Hướng dẫn chơi BlackWing

Hướng dẫn chơi BlackWing

“Blackwing” là một archetype toàn các quái thú DARK Winged Beast , có cách chơi chính xoay quanh spam monsters tràn ngập sân và Synchro summon.

Mặc dù Deck này không còn mạnh mẽ như trước nữa do một số card bị đưa vào danh sách cấm, nhưng nó vẫn có thể chơi khá ổn định nhờ Black Whirlwind. Thứ có thể giúp bạn có tới 2-3 quái thú Synchro lực vl chỉ trong 1 turn 

Sau những động thái buff chút ít cho Blackwing của Komoney thì liệu deck OTK thích đi turn 2 này có trở lại hay lại vẫn chìm sâu như MCK :v

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Black Wind to the Top (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Black Wind to the Top (Skill Card)
UR Rarity
Black Wind to the Top (Skill Card)
Black Wind to the Top (Skill Card)
Black Wind to the Top (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu với Bộ bài Phụ có ít nhất 3 quái thú "Blackwing". Khi bắt đầu Trận đấu, đặt 1 "Mountain" vào sân của bạn và thêm 1 "Black-Winged Dragon" vào Extra Deck của bạn, từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Chọn 1 "Blackwing" mà bạn điều khiển và đặt 1 Counter Blackwing vào nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used if you begin with an Extra Deck that contains at least 3 "Blackwing" monsters. At the beginning of the Duel, place 1 "Mountain" to your field and add 1 "Black-Winged Dragon" to your Extra Deck, from outside of your Deck. In addition, the following effect can be used once per Duel. Select 1 "Black-Winged Dragon" you control and place 1 Black Feather Counter to it.


 Nếu bạn là người chưa từng trải nghiệm deck BlackWing thì đọc qua skill này ta sẽ thấy nó khá yếu và không có gì đặc sắc. Nhưng sự thật không phải vậy, skill này giúp BW nhanh hơn rất nhiều thế nên phần trăm sử dụng của skill này mới lên tới 100%

Việc thêm lá field Mountain buff 200 ATK không có gì khác lắm so với những skill cũ thế nhưng hãy nhớ rằng Black WhirlWind sẽ search 1 quái thú lower ATK so với quái thú đc triệu hồi. Simoon có 1600 ATK thì khi ta triệu hồi Blackwing - Zepyros the Elito sẽ search đc Simoon để kéo dài combo.
Ngoài ra việc add thêm Ace card của Hogan sẽ bớt đi 1 slot cho lá này trong extra để ta có thể kết hợp với lá trap Blackbird Close, ngoài ra khả năng thứ 2 của skill cũng kết hợp rất tối với Black-Winged DragonCore

 


Blackwing - Simoon the Poison Wind (x3)

UR Rarity
Blackwing - Simoon the Poison Wind
UR Rarity
Blackwing - Simoon the Poison Wind
Blackwing - Simoon the Poison Wind
DARK 6
Blackwing - Simoon the Poison Wind
Cánh đen - Gió độc Simoon
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào và có lá bài này trong tay: Bạn có thể loại bỏ 1 "Blackwing" khỏi tay mình; đặt 1 "Black Whirlwind" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, sau đó, gửi lá bài này đến Mộ, hoặc ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Simoon the Poison Wind" một lần mỗi lượt. Trong End Phase, gửi "Black Whirlwind" được đặt bởi hiệu ứng này tới Mộ, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 1000 sát thương.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters and have this card in your hand: You can banish 1 other "Blackwing" monster from your hand; place 1 "Black Whirlwind" from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone, then, either send this card to the GY, or immediately after this effect resolves, Normal Summon it without Tributing. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Blackwing - Simoon the Poison Wind" once per turn. During the End Phase, send the "Black Whirlwind" placed by this effect to the GY, and if you do, take 1000 damage.


Hiệu ứng triệu hồi thường của Simoon được coi là một effect, có nghĩa là nó không được tính vào rule triệu hồi thông thường một lần mỗi lượt của bạn. Hiệu ứng của Black Whirlwind sẽ kích hoạt khi Simoon ra sân, và bạn có thể normal summon một quái thú khác để kích hoạt Black Whirlwind một lần nữa.

Ta thường hay tận dụng cơ hội này để triệu hồi Simoon và sau đó sử dụng Black Whirlwind để search Oroshi. Triệu hồi Đặc biệt Oroshi và ghép nó với Simoon để Synchro summon ra 1 quái thú level 7. Nếu bạn đã có tuner trong tay, bạn có thể cân nhắc sử dụng Black Whirlwind từ Simoon để search Zephyros thay thế.

