Hướng dẫn chơi Evil HERO

Hướng dẫn chơi Evil HERO

Evil HERO là một tộc bài nhỏ trong HERO được sử dụng bởi đế vương Haou Judai. Trong bài viết này hãy cùng mình phân tích về tộc bài này nhé.
Tổng quan về bộ bài

Evil HERO là bộ bài chủ yếu sử dụng các quái thú dung hợp Evil HERO tập trung chủ yếu vào những hiệu ứng bắn phá bài và kết liễu đối thủ bằng những Evil HERO với sức to lớn của mình.Các Evil HERO

 

Dark Fusion (2-3)

UR Rarity
Dark Fusion
UR Rarity
Dark Fusion
Dark Fusion
Spell Normal
Dark Fusion
Kết hợp hắc ám

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Fiend từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu nó với các hiệu ứng của lá bài trong lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 Fiend Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. Your opponent cannot target it with card effects this turn.


  (1)

  Fusion Summon 1 Fiend Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.

  (2)

  Your opponent cannot target it with card effects this turn.

   

  Các quái thú Evil HERO chỉ có thể được triệu hồi dung hợp bằng lá bài này, ngoài ra Dark Fusion có thể dùng để triệu hồi dung hợp các quái thú Fiend-Type khác.

  Thêm vào đó, quái thú được triệu hồi ra trong lượt này sẽ không thể bị target bởi đối phương. Hiệu ứng bảo kê này giúp bạn né được hầu hết các lá bài mạnh hiện tại như Karma Cut, Book of Moon, Fiendish Chain

  Dark Calling (1->3)

  SR Rarity
  Dark Calling
  SR Rarity
  Dark Calling
  Dark Calling
  Spell Normal
  Dark Calling
  Bóng tối kêu gọi

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion", bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi tay bạn và / hoặc Mộ. (Đây được coi là một Triệu hồi Fusion với "Dark Fusion".)


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, that must be Special Summoned with "Dark Fusion", by banishing the Fusion Materials listed on it from your hand and/or GY. (This is treated as a Fusion Summon with "Dark Fusion".)


   (1)

   Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, that must be Special Summoned with "Dark Fusion", by banishing the Fusion Materials listed on it from your hand and/or GY

   (This is treated as a Fusion Summon with "Dark Fusion".)

    

   Thêm một cách khác để triệu hồi các Evil HERO là dùng Dark Calling. Dark Calling có thể cho phép bạn sử dụng nguyên liệu trong mộ hoặc trên tay, việc có thể sử dụng nguồn tài nguyên từ mộ có thể giúp bạn đỡ hao hụt các quái thú trên tay và tận dụng được Adusted Gold dưới mộ sau khi sử dụng hiệu ứng.

   Evil HERO Adusted Gold (3)

   UR Rarity
   Evil HERO Adusted Gold
   UR Rarity
   Evil HERO Adusted Gold
   Evil HERO Adusted Gold
   LIGHT 4
   Evil HERO Adusted Gold
   Anh hùng xấu xa mạ vàng
   • ATK:

   • 2100

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Dark Fusion", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Dark Fusion" trong hiệu ứng của nó, từ Deck của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Evil HERO Adusted Gold". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil HERO Adusted Gold" một lần mỗi lượt. Không thể tấn công trừ khi bạn điều khiển quái thú Fusion.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can discard this card; add 1 "Dark Fusion", or 1 card that specifically lists "Dark Fusion" in its text, from your Deck to your hand, except "Evil HERO Adusted Gold". You can only use this effect of "Evil HERO Adusted Gold" once per turn. Cannot attack unless you control a Fusion Monster.


   (1)

   You can discard this card; add 1 "Dark Fusion", or 1 card that specifically lists "Dark Fusion" in its text, from your Deck to your hand, except "Evil HERO Adusted Gold".

   You can only use this effect of "Evil HERO Adusted Gold" once per turn.

   (2)

   Cannot attack unless you control a Fusion Monster.

    

   Do các quái thú Evil HERO chỉ có thể được triệu hồi dung hợp bằng Dark Fusion hoặc các lá bài liên quan, nên việc rút lên được Dark Fusion lên tay càng sớm giúp bạn có thể chơi game dễ dàng hơn trước khi đối phương bày ra sân của họ.

   Chơi tối đa Adusted Gold để tăng tỉ lệ Dark Fusion hoặc Dark Calling trên tay bạn lên cao nhất có thể.

   Evil HERO Malicious Fiend (1->3)

   UR Rarity
   Evil HERO Malicious Fiend
   UR Rarity
   Evil HERO Malicious Fiend
   Evil HERO Malicious Fiend
   FIRE 8
   Evil HERO Malicious Fiend
   Anh hùng xấu xa quỷ ác
   • ATK:

   • 3500

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   "Evil HERO Malicious Edge" + 1 quái thú Fiend Cấp 6 hoặc lớn hơn
   Phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Dark Fusion". Trong Battle Phase của đối thủ, tất cả quái thú mà họ điều khiển được thay đổi sang Tư thế tấn công ngửa và mỗi quái thú mà họ điều khiển phải tấn công lá bài này, nếu có thể.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   "Evil HERO Malicious Edge" + 1 Level 6 or higher Fiend monster Must be Special Summoned with "Dark Fusion". During your opponent's Battle Phase, all monsters they control are changed to face-up Attack Position, and each monster they control must attack this card, if able.


   "Evil HERO Malicious Edge" + 1 Level 6 or higher Fiend monster

   Must be Special Summoned with "Dark Fusion".

   (1)

   During your opponent's Battle Phase, all monsters they control are changed to face-up Attack Position, and each monster they control must attack this card, if able.

    

   Malicious Fiend là quái thú chủ lực cho bộ bài của bạn. Với yêu cầu dung hợp là 1 Malicious Edge và một quái thú Fiend-Type level 6 trở lên.

   Malicious Fiend lợi thế hơn hẳn các Evil HERO khác khi triệu hồi vì nó chỉ cần 1 nguyên liệu dung hợp đúng tên trong khi các Evil HERO còn lại hầu như yêu cầu cả 2 nguyên liệu đúng tên, điều khó khăn hơn là 2 quái thú đó đều từ bộ bài chính.

   Malicious Fiend dễ triệu hồi hơn hẳn vì bạn chỉ cần có Malicious Edge trên tay hoặc dưới mộ để cho Dark Calling, quái thú còn lại có thể là một quái thú đánh thuê hoặc là một Evil HERO được gửi xuống mộ bằng Supreme King’s Castle.

   Sự hủy diệt đến từ hiệu ứng của Malicious Fiend khi bắt các quái thú của đối phương phải tấn công Malicious Fiend. Với sức tấn công 3500 và có thể tăng lên cao hơn nhờ Supreme King’s Castle, Malicious Fiend sẽ là sự trừng phạt cho đối phương nếu chủ quan tấn công mà không đề phòng gì. Malicious Fiend là quái thú giúp bạn chiếm thế chủ động khi ngầm tước đi quyền chiến đấu của quái thú đối phương cũng như bạn hoàn toàn có thể tấn công chúng trong lượt kế. 

   Evil HERO Malicious Edge (1->3)

   UR Rarity
   Evil HERO Malicious Edge
   UR Rarity
   Evil HERO Malicious Edge
   Evil HERO Malicious Edge
   EARTH 7
   Evil HERO Malicious Edge
   Anh hùng xấu xa sắc cạnh
   • ATK:

   • 2600

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này ngửa với 1 Hiến tế. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If your opponent controls a monster, you can Tribute Summon this card face-up with 1 Tribute. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


   Malicious Edge quan trọng đối với deck này bởi vì nó là nguyên liệu dung hợp của Malicious Fiend, vì vậy bạn phải có ít nhất 1 Malicious Edge trong bộ bài của mình.

