Hướng Dẫn Chơi Malefic

Hướng Dẫn Chơi Malefic

 Do là Malefic chứ không phải Femalefic, nên deck này không có cafe, bỏ qua mọi câu joke về giới tính, chào mừng bạn đến với bao cát beatdown


 "mày có thể động vào boss của tao, staple của tao, nhưng làm ơn đừng chạm vào field của tao" Malefic Player chia sẻ, deck này có thể chơi theo Midrange như Blue-Eyes bằng cách nhảy bao cát như Blue-Eyes nhưng body to hơn, to đến mức đấm 1 phát OTK nếu bạn không có lá nào bảo kê

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Territory of Malice (Skill Card) (100%)

 Rarity
Territory of Malice (Skill Card)
 Rarity
Territory of Malice (Skill Card)
Territory of Malice (Skill Card)
Territory of Malice (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trả lại 1 lá bài "Malefic" từ tay của bạn vào Deck và thêm 1 "Malefic Territory" lên tay của bạn từ bên ngoài Deck của bạn. Sau đó, bạn có thể thêm 1 "Malefic World" vào cuối Deck của mình từ bên ngoài Deck của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu trận Đấu với một Deck (không bao gồm Extra Deck) không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Malefic" và quái thú rồng.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Return 1 "Malefic" card from your hand to the Deck, and add 1 "Malefic Territory" to your hand from outside of your Deck. Then, you can add 1 "Malefic World" to the bottom of your Deck from outside of your Deck. This Skill can only be used if you begin the Duel with a Deck (excluding Extra Deck) that contains no monsters other than "Malefic" monsters and Dragon-Type monsters. This skill can only be used once per Duel.


Quên một con rồng nào đó tự nhiên nhảy xuống mộ rồi bị lôi lên bắn hết card và đấm vô mặt bạn đi, bây giờ có một chục con rồng trên trời bay xuống field, body thì to như núi ấy, đấm thẳng vô tâm hồn bé nhỏ của bạn, tới tận 3 con đấm.


 Skill cho phép bạn search thằng Territory từ NGOÀI BỘ BÀI, lá mà bạn muốn bóc lên tay nhất, nhưng deck bạn phải toàn quái Malefic và loại Dragon nhưng hên là nó không tính Extra Deck :DCore

 nếu bọn malefic có effect chỉ điều khiển có 1 malefic ngửa trên sân và nếu không có field nó sẽ bị phá hủy, quái thú khác không thể tấn công thì mình sẽ làm dấu là : (1)


 

Malefic Cyber End Dragon (x1-3)

UR Rarity
Malefic Cyber End Dragon
UR Rarity
Malefic Cyber End Dragon
Malefic Cyber End Dragon
DARK 10
Malefic Cyber End Dragon
Rồng tận thế điện tử tội lỗi
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này không thể được Triệu hồi Bình thường hoặc Úp. Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ việc loại bỏ khỏi trò chơi 1 "Cyber End Dragon" khỏi Extra Deck của bạn. Chỉ có thể có 1 "Malefic" ngửa trên sân. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Nếu không có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned, except by removing from play 1 "Cyber End Dragon" from your Extra Deck. There can only be 1 face-up "Malefic" monster on the field. Other monsters you control cannot declare an attack. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card.


nguyên cục thịt 4000 ATK lao thẳng ra sân đấm vô mặt bạn, nhảy cực dễ bằng cách banish 1 Cyber End Dragon từ Extra Deck


 có hiệu ứng (1)

F2P

Malefic Paradox Dragon và Malefic Paradigm Dragon (x2-3)

R Rarity
Malefic Paradox Dragon
R Rarity
Malefic Paradox Dragon
Malefic Paradox Dragon
DARK 10
Malefic Paradox Dragon
Rồng nghịch lý tội lỗi
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 4000


Hiệu ứng (VN):

"Malefic Parallel Gear" + 1 quái thú "Malefic" non-Tuner
Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro, bạn có thể chọn 1 quái thú Synchro trong Mộ của một trong hai người chơi và Triệu hồi Đặc biệt nó. Chỉ có thể có 1 "Malefic Paradox Dragon" trên sân. Nếu "Malefic World" không ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Malefic Parallel Gear" + 1 non-Tuner "Malefic" monster When this card is Synchro Summoned, you can select 1 Synchro Monster in either player's Graveyard, and Special Summon it. There can only be 1 face-up "Malefic Paradox Dragon" on the field. If "Malefic World" is not face-up on the field, destroy this card.


