử dụng skill Relinquished Puppet.
               • Triệu hồi bình thường Gear Changer.
               • Sử dụng hiệu ứng của Gear Changer biến nó thành level 4 bằng cách chọn Des Troy.
               • Triệu hồi một quái thú Number rank 4 hệ bóng tối.

               Number 70: Malevolent Sin (Kết thúc combo.)

               SR Rarity
               Number 70: Malevolent Sin
               SR Rarity
               Number 70: Malevolent Sin
               Number 70: Malevolent Sin
               DARK
               Number 70: Malevolent Sin
               Con số 70: Tội ác tử thần
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 1200


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                

               Number 40: Gimmick Puppet of Strings, Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder và Gimmick Puppet Gigantes Doll (Mở rộng combo)

               UR Rarity
               Number 40: Gimmick Puppet of Strings
               UR Rarity
               Number 40: Gimmick Puppet of Strings
               Number 40: Gimmick Puppet of Strings
               DARK
               Number 40: Gimmick Puppet of Strings
               Con số 40: Con rối mánh khóe nối dây
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 8
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đặt 1 Counter chuỗi trên mỗi quái thú mặt ngửa trên sân, ngoại trừ lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong End Phase tiếp theo của đối thủ của người chơi đã đặt (các) Counter chuỗi bằng hiệu ứng này: Phá huỷ quái thú bằng Counter chuỗi và nếu bạn làm điều đó, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú bị phá hủy.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; place 1 String Counter on each face-up monster on the field, except this card. Once per turn, during the next End Phase of the opponent of the player who placed a String Counter(s) by this effect: Destroy the monsters with String Counters, and if you do, inflict 500 damage to your opponent for each monster destroyed.


               UR Rarity
               Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
               UR Rarity
               Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
               Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
               DARK
               Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
               Con số 15: Con rối mánh khóe tàn sát khổng lồ
               • ATK:

               • 1500

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 8
               Tối đa hai lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ nó, sau đó nếu nó là quái thú Xyz, hãy gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 8 monsters Up to twice per turn, during your Main Phase 1: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it, then if it was an Xyz Monster, inflict damage to your opponent equal to its original ATK.


               SR Rarity
               Gimmick Puppet Gigantes Doll
               SR Rarity
               Gimmick Puppet Gigantes Doll
               Gimmick Puppet Gigantes Doll
               DARK
               Gimmick Puppet Gigantes Doll
               Con rối mánh khóe búp bê Gigantes
               • ATK:

               • 0

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú "Gimmick Puppet" Cấp 4
               Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; giành quyền điều khiển chúng cho đến End Phase, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Gimmick Puppet" , cũng như không tuyên bố tấn công, ngoại trừ với quái thú Xyz. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; tất cả quái thú bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp 8 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gimmick Puppet Gigantes Doll" một lần cho mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 "Gimmick Puppet" monsters You can detach 2 materials from this card, then target up to 2 monsters your opponent controls; gain control of them until the End Phase, also for the rest of this turn you cannot Special Summon monsters, except "Gimmick Puppet" monsters, nor declare an attack, except with Xyz Monsters. You can Tribute this card; all monsters you currently control become Level 8 until the end of this turn. You can only use each effect of "Gimmick Puppet Gigantes Doll" once per turn.


               Trong combo này, mục tiêu là để bạn lên một Number rank 4 nhanh nhất có hiệu ứng quấy rối hoặc trụ sân tốt.

               Gear Changer có thể thay bằng bất ký một Gimmick Puppet level 4 khác như Terror Baby, Scissors Arms, Humpty Dumpty có thể giúp bạn cộng tài nguyên khi triệu hồi bình thường.

               Với combo trên, bạn hoàn toàn có khả năng quét sạch sân của đối phương bằng cách triệu hồi xyz Gigantes Doll ở bước cuối.

               Sử dụng hiệu ứng của Gigantes Doll bắt 2 quái thú có level của đối phương. Dùng 2 quái thú đó để triệu hồi xyz ra 1 Gimmick Puppet rank 8. Trong trường hợp các quái thú không có level 8 bạn có thể hiến tế Gigantes Doll biến chúng thành level 8. Tệ hơn nữa nếu bạn chỉ bắt được 1 quái thú có level, hãy gọi Dreary Doll từ dưới mộ được gửi xuống lúc dùng skill.

