Hướng Dẫn Chơi Rose Dragon

Hướng Dẫn Chơi Rose Dragon

 Rose Dragon là 1 deck cực kì ổn định đi đầu hay đi trước đều được và đang tier 1, do deck này phải đi chung với skill để trở nên cực kỳ OP, nên nó bị dính cái tác dụng phụ là chỉ được triệu hồi Synchro, nhưng với bộ não thiên tài của các duelist thì việc đấy không ảnh hưởng gì cả, deck này có khả năng search, hồi hàng, thủ, OTK và combo ở mức cực kỳ tốt.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 linh hôn của deck cmnl, nếu bạn nghĩ rằng bạn đi trước ra 1 field có negate và sẽ negate lúc đối phương search ư ? Bạn đã đúng, nhưng bạn đâu ngờ rằng skill không bị negate được

Spell of Roses (Skill Card) (tỉ lệ dùng 100%)

UR Rarity
Spell of Roses (Skill Card)
UR Rarity
Spell of Roses (Skill Card)
Spell of Roses (Skill Card)
Spell of Roses (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Gửi 1 quái thú "Rose Dragon", "Witch of the Black Rose" hoặc "Rose Fairy" từ tay của bạn đến Mộ và thêm 1 quái thú "Rose Dragon" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn. Sau đó, bạn có thể thêm 1 "Rose Fairy" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào đầu hoặc cuối Bộ bài. Vào lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Bộ bài Phụ, ngoại trừ Quái thú Synchro.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Bộ bài phụ) có chứa tổng cộng ít nhất 10 quái thú Tuner hoặc "Rose Dragon. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Send 1 "Rose Dragon" monster, "Witch of the Black Rose," or "Rose Fairy" from your hand to the Graveyard and add 1 "Rose Dragon" monster from your Deck to your hand. Then, you can add 1 "Rose Fairy" to the top or bottom of the Deck from outside of your Deck. You can only Special Summon Synchro Monsters from your Extra Deck the turn you activate this Skill. This Skill can only be used if you begin the Duel with a Deck (excluding Extra Deck) that contains a total of at least 10 Tuner or "Rose Dragon" monsters. This Skill can only be used once per turn and twice per Duel.


 Skill có thể dùng tới 2 lần mỗi duel và 1 lần mỗi lượt, skill này cho phép bạn search 1 lá Rose Dragon với cái giá là dis 1 lá Rose Dragon, Witch Of The Black Rose, Rose Fairy. Đáng lẽ trên lý thuyết thì nó sẽ là +0 và phải discard trước rồi mới search nhưng nó lại là +1 tài nguyên dưới mộ và quái được search sẽ kích effect để +1 tài nguyên nữa nên thành ra cái search này nó broken vl :)Core

 

White Rose Dragon (x3)

R Rarity
White Rose Dragon
R Rarity
White Rose Dragon
White Rose Dragon
DARK 4
White Rose Dragon
Rồng hoa hồng trắng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rose Dragon" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "White Rose Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "White Rose Dragon" một lần mỗi lượt:
● Nếu bạn điều khiển Dragon Tuner hoặc Plant Tuner: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gửi 1 quái thú Thực vật Cấp 4 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Rose Dragon" monster from your hand or GY, except "White Rose Dragon". You can only use each of these effects of "White Rose Dragon" once per turn: ● If you control a Dragon Tuner or Plant Tuner: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can send 1 Level 4 or higher Plant monster from your Deck to the GY.


 vừa là Monster Reborn vừa tự nhảy vừa mill 1 lá xuống mộ để dùng cho turn sau, lá này thường được skill search lên sau khi ném 1 rose dragon rồi normal lá này và kéo lại lá bị ném xuống mộ và Synchro.