UR Rarity
Malefic Paradigm Dragon
UR Rarity
Malefic Paradigm Dragon
Malefic Paradigm Dragon
DARK 10
Malefic Paradigm Dragon
Rồng mô phạm tội lỗi
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 4000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Malefic" khỏi Extra Deck của bạn trong khi "Malefic Paradigm Dragon" không có trên sân. Nếu "Malefic World" không có trên sân, hãy phá hủy lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Malefic" từ Deck của bạn đến Mộ; trả lại 1 trong các quái thú Synchro Cấp 8 đã bị loại bỏ của bạn vào Extra Deck, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Extra Deck, ngoài ra bạn chỉ có thể tấn công bằng các "Malefic" trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Malefic" monster from your Extra Deck while "Malefic Paradigm Dragon" is not on the field. If "Malefic World" is not on the field, destroy this card. Once per turn: You can send 1 "Malefic" card from your Deck to the GY; return 1 of your banished Level 8 Synchro Monsters to the Extra Deck, then you can Special Summon that monster from the Extra Deck, also you can only attack with "Malefic" monsters for the rest of this turn.


 Paradigm Dragon : có khả năng tự nhảy bằng cách banish 1 Malefic trong Extra Deck, thường sẽ banish Paradox, con này vừa body to, không sợ bị úp xuống thế thủ ( Cyber End bị thủ thì Blue-Eyes hay những lá body to vẫn có thể đấm chay chết ), vừa có effect hồi hàng và nhảy quái, nếu không có field, lá này bị destroy


F2P

 Paradox : Paradigm đem bao nhiêu thì lá này chiếm bấy nhiêu slot ( hoặc nhiều hơn 1 slot ), lá này lên cực dễ ( mình sẽ nói ở phần mấy bánh răng ), có khả năng nhảy 1 quái Synchro từ mộ hai người chơi ( nhảy con Cyber Slash Harpie Lady có return, Stardust Dragon bảo kê quái ), nếu không có field thì lá này bị destroy

F2P nhưng tốn tí gems :3

Malefic Stardust Dragon (x1-3)

UR Rarity
Malefic Stardust Dragon
UR Rarity
Malefic Stardust Dragon
Malefic Stardust Dragon
DARK 8
Malefic Stardust Dragon
Rồng bụi sao tội lỗi
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường hoặc Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Stardust Dragon" khỏi Extra Deck của bạn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Chỉ có thể có 1 "Malefic" ngửa trên sân. Các Vùng bài phép môi trường Mặt-ngửa không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Nếu không có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned or Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Stardust Dragon" from your Extra Deck, and cannot be Special Summoned by other ways. There can only be 1 face-up "Malefic" monster on the field. Face-up Field Spell Cards cannot be destroyed by effects. Other monsters you control cannot declare an attack. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card.


 nhảy lên sân bằng cách banish StarDuck Dragon, tuy body hơi rẻ rách so với lũ Malefic nhưng nó bảo kê được field - thứ mà bọn Malefic rén khi có spell/trap activate có bắn field cua mình không, nhưng bảo kê destroy thôi, banish, return, shuffle thì chưa chắc :D


 có hiệu ứng (1)

Malefic Paradox Gear (x3)

UR Rarity
Malefic Paradox Gear
UR Rarity
Malefic Paradox Gear
Malefic Paradox Gear
DARK 1
Malefic Paradox Gear
Bánh răng nghịch lý tội lỗi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một Bài Phép Môi Trường ngửa trên sân: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Malefic Parallel Gear" từ Deck của bạn, sau đó, thêm 1 "Malefic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Malefic Paradox Gear". Nếu một "Malefic" loại bỏ một quái thú để Triệu hồi Đặc biệt bằng cách riêng của nó, bạn có thể loại bỏ lá bài mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Malefic Paradox Gear" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a face-up Field Spell is on the field: You can Tribute this card; Special Summon 1 "Malefic Parallel Gear" from your Deck, then, add 1 "Malefic" monster from your Deck to your hand, except "Malefic Paradox Gear". If a "Malefic" monster would banish a monster to Special Summon itself by its own way, you can banish this card you control or in your GY instead. You can only use each effect of "Malefic Paradox Gear" once per turn.