               Lưu ý rằng bạn chỉ có thể triệu hồi các quái thú Gimmick Puppet sau khi sử dụng Gigantes. Bằng cách ra Giant Grinder, bạn có thể dùng hiệu ứng hủy diệt quái thú triệu hồi đặc biệt còn lại của đối thủ. Nếu sân đối phương không còn gì, bạn có thể triệu hồi Strings và dùng sức tấn công để gây áp lực.               Lời kết

               Gimmick Puppet là một bộ bài có tiềm năng kết liễu đối phương trong một lượt. Gọi là có tiềm năng bởi vì các quái thú Gimmick Puppet và các ma pháp, cạm bẫy hỗ trợ cho tộc bài mang điểm mạnh và yếu rất rõ rệt.

               Các quái thú trong bộ bài chính có khả năng tự triệu hồi hoặc làm tăng tài nguyên giúp sân bạn luôn có nguyên liệu xyz kèm theo các hiệu ứng bảo kê. Tuy nhiên công và thủ của các Gimmick Puppet này rất thấp và gần như không thể sử dụng trong chiến đấu.

               Giant Grinder có hiệu ứng bắn phá nhiều lần, combo Gigantes DollGiant Grinder có thể quét sạch cả sân đối thủ. Bù lại, Giant Grinder có sức công là 1500, sức thủ là 2500. Điều này sẽ làm người chơi lo ngại phải để Giant Grinder thủ hay công, trong trường hợp bạn để Giant Grinder ở thế công mà lại thất bại trong việc kết liễu đối phương, bạn chắc chắn sẽ mất con hàng này trong lượt tiếp theo.

               Strings là Gimmick Puppet có sức công lớn dễ triệu hồi và khả năng tạo áp lực cao. Hầu hết mọi người chơi chỉ sử sụng Strings chỉ vì sức công của nó, hiệu ứng của Strings quá chậm và gần như không thể kích hoạt thành công.

               Các ma pháp, cạm bẫy của tộc Gimmick Puppet đa số là các hỗ trợ cực mạnh dành riêng cho Gimmick Puppet nhưng lại không có cách nào lấy lên tay nhờ các hiệu ứng khác mà phải thông qua rút bài.

               Relinquished Puppet là skill được sử dụng trong hầu hết các bộ bài Gimmick Puppet. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể sử dụng skill nếu bộ bài của bạn chỉ gồm các Gimmick Puppet và các Number hệ bóng tối.

               Gimmick Puppet Bisque Doll, Gimmick Puppet Magnet Doll và Gimmick Puppet Dreary Doll (key)

               SR Rarity
               Gimmick Puppet Bisque Doll
               SR Rarity
               Gimmick Puppet Bisque Doll
               Gimmick Puppet Bisque Doll
               DARK 8
               Gimmick Puppet Bisque Doll
               Con rối mánh khóe búp bê Bisque
               • ATK:

               • 1000

               • DEF:

               • 1000


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú "Gimmick Puppet" Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài trong lượt này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 "Gimmick Puppet" monster. You can banish this card from your GY; your opponent cannot target "Gimmick Puppet" monsters you control with card effects this turn.


               SR Rarity
               Gimmick Puppet Magnet Doll
               SR Rarity
               Gimmick Puppet Magnet Doll
               Gimmick Puppet Magnet Doll
               DARK 8
               Gimmick Puppet Magnet Doll
               Con rối mánh khóe búp bê nam châm
               • ATK:

               • 1000

               • DEF:

               • 1000


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và tất cả quái thú mà bạn điều khiển đều là "Gimmick Puppet" ngửa (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If your opponent controls a monster, and all monsters you control are face-up "Gimmick Puppet" monsters (min. 1), you can Special Summon this card (from your hand).


