Hướng dẫn chơi Cyber Dragon

Hướng dẫn chơi Cyber Dragon

Hi, nếu bạn là một người chơi yêu thích chủng tộc Machine, hẳn bạn đã từng nghe qua bộ bài Cyber Dragon xoay quanh một quái thú cùng tên của nhân vật Zane Truesdale thuộc phần phim Yugioh GX. Với khẩ năng dễ triệu hồi và sức tấn công cao, đây là một bộ bài phù hợp với những bạn newbie mới chơi Duel Links. Vậy cùng mình tìm hiểu xem bộ bài có những gì nhé!

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Tổng quan

Mới đây, Konami đã cho ra mắt structure deck Cyber Style Extreme, bổ sung thêm một vài lá support cho bộ bài này như là boss mới Cyber Dragon Nova, Cyber Dragon Nachster, Cyber Revsystem. Cộng thêm với những quái thú boss sẵn có như Chimeratech Rampage Dragon, Cyber Twin Dragon và Cyber End Dragon, giờ đây bộ bài này đã là một meta mới được nhiều người chơi lựa chọn.
Skill

Đây là những Skill được sử dụng nhiều và có hiệu quả cao trong các giải đấu lớn.

Cyber Style Evolution (Skill Card) (95%)

UR Rarity
Cyber Style Evolution (Skill Card)
UR Rarity
Cyber Style Evolution (Skill Card)
Cyber Style Evolution (Skill Card)
Cyber Style Evolution (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Cyber Emergency""Power Bond" vào cuối Deck của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng hai lần mỗi lượt và ba lần cho mỗi lần Đấu.
Chọn 1 "Cyber Dragon" trên sân của bạn và thay đổi Cấp của nó thành 5.

Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu trận Đấu từ Deck có 12 quái thú "Cyber" quái thú rồng hoặc Loại Máy hoặc lớn hơn. (Extra Deck không được tính).


Hiệu ứng gốc (EN):

At the beginning of the Duel, add 1 "Cyber Emergency" and "Power Bond" to the bottom of your DecIn addition, the following effect can be used twice per turn and thrice per Duel. Select 1 "Cyber Dragon" on your field and change its Level to 5. This Skill will only activate if you begin the Duel with a Deck that has 12 or more Dragon-Type or Machine-Type "Cyber" monsters. (Extra Deck does not count).


Khi bắt đầu Duel, hãy thêm 1 "Cyber Emergency" và "Power Bond" vào cuối bộ bài của bạn. Ngoài ra, bạn có thể chọn 1 "Cyber Dragon" mà bạn điều khiển và làm cho Cấp độ của nó thành 5. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần mỗi lượt và ba lần cho mỗi Duel.

Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Deck có từ 12 quái vật loại máy hoặc rồng trở lên. (Extra Deck không được tính)
Sử dụng Skill này trong các trận đấu giúp bạn càng có tỉ lệ cao sẽ triệu hồi Xyz ra quái thú Cyber Dragon Nova.

Cyber Style (Skill Card) (5%)

UR Rarity
Cyber Style (Skill Card)
UR Rarity
Cyber Style (Skill Card)
Cyber Style (Skill Card)
Cyber Style (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Chỉ có thể được sử dụng một lần nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Đối với mỗi 1000 Điểm sinh mệnh dưới 4000, hãy chơi 1 "Cyber Dragon" với O ATK từ tay hoặc Deck của bạn ra sân.
Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Cyber End Dragon" cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ. "Cyber Dragon" được được tạo ra với Kỹ năng này không thể được Hiến tế và khi chúng đang ngửa trên sân, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt ngoại trừ quái thú Fusion, cũng như không tấn công trừ quái thú Fusion.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used only once if your Life Points are at 2000 or below. For every 1000 Life Points below 4000, play 1 "Cyber Dragon" with O ATK from your hand or Deck to the field. You can only Special Summon "Cyber End Dragon" until the end of your opponent's next turn. "Cyber Dragon" played with this Skill cannot be Tributed, and while they are face-up on the field, you cannot Special Summon except for Fusion monsters, nor attack except with Fusion Monsters.