Basal Rose Shoot (x3)

UR Rarity
Basal Rose Shoot
UR Rarity
Basal Rose Shoot
Basal Rose Shoot
Spell Quick
Basal Rose Shoot
Lớp hoa hồng bắn

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rose Dragon" từ tay hoặc Mộ của bạn trong Thế Thủ. Nếu lá bài Úp này bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Black Rose Dragon", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Basal Rose Shoot" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Special Summon 1 "Rose Dragon" monster from your hand or GY in Defense Position. If this Set card is destroyed: You can target 1 of your "Black Rose Dragon", or 1 monster that mentions it, that is banished or in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Basal Rose Shoot" once per turn.


   Monster Reborn nhưng có thể search được, không những nhảy free 1 quái Rose Dragon, nó còn gây áp lực cho đối phương, nếu đối phương bắn nó thì bạn có thể tái chế và nhảy 1 con có Black Rose Dragon trong text hoặc nguyên con Black Rose Dragon để thủ không cho đối phương OTK 

  Roxrose Dragon (x3)

  SR Rarity
  Roxrose Dragon
  SR Rarity
  Roxrose Dragon
  Roxrose Dragon
  DARK 3
  Roxrose Dragon
  Rồng hoa hồng dại
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài nhắc đến "Black Rose Dragon" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Roxrose Dragon". Khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Rose Dragon" ngửa mặt hoặc (các) quái thú Synchro Thực vật mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Roxrose Dragon" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 card that mentions "Black Rose Dragon" from your Deck to your hand, except "Roxrose Dragon". While this card is in your GY, if a face-up "Rose Dragon" monster(s) or Plant Synchro Monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Roxrose Dragon" once per turn.


   vừa là searcher vừa tự nhặt bản thân về từ mộ, lá này có thể nhặt bất kỳ lá nào bạn cần tùy tình huống miễn là có Black Rose Dragon trong text, trừ chính nó. Lá này thường nhặt Basal Rose Shoot

  Blue Rose Dragon (x1-3)

  N Rarity
  Blue Rose Dragon
  N Rarity
  Blue Rose Dragon
  Blue Rose Dragon
  DARK 4
  Blue Rose Dragon
  Rồng hoa hồng xanh
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này trên sân bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Black Rose Dragon" hoặc 1 quái thú Thực vật trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card on the field is destroyed and sent to the GY: You can target 1 "Black Rose Dragon" or 1 Plant monster in your GY; Special Summon that monster.


   là lá có thể search được và là lá bạn muốn search chứ không muốn bóc lên tay, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này khi tự bắn bằng TTH ( Treacherous Trap Hole ) hoặc Black Rose Dragon, lá này còn giúp bạn sống sót khỏi OTK khi được triệu hồi thế thủ bởi những lá như Basal Rose Shoot.

  Ruddy Rose Witch (x1)

  SR Rarity
  Ruddy Rose Witch
  SR Rarity
  Ruddy Rose Witch
  Ruddy Rose Witch
  LIGHT 1
  Ruddy Rose Witch
  Phù thủy hoa hồng đỏ thẫm
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 1700


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 "Witch of the Black Rose" từ Deck của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy lấy 1 quái thú Thực vật Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn và đặt nó lên trên Deck của bạn, sau đó ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Witch of the Black Rose" từ tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; trả lại 1 trong số "Black Rose Dragon" hoặc "Ruddy Rose Dragon" của bạn đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn vào Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ruddy Rose Witch" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Tribute this card; add 1 "Witch of the Black Rose" from your Deck to your hand, and if you do, take 1 Level 3 or lower Plant monster from your Deck and place it on top of your Deck, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 "Witch of the Black Rose" from your hand. You can banish this card from your GY; return 1 of your "Black Rose Dragon" or "Ruddy Rose Dragon" that is banished or in your GY to the Extra Deck. You can only use each effect of "Ruddy Rose Witch" once per turn.


  chủ yếu dùng để làm hàng cho Carrot send xuống mộ và nhảy Carrot lên, khi lá này dưới mộ bạn có thể banish nó và nhặt lại 1 Black Rose Dragon hoặc Ruddy Rose Dragon ở mộ hoặc banish zone.