               SR Rarity
               Gimmick Puppet Dreary Doll
               SR Rarity
               Gimmick Puppet Dreary Doll
               Gimmick Puppet Dreary Doll
               DARK 8
               Gimmick Puppet Dreary Doll
               Con rối mánh khóe búp bê tử thi
               • ATK:

               • 0

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 "Gimmick Puppet" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gimmick Puppet Dreary Doll" một lần mỗi lượt. Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú "Gimmick Puppet"


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is in your GY: You can banish 1 other "Gimmick Puppet" monster from your GY; Special Summon this card. You can only use this effect of "Gimmick Puppet Dreary Doll" once per turn. Cannot be used as material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a "Gimmick Puppet" monster.


               Các Gimmick Puppet có khả năng tự triệu hồi chúng lên sân.

               Gimmick Puppet Des Troy và Gimmick Puppet Humpty Dumpty (key)

               SR Rarity
               Gimmick Puppet Des Troy
               SR Rarity
               Gimmick Puppet Des Troy
               Gimmick Puppet Des Troy
               DARK 4
               Gimmick Puppet Des Troy
               Con rối mánh khóe Des Troy
               • ATK:

               • 1200

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               Một lần khi ngửa trên sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" trên sân; phá hủy nó. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 hoặc 2 "Gimmick Puppet" từ tay của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Once while face-up on the field: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster on the field; destroy it. When this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 or 2 "Gimmick Puppet" monsters from your hand.


               R Rarity
               Gimmick Puppet Humpty Dumpty
               R Rarity
               Gimmick Puppet Humpty Dumpty
               Gimmick Puppet Humpty Dumpty
               DARK 4
               Gimmick Puppet Humpty Dumpty
               Con rối mánh khóe Humpty Dumpty
               • ATK:

               • 0

               • DEF:

               • 100


               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gimmick Puppet" từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gimmick Puppet Humpty Dumpty" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Gimmick Puppet" monster from your hand. You can only use this effect of "Gimmick Puppet Humpty Dumpty" once per turn.


               Các lá bài hỗ trợ triệu hồi thêm Gimmick Puppet từ tay.

               Gimmick Puppet Terror Baby và Junk Puppet (key)

               UR Rarity
               Gimmick Puppet Terror Baby
               UR Rarity
               Gimmick Puppet Terror Baby
               Gimmick Puppet Terror Baby
               DARK 4
               Gimmick Puppet Terror Baby
               Con rối mánh khóe em bé kinh dị
               • ATK:

               • 500

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Gimmick Puppet Terror Baby"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng quái thú "Gimmick Puppet"


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster in your GY, except "Gimmick Puppet Terror Baby"; Special Summon it in Defense Position. You can banish this card from your GY; your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of your "Gimmick Puppet" monster effects this turn.


               UR Rarity
               Junk Puppet
               UR Rarity
               Junk Puppet
               Junk Puppet
               Spell Normal
               Junk Puppet
               Con rối phế thải

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Junk Puppet" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 "Gimmick Puppet" monster in your GY; Special Summon it. You can only activate 1 "Junk Puppet" per turn.


                Các lá bài giúp bạn gọi lại Gimmick Puppet từ mộ.

                Gimmick Puppet Scissor Arms và Condolence Puppet (key)

                UR Rarity
                Gimmick Puppet Scissor Arms
                UR Rarity
                Gimmick Puppet Scissor Arms
                Gimmick Puppet Scissor Arms
                DARK 4
                Gimmick Puppet Scissor Arms
                Con rối mánh khóe tay kéo
                • ATK:

                • 1200

                • DEF:

                • 600


                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 "Gimmick Puppet" từ Deck của bạn đến Mộ.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card is Normal Summoned: You can send 1 "Gimmick Puppet" monster from your Deck to the Graveyard.


                SR Rarity
                Condolence Puppet
                SR Rarity
                Condolence Puppet
                Condolence Puppet
                Spell Normal
                Condolence Puppet
                Con rối chia buồn

                 Hiệu ứng (VN):

                 Gửi "Gimmick Puppet" với các tên khác nhau từ Deck của bạn đến Mộ, tối đa số quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck +1. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Máy Xyz mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong khi ngửa mặt trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Condolence Puppet" một lần trong mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Send "Gimmick Puppet" monsters with different names from your Deck to the GY, up to the number of monsters your opponent controls that were Special Summoned from the Extra Deck +1. You can banish this card from your GY, then target 1 Machine Xyz Monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects while face-up on the field. You can only use each effect of "Condolence Puppet" once per turn.