Sau khi bị neft, cùng với sự ra mắt của Skill mới "Cyber Style Evolution" thì Skill này đã ít được sử dụng hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số người chơi sử dụng Skill này cùng với cách đánh sử dụng quái thú Fusion.Core Cards

Để có được bộ bài hoàn chỉnh leo rank thì bạn cần như sau:

Cyber Dragon (x3)

UR Rarity
Cyber Dragon
UR Rarity
Cyber Dragon
Cyber Dragon
LIGHT 5
Cyber Dragon
Rồng điện tử
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


Hiệu ứng gốc (EN):

If only your opponent controls a monster, you can Special Summon this card (from your hand).


Không có gì chối cãi khi bỏ lá này vào bộ bài của bạn bởi đây là nguyên liệu dung hợp cần thiết cho những lá boss ở phía sau. Nếu trường hợp đi turn sau, Cyber Dragon đc tận dụng khả năng để triệu hồi đặc biệt khi đối phương có quái thú. Lá bài này càng có khả năng càn quét quái thú đối phương tốt hơn nếu như Evolution Burst được ra mắt.

Cyber Emergency và Cyber Dragon Nachster (x2-3)

 Rarity
Cyber Emergency
 Rarity
Cyber Emergency
Cyber Emergency
Spell Normal
Cyber Emergency
điện tử khẩn cấp

  Hiệu ứng (VN):

  Thêm 1 quái thú Máy ÁNH SÁNG không thể được Triệu hồi / Úp thường hoặc 1 "Cyber Dragon" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu việc kích hoạt lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cyber Emergency" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Add 1 LIGHT Machine monster that cannot be Normal Summoned/Set, or 1 "Cyber Dragon" monster, from your Deck to your hand. If the activation of this card in its owner's possession was negated by your opponent's card effect and sent to your GY: You can discard 1 card; add this card to your hand. You can only activate 1 "Cyber Emergency" per turn.


  SR Rarity
  Cyber Dragon Nachster
  SR Rarity
  Cyber Dragon Nachster
  Cyber Dragon Nachster
  LIGHT 1
  Cyber Dragon Nachster
  Rồng điện tử Nachster
  • ATK:

  • 200

  • DEF:

  • 200


  Hiệu ứng (VN):

  Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy có 2100 ATK hoặc DEF trong Mộ của bạn; Ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt này, ngoại trừ quái thú Máy. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyber Dragon Nachster" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. You can discard 1 other monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Machine monster with 2100 ATK or DEF in your GY; Special Summon it, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Machine monsters. You can only use each effect of "Cyber Dragon Nachster" once per turn.


  Trước kia, đi ngay turn đầu quả là rất khó vì trên sân đối phương không có quái thú, tuy nhiên kể từ khi lá bài này ra mắt, hầu như Cyber Dragon có thể xuất trận trong mọi tình huống. Bạn có thể tận dụng lá này để hồi sinh Cyber Dragon dưới mộ, hoặc có thể thực hiện một combo ngắn như: kích hoạt hiệu ứng của nó để gửi một Cyber Dragon cấp 5 đến ngôi mộ để bạn có thể đặc biệt triệu hồi điều này và hồi sinh Cyber Dragon. Sau đó, bạn có thể sử dụng các skill lên Nachster để trở thành cấp độ 5 để bạn có thể triệu hồi Xyz ra Nova; hoặc nếu bạn có Core và Nachster trong tay, triệu hồi Core và tìm kiếm Cyber Emergency (từ skill).

  Sử dụng Cyber Emergency để tìm kiếm Cyber Dragon cấp độ 5.
  Triệu hồi đặc biệt Nachster bằng cách loại bỏ Cyber Dragon cấp 5 nhưng không kích hoạt hiệu ứng hồi sinh của Nachster.
  Sử dụng kỹ năng để biến Core và Nachster thành cấp độ 5 để tạo ra Nova.
  Kích hoạt hiệu ứng của Nova để triệu hồi đặc biệt Nachster bằng cách loại bỏ Nachster làm vật liệu.
  Kích hoạt hiệu ứng hồi sinh của Nachster để triệu hồi đặc biệt Cyber Dragon cấp 5 lên sân.
  Hiệu ứng của nó có thể triệu hồi đặc biệt, không chỉ là Cyber Dragon cấp 5, mà còn cả Nova và Chimeratech Rampage Dragon trở lại lĩnh vực này. Vì Nova có thể kích hoạt hiệu ứng tăng cường ATK của nó mà không cần bất kỳ vật liệu Xyz nào, Nova là những gì bạn sẽ muốn mang trở lại nếu bạn có thể.