   Trong trường hợp không thể triệu hồi dung hợp. Malicious Edge cho phép bạn triệu hồi hiến tế chỉ cần 1 quái thú hiến tế nến đối phương có điều khiển quái thú.

   Supreme King's Castle (0->2)

   UR Rarity
   Supreme King's Castle
   UR Rarity
   Supreme King's Castle
   Supreme King's Castle
   Spell Field
   Supreme King's Castle
   Thành của bá vương

    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể triệu hồi Fusion (các) quái thú Fusion phải được Triệu hồi đặc biệt bằng "Dark Fusion", với các hiệu ứng khác với "Dark Fusion". Một lần mỗi lượt, trong damage calculation, nếu quái thú Fiend của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi 1 "Evil HERO" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; quái thú của bạn nhận được ATK bằng với Cấp của quái thú được gửi đến Mộ x 200, cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Fusion Summon Fusion Monsters that must be Special Summoned with "Dark Fusion", with effects other than "Dark Fusion". Once per turn, during damage calculation, if your Fiend monster battles an opponent's monster: You can send 1 "Evil HERO" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; your monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 200, until the end of this turn (even if this card leaves the field).


    (1)

    You can Fusion Summon Fusion Monsters that must be Special Summoned with "Dark Fusion", with effects other than "Dark Fusion".

    (2)

    Once per turn, during damage calculation, if your Fiend monster battles an opponent's monster: You can send 1 "Evil HERO" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; your monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 200, until the end of this turn (even if this card leaves the field).

     

    Điểm hay ở Supreme King’s Castle mà ta có thể tận dụng là có thể hỗ trợ tăng công cho các Evil HERO của bạn bằng cách gửi quái thú Evil HERO từ extra deck.

    Với hiệu ứng (2) của Supreme King’s Castle, bạn có thể gửi Malicious Edge từ bộ bài xuống mộ. Dark Calling sẽ tận dụng nguồn tài nguyên mà Supreme King’s Castle cung cấp để gọi ra quái thú chủ lực Malicious Fiend của bộ bài.

    Evil HERO Infernal Prodigy và Evil HERO Infernal Gainer (Các Evil HERO thuộc main deck khác)

    UR Rarity
    Evil HERO Infernal Prodigy
    UR Rarity
    Evil HERO Infernal Prodigy
    Evil HERO Infernal Prodigy
    DARK 2
    Evil HERO Infernal Prodigy
    Anh hùng xấu xa thần đồng ngục thẳm
    • ATK:

    • 300

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Hiến tế, lượt này để Hiến tế Triệu hồi "HERO" : Rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. Once per turn, during the End Phase, if this card was Tributed this turn to Tribute Summon a "HERO" monster: Draw 1 card.


    SR Rarity
    Evil HERO Infernal Gainer
    SR Rarity
    Evil HERO Infernal Gainer
    Evil HERO Infernal Gainer
    EARTH 4
    Evil HERO Infernal Gainer
    Anh hùng xấu xa tăng ngục thẳm
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase 1: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Fiend mà bạn điều khiển; mục tiêu đó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase trong khi bạn điều khiển nó ngửa. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi lá bài này bị loại bỏ để kích hoạt hiệu ứng này: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Tấn công.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase 1: You can banish this card from the field, then target 1 Fiend monster you control; that target can make a second attack during each Battle Phase while you control it face-up. Once per turn, during your second Standby Phase after this card was banished to activate this effect: Special Summon this card in Attack Position.


    • Infernal Prodigy có thể giúp bạn triệu hồi Malicious Edge hiệu quả hơn.

    Các Evil HERO thuộc extra deck khác

    UR Rarity
    Evil HERO Wild Cyclone
    UR Rarity
    Evil HERO Wild Cyclone
    Evil HERO Wild Cyclone
    EARTH 8
    Evil HERO Wild Cyclone
    Anh hùng xấu xa lốc hoang tàn
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 2300


    Hiệu ứng (VN):

    "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Wildheart"
    Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn: Phá huỷ tất cả các Lá bài Phép và Bẫy úp mà đối thủ của bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Wildheart" Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. When this card inflicts Battle Damage to your opponent: Destroy all face-down Spell and Trap Cards your opponent controls.


    SR Rarity
    Evil HERO Lightning Golem
    SR Rarity
    Evil HERO Lightning Golem
    Evil HERO Lightning Golem
    LIGHT 6
    Evil HERO Lightning Golem
    Anh hùng xấu xa Golem sấm sét
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    "Elemental HERO Sparkman" + "Elemental HERO Clayman"
    Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Elemental HERO Sparkman" + "Elemental HERO Clayman" Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 monster on the field; destroy that target.


    UR Rarity
    Evil HERO Inferno Wing
    UR Rarity
    Evil HERO Inferno Wing
    Evil HERO Inferno Wing
    FIRE 6
    Evil HERO Inferno Wing
    Anh hùng xấu xa cánh hoả ngục
    • ATK:

    • 2100

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Burstinatrix"
    Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây ra Thiệt hại Chiến đấu xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu và đưa nó đến Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK hoặc DEF (tùy theo mức nào cao hơn) của quái thú bị phá huỷ trong Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Burstinatrix" Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing Battle Damage to your opponent. When this card destroys a monster by battle and sends it to the Graveyard: Inflict damage to your opponent equal to either the ATK or DEF (whichever is higher) of the destroyed monster in the Graveyard.


    SR Rarity
    Evil HERO Infernal Sniper
    SR Rarity
    Evil HERO Infernal Sniper
    Evil HERO Infernal Sniper
    FIRE 6
    Evil HERO Infernal Sniper
    Anh hùng xấu xa lính bắn tỉa
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    "Elemental HERO Clayman" + "Elemental HERO Burstinatrix"
    Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này không thể bị phá hủy bởi Lá bài Phép. Trong mỗi Standby Phase của bạn: Gây 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Lá bài này phải ở Tư thế Phòng thủ mặt-ngửa để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Elemental HERO Clayman" + "Elemental HERO Burstinatrix" Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways. This card cannot be destroyed by Spell Cards. During each of your Standby Phases: Inflict 1000 damage to your opponent. This card must be in face-up Defense Position to activate and to resolve this effect.


     

    "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Wildheart"

    Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways.

    (1)

    If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step.

    (2)

    When this card inflicts Battle Damage to your opponent: Destroy all face-down Spell and Trap Cards your opponent controls.

     

    Sử dụng Wild Cyclone tấn công có thể gây áp lực cho đối phương buộc họ phải sử dụng toàn bộ số ma pháp, cạm bẫy đang úp hoặc họ sẽ mất tất cả chúng.

    Evil HERO Dark Gaia (1->3)

    SR Rarity
    Evil HERO Dark Gaia
    SR Rarity
    Evil HERO Dark Gaia
    Evil HERO Dark Gaia
    EARTH 8
    Evil HERO Dark Gaia
    Anh hùng xấu xa Gaia
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú Loại quái thú + 1 quái thú Loại đá
    Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. ATK ban đầu của lá bài này bằng ATK gốc tổng của các quái thú Nguyên liệu Fusion được sử dụng để Triệu hồi Fusion nó. Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể thay đổi tất cả quái thú ở Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Tấn công ngửa. (Hiệu ứng lật chưa được kích hoạt tại thời điểm này.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Fiend-Type monster + 1 Rock-Type monster Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways. The original ATK of this card is equal to the combined original ATK of the Fusion Material Monsters used to Fusion Summon it. When this card declares an attack: You can change all Defense Position monsters your opponent controls to face-up Attack Position. (Flip Effects are not activated at this time.)