Blackwings luôn tỏ ra khá lép vế mỗi khi Black Whirlwind không có mặt, nhưng nhờ có Simoon, giờ đây ta đã có cách đưa nó lên sâu mà không bởi bị negate bởi những quái thú như Legendary Six Samurai - Shi En và Silent Magician.

Black Whirlwind (x3)

UR Rarity
Black Whirlwind
UR Rarity
Black Whirlwind
Black Whirlwind
Spell Continuous
Black Whirlwind
Cơn lốc đen

  Hiệu ứng (VN):

  Khi một "Blackwing" được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể thêm 1 "Blackwing" từ Deck của bạn lên tay của bạn với ATK ít hơn quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When a "Blackwing" monster is Normal Summoned to your field: You can add 1 "Blackwing" monster from your Deck to your hand with less ATK than that monster.


  Black Whirlwind là lá searcher cốt lõi của deck và nó có thể được kích hoạt tới hai lần mỗi lượt nếu bạn sử dụng effect của Simoon.

  Nếu bạn đang sử dụng skill như Harpies ’Hunting Ground hoặc Peak Performance, việc triệu hồi Simoon sẽ cho phép thêm một quái thú có dưới 1800 ATK (thay vì 1600), cho phép bạn search Zephyros. Nếu bạn đã có Black Whirlwind trong tay, hãy nhớ kích hoạt nó trước khi sử dụng effect của Simoon để có thể search hai lần.

  Trong End Phase, Black Whirlwind được đặt lên sân bởi khả năng của Simoon được đưa xuống GY và bạn phải nhận -1000 LP  , nhưng ta có thể ngăn điều này xảy ra bằng cách lấy lại Countinuous Spell lên tay của bạn thông qua Eff của Blackwing - Zephyros the Elite.

  Blackwing - Zephyros the Elite (x3 )

  UR Rarity
  Blackwing - Zephyros the Elite
  UR Rarity
  Blackwing - Zephyros the Elite
  Blackwing - Zephyros the Elite
  DARK 4
  Blackwing - Zephyros the Elite
  Cánh đen - Zephyros tinh nhuệ
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả lại 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển lên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 400 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Zephyros the Elite" một lần trong mỗi Trận đấu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is in your GY: You can return 1 face-up card you control to the hand; Special Summon this card, and if you do, take 400 damage. You can only use this effect of "Blackwing - Zephyros the Elite" once per Duel.


  Zephyros là quái thú lý tưởng mà bạn luôn muốn  sử dụng nó để Synchro, sau đó nó sẽ nằm trong mộ. Khi nó đã ở trong mộ, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của nó bằng cách lấy lại Black Whirlwind lên tay để Synchro ra quái thú khoác hoặc đơn giản là thêm một quái thú thứ 3 để tấn công cùng lúc.

  Ta có thể dễ dàng search Zephyros nếu bạn đang sử dụng một skill mang lại cho ta  +200 ATK như Mountain / Harpies 'Hunting Ground, sau đó kích hoạt hiệu ứng của Simoon.

  Blackwing - Bora the Spear (x1-x3)

  UR Rarity
  Blackwing - Bora the Spear
  UR Rarity
  Blackwing - Bora the Spear
  Blackwing - Bora the Spear
  DARK 4
  Blackwing - Bora the Spear
  Cánh đen - Ngọn giáo Bora
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Bora the Spear", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Bora the Spear", you can Special Summon this card (from your hand). If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


  Khả năng triệu hồi đặc biệt của lá bài này chính là thứ tạo nên tên tuổi của nó. Với 1700 ATK kết hợp với WhirlWind rất dễ search ra các quái thú khác. Mặt khác Level 4 có thể kết hợp dễ dàng với các quái thú tuner level 3 của Blackwing để synchro ra quái thú level 7 và OTK

  Blackwing - Kris the Crack of Dawn (x0-x2)

  R Rarity
  Blackwing - Kris the Crack of Dawn
  R Rarity
  Blackwing - Kris the Crack of Dawn
  Blackwing - Kris the Crack of Dawn
  DARK 4
  Blackwing - Kris the Crack of Dawn
  Cánh đen - Vết nứt bình minh Kris
  • ATK:

  • 1900

  • DEF:

  • 300


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Kris the Crack of Dawn", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blackwing - Kris the Crack of Dawn" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt, lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Kris the Crack of Dawn", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Blackwing - Kris the Crack of Dawn" once per turn this way. Once per turn, this card cannot be destroyed by Spell/Trap effects.


  Tương tự như Bora, Kris là một Blackwing level 4, có thể tự triệu hồi đặc biệt nếu bạn điều khiển một Blackwing khác. Nó cũng có khả năng chống lại khi bị destroy bởi Spell/Trap, một lần mỗi lượt, với 1900 ATK có thể search tất cả các BlackWing khác bơi Black Whirlwind. Vấn đề duy nhất với Kris là nó bị hạn chế triệu hồi đặc biệt chỉ một lần mỗi lượt, vì vậy bạn không muốn hề muốn có nhiều lá này ở trên tay. 