                 Hỗ trợ tăng thêm tài nguyên cho mộ bài.

                 Gimmick Puppet Gear Changer, Perform Puppet và Gimmick Puppet Gigantes Doll (key)

                 SR Rarity
                 Gimmick Puppet Gear Changer
                 SR Rarity
                 Gimmick Puppet Gear Changer
                 Gimmick Puppet Gear Changer
                 EARTH 1
                 Gimmick Puppet Gear Changer
                 Con rối mánh khóe thay bánh răng
                 • ATK:

                 • 100

                 • DEF:

                 • 100


                 Hiệu ứng (VN):

                 Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này; Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Cannot be Special Summoned from the Deck. Once per turn: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster you control, except this card; this card's Level becomes the Level of that monster.


                 UR Rarity
                 Perform Puppet
                 UR Rarity
                 Perform Puppet
                 Perform Puppet
                 Spell Continuous
                 Perform Puppet
                 Con rối trình diễn

                  Hiệu ứng (VN):

                  Bạn có thể loại bỏ 1 "Gimmick Puppet" khỏi Mộ của bạn; tất cả quái thú mà bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp của quái thú bị loại bỏ đó, cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân). Nếu "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú "Gimmick Puppet" Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Perform Puppet" một lần cho mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  You can banish 1 "Gimmick Puppet" monster from your GY; all monsters you currently control become that banished monster's Level, until the end of this turn (even if this card leaves the field). If a face-up "Gimmick Puppet" monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect and sent to the GY: You can target 1 of your banished "Gimmick Puppet" monsters; Special Summon it. You can only use each effect of "Perform Puppet" once per turn.


                  SR Rarity
                  Gimmick Puppet Gigantes Doll
                  SR Rarity
                  Gimmick Puppet Gigantes Doll
                  Gimmick Puppet Gigantes Doll
                  DARK
                  Gimmick Puppet Gigantes Doll
                  Con rối mánh khóe búp bê Gigantes
                  • ATK:

                  • 0

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú "Gimmick Puppet" Cấp 4
                  Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; giành quyền điều khiển chúng cho đến End Phase, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Gimmick Puppet" , cũng như không tuyên bố tấn công, ngoại trừ với quái thú Xyz. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; tất cả quái thú bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp 8 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gimmick Puppet Gigantes Doll" một lần cho mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 "Gimmick Puppet" monsters You can detach 2 materials from this card, then target up to 2 monsters your opponent controls; gain control of them until the End Phase, also for the rest of this turn you cannot Special Summon monsters, except "Gimmick Puppet" monsters, nor declare an attack, except with Xyz Monsters. You can Tribute this card; all monsters you currently control become Level 8 until the end of this turn. You can only use each effect of "Gimmick Puppet Gigantes Doll" once per turn.


                  Các lá bài có thể thay đổi level của quái thú.

                  Gimmick Puppet Terror Baby, Gimmick Puppet Bisque Doll và Condolence Puppet (key)

                  UR Rarity
                  Gimmick Puppet Terror Baby
                  UR Rarity
                  Gimmick Puppet Terror Baby
                  Gimmick Puppet Terror Baby
                  DARK 4
                  Gimmick Puppet Terror Baby
                  Con rối mánh khóe em bé kinh dị
                  • ATK:

                  • 500

                  • DEF:

                  • 0


                  Hiệu ứng (VN):

                  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Gimmick Puppet Terror Baby"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng quái thú "Gimmick Puppet"


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster in your GY, except "Gimmick Puppet Terror Baby"; Special Summon it in Defense Position. You can banish this card from your GY; your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of your "Gimmick Puppet" monster effects this turn.