 có khả năng nhảy 1 Parallel Gear - synchro bằng cách dùng quái trên tay, không những thế nó còn search thêm 1 con quái Malefic từ deck lên, trừ chính nó. 1 lá mà +2 tài nguyên thì OP, OP đến mức nó là UR và phải bán thận để mua nó :D, không những thế quái Malefic bạn tự nhảy khi banish quái thì bạn banish lá này từ sân hoặc mộ để thay thế luôn, siêu cấp vjp pro

Malefic Parallel Gear (x1-2)

UR Rarity
Malefic Parallel Gear
UR Rarity
Malefic Parallel Gear
Malefic Parallel Gear
DARK 2
Malefic Parallel Gear
Bánh răng song song tội lỗi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi sử dụng lá bài này làm quái thú Synchro, quái thú Nguyên liệu Synchro khác là 1 "Malefic" trong tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When using this card as a Synchro Material Monster, the other Synchro Material Monster is 1 "Malefic" monster in your hand.


 search được và dùng nguyên liệu từ tay và con này trên sân để synchro shoukan


 F2P nhưng tốn tí gems :D

Malefic Truth Dragon (x1)

R Rarity
Malefic Truth Dragon
R Rarity
Malefic Truth Dragon
Malefic Truth Dragon
DARK 12
Malefic Truth Dragon
Rồng sự thật tội lỗi
 • ATK:

 • 5000

 • DEF:

 • 5000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu "Malefic" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Malefic Truth Dragon", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể trả một nửa Điểm sinh mệnh của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay hoặc Mộ của bạn. Chỉ có thể có 1 quái thú "Malefic" trên sân. Nếu không có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. If a "Malefic" monster you control, except "Malefic Truth Dragon", is destroyed by battle or by card effect: You can pay half your Life Points; Special Summon this card from your hand or Graveyard. There can only be 1 "Malefic" monster on the field. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card. If this card destroys an opponent's monster by battle: Destroy all face-up monsters your opponent controls.


 có thể xem là boss nhưng thật ra nó là cục thịt bự hơn mấy cục khác :D, nó chỉ được triệu hồi bởi chính hiệu ứng của nó - nếu quái Malefic bạn bị tiêu diệt bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng ( trừ con này ) thì pay phân nửa LP và nhảy nó từ tay và mộ, chính vì nó có thể nhảy từ mộ, và triệu hồi rất thiểu năng có thể dẫn đến brick và có thể search cũng như ném xuống mộ được nên x1 là được


 trên lý thuyết thì con này đánh quái opp sẽ tiêu diệt toàn bộ quái ngửa, nhưng đó là lý thuyết khi bạn không bị book of moon, destroy nhầm quái War Rock, vân vân

 con này có effect (1) nhưng bỏ đi phần "quái thú còn lại không thể đánh"

 F2P nhưng tốn tí gems

Malefic Red-Eyes Black Dragon, Vermillion Dragon Mech và Malefic Parallel Gear (x0-1)

UR Rarity
Malefic Red-Eyes Black Dragon
UR Rarity
Malefic Red-Eyes Black Dragon
Malefic Red-Eyes Black Dragon
DARK 7
Malefic Red-Eyes Black Dragon
Rồng đen mắt đỏ tội lỗi
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Red-Eyes Black Dragon" khỏi Deck của bạn. Chỉ có thể có 1 quái thú "Malefic" trên sân. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Nếu không có Bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy hủy lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Red-Eyes Black Dragon" from your Deck. There can only be 1 "Malefic" monster on the field. Other monsters you control cannot declare an attack. If there is no face-up Field Spell on the field, destroy this card.