    1 Fiend-Type monster + 1 Rock-Type monster

    Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways.

    (1)

    The original ATK of this card is equal to the combined original ATK of the Fusion Material Monsters used to Fusion Summon it.

    (2)

    When this card declares an attack: You can change all Defense Position monsters your opponent controls to face-up Attack Position. (Flip Effects are not activated at this time.)

     

    Dark Gaia là một quái thú chủ lực khác thay cho Malicious Fiend. Sức công của Dark Gaia sở hữu sẽ bằng tổng công của các quái thú làm nguyên liệu dung hợp. Lợi thế hơn Malicious Fiend, Dark Gaia không yêu cầu quái thú nguyên liệu chính xác tên mà chỉ yêu cầu 1 quái thú fiend và 1 quái thú rock (không có yêu cầu về tên chính xác level). Với Dark Gaia, Evil HERO có thể chơi dễ thở hơn rất nhiều.    Nguyên liệu dung hợp

    Hầu như các nguyên liệu dung hợp cho Wild CycloneInferno WingInferno Sniper, Lightning Golem đều là các quái thú vanilla hoặc hiệu ứng không thể giúp ích gì cho bộ bài. 

    Nguyên liệu dung hợp cho các Evil HERO

    SR Rarity
    Elemental HERO Sparkman
    SR Rarity
    Elemental HERO Sparkman
    Elemental HERO Sparkman
    LIGHT 4
    Elemental HERO Sparkman
    Anh hùng nguyên tố điện quang
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    Một anh hùng nguyên tố và một chiến binh ánh sáng, người sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí. Sóng xung kích tĩnh của anh ta cắt đứt con đường của nhân vật phản diện.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    An Elemental HERO and a warrior of light who proficiently wields many kinds of armaments. His Static Shockwave cuts off the path of villainy.


    UR Rarity
    Elemental HERO Clayman
    UR Rarity
    Elemental HERO Clayman
    Elemental HERO Clayman
    EARTH 4
    Elemental HERO Clayman
    Anh hùng nguyên tố người đất sét
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Một anh hùng nguyên tố với cơ thể bằng đất sét được xây dựng đến cuối cùng. Anh ấy sẽ bảo tồn các đồng nghiệp Elemental HERO của mình bằng bất cứ giá nào.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    An Elemental HERO with a clay body built-to-last. He'll preserve his Elemental HERO colleagues at any cost.


    N Rarity
    Elemental HERO Burstinatrix
    N Rarity
    Elemental HERO Burstinatrix
    Elemental HERO Burstinatrix
    FIRE 3
    Elemental HERO Burstinatrix
    Anh hùng nguyên tố hoả cầu nữ
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Một người điều khiển ngọn lửa, người phụ nữ Elemental HERO đầu tiên. Burstfire của cô ấy đốt cháy nhân vật phản diện.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    A flame manipulator who was the first Elemental HERO woman. Her Burstfire burns away villainy.


    UR Rarity
    Elemental HERO Wildheart
    UR Rarity
    Elemental HERO Wildheart
    Elemental HERO Wildheart
    EARTH 4
    Elemental HERO Wildheart
    Anh hùng nguyên tố hoang dã
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This card is unaffected by Trap effects.


    N Rarity
    Elemental HERO Avian
    N Rarity
    Elemental HERO Avian
    Elemental HERO Avian
    WIND 3
    Elemental HERO Avian
    Anh hùng nguyên tố lông vũ
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Một anh hùng nguyên tố có cánh, người bay qua bầu trời và điều khiển gió. Chiêu thức đặc trưng của anh ta, Featherbreak, giáng cho kẻ ác một đòn từ trời cao.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    A winged Elemental HERO who wheels through the sky and manipulates the wind. His signature move, Featherbreak, gives villainy a blow from sky-high.


    Không nên chơi các quái thú này bởi vì chúng sẽ giảm tỷ lệ bạn rút lên Dark Fusion hoặc Dark Calling dù chúng là nguyên liệu để ra các Evil HERO như Wild Cyclone, Inferno Wing, Inferno Sniper, Lightning Golem.

    Thay vào đó, người chơi nên sử dụng skill Domination of Darkness để ra những quái thú này. Domination of Darkness giúp bạn triệu hồi được đến 2 Evil HERO bằng Dark Calling. Đổi lại bạn phải chơi 1 bộ bài thuần về Evil HERO để sử dụng được skill này.

    Reveal 1 “Evil HERO” Fusion Monster in your Extra Deck and send all Fusion Materials that are listed on its card to your Graveyard from outside of your Deck.

    This Skill can only be used once per turn and twice per Duel. A Fusion Monster with the same name cannot be selected both times with this Skill.

    This Skill will only activate if you begin the Duel with a Deck/Extra Deck that follows the conditions below.

    ● 10 or more cards that are “Evil HERO” monsters, "Dark Fusion", or "Dark Calling" are included in the Deck.

    ● No monsters other than “HERO” monsters are included in the Deck.

    ● No monsters other than "Evil HERO" Monsters are included in the Extra Deck.    Các hỗ trợ cho HERO

     

    Elemental HERO Stratos (2-3)

    UR Rarity
    Elemental HERO Stratos
    UR Rarity
    Elemental HERO Stratos
    Elemental HERO Stratos
    WIND 4
    Elemental HERO Stratos
    Anh hùng nguyên tố Stratos
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 300


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
    ● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


    (1)

    When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects.

    ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card.

    Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.

     

    Stratos là một HERO điển hình mà tất cả các bộ bài HERO nên chơi bởi khi được triệu hồi Stratos giúp bạn lấy lên tay 1 quái thú HERO. Đối với Evil HERO, Stratos có thể xem như là 1 lá bài đổi 1 Dark Fusion thông qua việc lấy Adusted Gold hoặc Stratos cũng có thể kéo lên cho bạn Malicious Edge làm nguyên liệu dung hợp.    Deck list tham khảo

    Evil HERO phát hành dưới dạng SD, nên deck mẫu dưới đây xây dựng với 1 SD. 