                  SR Rarity
                  Gimmick Puppet Bisque Doll
                  SR Rarity
                  Gimmick Puppet Bisque Doll
                  Gimmick Puppet Bisque Doll
                  DARK 8
                  Gimmick Puppet Bisque Doll
                  Con rối mánh khóe búp bê Bisque
                  • ATK:

                  • 1000

                  • DEF:

                  • 1000


                  Hiệu ứng (VN):

                  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú "Gimmick Puppet" Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài trong lượt này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 "Gimmick Puppet" monster. You can banish this card from your GY; your opponent cannot target "Gimmick Puppet" monsters you control with card effects this turn.


                  SR Rarity
                  Condolence Puppet
                  SR Rarity
                  Condolence Puppet
                  Condolence Puppet
                  Spell Normal
                  Condolence Puppet
                  Con rối chia buồn

                   Hiệu ứng (VN):

                   Gửi "Gimmick Puppet" với các tên khác nhau từ Deck của bạn đến Mộ, tối đa số quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck +1. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Máy Xyz mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong khi ngửa mặt trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Condolence Puppet" một lần trong mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Send "Gimmick Puppet" monsters with different names from your Deck to the GY, up to the number of monsters your opponent controls that were Special Summoned from the Extra Deck +1. You can banish this card from your GY, then target 1 Machine Xyz Monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects while face-up on the field. You can only use each effect of "Condolence Puppet" once per turn.


                   Bảo kê cho các Gimmick Puppet.

                   Gimmick Puppet Gear Changer, Gimmick Puppet Terror Baby và Gimmick Puppet Scissor Arms (key)

                   SR Rarity
                   Gimmick Puppet Gear Changer
                   SR Rarity
                   Gimmick Puppet Gear Changer
                   Gimmick Puppet Gear Changer
                   EARTH 1
                   Gimmick Puppet Gear Changer
                   Con rối mánh khóe thay bánh răng
                   • ATK:

                   • 100

                   • DEF:

                   • 100


                   Hiệu ứng (VN):

                   Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này; Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú đó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Cannot be Special Summoned from the Deck. Once per turn: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster you control, except this card; this card's Level becomes the Level of that monster.


                   UR Rarity
                   Gimmick Puppet Terror Baby
                   UR Rarity
                   Gimmick Puppet Terror Baby
                   Gimmick Puppet Terror Baby
                   DARK 4
                   Gimmick Puppet Terror Baby
                   Con rối mánh khóe em bé kinh dị
                   • ATK:

                   • 500

                   • DEF:

                   • 0


                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Gimmick Puppet Terror Baby"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng quái thú "Gimmick Puppet"


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster in your GY, except "Gimmick Puppet Terror Baby"; Special Summon it in Defense Position. You can banish this card from your GY; your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of your "Gimmick Puppet" monster effects this turn.


                   UR Rarity
                   Gimmick Puppet Scissor Arms
                   UR Rarity
                   Gimmick Puppet Scissor Arms
                   Gimmick Puppet Scissor Arms
                   DARK 4
                   Gimmick Puppet Scissor Arms
                   Con rối mánh khóe tay kéo
                   • ATK:

                   • 1200

                   • DEF:

                   • 600


                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 "Gimmick Puppet" từ Deck của bạn đến Mộ.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When this card is Normal Summoned: You can send 1 "Gimmick Puppet" monster from your Deck to the Graveyard.


                   Hãy tận dụng lượt triệu hồi bình thường quý giá của bạn cho các quái thú này!

                   Gimmick Puppet Dreary Doll và Gimmick Puppet Gigantes Doll (key)

                   SR Rarity
                   Gimmick Puppet Dreary Doll
                   SR Rarity
                   Gimmick Puppet Dreary Doll
                   Gimmick Puppet Dreary Doll
                   DARK 8
                   Gimmick Puppet Dreary Doll
                   Con rối mánh khóe búp bê tử thi
                   • ATK:

                   • 0

                   • DEF:

                   • 0


                   Hiệu ứng (VN):

                   Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 "Gimmick Puppet" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gimmick Puppet Dreary Doll" một lần mỗi lượt. Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú "Gimmick Puppet"


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   If this card is in your GY: You can banish 1 other "Gimmick Puppet" monster from your GY; Special Summon this card. You can only use this effect of "Gimmick Puppet Dreary Doll" once per turn. Cannot be used as material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a "Gimmick Puppet" monster.