UR Rarity
Vermillion Dragon Mech
UR Rarity
Vermillion Dragon Mech
Vermillion Dragon Mech
FIRE 9
Vermillion Dragon Mech
Tàu chiến rồng bạc đỏ son
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Tuner khỏi sân đánh tay, Mộ hoặc ngửa của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Tuner bị loại bỏ của mình; thêm nó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can banish 1 Tuner from your hand, GY, or face-up field, then target 1 card on the field; destroy it. If this Synchro Summoned card is destroyed by card effect and sent to the GY: You can target 1 of your banished Tuners; add it to your hand.


UR Rarity
Malefic Parallel Gear
UR Rarity
Malefic Parallel Gear
Malefic Parallel Gear
DARK 2
Malefic Parallel Gear
Bánh răng song song tội lỗi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi sử dụng lá bài này làm quái thú Synchro, quái thú Nguyên liệu Synchro khác là 1 "Malefic" trong tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When using this card as a Synchro Material Monster, the other Synchro Material Monster is 1 "Malefic" monster in your hand.


 2 + 7 = 9 :D

lối chơi này sẽ bắn đi 1 card opp ( thường là backrow )

Malefic Blue-Eyes White Dragon và Malefic Rainbow Dragon (x0-1)

SR Rarity
Malefic Blue-Eyes White Dragon
SR Rarity
Malefic Blue-Eyes White Dragon
Malefic Blue-Eyes White Dragon
DARK 8
Malefic Blue-Eyes White Dragon
Rồng trắng mắt xanh tội lỗi
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Blue-Eyes White Dragon" khỏi Deck của bạn. Chỉ có thể có 1 quái thú "Malefic" trên sân. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Nếu không có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Blue-Eyes White Dragon" from your Deck. There can only be 1 "Malefic" monster on the field. Other monsters you control cannot declare an attack. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card.


SR Rarity
Malefic Rainbow Dragon
SR Rarity
Malefic Rainbow Dragon
Malefic Rainbow Dragon
DARK 10
Malefic Rainbow Dragon
Rồng cầu vồng tội lỗi
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này không thể được Triệu hồi Bình thường hoặc Úp. Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ việc loại bỏ khỏi trò chơi 1 "Rainbow Dragon" khỏi tay hoặc Deck của bạn. Chỉ có thể có 1 "Malefic" ngửa trên sân. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Nếu không có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned, except by removing from play 1 "Rainbow Dragon" from your hand or Deck. There can only be 1 face-up "Malefic" monster on the field. Other monsters you control cannot declare an attack. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card.


 mạnh thì mạnh đấy, nhưng brick thì tự chịu :)

Malefic Territory (x1-2)

SR Rarity
Malefic Territory
SR Rarity
Malefic Territory
Malefic Territory
Spell Continuous
Malefic Territory
Lãnh thổ tội lỗi

  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể kích hoạt 1 "Malefic World" từ Deck của mình. Trong khi lá bài đó ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu (các) lá bài trong Vùng Bài Phép Môi Trường với các hiệu ứng của lá bài. Hiệu ứng của quái thú "Malefic", "Chỉ có thể có 1 quái thú "Malefic" ngửa trên sân" trở thành "Chỉ có thể có 1 quái thú "Malefic" ngửa cùng tên trên sân". Trong Battle Phase, vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú "Malefic" ngửa trên sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is activated: You can activate 1 "Malefic World" from your Deck. While that card is in the Field Zone, neither player can target a card(s) in the Field Zone with card effects. The "Malefic" monster effect, "There can only be 1 face-up "Malefic" monster on the field" becomes "There can only be 1 face-up "Malefic" monster on the field with the same name". During the Battle Phase, negate the effects of face-up "Malefic" monsters on the field.