  Tuy thế nó vẫn là một Core card đc sử dụng trong deck vì nó được sử dụng để làm nguyên liệu Synchro và triệu hồi normal tốt. Nếu bạn không có nhiều tiền :v , bạn có thể thay thế một Kris cho một Bora thứ ba.

  Blackwing - Gale the Whirlwind (x3)

  UR Rarity
  Blackwing - Gale the Whirlwind
  UR Rarity
  Blackwing - Gale the Whirlwind
  Blackwing - Gale the Whirlwind
  DARK 3
  Blackwing - Gale the Whirlwind
  Cánh đen - Gió lốc Gale
  • ATK:

  • 1300

  • DEF:

  • 400


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Gale the Whirlwind", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK và DEF của mục tiêu đó trở thành một nửa ATK và DEF hiện tại của nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Gale the Whirlwind", you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls; that target's ATK and DEF become half its current ATK and DEF.


  1 tuner level 3 có thể triệu hồi dễ dàng để synchro sang level 7. Đây tuner mà bạn muốn search được nhất trong hầu hết các trường hợp, đặc biệt nếu đối thủ của bạn có quái thú đang ngửa.

  Ngoài việc chỉ là một tuner level 3, nó có một eff khá mạnh mẽ mà cũng không khó để sử dụng. Nếu bạn có thể triệu hồi đặc biệt Gale hai lần, thì bạn có thể sử dụng hiệu ứng của nó lên cùng một con quái vật hai lần. Ta sẽ có thể vượt qua hầu hết các quái thú, ngay cả khi chúng có 10.000 ATK.

  Blackwing - Oroshi the Squall (x1)

  R Rarity
  Blackwing - Oroshi the Squall
  R Rarity
  Blackwing - Oroshi the Squall
  Blackwing - Oroshi the Squall
  DARK 1
  Blackwing - Oroshi the Squall
  Cánh đen - Cơn giông Oroshi
  • ATK:

  • 400

  • DEF:

  • 600


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển một quái thú "Blackwing" "Blackwing - Oroshi the Squall", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blackwing - Oroshi the Squall" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Oroshi the Squall", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Blackwing - Oroshi the Squall" once per turn this way. If this card is sent to the GY as a Synchro Material: You can target 1 monster on the field; change that target's battle position.


  Một lá cũng nên có ở trong deck khi ta có thể kết hợp nó với Simoon để Synchro ra quái thú level 7 hoặc là kết hợp với Synchro lv7 để ra 1 Synchro level 8. Việc có mỗi 400 ATK giúp ta có thể search bất cứ khi nào  Extra

   

   

  Trishula Zero Dragon of the Ice Barrier (x1)

  UR Rarity
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  UR Rarity
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  WATER 11
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  Rồng hàng rào băng về không, Trishula
  • ATK:

  • 2700

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
  Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


  Ta có thể triệu hồi lá này lên sân bằng cách sử dụng 2 lv 4 Blackwing ( Zephyros + Kris/Bora) cùng với tuner level 3 Gale. Banish tới 3 lá mà đối phương đang điều khiển, clear sạch sân và OTK chúng ( hãy luôn nhớ rằng hiệu ứng của lá này không phải là target)

  Ancient Pixie Dragon (x1)

  UR Rarity
  Ancient Pixie Dragon
  UR Rarity
  Ancient Pixie Dragon
  Ancient Pixie Dragon
  DARK 7
  Ancient Pixie Dragon
  Rồng tinh linh cổ đại
  • ATK:

  • 2100

  • DEF:

  • 3000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
  Sau khi giải một Bài Phép Môi Trường đã được kích hoạt trong lượt của bạn: Rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Pixie Dragon" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Phải có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters After resolving a Field Spell Card that was activated during your turn: Draw 1 card. You can only use this effect of "Ancient Pixie Dragon" once per turn. Once per turn: You can target 1 face-up Attack Position monster on the field; destroy that target. There must be a face-up Field Spell Card on the field to activate and to resolve this effect.


  Deck này có thể dễ dàng Synchro summon level 7 do sự kết hợp hài hòa giữa quái thú và khả năng search của Black Whirlwind, thế nên khả năng destroy quái vật thú như thế này có thể khá tiện dụng. Mặc dù vậy, đôi khi tốt hơn ta nên summon ra Raikiri vì nó là một phần của deck Blackwing, cho phép bạn thực hiện các màn combo kéo dài.

