Hướng dẫn cách Auto-Duel cày Gem

Hướng dẫn cách Auto-Duel cày Gem

Deck để kiếm Gem hiệu quả nhất. Hướng dẫn cách auto-duel trong Duel Links để cày Gem. Cách kiếm Gem hiệu quả nhất trong Yugi-Oh Duel Links.
Masked Hero

 OTK Go Brrrr

Destiny HERO - Decider (x1-2)

 có khả năng hồi hàng và tự nhặt bản thân về, chống burn và là 1 DARK nên có thể Mask Change lên Anki

Heroic Champion - Excalibur và Number 70: Malevolent Sin (x0-1)

 là đánh thuê nhưng bot lúc auto-duel nó ngu lắm nên đem theo có khi tự bóp thay vì mask change thì lại Xyz Summon dẫn tới không OTK được

Forbidden Chalice (x2-3)

 bạn biết là thằng của nợ Anki đấm xuyên LP thì chia nửa thiệt hại ư, ví dụ là 2k8 ATK thì chỉ gây 1k4 thiệt hại chẳng hạn ? Nhưng lúc bạn kích lá này LÚC ANKI ĐANG ĐÁNH THẲNG LP thì thiệt hại không chia đôi, và nhận thêm 400 ATK là 3k2 thiệt hại cho opp.

Gravity Lash, Wall of Disruption và Mirror Wall (x2-3)

 giảm ATK làm quái opp lúc opp tự lao đầu vào tự sát vừa mất body, vừa mất LP opp dễ OTK hơn


Red-Eyes + Neos

Skill : ưu tiên Peak Performance 

Red-Eyes

UR Rarity
Red-Eyes Slash Dragon
UR Rarity
Red-Eyes Slash Dragon
Red-Eyes Slash Dragon

Red-Eyes Slash Dragon

7

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Red-Eyes

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2400

Hiệu ứng (VN):

"Red-Eyes B. Dragon" + 1 quái thú Chiến binh
Khi "Red-Eyes" tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh trong Mộ của mình; trang bị nó cho lá bài này như một bài Phép Trang bị với hiệu ứng này. ● quái thú được trang bị tăng 200 ATK.
Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú từ Mộ của bạn nhất có thể, được trang bị cho lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Red-Eyes B. Dragon" + 1 Warrior monster When a "Red-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 Warrior monster in your GY; equip it to this card as an Equip Spell with this effect. ● The equipped monster gains 200 ATK. When a card or effect is activated that targets a card you control (Quick Effect): You can send 1 Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon as many monsters from your GY as possible, that were equipped to this card.


 Red-Eyes Fusion x3 :  Fusion bằng cách dùng nguyên liệu từ tay, sân hoặc DECK, chỉ với 1 lá bạn có 1 body Red-Eyes từ Extra Deck và đó là Red-Eyes Slash Dragon.

 Red-Eyes Slash Dragon x3 : dùng Red-Eyes Black Dragon và 1 Warrior ( Neos là Warrior ), có khả năng gắp 1 quái Warrior dưới mộ lên trang bị cho nó, có negate target, có khả năng nhảy lại quái lên sân nếu chẳng may bị phá hủy, và có body 3k trở lên ( nhờ gắp quái dưới mộ lên trang bị khi tấn công ).
 Red-Eyes Wyvern x1-2 : có khả năng tự banish để nhảy lại Red-Eyes Slash Dragon dưới mộ.
 Red-Eyes Insight x3 : search Red-Eyes Fusion
 Red-Eyes Black Dragon x3 : bao cát simulator

Neos Fusion, Elemental HERO Neos và Elemental HERO Brave Neos (Neos)

 Elemental Hero Neos x3 : Bao cát 

 Neos Fusion x3 : 1 Card ra một con Neos 6 múi từ Extra Deck với nguyên liệu từ tay, sân hoặc DECK, ngoài ra hiệu ứng ngon thứ 2 được dùng nhiều là banish để bảo kê
 Elemental Hero Brave Neos x2-3 : dùng 1 quái Level 4 hoặc thấp hơn có Effect ( Red-Eyes Wyvern ), có khả năng search thêm 1 Neos Fusion để turn sau có thêm 1 con body to và có thêm 1 lá dưới mộ bảo kê


Ancient Gear

 đấm phát pay acc

Ăn Xin Gear

R Rarity
Ancient Gear Frame
R Rarity
Ancient Gear Frame
Ancient Gear Frame

Ancient Gear Frame

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Ancient Gear

 • ATK:
 • 1600

 • DEF:
 • 500

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 "Ancient Gear Golem", hoặc 1 bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Ancient Gear Golem" trong hiệu ứng của nó, từ Deck đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Frame" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 3 "Ancient Gear Golem" và / hoặc "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" từ tay của bạn, bỏ qua việc Triệu hồi của chúng điều kiện.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 card; add 1 "Ancient Gear Golem", or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Ancient Gear Golem" in its text, from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ancient Gear Frame" once per turn. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon up to 3 "Ancient Gear Golem" and/or "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" from your hand, ignoring their Summoning conditions.