  Ruddy Rose Dragon và Black Rose Dragon (x1-2)

  UR Rarity
  Ruddy Rose Dragon
  UR Rarity
  Ruddy Rose Dragon
  Ruddy Rose Dragon
  FIRE 10
  Ruddy Rose Dragon
  Rồng hoa hồng đỏ thẫm
  • ATK:

  • 3200

  • DEF:

  • 2400


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tất cả các lá bài khỏi Mộ, sau đó, nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Black Rose Dragon" hoặc quái thú Synchro thực vật làm nguyên liệu, bạn có thể phá huỷ tất cả các lá bài khác trên sân. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng có thể phá hủy (các) lá bài (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế bài này; vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black Rose Dragon" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can banish all cards from the GYs, then, if this card was Synchro Summoned using "Black Rose Dragon" or a Plant Synchro Monster as material, you can destroy all other cards on the field. When your opponent activates a card or effect that would destroy a card(s) (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, then you can Special Summon 1 "Black Rose Dragon" from your Extra Deck or GY.


  UR Rarity
  Black Rose Dragon
  UR Rarity
  Black Rose Dragon
  Black Rose Dragon
  FIRE 7
  Black Rose Dragon
  Rồng hoa hồng đen
  • ATK:

  • 2400

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.


   Black Rose Dragon : làm ơn set chain con này ở chain link cao nhất có thể, nếu không, bạn miss timing :).


   Ruddy Rose Dragon : yay lá này không bị miss timing :), lá này có thể ảo thuật toàn bộ bài trong mộ của cả 2 người chơi và hiệu ứng clear sân của lá này hay ở chỗ là sau khi sài xong nó vẫn còn sống :) mở đường cho OTK, ngoài ra còn có hiệu ứng bảo kê và nhảy body của Black Rose Dragon lên để thủ.  Staple

   

  Book of Moon (x3)

  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     Book Of Moon không phải cá nhân hay tổ chức, Book Of Moon là cả hệ tư tưởng, trước khi có Book Of Moon không ai Book Of Moon sau khi có Book Of Moon ai cũng Book Of Moon.

   World Carrotweight Champion (x1)

   R Rarity
   World Carrotweight Champion
   R Rarity
   World Carrotweight Champion
   World Carrotweight Champion
   DARK 4
   World Carrotweight Champion
   Người cà rốt
   • ATK:

   • 1900

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Loại thực vật từ tay của bạn hoặc từ mặt ngửa từ sân của bạn vào Mộ, ngoại trừ "World Carrotweight Champion"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "World Carrotweight Champion" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is in your Graveyard: You can send 1 Plant-Type monster from your hand or face-up from your field to the Graveyard, except "World Carrotweight Champion"; Special Summon this card. You can only use this effect of "World Carrotweight Champion" once per turn.


    cứ có Plant là của thằng của nợ này, lúc trước đánh thuê cho tier 0 Sylvan, sau đánh thuê cho Spore, và giờ là đánh thuê cho Rose Dragon, lá này sẽ nhảy từ mộ lên lấy body Level 4 và ATK 1900 với cái giá ném 1 Plant xuống mộ, bạn có thể ném Ruddy Rose Witch hoặc trigger Effect của Rose Girl

   Rose Girl (x1)

   UR Rarity
   Rose Girl
   UR Rarity
   Rose Girl
   Rose Girl
   EARTH 3
   Rose Girl
   Gái bông hồng
   • ATK:

   • 800

   • DEF:

   • 600


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu (các) quái thú Thực vật ngửa mặt mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu một quái thú Thực vật ở trên sân và lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Rose Girl" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If a face-up Plant monster(s) you control is sent to the GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If a Plant monster is on the field and this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Rose Girl" effect per turn, and only once that turn.