  Hiệu ứng của rút bài +1 có thể được sử dụng khi bạn kích hoạt Necrovalley hoặc bằng cách trả lại Mountain / Harpies 'Hunting Ground của bạn từ skill bằng cách sử dụng khả năng của Zephyros. Chỉ cần kích hoạt lại lá field là ta đã có thể rút thêm được 1 lá rồi. 

  Ancient Fairy Dragon (x1)

  UR Rarity
  Ancient Fairy Dragon
  UR Rarity
  Ancient Fairy Dragon
  Ancient Fairy Dragon
  LIGHT 7
  Ancient Fairy Dragon
  Rồng tiên cổ đại
  • ATK:

  • 2100

  • DEF:

  • 3000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá hủy càng nhiều Bài Phép Môi Trường trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, tăng 1000 LP, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của mình.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. Once per turn: You can destroy as many Field Spells on the field as possible, and if you do, gain 1000 LP, then you can add 1 Field Spell from your Deck to your hand.


  Blackwings có phục hồi lại những thứ từ mộ của chúng, nhưng nó lại không quá cần thiết khả năng. Do đó, quyết định bạn chọn Ancient Fairy hay Ancient Pixie sẽ tùy theo bạn.

  Khi đối mặt với các deck như Shiranui hoặc Crystron sử dụng mộ tốt hơn Blackwings, thì tốt hơn hết ta nên synchro Ancient Pixie Dragon và kích hoạt Necrovalley để không cho đối phương chơi game. Điều này cũng hạn chế bạn sử dụng Hawk Joe, nhưng điều quan trọng hơn là ngăn chặn đối thủ của bạn đúng k nào.

  Khi đối mặt với những deck như Gouki và Gravekeeper có thể sử dụng Necrovalley làm 1 card control và không bị chính Necrovalley phá rối, ta có thể chọn Ancient Fairy Dragon để phá Necrovalley của đối thủ. Điều này cho phép bạn search Necrovalley của chính mình để làm mỏng bộ bài của bạn nhưng ta không kích hoạt nó. Không có Necrovally trên sân, ta có thể tự do tạo ra những combo mạnh mẽ với Hawk Joe.

  Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling (x1)

  R Rarity
  Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling
  R Rarity
  Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling
  Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling
  DARK 7
  Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling
  Cánh đen công phá - Chidori rải mưa
  • ATK:

  • 2600

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Blackwing" làm Nguyên liệu, nó sẽ được coi là quái thú Tuner khi ngửa mặt trên sân. Lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi "Blackwing" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro Loại quái thú có Cánh trong Mộ của mình, ngoại trừ "Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned using a "Blackwing" monster as Material, it is treated as a Tuner monster while face-up on the field. This card gains 300 ATK for each "Blackwing" monster in your Graveyard. When this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can target 1 Winged Beast-Type Synchro Monster in your Graveyard, except "Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling"; Special Summon it.


  Với việc tự tăng ATK cho bản thân của Chidori và những quái thú bạn đã sử dụng làm nguyên liệu Synchro, thì thường là bài này sẽ bắt đầu với ít nhất 3200 ATK, đủ để đánh bại cả Blue Eyes White Dragon. Chidori có khả năng đạt đến con số ATK khá cao, cho ta khả năng đối phó với những con quái thú mà Raikiri không thể destroy.

  Khi nó bị phá hủy bởi battle hoặc hiệu ứng và được gửi xuống GY, nó cho phép bạn chọn mục tiêu 1 WInged Synchro trong GY của bạn và Triệu hồi Đặc biệt nó. Hiệu ứng này khiến Chidori trở thành con quái thú hoàn hảo để comeback khi bạn chắc chắn rằng đối thủ của mình đã hết khả năng tấn công, thủ tới turn sau và ta sẽ tấn công đối thủ

  Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower (x1)

  R Rarity
  Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower
  R Rarity
  Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower
  Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower
  DARK 7
  Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower
  Cánh đen công phá - Raikiri mưa rào
  • ATK:

  • 2600

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Blackwing" làm Nguyên liệu, nó sẽ được coi là quái thú Tuner khi ngửa mặt trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài mà đối thủ điều khiển, lên đến số lượng "Blackwing" mà bạn điều khiển; phá hủy chúng.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned using a "Blackwing" monster as Material, it is treated as a Tuner monster while face-up on the field. Once per turn: You can target cards your opponent controls, up to the number of other "Blackwing" monsters you control; destroy them.