   đập thẳng malefic world từ deck vào sân và không ai target bài trên ô ma pháp môi trường với hiệu ứng bài, và lá này OP đến mức chuyển cmn luôn cơ chế của bọn này từ chỉ có 1 quái Malefic ngửa trên sân thành bao nhiêu quái ngửa cũng được miễn là khác tên, anh em còn nhớ cái effect mà quái khác không được tấn công của bọn malefic chứ, lá này không sửa effect đó, chỉ đơn giản là vào battle phase negate effect của quái malefic thôi, nên mới nói đây là bao cát beatdown :)


   lưu ý là những lá này cũng chỉ là những lá backup trong trường hợp lá mà skill cho free bị phá không đem cũng được

  Malefic World (x1-2)

  UR Rarity
  Malefic World
  UR Rarity
  Malefic World
  Malefic World
  Spell Field
  Malefic World
  Thế giới tội lỗi

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này ngửa trên sân, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này thay vì tiến hành rút bài bình thường trong Draw Phase của mình. Chọn 3 "Malefic" từ Deck của bạn và yêu cầu đối thủ chọn ngẫu nhiên 1 trong số chúng để thêm bài lên tay của bạn. Trộn phần còn lại vào Deck của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   While this card is face-up on the field, you can activate this effect instead of conducting a normal draw during your Draw Phase. Choose 3 "Malefic" cards from your Deck and have your opponent pick 1 of them at random to add to your hand. Shuffle the rest back into your Deck.


   field của bọn của nợ này, có người sẽ bảo field này chọn 3 lá từ deck và opp chọn 1 thì không có destiny draw các kiểu bla bla nhưng effect này là you can mà...


    thật ra đó chỉ là effect phụ thôi effect chính của nó là được ném thẳng từ deck ra bởi lá khác và nằm yên là field zone cho bọn ml malefic không tự des là được :D

   Malefic Selector (x1-3)

   R Rarity
   Malefic Selector
   R Rarity
   Malefic Selector
   Malefic Selector
   Spell Normal
   Malefic Selector
   Chọn lựa tội lỗi

    Hiệu ứng (VN):

    Loại bỏ 2 "Malefic" khỏi Mộ của bạn; thêm 2 "Malefic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Malefic Selector", có tên khác với nhau và từ các lá bài bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Malefic Selector" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Banish 2 "Malefic" cards from your GY; add 2 "Malefic" cards from your Deck to your hand, except "Malefic Selector", with different names from each other and from the banished cards. You can only activate 1 "Malefic Selector" per turn.


    searcher của deck :D nói thẳng ra effect này là banish 2 malefic và nhảy thêm 2 cục thịt khác ra để đấm opp :D

    Malefic Claw Stream (x0-3)

    R Rarity
    Malefic Claw Stream
    R Rarity
    Malefic Claw Stream
    Malefic Claw Stream
    Trap Normal
    Malefic Claw Stream
    Vuốt tội lỗi chảy

     Hiệu ứng (VN):

     Chỉ kích hoạt nếu bạn điều khiển một quái thú "Malefic" Chọn 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và phá huỷ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate only if you control a face-up "Malefic" monster. Select 1 monster your opponent controls, and destroy it.


      game tung đồng xu lỡ đi trước thì có lá để cover

     Malefic Tune (x0-3)

     N Rarity
     Malefic Tune
     N Rarity
     Malefic Tune
     Malefic Tune
     Trap Normal
     Malefic Tune
     Nốt nhạc tội lỗi

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu "Malefic" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Rút 2 lá. "Malefic" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Malefic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Malefic Tune" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If a face-up "Malefic" monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: Draw 2 cards. If a face-up "Malefic" monster(s) you control is destroyed, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can banish this card from your GY; add 1 "Malefic" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Malefic Tune" once per turn.


       kệ mẹ đời, tôi draw 2, lá này còn có effect search nhưng thường ít khi có tác dụng vì search xong là bị OTK chết, hoặc quái không bị destroy mà bị return,send,...      Extra Deck

       

      Ruddy Rose Dragon (x0-1)

      UR Rarity
      Ruddy Rose Dragon
      UR Rarity
      Ruddy Rose Dragon
      Ruddy Rose Dragon
      FIRE 10
      Ruddy Rose Dragon
      Rồng hoa hồng đỏ thẫm
      • ATK:

      • 3200

      • DEF:

      • 2400


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tất cả các lá bài khỏi Mộ, sau đó, nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Black Rose Dragon" hoặc quái thú Synchro thực vật làm nguyên liệu, bạn có thể phá huỷ tất cả các lá bài khác trên sân. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng có thể phá hủy (các) lá bài (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế bài này; vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black Rose Dragon" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can banish all cards from the GYs, then, if this card was Synchro Summoned using "Black Rose Dragon" or a Plant Synchro Monster as material, you can destroy all other cards on the field. When your opponent activates a card or effect that would destroy a card(s) (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, then you can Special Summon 1 "Black Rose Dragon" from your Extra Deck or GY.