    Level 3 và là Tuner nên đi với Carrot để lên Level 7. Vừa tự nhảy, vừa tự nhặt lại từ mộ để chơi tiếp.

   D.D. Crow và Wightprincess (x0-3)

   UR Rarity
   D.D. Crow
   UR Rarity
   D.D. Crow
   D.D. Crow
   DARK 1
   D.D. Crow
   Quạ KgK
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
   Phân loại:

   R Rarity
   Wightprincess
   R Rarity
   Wightprincess
   Wightprincess
   LIGHT 3
   Wightprincess
   Công chúa wight
   • ATK:

   • 1600

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.


    D.D. Crow : Siêu Phẩm Handtrap, Đấm Vỡ Mồm Lũ Galaxy-Eyes, Gandora, Blue-Eyes ( tôi đang viết clgt ), Red-Eyes,...

    Wightprincess : Best Handtrap hiện tại vừa giảm ATK để quái đối phương tự lao đầu vào tự sát vừa bảo vệ bản thân khỏi OTK

   Mystical Space Typhoon (x0-3)

   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   Mystical Space Typhoon
   Spell Quick
   Mystical Space Typhoon
   Cơn lốc thần bí

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


     bắn 1 spell/trap... lá này OP đến mức tôi không biết ghi gì

    Treacherous Trap Hole và Enemy Controller (x0-2)

    SR Rarity
    Treacherous Trap Hole
    SR Rarity
    Treacherous Trap Hole
    Treacherous Trap Hole
    Trap Normal
    Treacherous Trap Hole
    Hang rơi lươn lẹo

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


     SR Rarity
     Enemy Controller
     SR Rarity
     Enemy Controller
     Enemy Controller
     Spell Quick
     Enemy Controller
     Điều khiển địch

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
      ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
      ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


       là 2 lá cực kỳ ung thư trong format của duel links

      TtH cho phép bạn bắn 2 quái opp, do không có main phase 2 nên kích lá này lúc battle phase mà opp không có gì để chống trả coi như End turn và trống sân.
       Enemy Controller cho phép bạn NTR quái opp để dễ OTK hơn và bảo kê bạn khỏi OTK

      Samurai Destroyer (x0-1)

      R Rarity
      Samurai Destroyer
      R Rarity
      Samurai Destroyer
      Samurai Destroyer
      EARTH 7
      Samurai Destroyer
      Samurai tiêu diệt
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step, quái thú của đối thủ đó cũng chỉ bị vô hiệu hóa trong Battle Phase. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card battles an opponent's monster, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step, also that opponent's monster has its effects negated during the Battle Phase only. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can target 1 Machine monster in your GY; Special Summon it.


       Level 7 trong deck này là 1 hệ tư tưởng, chúa tể support cho OTK, nếu bị destroy bởi hiệu ứng opp sẽ nhảy 1 con Machine dưới mộ lên và bạn có thể nhảy con này :D.

      Odd-Eyes Meteorburst Dragon (x1)

      UR Rarity
      Odd-Eyes Meteorburst Dragon
      UR Rarity
      Odd-Eyes Meteorburst Dragon
      Odd-Eyes Meteorburst Dragon
      FIRE 7
      Odd-Eyes Meteorburst Dragon
      Rồng thiên thạch nổ mắt kỳ lạ
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trong Vùng Pendulum của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, cũng như lá bài này không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Odd-Eyes Meteorburst Dragon" một lần mỗi lượt. Quái thú thuộc sở hữu của đối thủ không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng trong Battle Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Special Summoned: You can target 1 card in your Pendulum Zone; Special Summon it, also this card cannot attack for the rest of this turn. You can only use this effect of "Odd-Eyes Meteorburst Dragon" once per turn. Monsters in your opponent's possession cannot activate their effects during the Battle Phase.


