Hướng Dẫn Về Quái thú Link Và Triệu hồi Link

Hướng Dẫn Về Quái thú Link Và Triệu hồi Link

Đây là 1 số khái niệm cơ bản về việc các quái thú Link và việc triệu hồi Link cho các bạn mới tập chơi có 1 khái niệm rõ ràng hơn về cơ chế mới này.

Cuối tháng 9/2022 ra vrains nhưng anh em học sau cũng được vì sau khi ra vrains thường là chơi cho vui hoặc làm quen thôi chứ trước giờ chưa có deck nào meta sau khi ra world mới lắm.
Trước hết bạn phải biết quái link là quái nào đã

Trước hết bạn phải biết quái link là quái nào đã

  Quái link nó màu xanh biển giống quái Ritual, nhưng có mũi tên, không có thủ và thay DEF thành LINK-.


 Nó không có cả Level/Rank, mũi tên có nó được gọi là Link Arrow và quái Link không thủ được ( tất nhiên là kể cả facedown DEF ), con này chỉ được triệu hồi lên Extra Monster Zone thôi, nếu bạn muốn triệu hồi nó ở Main Monster Zone thì bạn nhìn vào mũi tên của lá này, nó chỉ vào đâu thì bạn có thể triệu hồi link vào ô lá này chỉ, kể cả main monster zone


Triệu hồi vào Extra Monster Zone là bắt buộc

Triệu hồi vào Extra Monster Zone là bắt buộc

 Bạn phải triệu hồi quái thú Link vào Ô Extra Monster Zone nếu trên sân của bạn không có quái thú Link nào khác.


Ví dụ như quái thú Decode Talker trong hình.


Quái link muốn triệu hồi ở main monster zone phải có quái link ở ô Extra Monster Zone chỉ mũi tên vào

Quái link muốn triệu hồi ở main monster zone phải có quái link ở ô Extra Monster Zone chỉ mũi tên vào

Ví dụ: Để triệu hồi được quái thú Link 1 Linkuriboh ở Vùng quái thú chính của bạn thì bạn cần 1 quái thú Link có mũi tên chỉ vào ô ở vùng quái thú chính.


Trong hình thì quái thú Decode Talker có mũi tên Link chỉ vào 2 góc dưới trái phải của Vùng quái thú Chính. Do đó, bạn có thể triệu hồi Linkuriboh vào ô có mũi tên Link chỉ vào.

LƯU Ý : NẾU 2 MŨI TÊN CỦA QUÁI LINK CHỈ VÀO NHAU, ĐÓ GỌI LÀ CO-LINK


Link Rating là gì

 

Dragunity Knight - Romulus (Link Rating 2)

 Rarity
Dragunity Knight - Romulus
 Rarity
Dragunity Knight - Romulus
Dragunity Knight - Romulus

Dragunity Knight - Romulus

Link-2

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Dragunity

 • ATK:
 • 1200

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Rồng và / hoặc quái thú có cánh, ngoại trừ Token
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 Bài phép / Bẫy "Dragunity" "Dragon Ravine" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu (các) quái thú Rồng được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng hoặc quái thú có Cánh từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng đối với phần còn lại của lượt này, các hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hoá và nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dragunity Knight - Romulus" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Dragon and/or Winged Beast monsters, except Tokens If this card is Link Summoned: You can add 1 "Dragunity" Spell/Trap or 1 "Dragon Ravine" from your Deck to your hand. If a Dragon monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck to a zone this card points to (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Dragon or Winged Beast monster from your hand in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated and it cannot be used as Link Material. You can only use each effect of "Dragunity Knight - Romulus" once per turn.


 con này có 2 mũi tên và LINK-2, nó là link rating 2

Accesscode Talker (Link Rating 4)

 Rarity
Accesscode Talker
 Rarity
Accesscode Talker
Accesscode Talker

Accesscode Talker

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

 con này có 4 mũi tên và LINK-4, nó là Link Rating 4

Accesscode Talker (Link Rating 4)

 Rarity
Accesscode Talker
 Rarity
Accesscode Talker
Accesscode Talker

Accesscode Talker

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

 con này có 4 mũi tên và LINK-4, nó là Link Rating 4

Firewall Dragon Darkfluid (Link Rating 5)

 con này có 5 mũi tên và LINK-5, nó là link rating 5

The Arrival Cyberse @Ignister (Link Rating 6)

 con này có 6 mũi tên và LINK-6, nó là Link Rating 6


Hao Tu Link Shou Kan ?

 

LANphorhynchus (link 2)

 bạn thấy điều kiện summon ở card text nó không ? là 2 quái, bạn dùng 2 quái để ra con này.

Gaia Saber the Lightning Shadow (link 3)

 con này cũng thế, nhưng nó là link 3, nó yêu cầu 2 quái hoặc NHIỀU HƠN, nên trên lý thuyết bạn có thể dùng 3 quái để ra con này


 nếu bạn muốn dùng 2 quái thì bạn sẽ dùng 1 quái link 1, hoặc quái không phải quái link ( được xem như link rating 1 như bủh-eyes ) và 1 quái link rating 2

Black Luster Soldier - Soldier of Chaos (full powa)

 bạn có thể lên con này rất dễ, nhưng nếu bạn dùng nguyên liệu link đúng thì nó sẽ có thêm hiệu ứng


Một số thuật ngữ và rulling liên quan đến Link


 I. Một số thuật ngữ: 
  1.Link Material: nguyên liệu dùng để Link Summon (nếu ko có effect nào ngăn cản thì các material sẽ được đưa xuống mộ). Các Material có thể là Monster, Token, hoặc trap (dưới dạng dc xem là Monster) 
  2.Link Marker: chỉ các mũi tên của quái thú Link (số lượng tương ứng với số Link của quái thú đó). Việc xem hướng chỉ của Link Marker có ý nghĩa rất quan trọng mà mình sẽ nói ở phần sau.
   3. Mutual Link: chỉ 2 quái thú có 2 mũi tên chỉ về hướng của nhau. A><B
   4. Link Point: Giả dụ ta có quá thú A có mũi tên chỉ vào quá thú B: A>B, ta gọi B là Link Point 
 II. Một số Rule cơ bản:
  1. Để có thể Special summon từ Extra Deck, bạn phải đặt Monster đó vào 1 Extra Monster Zone hoặc 1 Main Monster Zone đã được chỉ vào bởi 1 Link Marker của 1 Link Monster.
  2. Nếu như 1 Link Marker của 1 Link Monster của đối thủ đang chỉ vào 1 ô Main Monster Zone chưa được sử dụng trên phần sân của bạn, bạn có thể sử dụng ô đó để Special summon từ Extra Deck.
  3. Thông thường thì 1 khi bạn đã sử dụng 1 ô Extra Monster Zone thì ô còn lại sẽ không thể sử dụng bởi bạn và thuộc về đối thủ. Nhưng có 1 ngoại lệ là bạn sẽ chiếm luôn được ô Extra còn lại nếu các quá thú Link của bạn có link liên kết với nhau và có 1 mũi tên chỉ vào ô extra còn lại, thì lúc đó bạn có thể sum luôn được vào ô extra đó.Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam

Top