    Deck mẫu

    Destiny Draw
    Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
    Destiny Draw

    Cần 20 UR

    UR Rarity
    Elemental HERO Stratos3 card
    UR Rarity
    Evil HERO Adusted Gold3 card
    UR Rarity
    Evil HERO Infernal Prodigy2 card
    UR Rarity
    Evil HERO Malicious Edge1 card
    UR Rarity
    Evil HERO Inferno Wing1 card
    UR Rarity
    Evil HERO Malicious Fiend1 card
    UR Rarity
    Evil HERO Wild Cyclone1 card
    UR Rarity
    Masked HERO Anki1 card
    UR Rarity
    Masked HERO Blast1 card
    UR Rarity
    Masked HERO Dian1 card
    UR Rarity
    Masked HERO Koga1 card
    UR Rarity
    Book of Moon1 card
    UR Rarity
    Form Change1 card
    UR Rarity
    Supreme King's Castle2 card

    Main: 20 Extra: 7

    UR Rarity
    Elemental HERO Stratos
    UR Rarity
    Elemental HERO Stratos
    Elemental HERO Stratos
    WIND 4
    Elemental HERO Stratos
    Anh hùng nguyên tố Stratos
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 300


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
    ● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


    UR Rarity
    Evil HERO Adusted Gold
    UR Rarity
    Evil HERO Adusted Gold
    Evil HERO Adusted Gold
    LIGHT 4
    Evil HERO Adusted Gold
    Anh hùng xấu xa mạ vàng
    • ATK:

    • 2100

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Dark Fusion", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Dark Fusion" trong hiệu ứng của nó, từ Deck của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Evil HERO Adusted Gold". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil HERO Adusted Gold" một lần mỗi lượt. Không thể tấn công trừ khi bạn điều khiển quái thú Fusion.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard this card; add 1 "Dark Fusion", or 1 card that specifically lists "Dark Fusion" in its text, from your Deck to your hand, except "Evil HERO Adusted Gold". You can only use this effect of "Evil HERO Adusted Gold" once per turn. Cannot attack unless you control a Fusion Monster.


    SR Rarity
    Evil HERO Infernal Gainer
    SR Rarity
    Evil HERO Infernal Gainer
    Evil HERO Infernal Gainer
    EARTH 4
    Evil HERO Infernal Gainer
    Anh hùng xấu xa tăng ngục thẳm
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase 1: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Fiend mà bạn điều khiển; mục tiêu đó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase trong khi bạn điều khiển nó ngửa. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi lá bài này bị loại bỏ để kích hoạt hiệu ứng này: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Tấn công.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase 1: You can banish this card from the field, then target 1 Fiend monster you control; that target can make a second attack during each Battle Phase while you control it face-up. Once per turn, during your second Standby Phase after this card was banished to activate this effect: Special Summon this card in Attack Position.


    UR Rarity
    Evil HERO Infernal Prodigy
    UR Rarity
    Evil HERO Infernal Prodigy
    Evil HERO Infernal Prodigy
    DARK 2
    Evil HERO Infernal Prodigy
    Anh hùng xấu xa thần đồng ngục thẳm
    • ATK:

    • 300

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Hiến tế, lượt này để Hiến tế Triệu hồi "HERO" : Rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. Once per turn, during the End Phase, if this card was Tributed this turn to Tribute Summon a "HERO" monster: Draw 1 card.


    UR Rarity
    Evil HERO Malicious Edge
    UR Rarity
    Evil HERO Malicious Edge
    Evil HERO Malicious Edge
    EARTH 7
    Evil HERO Malicious Edge
    Anh hùng xấu xa sắc cạnh
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này ngửa với 1 Hiến tế. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If your opponent controls a monster, you can Tribute Summon this card face-up with 1 Tribute. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     SR Rarity
     Dark Calling
     SR Rarity
     Dark Calling
     Dark Calling
     Spell Normal
     Dark Calling
     Bóng tối kêu gọi

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion", bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi tay bạn và / hoặc Mộ. (Đây được coi là một Triệu hồi Fusion với "Dark Fusion".)


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, that must be Special Summoned with "Dark Fusion", by banishing the Fusion Materials listed on it from your hand and/or GY. (This is treated as a Fusion Summon with "Dark Fusion".)


      UR Rarity
      Form Change
      UR Rarity
      Form Change
      Form Change
      Spell Quick
      Form Change
      Biến đổi hình dạng

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion "HERO" mà bạn điều khiển; trả nó về Extra Deck, sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú "Masked HERO" có cùng Cấp độ với Cấp độ ban đầu của quái thú đó, nhưng có tên khác. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi là Triệu hồi Đặc biệt với "Mask Change".)


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 "HERO" Fusion Monster you control; return it to the Extra Deck, then Special Summon from your Extra Deck, 1 "Masked HERO" monster with the same Level as that monster's original Level, but with a different name. (This Special Summon is treated as a Special Summon with "Mask Change".)


       SR Rarity
       Mask Change
       SR Rarity
       Mask Change
       Mask Change
       Spell Quick
       Mask Change
       Biến đổi mặt nạ

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, đồng thời sau đó, nếu nó rời khỏi sân bởi hiệu ứng này, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Masked HERO" từ Extra Deck của bạn với cùng Thuộc tính mà quái thú đã gửi có khi nó ở trên sân (Thuộc tính gốc của nó, nếu Mặt úp).


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 "HERO" monster you control; send it to the GY, also, after that, if it left the field by this effect, Special Summon 1 "Masked HERO" monster from your Extra Deck with the same Attribute that the sent monster had when it was on the field (its original Attribute, if face-down).


        UR Rarity
        Supreme King's Castle
        UR Rarity
        Supreme King's Castle
        Supreme King's Castle
        Spell Field
        Supreme King's Castle
        Thành của bá vương

         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể triệu hồi Fusion (các) quái thú Fusion phải được Triệu hồi đặc biệt bằng "Dark Fusion", với các hiệu ứng khác với "Dark Fusion". Một lần mỗi lượt, trong damage calculation, nếu quái thú Fiend của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi 1 "Evil HERO" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; quái thú của bạn nhận được ATK bằng với Cấp của quái thú được gửi đến Mộ x 200, cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can Fusion Summon Fusion Monsters that must be Special Summoned with "Dark Fusion", with effects other than "Dark Fusion". Once per turn, during damage calculation, if your Fiend monster battles an opponent's monster: You can send 1 "Evil HERO" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; your monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 200, until the end of this turn (even if this card leaves the field).


         SR Rarity
         Treacherous Trap Hole
         SR Rarity
         Treacherous Trap Hole
         Treacherous Trap Hole
         Trap Normal
         Treacherous Trap Hole
         Hang rơi lươn lẹo

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


          UR Rarity
          Evil HERO Inferno Wing
          UR Rarity
          Evil HERO Inferno Wing
          Evil HERO Inferno Wing
          FIRE 6
          Evil HERO Inferno Wing
          Anh hùng xấu xa cánh hoả ngục
          • ATK:

          • 2100

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Burstinatrix"
          Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây ra Thiệt hại Chiến đấu xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu và đưa nó đến Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK hoặc DEF (tùy theo mức nào cao hơn) của quái thú bị phá huỷ trong Mộ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Burstinatrix" Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing Battle Damage to your opponent. When this card destroys a monster by battle and sends it to the Graveyard: Inflict damage to your opponent equal to either the ATK or DEF (whichever is higher) of the destroyed monster in the Graveyard.


          UR Rarity
          Evil HERO Malicious Fiend
          UR Rarity
          Evil HERO Malicious Fiend
          Evil HERO Malicious Fiend
          FIRE 8
          Evil HERO Malicious Fiend
          Anh hùng xấu xa quỷ ác
          • ATK:

          • 3500

          • DEF:

          • 2100


          Hiệu ứng (VN):

          "Evil HERO Malicious Edge" + 1 quái thú Fiend Cấp 6 hoặc lớn hơn
          Phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Dark Fusion". Trong Battle Phase của đối thủ, tất cả quái thú mà họ điều khiển được thay đổi sang Tư thế tấn công ngửa và mỗi quái thú mà họ điều khiển phải tấn công lá bài này, nếu có thể.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          "Evil HERO Malicious Edge" + 1 Level 6 or higher Fiend monster Must be Special Summoned with "Dark Fusion". During your opponent's Battle Phase, all monsters they control are changed to face-up Attack Position, and each monster they control must attack this card, if able.