  Cyber Dragon Vier (x2-3)

  SR Rarity
  Cyber Dragon Vier
  SR Rarity
  Cyber Dragon Vier
  Cyber Dragon Vier
  LIGHT 4
  Cyber Dragon Vier
  Rồng điện tử Vier
  • ATK:

  • 1100

  • DEF:

  • 1600


  Hiệu ứng (VN):

  Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu bạn Triệu hồi Bình thường hoặc Đặc biệt "Cyber Dragon", ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Dragon Vier" một lần mỗi lượt. Mỗi "Cyber Dragon" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. If you Normal or Special Summon "Cyber Dragon", except during the Damage Step: You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can only use this effect of "Cyber Dragon Vier" once per turn. Each "Cyber Dragon" you control gains 500 ATK/DEF.


  Cyber Dragon Vier rất dễ được triệu hồi khi bạn kết hợp với combo trên, nhưng chỉ tận dụng tối đa khả năng khi sẵn sàng trên tay lá Cyberload Fusion hoặc Overload Fusion sử dụng quái thú này làm nguyên liệu dung hợp ra Cyber Twin Dragon, Chimeratech Overdragon hoặc Chimeratech Rampage Dragon hoặc sử dụng skill để chuyển level thành 5 rồi triệu hồi exceed ra Cyber Dragon Nova từ Extra deck.

  Cyber Dragon Core (x2-3)

  SR Rarity
  Cyber Dragon Core
  SR Rarity
  Cyber Dragon Core
  Cyber Dragon Core
  LIGHT 2
  Cyber Dragon Core
  Lõi Rồng điện tử
  • ATK:

  • 400

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Cyber" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Cyber Dragon" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng của "Cyber Dragon Core" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: Add 1 "Cyber" Spell/Trap from your Deck to your hand. If only your opponent controls a monster: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Cyber Dragon" monster from your Deck. You can only use 1 "Cyber Dragon Core" effect per turn, and only once that turn. This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY.


  Công dụng hữu ích nhất của Cyber Dragon Core là có thể search và lấy Cyberload Fusion, Cyber Revsystem, Cyber Repair Plant hoặc Cybernetic Overflow tùy vào tình huống bạn sử dụng. Khi đó việc triệu hồi ra các quái thú chủ lực từ Extra deck dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng như Vier hay Nachster, nếu bạn bị đối phương  negate trong việc combo gọi ra boss thì bạn rất dễ bị hạ gục bởi chỉ số ATK/DEF của chúng rất mỏng để đợi sang lượt sau.

  Cyberload Fusion (x2)

  SR Rarity
  Cyberload Fusion
  SR Rarity
  Cyberload Fusion
  Cyberload Fusion
  Spell Quick
  Cyberload Fusion
  Kết hợp tải điện tử

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn có liệt kê một "Cyber Dragon" làm nguyên liệu, bằng cách xáo trộn Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó vào Deck, từ các lá bài của bạn trên sân và / hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa của bạn, nhưng quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú được Triệu hồi Fusion đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cyberload Fusion" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists a "Cyber Dragon" monster as material, by shuffling the Fusion Materials listed on it into the Deck, from among your cards on the field and/or your face-up banished cards, but monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except that Fusion Summoned monster. You can only activate 1 "Cyberload Fusion" per turn.


   Một lá bài không thể thiếu khi lá bài này cho phép bạn dung hợp bằng cách tráo lại các quái thú nguyên liệu "Cyber Dragon" vào trong bộ bài. Sự hữu dụng của lá bài này là không thể chỗi cãi khi mà Konami đã đưa lá này vào trong danh sách semi-limited để giảm đi sức bá đạo. Là một người chơi Cyber Dragon lành nghề, bạn hẳn phải biết lá bài này rất quan trọng và nếu không kết thúc sớm thì lợi thế sẽ chỉ nghiêng về phía đối phương vì bộ bài không có nhiều Cyberload Fusion.