  Raikiri là 1 trong 3 lá Blackwing Synchros level 7 mà deck cần. Với cách mà Blackwings triệu hồi lên sân dễ dàng, lá này có thể phá hủy hơn 2 lá (nếu bạn có 2 Blackwings khác trên sân). Hiệu ứng trở thành tuner của nó rất hữu ích khi được sử dụng kết hợp với Blackwing - Steam the Cloak để tạo ra một Synchros level 8 dễ dàng. Lưu ý rằng eff của lá này là "soft one per turn", có nghĩa là bạn có thể sử dụng lại hiệu ứng của nó nếu nó rời đi và trở lại sân đấu.

  Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe (x1)

  R Rarity
  Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe
  R Rarity
  Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe
  Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe
  DARK 7
  Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe
  Cánh đen thuần hoá - Diều hâu đen Joe
  • ATK:

  • 2600

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  1 "Blackwing" + 1 hoặc nhiều quái thú "Blackwing"
  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Beast có Cánh Cấp 5 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chỉ chọn mục tiêu vào lá bài này hoặc khi đối thủ của bạn chọn vào lá bài này để tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Blackwing" mà bạn điều khiển đó sẽ là mục tiêu thích hợp; lá bài / hiệu ứng / đòn tấn công đó giờ chọn vào mục tiêu mới. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 "Blackwing" Tuner + 1 or more non-Tuner "Blackwing" monsters You can target 1 Level 5 or higher Winged Beast-Type monster in your Graveyard; Special Summon it. During either player's turn, when your opponent activates a card or effect that targets only this card, or when your opponent targets this card for an attack: You can target 1 other "Blackwing" monster you control that would be an appropriate target; that card/effect/attack now targets the new target. You can only use each effect of "Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe" once per turn.


  Hiệu ứng hồi sinh của Hawk Joe có thể được sử dụng để dồn quái vật có ATK cao lên sân. Hiệu ứng này chủ yếu sẽ được sử dụng để hồi sinh quái vật Synchro của bạn. Thông thường, đối thủ của bạn sẽ tiêu diệt Raikiri để loại bỏ hiệu ứng destroy nhiều lá của bạn. Trong trường hợp đó, bạn có thể hồi sinh Raikiri với hiệu ứng của Hawk Joe.

  Với một Blackwing khác trên sân, Raikiri sẽ có thể sử dụng hiệu ứng của mình ngay lập tức. Sự hồi sinh cũng mang lại cho bộ bài này khả năng trở lại tốt, đến mức việc triệu hồi Hawk Joe khi bạn đang ở thế thua có thể thay đổi cục diện trận đấu của bạn.

  Chuyển hướng hiệu ứng nhắm vào Hawk Joe thực sự là một hình thức bảo vệ tốt, cho phép Hawk Joe né tránh những thứ như Fiendish Chain, Raigeki Break và Ballista Squad. Nhưng có thể tốn kém vì về cơ bản bạn phải hy sinh một con quái vật khác trên sân của bạn. Hiệu ứng hồi sinh của Hawk Joe có thể cho phép bạn chuyển hướng các hiệu ứng nhắm mục tiêu đến, sau đó bạn có thể chỉ cần hồi sinh quái thú đó trong lượt tiếp theo.  Staple

   

  x1

  UR Rarity
  Mystical Space Typhoon
  UR Rarity
  Mystical Space Typhoon
  Mystical Space Typhoon
  Spell Quick
  Mystical Space Typhoon
  Cơn lốc thần bí

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   Cosmic Cyclone
   Spell Quick
   Cosmic Cyclone
   Xoáy vũ trụ

    Hiệu ứng (VN):

    Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


    UR Rarity
    Forbidden Lance
    UR Rarity
    Forbidden Lance
    Forbidden Lance
    Spell Quick
    Forbidden Lance
    Cây thương thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


     UR Rarity
     Night Beam
     UR Rarity
     Night Beam
     Night Beam
     Spell Normal
     Night Beam
     Cú bắn đêm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài được chọn làm mục tiêu để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Set Spell/Trap your opponent controls; destroy that target. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this card's activation.


      các tech chống backrow mà deck OTK nào cũng phải có

      Blackbird Close và Fiendish Chain (x2 close)

      SR Rarity
      Blackbird Close
      SR Rarity
      Blackbird Close
      Blackbird Close
      Trap Counter
      Blackbird Close
      Blackbird đóng lại

       Hiệu ứng (VN):

       Khi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển kích hoạt hiệu ứng của nó: Bạn có thể gửi 1 "Blackwing" ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó, sau đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black-Winged Dragon" từ Extra Deck của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú Synchro "Blackwing" "Black-Winged Dragon", bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When a monster your opponent controls activates its effect: You can send 1 face-up "Blackwing" monster you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it, then, you can Special Summon 1 "Black-Winged Dragon" from your Extra Deck. If you control a "Blackwing" Synchro Monster or "Black-Winged Dragon", you can activate this card from your hand.