 Ancient Gear Box x1-2 : nếu được thêm vào tay từ deck hoặc mộ thì sẽ search 1 EARTH Machine với ATK hoặc DEF 500 điểm, đúng 500 điểm chứ không phải 500 hoặc thấp hơn, nên sẽ search Gear Frame

 Ancient Gear Frame x3 : search Ancient Gear Golem
 Ancient Gear Wyvern x3 : searcher
 Ancient Gear Golem x3 : Bao cát nhưng xuyên thủ và khi đánh quái opp không kích spell/trap được
 Ultimate Ancient Gear Golem : nguyên liêu 2 quái thú Ancient Gear và 1 Ancient Gear Golem, với body to vl còn xuyên giáp và khi đấm opp không kích spell/trap được, còn effect cuối thì bạn chưa dùng tới nó win cmnr :D

King of the Swamp và Polymerization ((Polyme)Rization)

Polyme x3 : fusion go brrrrr

King Of The Swamp x3 : search Polyme và nó có thể cosplay thành Ancient Gear Golem khi fusion.

nhét gì cũng được

... em an gi cung duoc :3


Six Samurai

 Skill ưu tiên : Fields Of The Warriors

Six Samurai

 Shien's Dojo x2 : chủ yếu nhảy Fuma lên sân

 Six Samurai United x3 : PoT oF gReEd
 Kizan x3  : nhảy free và có Level 4, do nhảy không once per turn nên có bao nhiêu trên tay nhảy hết bấy nhiêu
 Legendary Secret Of The Six Samurai x3 : chủ yếu lấy effect nhảy free
 Fuma x3 : là quái Tuner được nhảy ra bởi Dojo, ngoài ra còn có khả năng bảo kê.
 Kizaru x0-1 : Searcher, tự bảo kê
 Dual Wield : đẩy quái mà opp tốn công dùng một đống tài nguyên để ra sân về deck
 Shi en : Gigachad, negate spell/trap và chống destroy


Beatdown Deck

 welcome to 1996 

 skill gì cũng được, quái thì lv 4 ATK to to tí là ok, spell/trap thì mấy lá giúp bạn thắng ( tăng ATK, tiêu diệt quái đối phương,... )


My Monster Card

 skill chắc chắn là My Monster Card, không có gì mà tranh cãi cả

 quái thì lv4 body ATK to to tí là ok, nhớ là 6 monster khác tên.
spell/trap thì gì cũng được, win là được


Deck Tham Khảo

Dưới đây là 1 số Deck Tham khảo để các bạn sử dụng

Masked HERO Deck

LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha

Main: 20 Extra: 7

Bạn có thể thay thế những lá bài trong bộ bài này với những lá sau đây

Red-Eyes Neos Deck

Peak Performance
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Mountain' được kích hoạt.
Mountain
Peak Performance

Main: 20 Extra: 7

UR Rarity
Red-Eyes Slash Dragon
UR Rarity
Red-Eyes Slash Dragon
Red-Eyes Slash Dragon

Red-Eyes Slash Dragon

7

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Red-Eyes

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2400

Hiệu ứng (VN):

"Red-Eyes B. Dragon" + 1 quái thú Chiến binh
Khi "Red-Eyes" tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh trong Mộ của mình; trang bị nó cho lá bài này như một bài Phép Trang bị với hiệu ứng này. ● quái thú được trang bị tăng 200 ATK.
Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú từ Mộ của bạn nhất có thể, được trang bị cho lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Red-Eyes B. Dragon" + 1 Warrior monster When a "Red-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 Warrior monster in your GY; equip it to this card as an Equip Spell with this effect. ● The equipped monster gains 200 ATK. When a card or effect is activated that targets a card you control (Quick Effect): You can send 1 Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon as many monsters from your GY as possible, that were equipped to this card.