   Cybernetic Overflow (x1-2)

   R Rarity
   Cybernetic Overflow
   R Rarity
   Cybernetic Overflow
   Cybernetic Overflow
   Trap Normal
   Cybernetic Overflow
   Tràn bộ điều khiển học

    Hiệu ứng (VN):

    Loại bỏ "Cyber Dragon(s)" có các Cấp độ khác nhau khỏi tay bạn, ngửa trên sân và / hoặc Mộ, sau đó phá hủy một số lượng tương đương các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Thêm 1 Lá bài "Cyber" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cybernetic Overflow" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Banish "Cyber Dragon(s)" with different Levels from your hand, face-up field, and/or GY, then destroy an equal number of cards your opponent controls. If this card on the field is destroyed by card effect: Add 1 "Cyber" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Cybernetic Overflow" once per turn.


    Cybernetic Overflow cũng là một lá bài bẫy vô cùng mạnh mẽ với khả năng phá hủy không cần nhắm mục tiêu, khi mà chỉ số ATK của quái thú trong bộ bài không đủ sức hạ gục thì phương án cuối cùng là phá hủy chúng, nhưng điều kiện là bạn phải loại bỏ số quái thú Cyber Dragon bằng với số lá mà bạn phá hủy của đối phương. Lá bài này có thể tận dụng bằng cách loại bỏ quái thú Cyber Dragon để kích hoạt rồi sau đó kích hoạt Cyberload Fusion để đưa chính số quái thú đó vào bộ bài.

    Bạn có thể tìm lá này và bốc lên tay nhờ khả năng của Core, sau đó úp xuống để tạo lên một lớp phòng ngự phòng khi các quái thú Cyber Dragon của bạn bị quét sạch bởi đối phương.

    Cyber Revsystem (x1-3)

    UR Rarity
    Cyber Revsystem
    UR Rarity
    Cyber Revsystem
    Cyber Revsystem
    Spell Normal
    Cyber Revsystem
    Đảo hệ thống điện tử

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Đặc biệt 1 "Cyber Dragon" từ tay hoặc Mộ của bạn. Nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Special Summon 1 "Cyber Dragon" from your hand or GY. It cannot be destroyed by card effects.


     Cho phép triệu hồi đặc biệt một quái thú Cyber Dragon từ trên tay hoặc dưới mộ và cho phép chúng không thể bị phá hủy bởi khả năng của lá bài. Hoặc cách khác, triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Cyber Dragon để triệu hồi Xyz ra Nova.

     Cyber Dragon Zwei và Cyber Dragon Drei (Tùy trường hợp)

     SR Rarity
     Cyber Dragon Zwei
     SR Rarity
     Cyber Dragon Zwei
     Cyber Dragon Zwei
     LIGHT 4
     Cyber Dragon Zwei
     Rồng điện tử Zwei
     • ATK:

     • 1500

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, nó chỉ nhận được 300 ATK trong Damage Step. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 Lá bài Phép trong tay; tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" cho đến End Phase. Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trong Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card attacks an opponent's monster, it gains 300 ATK during the Damage Step only. Once per turn: You can reveal 1 Spell in your hand; this card's name becomes "Cyber Dragon" until the End Phase. This card's name becomes "Cyber Dragon" while in the GY.


     SR Rarity
     Cyber Dragon Drei
     SR Rarity
     Cyber Dragon Drei
     Cyber Dragon Drei
     LIGHT 4
     Cyber Dragon Drei
     Rồng điện tử Drei
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 800


     Hiệu ứng (VN):

     Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể biến tất cả "Cyber Dragon" mà bạn đang điều khiển trở thành Cấp 5. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Máy. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Cyber Dragon" mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài trong lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. When this card is Normal Summoned: You can make all "Cyber Dragon" you currently control become Level 5. You cannot Special Summon any monsters during the turn you activate this effect, except Machine monsters. If this card is banished: You can target 1 "Cyber Dragon" you control; it cannot be destroyed by battle or card effects this turn.


     Một cách để biến các quái thú trên sân thành cấp độ 5 để triệu hồi Xyz thành một Nova. Trong bất kỳ phiên bản nào khác của bộ bài không sử dụng skill Cyber Style Evolution để trở thành cấp độ 5, bạn có thể sử dụng điều này để giúp tạo ra cấp 5.
     Extra Deck     Chimeratech Rampage Dragon (1-2)

     UR Rarity
     Chimeratech Rampage Dragon
     UR Rarity
     Chimeratech Rampage Dragon
     Chimeratech Rampage Dragon
     DARK 5
     Chimeratech Rampage Dragon
     Rồng bạo loạn công nghệ hợp thể
     • ATK:

     • 2100

     • DEF:

     • 1600


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú "Cyber Dragon"
     Lá bài này chỉ có thể được triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Khi lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể chọn mục tiêu Bùa / Bẫy trên sân, tối đa số Nguyên liệu Fusion được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó; phá hủy chúng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi tối đa 2 quái thú Máy ÁNH SÁNG từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, đối với mỗi quái thú được gửi đến Mộ, lá bài này nhận thêm 1 đòn tấn công trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ "Cyber Dragon" monsters A Fusion Summon of this card can only be done with the above Fusion Materials. When this card is Fusion Summoned: You can target Spells/Traps on the field, up to the number of Fusion Materials used for its Fusion Summon; destroy them. Once per turn: You can send up to 2 LIGHT Machine monsters from your Deck to the GY, and if you do, for each monster sent to the GY, this card gains 1 additional attack during each Battle Phase this turn.


     Cho phép phá hủy những lá Spell/Trap có trên sân dựa vào số nguyên liệu dung hợp ra Chimeratech Rampage Dragon, bằng cách đưa 2 lá quái thú hệ Light tộc Machine từ trong bộ bài xuống  mộ, nó sẽ cho phép tăng thêm 2 lượt tấn công nữa ( dễ dàng OTK nếu đối phương chưa kịp gọi ra quái thú cấp cao để đối phó)

     Cyber Dragon Nova (x1-2)

     UR Rarity
     Cyber Dragon Nova
     UR Rarity
     Cyber Dragon Nova
     Cyber Dragon Nova
     LIGHT
     Cyber Dragon Nova
     Rồng điện tử tân tinh
     • ATK:

     • 2100

     • DEF:

     • 1600


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Máy Cấp 5
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Cyber Dragon" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 "Cyber Dragon" khỏi tay hoặc mặt ngửa khỏi Khu vực quái thú của bạn; lá bài này nhận được 2100 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion Máy từ Extra Deck của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 5 Machine monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 "Cyber Dragon" in your GY; Special Summon that target. Once per turn (Quick Effect): You can banish 1 "Cyber Dragon" from your hand or face-up from your Monster Zone; this card gains 2100 ATK until the end of this turn. If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card effect: You can Special Summon 1 Machine Fusion Monster from your Extra Deck.


     Lá bài chủ lực thứ hai sau khi structure deck ra mắt, có thể loại bỏ một quái thú Cyber Dragon trên sân để tăng thêm 2100 ATK, khi đó bạn đủ sức chống lại quái thú mạnh mẽ của đối phương. Chưa hết, nếu quái thú này bị gửi xuống mộ bằng khả năng của đối phương khi thuộc sở hữu của bạn, nó cho phép gọi ra một quái thú Fusion từ Extra Deck giúp bạn có thể phản công ở lượt sau

     Chimeratech Overdragon (x1)

     UR Rarity
     Chimeratech Overdragon
     UR Rarity
     Chimeratech Overdragon
     Chimeratech Overdragon
     DARK 9
     Chimeratech Overdragon
     Rồng siêu công nghệ hợp thể
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     "Cyber Dragon" + 1+ quái thú Máy
     Phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Gửi tất cả các lá bài khác mà bạn điều khiển đến Mộ. ATK / DEF ban đầu của mỗi lá bài này bằng với số Nguyên liệu Fusion được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó x 800. Mỗi lượt, lá bài này có thể tấn công quái thú của đối thủ một số lần bằng với số Nguyên liệu Fusion được sử dụng cho Phép tổng của nó. Triệu hồi.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     "Cyber Dragon" + 1+ Machine monsters Must be Fusion Summoned. If this card is Fusion Summoned: Send all other cards you control to the GY. The original ATK/DEF of this card each become equal to the number of Fusion Materials used for its Fusion Summon x 800. Each turn, this card can attack your opponent's monsters a number of times equal to the number of Fusion Materials used for its Fusion Summon.


     Đôi khi Chimeratech Overdragon có thể được thực hiện với chỉ số ATK đủ cao để OTK với một cuộc tấn công duy nhất, nhưng lại dễ bị can thiệp do không có khả năng miễn nhiễm với các hiệu ứng. Điều duy nhất bạn nên làm là triệu hồi Dung hợp Chimeratech Overdragon sau khi càn quét dàn sau của đối thủ với Chimeratech Rampage Dragon, Cybernetic Overflow, hoặc các lá bài có khả năng loại bỏ Spell/Trap khác.