          UR Rarity
          Evil HERO Wild Cyclone
          UR Rarity
          Evil HERO Wild Cyclone
          Evil HERO Wild Cyclone
          EARTH 8
          Evil HERO Wild Cyclone
          Anh hùng xấu xa lốc hoang tàn
          • ATK:

          • 1900

          • DEF:

          • 2300


          Hiệu ứng (VN):

          "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Wildheart"
          Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn: Phá huỷ tất cả các Lá bài Phép và Bẫy úp mà đối thủ của bạn điều khiển.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Wildheart" Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. When this card inflicts Battle Damage to your opponent: Destroy all face-down Spell and Trap Cards your opponent controls.


          UR Rarity
          Masked HERO Anki
          UR Rarity
          Masked HERO Anki
          Masked HERO Anki
          DARK 8
          Masked HERO Anki
          Anh hùng mặt nạ Ám Quỷ
          • ATK:

          • 2800

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change". Lá bài này có thể tấn công trực tiếp, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Change" từ Bộ Bài của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Masked HERO Anki" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Must be Special Summoned by "Mask Change". This card can attack directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the GY: You can add 1 "Change" Quick-Play Spell Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Masked HERO Anki" once per turn.


          UR Rarity
          Masked HERO Blast
          UR Rarity
          Masked HERO Blast
          Masked HERO Blast
          WIND 6
          Masked HERO Blast
          Anh hùng mặt nạ Gió Bắn
          • ATK:

          • 2200

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Mask Change". Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể trả 500 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Must be Special Summoned with "Mask Change". If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK. Once per turn (Quick Effect): You can pay 500 LP, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; return it to the hand.


          UR Rarity
          Masked HERO Dian
          UR Rarity
          Masked HERO Dian
          Masked HERO Dian
          EARTH 8
          Masked HERO Dian
          Anh hùng mặt nạ Dian
          • ATK:

          • 2800

          • DEF:

          • 3000


          Hiệu ứng (VN):

          Phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Mask Change". Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn "HERO" từ Deck của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Must be Special Summoned with "Mask Change". When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the GY: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "HERO" monster from your Deck.


          UR Rarity
          Masked HERO Koga
          UR Rarity
          Masked HERO Koga
          Masked HERO Koga
          LIGHT 8
          Masked HERO Koga
          Anh hùng mặt nạ Nanh Sáng
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú "HERO" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trên sân; mục tiêu đó mất ATK bằng với ATK của quái thú bị loại bỏ để kích hoạt hiệu ứng này, cho đến khi kết thúc lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Must be Special Summoned with "Mask Change" and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 500 ATK for each monster your opponent controls. Once per turn, during either player's turn: You can banish 1 "HERO" monster from your Graveyard, then target 1 face-up monster on the field; that target loses ATK equal to the ATK of the monster banished to activate this effect, until the end of this turn.


           

          Evil HERO Adusted Gold, Elemental HERO Stratos và Dark Calling (Key)

          UR Rarity
          Evil HERO Adusted Gold
          UR Rarity
          Evil HERO Adusted Gold
          Evil HERO Adusted Gold
          LIGHT 4
          Evil HERO Adusted Gold
          Anh hùng xấu xa mạ vàng
          • ATK:

          • 2100

          • DEF:

          • 800


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Dark Fusion", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Dark Fusion" trong hiệu ứng của nó, từ Deck của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Evil HERO Adusted Gold". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil HERO Adusted Gold" một lần mỗi lượt. Không thể tấn công trừ khi bạn điều khiển quái thú Fusion.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can discard this card; add 1 "Dark Fusion", or 1 card that specifically lists "Dark Fusion" in its text, from your Deck to your hand, except "Evil HERO Adusted Gold". You can only use this effect of "Evil HERO Adusted Gold" once per turn. Cannot attack unless you control a Fusion Monster.


          UR Rarity
          Elemental HERO Stratos
          UR Rarity
          Elemental HERO Stratos
          Elemental HERO Stratos
          WIND 4
          Elemental HERO Stratos
          Anh hùng nguyên tố Stratos
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 300


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
          ● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
          ● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


          SR Rarity
          Dark Calling
          SR Rarity
          Dark Calling
          Dark Calling
          Spell Normal
          Dark Calling
          Bóng tối kêu gọi

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion", bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi tay bạn và / hoặc Mộ. (Đây được coi là một Triệu hồi Fusion với "Dark Fusion".)


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, that must be Special Summoned with "Dark Fusion", by banishing the Fusion Materials listed on it from your hand and/or GY. (This is treated as a Fusion Summon with "Dark Fusion".)


           Với deck này, bạn chỉ tập trung trong việc triệu hồi ra Malicious Fiend để tấn công và giành chiến thắng.

           Cách duy nhất để triệu hồi Malicious Fiend là sử dụng Dark Calling, nên chúng ta sẽ tập trung vào việc lấy Dark Calling lên tay nhanh nhất có thể.
           Tổng cộng ta có tất cả là 7 Dark Calling trong bộ bài này:
           • 1 Dark Calling được chơi trong bộ bài.
           • 3 Adusted Gold để lấy Dark Calling lên tay.
           • 3 Stratos để lấy Adusted Gold lên tay.

           Cách triệu hồi dung hợp

           UR Rarity
           Supreme King's Castle
           UR Rarity
           Supreme King's Castle
           Supreme King's Castle
           Spell Field
           Supreme King's Castle
           Thành của bá vương

            Hiệu ứng (VN):

            Bạn có thể triệu hồi Fusion (các) quái thú Fusion phải được Triệu hồi đặc biệt bằng "Dark Fusion", với các hiệu ứng khác với "Dark Fusion". Một lần mỗi lượt, trong damage calculation, nếu quái thú Fiend của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi 1 "Evil HERO" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; quái thú của bạn nhận được ATK bằng với Cấp của quái thú được gửi đến Mộ x 200, cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can Fusion Summon Fusion Monsters that must be Special Summoned with "Dark Fusion", with effects other than "Dark Fusion". Once per turn, during damage calculation, if your Fiend monster battles an opponent's monster: You can send 1 "Evil HERO" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; your monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 200, until the end of this turn (even if this card leaves the field).


            UR Rarity
            Evil HERO Malicious Fiend
            UR Rarity
            Evil HERO Malicious Fiend
            Evil HERO Malicious Fiend
            FIRE 8
            Evil HERO Malicious Fiend
            Anh hùng xấu xa quỷ ác
            • ATK:

            • 3500

            • DEF:

            • 2100


            Hiệu ứng (VN):

            "Evil HERO Malicious Edge" + 1 quái thú Fiend Cấp 6 hoặc lớn hơn
            Phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Dark Fusion". Trong Battle Phase của đối thủ, tất cả quái thú mà họ điều khiển được thay đổi sang Tư thế tấn công ngửa và mỗi quái thú mà họ điều khiển phải tấn công lá bài này, nếu có thể.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Evil HERO Malicious Edge" + 1 Level 6 or higher Fiend monster Must be Special Summoned with "Dark Fusion". During your opponent's Battle Phase, all monsters they control are changed to face-up Attack Position, and each monster they control must attack this card, if able.