       UR Rarity
       Fiendish Chain
       UR Rarity
       Fiendish Chain
       Fiendish Chain
       Trap Continuous
       Fiendish Chain
       Xích quỷ

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó khi nó ở trên sân, đồng thời quái thú ngửa đó cũng không thể tấn công. Khi nó bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate this card by targeting 1 Effect Monster on the field; negate the effects of that face-up monster while it is on the field, also that face-up monster cannot attack. When it is destroyed, destroy this card.


        2 lá trap gây khó chịu cho đối phương mà Blackwing rất hợp với nó. Blackbird close thì khỏi nói vì nó là trap sinh ra cho blackwing, còn fiendish chain có thể tái sử dụng nhiều lần nhờ vào Zephysro        Combo

         

        Combo Pixie 1

        R Rarity
        Blackwing - Oroshi the Squall
        R Rarity
        Blackwing - Oroshi the Squall
        Blackwing - Oroshi the Squall
        DARK 1
        Blackwing - Oroshi the Squall
        Cánh đen - Cơn giông Oroshi
        • ATK:

        • 400

        • DEF:

        • 600


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một quái thú "Blackwing" "Blackwing - Oroshi the Squall", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blackwing - Oroshi the Squall" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Oroshi the Squall", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Blackwing - Oroshi the Squall" once per turn this way. If this card is sent to the GY as a Synchro Material: You can target 1 monster on the field; change that target's battle position.


        UR Rarity
        Blackwing - Gale the Whirlwind
        UR Rarity
        Blackwing - Gale the Whirlwind
        Blackwing - Gale the Whirlwind
        DARK 3
        Blackwing - Gale the Whirlwind
        Cánh đen - Gió lốc Gale
        • ATK:

        • 1300

        • DEF:

        • 400


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Gale the Whirlwind", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK và DEF của mục tiêu đó trở thành một nửa ATK và DEF hiện tại của nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Gale the Whirlwind", you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls; that target's ATK and DEF become half its current ATK and DEF.


        UR Rarity
        Blackwing - Simoon the Poison Wind
        UR Rarity
        Blackwing - Simoon the Poison Wind
        Blackwing - Simoon the Poison Wind
        DARK 6
        Blackwing - Simoon the Poison Wind
        Cánh đen - Gió độc Simoon
        • ATK:

        • 1600

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào và có lá bài này trong tay: Bạn có thể loại bỏ 1 "Blackwing" khỏi tay mình; đặt 1 "Black Whirlwind" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, sau đó, gửi lá bài này đến Mộ, hoặc ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Simoon the Poison Wind" một lần mỗi lượt. Trong End Phase, gửi "Black Whirlwind" được đặt bởi hiệu ứng này tới Mộ, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 1000 sát thương.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control no monsters and have this card in your hand: You can banish 1 other "Blackwing" monster from your hand; place 1 "Black Whirlwind" from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone, then, either send this card to the GY, or immediately after this effect resolves, Normal Summon it without Tributing. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Blackwing - Simoon the Poison Wind" once per turn. During the End Phase, send the "Black Whirlwind" placed by this effect to the GY, and if you do, take 1000 damage.


        UR Rarity
        Blackwing - Zephyros the Elite
        UR Rarity
        Blackwing - Zephyros the Elite
        Blackwing - Zephyros the Elite
        DARK 4
        Blackwing - Zephyros the Elite
        Cánh đen - Zephyros tinh nhuệ
        • ATK:

        • 1600

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả lại 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển lên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 400 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Zephyros the Elite" một lần trong mỗi Trận đấu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is in your GY: You can return 1 face-up card you control to the hand; Special Summon this card, and if you do, take 400 damage. You can only use this effect of "Blackwing - Zephyros the Elite" once per Duel.


        UR Rarity
        Ancient Pixie Dragon
        UR Rarity
        Ancient Pixie Dragon
        Ancient Pixie Dragon
        DARK 7
        Ancient Pixie Dragon
        Rồng tinh linh cổ đại
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 3000


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
        Sau khi giải một Bài Phép Môi Trường đã được kích hoạt trong lượt của bạn: Rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Pixie Dragon" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Phải có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters After resolving a Field Spell Card that was activated during your turn: Draw 1 card. You can only use this effect of "Ancient Pixie Dragon" once per turn. Once per turn: You can target 1 face-up Attack Position monster on the field; destroy that target. There must be a face-up Field Spell Card on the field to activate and to resolve this effect.