       được chơi nhiều và ưu tiên hơn Samurai Destroyer, và cũng dùng để dễ OTK hơn như Samurai Destroyer

      PSY-Framelord Zeta (x1)

      R Rarity
      PSY-Framelord Zeta
      R Rarity
      PSY-Framelord Zeta
      PSY-Framelord Zeta
      LIGHT 7
      PSY-Framelord Zeta
      Chúa tể khung-CỨ Zeta
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
      Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển ở Tư thế Tấn công ngửa; loại bỏ cả quái thú đó và lá bài này khỏi sân, nhưng trả lại chúng trong Standby Phase tiếp theo của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "PSY-Frame" trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls in face-up Attack Position; banish both that monster and this card from the field, but return them in your next Standby Phase. If this card is in your Graveyard: You can target 1 other "PSY-Frame" card in your Graveyard; return this card to the Extra Deck, and if you do, add that target to your hand.


       dùng để loại bỏ quái bạn đấm không được hoặc để sống bằng cách banish đi con mạnh nhất của opp, thường được ưu tiên triệu hồi khi đi đầu. Ngoài ra bạn có thể ngắt một vài combo bằng hiệu ứng banish này.

      Yazi Evil of the Yang Zing (x0-1)

      SR Rarity
      Yazi, Evil of the Yang Zing
      SR Rarity
      Yazi, Evil of the Yang Zing
      Yazi, Evil of the Yang Zing
      DARK 7
      Yazi, Evil of the Yang Zing
      Rồng sao chổi ác độc, Nhai Xế
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 2100


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
      Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Yazi, Evil of the Yang Zing" một lần trong lượt.
      ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Yang Zing" mà bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng.
      ● Khi lá bài mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Wyrm từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Cannot be targeted by an opponent's card effects. You can only use each of these effects of "Yazi, Evil of the Yang Zing" once per turn. ● You can target 1 "Yang Zing" monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. ● When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 Wyrm-Type monster from your Deck in Defense Position.


        *Yang Zing Player miss timing 177013 lần*

      lá này cản được target và có effect bắn phá card đối phương, nhưng khá flop và ít người dùng

      Shiranui Squiresaga (x0-1)

      UR Rarity
      Shiranui Squiresaga
      UR Rarity
      Shiranui Squiresaga
      Shiranui Squiresaga
      FIRE 7
      Shiranui Squiresaga
      Thần yêu ma Bất Tri Hỏa
      • ATK:

      • 2100

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Squiresaga(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn, sau đó áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự, tùy thuộc vào quái thú trước khi bị loại bỏ, nếu đó là bất kỳ hiệu ứng nào trong số này.
      ● Zombie: Bạn có thể có tất cả quái thú mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
      ● LỬA: Bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.
      ● Synchro: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can only Special Summon "Shiranui Squiresaga(s)" once per turn. Once per turn: You can banish 1 face-up monster you control or in your GY, then apply these effects, in sequence, depending on what the monster was before it was banished, if it was any of these. ● Zombie: You can have all monsters you control gain 300 ATK. ● FIRE: You can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Synchro: You can destroy 1 monster on the field.


       flop hơn cả Yazi, lên xong bắn 1...

      Witch of the Black Rose (x0-1)

      SR Rarity
      Witch of the Black Rose
      SR Rarity
      Witch of the Black Rose
      Witch of the Black Rose
      DARK 4
      Witch of the Black Rose
      Nữ phù thủy hoa hồng đen
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường và bạn không điều khiển được lá nào khác: Rút 1 lá và hiển thị nó, sau đó, nếu nó không phải là quái thú, hãy gửi nó đến Mộ, đồng thời phá huỷ lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Cannot be Special Summoned. If this card is Normal Summoned, and you control no other cards: Draw 1 card and show it, then, if it is not a monster, send it to the GY, also destroy this card.


       do skill free 1 lá có thể tự nhảy do add lên tay bởi card effect nên nếu trên tay bạn có lá này có thể dùng skill và đặt lá đấy lên top deck và draw :D
      Đơn vị đồng hành:

      - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


      Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

      Top