            UR Rarity
            Evil HERO Wild Cyclone
            UR Rarity
            Evil HERO Wild Cyclone
            Evil HERO Wild Cyclone
            EARTH 8
            Evil HERO Wild Cyclone
            Anh hùng xấu xa lốc hoang tàn
            • ATK:

            • 1900

            • DEF:

            • 2300


            Hiệu ứng (VN):

            "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Wildheart"
            Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn: Phá huỷ tất cả các Lá bài Phép và Bẫy úp mà đối thủ của bạn điều khiển.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Wildheart" Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. When this card inflicts Battle Damage to your opponent: Destroy all face-down Spell and Trap Cards your opponent controls.


            UR Rarity
            Evil HERO Malicious Edge
            UR Rarity
            Evil HERO Malicious Edge
            Evil HERO Malicious Edge
            EARTH 7
            Evil HERO Malicious Edge
            Anh hùng xấu xa sắc cạnh
            • ATK:

            • 2600

            • DEF:

            • 1800


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này ngửa với 1 Hiến tế. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If your opponent controls a monster, you can Tribute Summon this card face-up with 1 Tribute. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


            UR Rarity
            Evil HERO Inferno Wing
            UR Rarity
            Evil HERO Inferno Wing
            Evil HERO Inferno Wing
            FIRE 6
            Evil HERO Inferno Wing
            Anh hùng xấu xa cánh hoả ngục
            • ATK:

            • 2100

            • DEF:

            • 1200


            Hiệu ứng (VN):

            "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Burstinatrix"
            Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây ra Thiệt hại Chiến đấu xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu và đưa nó đến Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK hoặc DEF (tùy theo mức nào cao hơn) của quái thú bị phá huỷ trong Mộ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Burstinatrix" Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing Battle Damage to your opponent. When this card destroys a monster by battle and sends it to the Graveyard: Inflict damage to your opponent equal to either the ATK or DEF (whichever is higher) of the destroyed monster in the Graveyard.


            • Malicious Edge có thể được lấy lên tay bởi Stratos.
            • Nguyên liệu còn lại chính là Inferno WingWild Cyclone được gửi xuống mộ bằng hiệu ứng tăng công của Supreme King's Castle.

            Dark Calling và Dark Fusion (Dung hợp!)

            SR Rarity
            Dark Calling
            SR Rarity
            Dark Calling
            Dark Calling
            Spell Normal
            Dark Calling
            Bóng tối kêu gọi

             Hiệu ứng (VN):

             Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion", bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi tay bạn và / hoặc Mộ. (Đây được coi là một Triệu hồi Fusion với "Dark Fusion".)


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, that must be Special Summoned with "Dark Fusion", by banishing the Fusion Materials listed on it from your hand and/or GY. (This is treated as a Fusion Summon with "Dark Fusion".)


             UR Rarity
             Dark Fusion
             UR Rarity
             Dark Fusion
             Dark Fusion
             Spell Normal
             Dark Fusion
             Kết hợp hắc ám

              Hiệu ứng (VN):

              Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Fiend từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu nó với các hiệu ứng của lá bài trong lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Fusion Summon 1 Fiend Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. Your opponent cannot target it with card effects this turn.


              Dark Fusion sẽ không được sử dụng trong bộ bài này bởi vì việc phải có nguyên liệu dung hợp trên tay hoặc trên sân rất bất lợi cho bạn:

              • Việc phải chơi thêm các quái thú Fiend level 6 trở lên trong main deck có thể làm cho tỷ lệ bài chết trên tay của bạn tăng lên.
              • Bạn chỉ có duy nhất 1 Dark CallingDark Calling này đã dành cho Malicious Fiend rồi. Lý do cũng tương tự như trên, bạn rất khó để triệu hồi các quái thú dung hợp Evil HERO khác (bạn phải chơi thêm nhiều quái thú yêu cầu đúng tên và không thể làm được gì ngoài nguyên liệu dung hợp).
              Lưu ý rằng Dark Calling không thể sử dụng quái thú trên sân cho sự dung hợp nhé!

              Lava Golem và Santa Claws (Một số quái thú main deck thích hợp cho Malicious Fiend )

              UR Rarity
              Lava Golem
              UR Rarity
              Lava Golem
              Lava Golem
              FIRE 8
              Lava Golem
              Golem dung nham
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ bằng cách Hiến tế 2 quái thú mà họ điều khiển. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt mà bạn Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) to your opponent's field by Tributing 2 monsters they control. You cannot Normal Summon/Set the turn you Special Summon this card. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


              SR Rarity
              Santa Claws
              SR Rarity
              Santa Claws
              Santa Claws
              LIGHT 6
              Santa Claws
              Ông già Nô Ăng
              • ATK:

              • 1200

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu được Triệu hồi theo cách này, một lần, trong End Phase của lượt này: Bạn có thể rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Defense Position, by Tributing 1 monster they control. If Summoned this way, once, during the End Phase of this turn: You can draw 1 card.


               

              Evil HERO Infernal Prodigy và Evil HERO Infernal Gainer (các Evil HERO khác)

              UR Rarity
              Evil HERO Infernal Prodigy
              UR Rarity
              Evil HERO Infernal Prodigy
              Evil HERO Infernal Prodigy
              DARK 2
              Evil HERO Infernal Prodigy
              Anh hùng xấu xa thần đồng ngục thẳm
              • ATK:

              • 300

              • DEF:

              • 600


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Hiến tế, lượt này để Hiến tế Triệu hồi "HERO" : Rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. Once per turn, during the End Phase, if this card was Tributed this turn to Tribute Summon a "HERO" monster: Draw 1 card.


              SR Rarity
              Evil HERO Infernal Gainer
              SR Rarity
              Evil HERO Infernal Gainer
              Evil HERO Infernal Gainer
              EARTH 4
              Evil HERO Infernal Gainer
              Anh hùng xấu xa tăng ngục thẳm
              • ATK:

              • 1600

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              Trong Main Phase 1: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Fiend mà bạn điều khiển; mục tiêu đó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase trong khi bạn điều khiển nó ngửa. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi lá bài này bị loại bỏ để kích hoạt hiệu ứng này: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Tấn công.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              During your Main Phase 1: You can banish this card from the field, then target 1 Fiend monster you control; that target can make a second attack during each Battle Phase while you control it face-up. Once per turn, during your second Standby Phase after this card was banished to activate this effect: Special Summon this card in Attack Position.


              Những Evil HERO này sẽ giúp bạn câu thêm thời gian trong lúc bạn chưa có đủ bài combo.

              Infernal Prodigy có thể tự triệu hồi đặc biệt mà không làm mất lần triệu hồi thường của Stratos.
              Kết hợp cùng với Supreme King's Castle sẽ làm cho bạn có nguyên liệu dung hợp dưới mộ nhanh nhất có thể.

              Form Change và Mask Change (Chiến thuật dự phòng luôn là điều cần thiết!)

              UR Rarity
              Form Change
              UR Rarity
              Form Change
              Form Change
              Spell Quick
              Form Change
              Biến đổi hình dạng

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion "HERO" mà bạn điều khiển; trả nó về Extra Deck, sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú "Masked HERO" có cùng Cấp độ với Cấp độ ban đầu của quái thú đó, nhưng có tên khác. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi là Triệu hồi Đặc biệt với "Mask Change".)


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 "HERO" Fusion Monster you control; return it to the Extra Deck, then Special Summon from your Extra Deck, 1 "Masked HERO" monster with the same Level as that monster's original Level, but with a different name. (This Special Summon is treated as a Special Summon with "Mask Change".)