                   SR Rarity
                   Gimmick Puppet Gigantes Doll
                   SR Rarity
                   Gimmick Puppet Gigantes Doll
                   Gimmick Puppet Gigantes Doll
                   DARK
                   Gimmick Puppet Gigantes Doll
                   Con rối mánh khóe búp bê Gigantes
                   • ATK:

                   • 0

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú "Gimmick Puppet" Cấp 4
                   Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; giành quyền điều khiển chúng cho đến End Phase, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Gimmick Puppet" , cũng như không tuyên bố tấn công, ngoại trừ với quái thú Xyz. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; tất cả quái thú bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp 8 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gimmick Puppet Gigantes Doll" một lần cho mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 4 "Gimmick Puppet" monsters You can detach 2 materials from this card, then target up to 2 monsters your opponent controls; gain control of them until the End Phase, also for the rest of this turn you cannot Special Summon monsters, except "Gimmick Puppet" monsters, nor declare an attack, except with Xyz Monsters. You can Tribute this card; all monsters you currently control become Level 8 until the end of this turn. You can only use each effect of "Gimmick Puppet Gigantes Doll" once per turn.


                   Và đừng quên rằng những quái thú này có giới hạn triệu hồi.

                   Number 40: Gimmick Puppet of Strings, Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder và Gimmick Puppet Gigantes Doll (key)

                   UR Rarity
                   Number 40: Gimmick Puppet of Strings
                   UR Rarity
                   Number 40: Gimmick Puppet of Strings
                   Number 40: Gimmick Puppet of Strings
                   DARK
                   Number 40: Gimmick Puppet of Strings
                   Con số 40: Con rối mánh khóe nối dây
                   • ATK:

                   • 3000

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cấp 8
                   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đặt 1 Counter chuỗi trên mỗi quái thú mặt ngửa trên sân, ngoại trừ lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong End Phase tiếp theo của đối thủ của người chơi đã đặt (các) Counter chuỗi bằng hiệu ứng này: Phá huỷ quái thú bằng Counter chuỗi và nếu bạn làm điều đó, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú bị phá hủy.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; place 1 String Counter on each face-up monster on the field, except this card. Once per turn, during the next End Phase of the opponent of the player who placed a String Counter(s) by this effect: Destroy the monsters with String Counters, and if you do, inflict 500 damage to your opponent for each monster destroyed.


                   UR Rarity
                   Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
                   UR Rarity
                   Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
                   Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
                   DARK
                   Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
                   Con số 15: Con rối mánh khóe tàn sát khổng lồ
                   • ATK:

                   • 1500

                   • DEF:

                   • 2500


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cấp 8
                   Tối đa hai lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ nó, sau đó nếu nó là quái thú Xyz, hãy gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của nó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 8 monsters Up to twice per turn, during your Main Phase 1: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it, then if it was an Xyz Monster, inflict damage to your opponent equal to its original ATK.


                   SR Rarity
                   Gimmick Puppet Gigantes Doll
                   SR Rarity
                   Gimmick Puppet Gigantes Doll
                   Gimmick Puppet Gigantes Doll
                   DARK
                   Gimmick Puppet Gigantes Doll
                   Con rối mánh khóe búp bê Gigantes
                   • ATK:

                   • 0

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú "Gimmick Puppet" Cấp 4
                   Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; giành quyền điều khiển chúng cho đến End Phase, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Gimmick Puppet" , cũng như không tuyên bố tấn công, ngoại trừ với quái thú Xyz. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; tất cả quái thú bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp 8 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gimmick Puppet Gigantes Doll" một lần cho mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 4 "Gimmick Puppet" monsters You can detach 2 materials from this card, then target up to 2 monsters your opponent controls; gain control of them until the End Phase, also for the rest of this turn you cannot Special Summon monsters, except "Gimmick Puppet" monsters, nor declare an attack, except with Xyz Monsters. You can Tribute this card; all monsters you currently control become Level 8 until the end of this turn. You can only use each effect of "Gimmick Puppet Gigantes Doll" once per turn.


                   Điều kiện thắng cho Gimmick Puppet.
                   Đơn vị đồng hành:

                   - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                   Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                   https://ygovietnam.com/
                   Top