UR Rarity
Red-Eyes Slash Dragon
UR Rarity
Red-Eyes Slash Dragon
Red-Eyes Slash Dragon

Red-Eyes Slash Dragon

7

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Red-Eyes

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2400

Hiệu ứng (VN):

"Red-Eyes B. Dragon" + 1 quái thú Chiến binh
Khi "Red-Eyes" tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh trong Mộ của mình; trang bị nó cho lá bài này như một bài Phép Trang bị với hiệu ứng này. ● quái thú được trang bị tăng 200 ATK.
Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú từ Mộ của bạn nhất có thể, được trang bị cho lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Red-Eyes B. Dragon" + 1 Warrior monster When a "Red-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 Warrior monster in your GY; equip it to this card as an Equip Spell with this effect. ● The equipped monster gains 200 ATK. When a card or effect is activated that targets a card you control (Quick Effect): You can send 1 Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon as many monsters from your GY as possible, that were equipped to this card.


UR Rarity
Red-Eyes Slash Dragon
UR Rarity
Red-Eyes Slash Dragon
Red-Eyes Slash Dragon

Red-Eyes Slash Dragon

7

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Red-Eyes

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2400

Hiệu ứng (VN):

"Red-Eyes B. Dragon" + 1 quái thú Chiến binh
Khi "Red-Eyes" tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh trong Mộ của mình; trang bị nó cho lá bài này như một bài Phép Trang bị với hiệu ứng này. ● quái thú được trang bị tăng 200 ATK.
Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú từ Mộ của bạn nhất có thể, được trang bị cho lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Red-Eyes B. Dragon" + 1 Warrior monster When a "Red-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 Warrior monster in your GY; equip it to this card as an Equip Spell with this effect. ● The equipped monster gains 200 ATK. When a card or effect is activated that targets a card you control (Quick Effect): You can send 1 Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon as many monsters from your GY as possible, that were equipped to this card.


Các lá fusion ngoài những lá Red Eyes vs Neos ra để chỉ cho vui thôi nhé :v

Ultimate Ancient Gear Golem Deck

Middle Age Mechs
Kích hoạt Bài phép Liên tục 'Ancient Gear Castle' vào đầu Lượt đầu tiên của bạn.
Ancient Gear Castle
Middle Age Mechs

Main: 20 Extra: 7

R Rarity
Ancient Gear Frame
R Rarity
Ancient Gear Frame
Ancient Gear Frame

Ancient Gear Frame

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Ancient Gear

 • ATK:
 • 1600

 • DEF:
 • 500

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 "Ancient Gear Golem", hoặc 1 bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Ancient Gear Golem" trong hiệu ứng của nó, từ Deck đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Frame" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 3 "Ancient Gear Golem" và / hoặc "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" từ tay của bạn, bỏ qua việc Triệu hồi của chúng điều kiện.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 card; add 1 "Ancient Gear Golem", or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Ancient Gear Golem" in its text, from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ancient Gear Frame" once per turn. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon up to 3 "Ancient Gear Golem" and/or "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" from your hand, ignoring their Summoning conditions.


R Rarity
Ancient Gear Frame
R Rarity
Ancient Gear Frame
Ancient Gear Frame

Ancient Gear Frame

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Ancient Gear

 • ATK:
 • 1600

 • DEF:
 • 500

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 "Ancient Gear Golem", hoặc 1 bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Ancient Gear Golem" trong hiệu ứng của nó, từ Deck đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Frame" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 3 "Ancient Gear Golem" và / hoặc "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" từ tay của bạn, bỏ qua việc Triệu hồi của chúng điều kiện.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 card; add 1 "Ancient Gear Golem", or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Ancient Gear Golem" in its text, from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ancient Gear Frame" once per turn. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon up to 3 "Ancient Gear Golem" and/or "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" from your hand, ignoring their Summoning conditions.


R Rarity
Ancient Gear Frame
R Rarity
Ancient Gear Frame
Ancient Gear Frame

Ancient Gear Frame

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Ancient Gear

 • ATK:
 • 1600

 • DEF:
 • 500

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 "Ancient Gear Golem", hoặc 1 bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Ancient Gear Golem" trong hiệu ứng của nó, từ Deck đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Frame" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 3 "Ancient Gear Golem" và / hoặc "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" từ tay của bạn, bỏ qua việc Triệu hồi của chúng điều kiện.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 card; add 1 "Ancient Gear Golem", or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Ancient Gear Golem" in its text, from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ancient Gear Frame" once per turn. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon up to 3 "Ancient Gear Golem" and/or "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" from your hand, ignoring their Summoning conditions.


   

Six Samurai Deck

Fields of the Warriors
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Sogen' được kích hoạt.
Sogen
Fields of the Warriors

Main: 20 Extra: 7