        1. Trục xuất bất kỳ Blackwing khác sử dụng Blackwing - Simoon the Poison Wind's effect và Normal Summon nó. Sử dụng Black Whirlwind để tìm Blackwing - Zephyros the Elite (hoặc Blackwing - Gale the Whirlwind nếu bạn có Zeph)


        2.Triệu hồi bình thường Zephyros và sử dụng Black Whirlwind để tìm kiếm Blackwing - Gale the Whirlwind (Hoặc Blackwing - Oroshi the Squall nếu bạn có Gale)

        3. Triệu hồi đặc biệt Gale và synchro nó với Zephyros thành Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower

        4. Triệu hồi Đặc biệt Oroshi từ tay của bạn và sử dụng hiệu ứng Raikiris để phá hủy 2 lá bài

        5. Synchro Simoon và Oroshi thành Pixie, sử dụng hiệu ứng Oroshis để biến quái thú của đối thủ của bạn sang thế tấn công

        6. Sử dụng Ancient Pixie Dragon để tiêu diệt quái vật trong thế tấn công

        7. Sử dụng Zephyros để trả lại Field Spell của bạn và triệu hồi đặc biệt anh ta

        8. Kích hoạt lại Field Spell của bạn để rút 1 lá từ Pixie Dragon

        Blackwing - Oroshi the Squall, Blackwing - Simoon the Poison Wind và Blackwing - Jin the Rain Shadow (Simoon combo với Jin )

        R Rarity
        Blackwing - Oroshi the Squall
        R Rarity
        Blackwing - Oroshi the Squall
        Blackwing - Oroshi the Squall
        DARK 1
        Blackwing - Oroshi the Squall
        Cánh đen - Cơn giông Oroshi
        • ATK:

        • 400

        • DEF:

        • 600


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một quái thú "Blackwing" "Blackwing - Oroshi the Squall", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blackwing - Oroshi the Squall" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Oroshi the Squall", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Blackwing - Oroshi the Squall" once per turn this way. If this card is sent to the GY as a Synchro Material: You can target 1 monster on the field; change that target's battle position.


        UR Rarity
        Blackwing - Simoon the Poison Wind
        UR Rarity
        Blackwing - Simoon the Poison Wind
        Blackwing - Simoon the Poison Wind
        DARK 6
        Blackwing - Simoon the Poison Wind
        Cánh đen - Gió độc Simoon
        • ATK:

        • 1600

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào và có lá bài này trong tay: Bạn có thể loại bỏ 1 "Blackwing" khỏi tay mình; đặt 1 "Black Whirlwind" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, sau đó, gửi lá bài này đến Mộ, hoặc ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Simoon the Poison Wind" một lần mỗi lượt. Trong End Phase, gửi "Black Whirlwind" được đặt bởi hiệu ứng này tới Mộ, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 1000 sát thương.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control no monsters and have this card in your hand: You can banish 1 other "Blackwing" monster from your hand; place 1 "Black Whirlwind" from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone, then, either send this card to the GY, or immediately after this effect resolves, Normal Summon it without Tributing. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Blackwing - Simoon the Poison Wind" once per turn. During the End Phase, send the "Black Whirlwind" placed by this effect to the GY, and if you do, take 1000 damage.


        N Rarity
        Blackwing - Jin the Rain Shadow
        N Rarity
        Blackwing - Jin the Rain Shadow
        Blackwing - Jin the Rain Shadow
        DARK 1
        Blackwing - Jin the Rain Shadow
        Cánh đen - Bóng cơn mưa Jin
        • ATK:

        • 600

        • DEF:

        • 500


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này đấu với quái thú ngửa có DEF bằng hoặc thấp hơn ATK của lá bài này, hãy phá huỷ quái thú đó khi bắt đầu Damage Step (không tính thiệt hại).


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card battles a face-up monster with DEF equal to or less than this card's ATK, destroy that monster at the start of the Damage Step (without damage calculation).


        1. Trục xuất bất kỳ Blackwing khác sử dụng Blackwing - Simoon the Poison Wind's effect và Normal Summon anh ta. Sử dụng Black Whirlwind để tìm kiếm Blackwing - Jin the Rain Shadow

        2. Triệu hồi bình thường Jin và sử dụng Black Whirlwind để tìm kiếm Blackwing - Oroshi the Squall

        3. Synchro Summon Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe sử dụng Simoon và Jin.

        4. Sử dụng hiệu ứng Hawk Joe để triệu hồi lại Simoon.


        5. Triệu hồi Đặc biệt Oroshi

        6. Synchro quái thú LV7 bằng Oroshi và Simoon
        Nếu bạn đã có Oroshi trong tay, combo này có khả năng chống lại đối thủ của bạn bằng cách sử dụng Floodgate Trap Hole trên Jin, vì bạn có thể triệu hồi đặc biệt Oroshi, Synchro Summon Hawk Joe với anh ta, sau đó sử dụng hiệu ứng của Oroshi để lật Jin trở lại. Sau đó, bạn có thể tiếp tục với combo như đã định.