               SR Rarity
               Mask Change
               SR Rarity
               Mask Change
               Mask Change
               Spell Quick
               Mask Change
               Biến đổi mặt nạ

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, đồng thời sau đó, nếu nó rời khỏi sân bởi hiệu ứng này, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Masked HERO" từ Extra Deck của bạn với cùng Thuộc tính mà quái thú đã gửi có khi nó ở trên sân (Thuộc tính gốc của nó, nếu Mặt úp).


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 "HERO" monster you control; send it to the GY, also, after that, if it left the field by this effect, Special Summon 1 "Masked HERO" monster from your Extra Deck with the same Attribute that the sent monster had when it was on the field (its original Attribute, if face-down).


                Do chỉ xoay quanh việc triệu hồi Malicious Fiend để chiến thắng nên sẽ rất dễ bị bắt bài và bạn sẽ đuối nếu Malicious Fiend bị tiêu diệt hoặc nguyên liệu dung hợp quan trọng nhất là Malicious Edge bị trục xuất khỏi bàn chơi.

                Masked HERO ra trận!

                UR Rarity
                Masked HERO Anki
                UR Rarity
                Masked HERO Anki
                Masked HERO Anki
                DARK 8
                Masked HERO Anki
                Anh hùng mặt nạ Ám Quỷ
                • ATK:

                • 2800

                • DEF:

                • 1200


                Hiệu ứng (VN):

                Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change". Lá bài này có thể tấn công trực tiếp, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Change" từ Bộ Bài của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Masked HERO Anki" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Must be Special Summoned by "Mask Change". This card can attack directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the GY: You can add 1 "Change" Quick-Play Spell Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Masked HERO Anki" once per turn.


                UR Rarity
                Masked HERO Koga
                UR Rarity
                Masked HERO Koga
                Masked HERO Koga
                LIGHT 8
                Masked HERO Koga
                Anh hùng mặt nạ Nanh Sáng
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 1800


                Hiệu ứng (VN):

                Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú "HERO" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trên sân; mục tiêu đó mất ATK bằng với ATK của quái thú bị loại bỏ để kích hoạt hiệu ứng này, cho đến khi kết thúc lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Must be Special Summoned with "Mask Change" and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 500 ATK for each monster your opponent controls. Once per turn, during either player's turn: You can banish 1 "HERO" monster from your Graveyard, then target 1 face-up monster on the field; that target loses ATK equal to the ATK of the monster banished to activate this effect, until the end of this turn.


                UR Rarity
                Masked HERO Dian
                UR Rarity
                Masked HERO Dian
                Masked HERO Dian
                EARTH 8
                Masked HERO Dian
                Anh hùng mặt nạ Dian
                • ATK:

                • 2800

                • DEF:

                • 3000


                Hiệu ứng (VN):

                Phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Mask Change". Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn "HERO" từ Deck của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Must be Special Summoned with "Mask Change". When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the GY: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "HERO" monster from your Deck.


                UR Rarity
                Masked HERO Blast
                UR Rarity
                Masked HERO Blast
                Masked HERO Blast
                WIND 6
                Masked HERO Blast
                Anh hùng mặt nạ Gió Bắn
                • ATK:

                • 2200

                • DEF:

                • 1800


                Hiệu ứng (VN):

                Phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Mask Change". Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể trả 500 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Must be Special Summoned with "Mask Change". If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK. Once per turn (Quick Effect): You can pay 500 LP, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; return it to the hand.


                Các Masked HERO có thể thay thế vai trò của Malicious Fiend để giúp bạn tiếp tục chiến đấu.

                • Dian có thể giúp bạn kéo hầu như mọi HERO từ bộ bài như Stratos, Adusted Gold.
                • Koga có vai trò là một bảo kê cho các HERO của bạn khi chiến đấu.
                • Blast giúp bạn giải quyết các mối nguy từ ma pháp, cạm bẫy mỗi lượt.
                • Anki đóng vai trò như một quái thú rỉa máu đối phương và còn có thêm hiệu ứng lấy thêm Mask Change lên tay để gọi thêm nhiều Masked HERO khác. 

                Elemental HERO Stratos và Masked HERO Blast (Làm gì khi gặp deck dày phép, bẫy?)

                UR Rarity
                Elemental HERO Stratos
                UR Rarity
                Elemental HERO Stratos
                Elemental HERO Stratos
                WIND 4
                Elemental HERO Stratos
                Anh hùng nguyên tố Stratos
                • ATK:

                • 1800

                • DEF:

                • 300


                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                ● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
                ● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


                UR Rarity
                Masked HERO Blast
                UR Rarity
                Masked HERO Blast
                Masked HERO Blast
                WIND 6
                Masked HERO Blast
                Anh hùng mặt nạ Gió Bắn
                • ATK:

                • 2200

                • DEF:

                • 1800


                Hiệu ứng (VN):

                Phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Mask Change". Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể trả 500 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Must be Special Summoned with "Mask Change". If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK. Once per turn (Quick Effect): You can pay 500 LP, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; return it to the hand.


                Stratos

                (1)

                When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects.

                Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card.

                ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


                Stratos vẫn còn hiệu ứng tiêu diệt phép, bẫy không target giúp bạn đỡ áp lực hơn.                 Deck Evil HERO với x3 SD

                Deck Evil HERO với x3 SD

                Tham khảo deck tại đây.

                Khi các Evil HERO phô sức mạnh

                UR Rarity
                Evil HERO Wild Cyclone
                UR Rarity
                Evil HERO Wild Cyclone
                Evil HERO Wild Cyclone
                EARTH 8
                Evil HERO Wild Cyclone
                Anh hùng xấu xa lốc hoang tàn
                • ATK:

                • 1900

                • DEF:

                • 2300


                Hiệu ứng (VN):

                "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Wildheart"
                Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn: Phá huỷ tất cả các Lá bài Phép và Bẫy úp mà đối thủ của bạn điều khiển.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Wildheart" Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. When this card inflicts Battle Damage to your opponent: Destroy all face-down Spell and Trap Cards your opponent controls.


                SR Rarity
                Evil HERO Lightning Golem
                SR Rarity
                Evil HERO Lightning Golem
                Evil HERO Lightning Golem
                LIGHT 6
                Evil HERO Lightning Golem
                Anh hùng xấu xa Golem sấm sét
                • ATK:

                • 2400

                • DEF:

                • 1500


                Hiệu ứng (VN):

                "Elemental HERO Sparkman" + "Elemental HERO Clayman"
                Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                "Elemental HERO Sparkman" + "Elemental HERO Clayman" Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 monster on the field; destroy that target.


                UR Rarity
                Evil HERO Inferno Wing
                UR Rarity
                Evil HERO Inferno Wing
                Evil HERO Inferno Wing
                FIRE 6
                Evil HERO Inferno Wing
                Anh hùng xấu xa cánh hoả ngục
                • ATK:

                • 2100

                • DEF:

                • 1200


                Hiệu ứng (VN):

                "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Burstinatrix"
                Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây ra Thiệt hại Chiến đấu xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu và đưa nó đến Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK hoặc DEF (tùy theo mức nào cao hơn) của quái thú bị phá huỷ trong Mộ.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                "Elemental HERO Avian" + "Elemental HERO Burstinatrix" Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing Battle Damage to your opponent. When this card destroys a monster by battle and sends it to the Graveyard: Inflict damage to your opponent equal to either the ATK or DEF (whichever is higher) of the destroyed monster in the Graveyard.