       Galaxy-Eyes thì cúi cái đầu xuống

      Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder (x0-1)

      R Rarity
      Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
      R Rarity
      Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
      Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
      DARK 12
      Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
      Cánh đen công phá - Onimaru sét thánh
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Blackwing" làm Nguyên liệu, nó sẽ được coi là Tuner khi ngửa mặt trên sân. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Blackwing" trong Mộ của mình; Cấp độ của lá bài này sẽ giống như Cấp độ của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder" một lần trong mỗi trận đấu. Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro chỉ sử dụng các quái thú Synchro tấn công, thì lá bài này chỉ nhận được 3000 ATK trong Damage Step.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned using a "Blackwing" monster as Material, it is treated as a Tuner while face-up on the field. Cannot be destroyed by card effects. You can target 1 "Blackwing" monster in your Graveyard; this card's Level becomes the same as that monster's. You can only use this effect of "Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder" once per Duel. If this card that was Synchro Summoned using only Synchro Monsters attacks, this card gains 3000 ATK during the Damage Step only.


       đóng vai trò là bao cát không bị destroy bởi card effect

      Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon, Galaxy-Eyes Cipher Dragon và Number 68: Sanaphond the Sky Prison (x0-1)

      UR Rarity
      Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
      UR Rarity
      Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
      Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
      LIGHT
      Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
      Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
      • ATK:

      • 4000

      • DEF:

      • 3500


      Hiệu ứng (VN):

      3 quái thú Cấp 8
      Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


      UR Rarity
      Galaxy-Eyes Cipher Dragon
      UR Rarity
      Galaxy-Eyes Cipher Dragon
      Galaxy-Eyes Cipher Dragon
      LIGHT
      Galaxy-Eyes Cipher Dragon
      Rồng mật mã mắt ngân hà
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 2500


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 8
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


      R Rarity
      Number 68: Sanaphond the Sky Prison
      R Rarity
      Number 68: Sanaphond the Sky Prison
      Number 68: Sanaphond the Sky Prison
      DARK
      Number 68: Sanaphond the Sky Prison
      COn số 68: Nhà tù trời ác Sanaphond
      • ATK:

      • 2100

      • DEF:

      • 2700


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 8
      Nhận 100 ATK và DEF cho mỗi quái thú trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 8 monsters Gains 100 ATK and DEF for each monster in the GYs. Once per turn: You can detach 1 material from this card; until the end of your opponent's next turn, this card cannot be destroyed by card effects, also neither player can Special Summon monsters from the GYs.


       bắn card go brrrr

       lock mộ go brrrr

      Deskbot Jet (x0-1)

      N Rarity
      Deskbot Jet
      N Rarity
      Deskbot Jet
      Deskbot Jet
      EARTH 10
      Deskbot Jet
      Phi thuyền người máy phòng phẩm
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 500


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
      Lá bài này nhận được 500 ATK và DEF cho mỗi "Deskbot" trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Deskbot Jet" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
      ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Deskbot" mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Deskbot" từ Deck của bạn.
      ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Deskbot" mà bạn điều khiển và 1 lá bài ngửa trên sân; phá hủy chúng.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters This card gains 500 ATK and DEF for each "Deskbot" card on the field. You can only use 1 of the following effects of "Deskbot Jet" per turn, and only once that turn. ● You can target 1 "Deskbot" card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Deskbot" monster from your Deck. ● You can target 1 "Deskbot" card you control and 1 face-up card on the field; destroy them.


       cũng là bắn card nhưng làm opp hoang mang hơn :)

      Skypalace Gangaridai và Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe (x0-1)

      R Rarity
      Skypalace Gangaridai
      R Rarity
      Skypalace Gangaridai
      Skypalace Gangaridai
      WIND
      Skypalace Gangaridai
      Cung điện trời cực to Gangaridai
      • ATK:

      • 3400

      • DEF:

      • 3000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 10
      Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.