        7. Nếu bạn nghi ngờ đối thủ để dành Floodgate Trap Hole của mình cho việc Synchro summon của bạn, Synchro Summon Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower thay vì Hawk Joe sử dụng thủ thuật Oroshi, thì hãy sử dụng hiệu ứng Raikiris để tiêu diệt nó.

        Combo Pixie 2: chống lại F Chain

        UR Rarity
        Fiendish Chain
        UR Rarity
        Fiendish Chain
        Fiendish Chain
        Trap Continuous
        Fiendish Chain
        Xích quỷ

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó khi nó ở trên sân, đồng thời quái thú ngửa đó cũng không thể tấn công. Khi nó bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate this card by targeting 1 Effect Monster on the field; negate the effects of that face-up monster while it is on the field, also that face-up monster cannot attack. When it is destroyed, destroy this card.


         UR Rarity
         Blackwing - Simoon the Poison Wind
         UR Rarity
         Blackwing - Simoon the Poison Wind
         Blackwing - Simoon the Poison Wind
         DARK 6
         Blackwing - Simoon the Poison Wind
         Cánh đen - Gió độc Simoon
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn không điều khiển quái thú nào và có lá bài này trong tay: Bạn có thể loại bỏ 1 "Blackwing" khỏi tay mình; đặt 1 "Black Whirlwind" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, sau đó, gửi lá bài này đến Mộ, hoặc ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Simoon the Poison Wind" một lần mỗi lượt. Trong End Phase, gửi "Black Whirlwind" được đặt bởi hiệu ứng này tới Mộ, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 1000 sát thương.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you control no monsters and have this card in your hand: You can banish 1 other "Blackwing" monster from your hand; place 1 "Black Whirlwind" from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone, then, either send this card to the GY, or immediately after this effect resolves, Normal Summon it without Tributing. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Blackwing - Simoon the Poison Wind" once per turn. During the End Phase, send the "Black Whirlwind" placed by this effect to the GY, and if you do, take 1000 damage.


         UR Rarity
         Blackwing - Zephyros the Elite
         UR Rarity
         Blackwing - Zephyros the Elite
         Blackwing - Zephyros the Elite
         DARK 4
         Blackwing - Zephyros the Elite
         Cánh đen - Zephyros tinh nhuệ
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả lại 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển lên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 400 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Zephyros the Elite" một lần trong mỗi Trận đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is in your GY: You can return 1 face-up card you control to the hand; Special Summon this card, and if you do, take 400 damage. You can only use this effect of "Blackwing - Zephyros the Elite" once per Duel.


         UR Rarity
         Ancient Pixie Dragon
         UR Rarity
         Ancient Pixie Dragon
         Ancient Pixie Dragon
         DARK 7
         Ancient Pixie Dragon
         Rồng tinh linh cổ đại
         • ATK:

         • 2100

         • DEF:

         • 3000


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
         Sau khi giải một Bài Phép Môi Trường đã được kích hoạt trong lượt của bạn: Rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Pixie Dragon" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Phải có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters After resolving a Field Spell Card that was activated during your turn: Draw 1 card. You can only use this effect of "Ancient Pixie Dragon" once per turn. Once per turn: You can target 1 face-up Attack Position monster on the field; destroy that target. There must be a face-up Field Spell Card on the field to activate and to resolve this effect.


         1. Trục xuất bất kỳ Blackwing nào khác và sử dụng Blackwing - Simoon the Poison Wind's effect và Normal Summon anh ta. Sử dụng Black Whirlwind để tìm kiếm Blackwing - Zephyros the Elite, Blackwing - Gale the Whirlwind hoặc Blackwing - Oroshi the Squall

         2. Triệu hồi bình thường Zeph để tìm kiếm Gale thứ hai

         3. Triệu hồi đặc biệt Gale và Synchro nó với Zephyros thành Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower

         4. Triệu hồi đặc biệt Oroshi và sử dụng hiệu ứng Raikiris, buộc đối phương phải sử dụng fiendish chain


         5. Synchro Simoon và Oroshi thành Ancient Pixie Dragon và sử dụng hiệu ứng của nó để tiêu diệt Raikiri của chính bạn

         6. Sử dụng hiệu ứng Zephyros để trả lại Field Spell của bạn và triệu hồi đặc biệt anh ta

         7. Kích hoạt Field Spell để rút một lá từ Pixie

         8. Triệu hồi đặc biệt Gale và synchro nó với Zephyros thành Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe

         9. Sử dụng hiệu ứng Hawk Joes để triệu hồi lại Raikiri và sử dụng hiệu ứng Raikiris để tiêu diệt một lá bài khác
         Đơn vị đồng hành:

         - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


         Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

         Top