                SR Rarity
                Evil HERO Infernal Sniper
                SR Rarity
                Evil HERO Infernal Sniper
                Evil HERO Infernal Sniper
                FIRE 6
                Evil HERO Infernal Sniper
                Anh hùng xấu xa lính bắn tỉa
                • ATK:

                • 2000

                • DEF:

                • 2500


                Hiệu ứng (VN):

                "Elemental HERO Clayman" + "Elemental HERO Burstinatrix"
                Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này không thể bị phá hủy bởi Lá bài Phép. Trong mỗi Standby Phase của bạn: Gây 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Lá bài này phải ở Tư thế Phòng thủ mặt-ngửa để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                "Elemental HERO Clayman" + "Elemental HERO Burstinatrix" Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways. This card cannot be destroyed by Spell Cards. During each of your Standby Phases: Inflict 1000 damage to your opponent. This card must be in face-up Defense Position to activate and to resolve this effect.


                Với sự hỗ trợ của skill Domination of Darkness, bạn giờ đây có thể triệu hồi được tất cả các Evil HERO và sử dụng chúng như 1 quái thú chứ không đơn thuần chỉ là nguyên liệu dung hợp cho Malicious Fiend

                • Inferno Wing có thể đánh xuyên thủ và rỉa máu đối thủ mỗi khi có quái thú bị cô tiêu diệt.
                • Lightning Golem cho phép bạn bắn 1 quái thú trên sân mỗi lượt.
                • Sức mạnh của Wild Cyclone có thể ép buộc đối phương phải sử dụng phép hoặc bẫy trên sân mình hoặc chúng sẽ bị tiêu diệt.
                • Infernal Sniper là quả bom nổ chậm có thể gây nhiều khó chịu cho đối phương bằng cách rỉa máu mỗi standby phase.

                Favorite Hero (Trang bị thăng tiến sức mạnh)

                SR Rarity
                Favorite Hero
                SR Rarity
                Favorite Hero
                Favorite Hero
                Spell Equip
                Favorite Hero
                Người hùng ưa thích

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chỉ trang bị cho quái thú "HERO" Nếu bạn điều khiển một lá bài trong Vùng bài phép Môi trường của mình, quái thú được trang bị sẽ nhận được ATK bằng với DEF ban đầu của nó, đối thủ của bạn cũng không thể chọn mục tiêu nó bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi bắt đầu Battle Phase: Bạn có thể kích hoạt 1 Lá bài Phép Môi Trường trực tiếp từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Favorite Hero" một lần mỗi lượt. Khi quái thú được trang bị tấn công và phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ; quái thú tấn công có thể thực hiện lần tấn công thứ hai liên tiếp.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Equip only to a Level 5 or higher "HERO" monster. If you control a card in your Field Zone, the equipped monster gains ATK equal to its original DEF, also your opponent cannot target it with card effects. At the start of the Battle Phase: You can activate 1 Field Spell directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Favorite Hero" once per turn. When the equipped monster attacks and destroys an opponent's monster by battle: You can send this card to the GY; the attacking monster can make a second attack in a row.


                 Equip only to a Level 5 or higher "HERO" monster.

                 (1)

                 If you control a card in your Field Zone, the equipped monster gains ATK equal to its original DEF, also your opponent cannot target it with card effects.

                 (2)

                 At the start of the Battle Phase: You can activate 1 Field Spell directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Favorite Hero" once per turn.

                 (3)

                 When the equipped monster attacks and destroys an opponent's monster by battle: You can send this card to the GY; the attacking monster can make a second attack in a row.

                  

                 Gần như các Evil HERO từ Malicious Edge cho đến các quái thú dung hợp đều phù hợp với trang bị này. Favorite Hero làm cho các Evil HERO đã mạnh lại càng mạnh thêm với sứ công tăng vượt trội mà nó mang lại. Thêm vào đó, hiệu ứng bảo kê mà lá bài này mang lại có thể chống được sự target từ đối phương khi quái thú còn mang trang bị (Dark Fusion chỉ có thể bảo kê quái thú trong lượt nó được triệu hồi dung hợp).

                 Necrovalley (Khắc chế các bộ bài khác)

                 UR Rarity
                 Necrovalley
                 UR Rarity
                 Necrovalley
                 Necrovalley
                 Spell Field
                 Necrovalley
                 Thung lũng lăng mộ

                  Hiệu ứng (VN):

                  Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


                  (1)

                  All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF.

                  (2)

                  Cards in the Graveyard cannot be banished.

                  (3)

                  Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place.

                  (4)

                  Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


                  Hiệu ứng (2) của Favorite Hero không đơn thuần chỉ giúp bạn lấy Supreme King's Castle ra từ bộ bài!
                  Bạn hoàn toàn có thể thêm vào bộ bài những phép môi trường thích hợp cho bộ bài bạn hoặc có thể khắc chế đối thủ.
                  Lưu ý rằng Necrovalley cũng có thể phản tác dụng nếu bạn sử dụng không đúng lúc đấy nhé!                  Evil HERO ft. Masked HERO

                  Evil HERO ft. Masked HERO

                  Tham khảo deck tại đây.

                  Evil HERO Sinister Necrom (Nguyên liệu dung hợp có thể được triệu hồi từ bộ bài)

                   Rarity
                  Evil HERO Sinister Necrom
                   Rarity
                  Evil HERO Sinister Necrom
                  Evil HERO Sinister Necrom
                  DARK 5
                  Evil HERO Sinister Necrom
                  Anh hùng xấu xa vong hiểm
                  • ATK:

                  • 1600

                  • DEF:

                  • 1800


                  Hiệu ứng (VN):

                  Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Evil HERO" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Evil HERO Sinister Necrom". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil HERO Sinister Necrom" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Evil HERO" monster from your hand or Deck, except "Evil HERO Sinister Necrom". You can only use this effect of "Evil HERO Sinister Necrom" once per turn.


                  (1)

                  You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Evil HERO" monster from your hand or Deck, except "Evil HERO Sinister Necrom". You can only use this effect of "Evil HERO Sinister Necrom" once per turn.

                   

                  Với Sinister Necrom, bạn có thêm một hỗ trợ để triệu hồi Malicious Edge trực tiếp từ bộ bài của mình lên sân.

                  Skill: Sinister Calling

                  Can be used once per turn by discarding “Evil HERO” monster from your hand.

                  Either add 1 "Dark Fusion" or "Dark Calling" from your Deck to your hand or place 1 "Evil HERO Sinister Necrom" in your Graveyard from outside of your Deck.

                  Only 1 card can be added to your hand and you can place "Evil HERO Sinister Necrom" in your Graveyard only once.

                  This Skill can only be used once per turn and twice per Duel.

                  This Skill only activate if you begin the Duel with a Deck that follow the conditions below.

                  ● 10 or more cards that are “Evil HERO” monsters, "Dark Fusion", or "Dark Calling" are included in the Deck.

                  ● No monsters other than “Evil HERO” or “Elemental HERO” monsters are included in the Deck.

                  ● No monsters other than Fusion Monsters are included in the Extra Deck.

                   

                  Skill giúp deck tăng thêm liên kết với nhau và là cách tốt nhất cho bạn tiếp cận với Sinister Necrom.

                  Adusted Gold của bạn sẽ không hoàn toàn phế đi nếu có skill này, bạn vẫn cần phải chơi chúng bởi vì Dark FusionDark Calling là cách duy nhất để triệu hồi Evil HERO. Bên cạnh đó, Adusted Gold còn là một quái thú level 4 mang đến tận 2100 atk cũng đủ có thể trụ sân được ít nhất 1 lượt của đối phương.
                  Đơn vị đồng hành:

                  - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                  Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                  Top