      UR Rarity
      Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
      UR Rarity
      Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
      Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
      EARTH
      Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
      Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
      • ATK:

      • 4000

      • DEF:

      • 4000


      Hiệu ứng (VN):

      3 quái thú Cấp 11
      Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.


       tàu bắn card xong lên xe tăng 6000 ATK và đấm :D      Staple

       staple của deck thiên về việc bảo kê khi lỡ bị đi turn 1 hơn so với bắn phá backrow các kiểu để OTK

      x0-3

      SR Rarity
      Treacherous Trap Hole
      SR Rarity
      Treacherous Trap Hole
      Treacherous Trap Hole
      Trap Normal
      Treacherous Trap Hole
      Hang rơi lươn lẹo

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


       UR Rarity
       Compulsory Escape Device
       UR Rarity
       Compulsory Escape Device
       Compulsory Escape Device
       Trap Normal
       Compulsory Escape Device
       Thiết bị trốn thoát bắt buộc

        Hiệu ứng (VN):

        Mỗi người chơi chọn 1 quái thú mà họ điều khiển, sau đó xáo trộn nó vào Deck.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Each player chooses 1 monster they control, then shuffles it into the Deck.


        SR Rarity
        Void Trap Hole
        SR Rarity
        Void Trap Hole
        Void Trap Hole
        Trap Normal
        Void Trap Hole
        Hang rơi của luyện ngục

         Hiệu ứng (VN):

         Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn: Vô hiệu hoá hiệu ứng của 1 trong những quái thú đó có 2000 ATK hoặc lớn hơn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When your opponent Special Summons a monster(s) with 2000 or more ATK: Negate the effects of 1 of those monsters with 2000 or more ATK, and if you do, destroy it.


         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device
         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device
         Compulsory Evacuation Device
         Trap Normal
         Compulsory Evacuation Device
         Thiết bị sơ tán bắt buộc

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


          UR Rarity
          Paleozoic Canadia
          UR Rarity
          Paleozoic Canadia
          Paleozoic Canadia
          Trap Normal
          Paleozoic Canadia
          Loài giáp xác Canadia

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


           UR Rarity
           Floodgate Trap Hole
           UR Rarity
           Floodgate Trap Hole
           Floodgate Trap Hole
           Trap Normal
           Floodgate Trap Hole
           Hang rơi không đáy

            Hiệu ứng (VN):

            Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
            Phân loại:

            UR Rarity
            Bottomless Trap Hole
            UR Rarity
            Bottomless Trap Hole
            Bottomless Trap Hole
            Trap Normal
            Bottomless Trap Hole
            Hang rơi không đáy

             Hiệu ứng (VN):

             Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


              Void Trap Hole : Frightfur Tiger cũng mạnh đấy :)

              Treacherous Trap Hole : Nhờn
              Floodgate Trap Hole : Nhờn
              Bottomless Trap Hole : Banishhhh
              Canadia : cũng Floodgate nhưng không bị gắn số và yếu hơn tí :D
              Escape Device : Shuffle Go Brrrrrr
              Evacuation Device : Return Go Brrrrr

             Mystical Space Typhoon và Book of Moon ( cập nhật staple mới (1/9/2022))

             UR Rarity
             Mystical Space Typhoon
             UR Rarity
             Mystical Space Typhoon
             Mystical Space Typhoon
             Spell Quick
             Mystical Space Typhoon
             Cơn lốc thần bí

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


              UR Rarity
              Book of Moon
              UR Rarity
              Book of Moon
              Book of Moon
              Spell Quick
              Book of Moon
              Sách mặt trăng

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


                MST : bắn phá spell/trap không once per turn

                BoM : úp quái opp ( do nó úp nên không kích effect được, trừ bọn krawler ) giúp bạn lẫn tấn công lẫn phòng thủ
               Đơn vị đồng hành:

               - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


               Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

               Top