     Cyber Twin Dragon (x1)

     UR Rarity
     Cyber Twin Dragon
     UR Rarity
     Cyber Twin Dragon
     Cyber Twin Dragon
     LIGHT 8
     Cyber Twin Dragon
     Rồng hai đầu điện tử
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon"
     Lá bài này chỉ có thể được triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon" A Fusion Summon of this card can only be done with the above Fusion Materials. This card can make a second attack during each Battle Phase.


     Chủ yếu là một beater lớn có thể tấn công hai lần. Vì nó chỉ có thể được triệu hồi nhiệt hạch bằng cách sử dụng "Cyber Dragon", bạn cần sử dụng Cyber Dragons cấp độ 5 hoặc sử dụng các quái thú cấp thấp như Core, Vier, Nachster khi chúng ở trên sân / mộ để tên của chúng trở thành "Cyber Dragon".

     Hãy nhớ rằng việc thay đổi tên từ những con quái vật liên quan đến Cyber Dragon cấp thấp là một hiệu ứng. Điều này có nghĩa là nếu quái vật của bạn bị phủ nhận thì chúng sẽ không trở thành "Cyber Dragon".     Tech Cards     Karma Cut và Book of Moon (x2-3)

     SR Rarity
     Karma Cut
     SR Rarity
     Karma Cut
     Karma Cut
     Trap Normal
     Karma Cut
     Nhân quả cắt

      Hiệu ứng (VN):

      Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó loại bỏ tất cả các lá bài có cùng tên với quái thú đó khỏi Mộ của đối thủ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Discard 1 card, then target 1 face-up monster your opponent controls; banish that target, then banish all cards with the same name as that monster from your opponent's Graveyard.


      UR Rarity
      Book of Moon
      UR Rarity
      Book of Moon
      Book of Moon
      Spell Quick
      Book of Moon
      Sách mặt trăng

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


       Ngoài sức ATK cao thì bộ bài của bạn cũng cần những lá bài có thể quấy nhiễu đối phương như Book of Moon hoặc Karma Cut

       Mystical Space Typhoon (x1-3)

       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon
       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon
       Mystical Space Typhoon
       Spell Quick
       Mystical Space Typhoon
       Cơn lốc thần bí

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


        Tuy có độ linh hoạt và sức công cao nhưng điểm yếu của Cyber Dragon là không có khả năng chống chịu, vì vậy để an toàn hơn, bạn nên cho một vài lá Mystical Space Typhoon để phá hủy những lá Spell/Trap có khả năng quấy nhiễu trước khi thực hiện combo .

        Overload Fusion (x1-2)

        UR Rarity
        Overload Fusion
        UR Rarity
        Overload Fusion
        Overload Fusion
        Spell Normal
        Overload Fusion
        Kết hợp quá tải

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Fusion 1 DARK Machine Fusion Monster từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân hoặc Mộ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Fusion Summon 1 DARK Machine Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY.


         Phòng trường hơp cảm thấy Cyberload Fusion là chưa đủ, bạn có thể thêm lá này vào trong Main Deck của mình

         Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja, Tiras, Keeper of Genesis, Adreus và Keeper of Armageddon (x1)

         SR Rarity
         Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja
         SR Rarity
         Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja
         Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja
         EARTH
         Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja
         COn số 12: Ninja giáp ảnh hỏa ngục
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 1700


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 5
         Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lượt này, "Ninja" ngửa mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng của lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 5 monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; this turn, face-up "Ninja" monsters you control cannot be destroyed by battle or by card effects.


         SR Rarity
         Tiras, Keeper of Genesis
         SR Rarity
         Tiras, Keeper of Genesis
         Tiras, Keeper of Genesis
         LIGHT
         Tiras, Keeper of Genesis
         Người canh giữ sáng lập, Tiras
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 1700


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 5
         Hiệu ứng của lá bài này chỉ có thể được áp dụng / thực thi khi nó có Nguyên liệu Xyz. Lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này tấn công hoặc bị tấn công: Chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Trong mỗi End Phase của bạn: Tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 5 monsters This card's effects can only be applied/resolved while it has Xyz Material. This card cannot be destroyed by card effects. At the end of the Battle Phase, if this card attacked or was attacked: Target 1 card your opponent controls; destroy that target. During each of your End Phases: Detach 1 Xyz Material from this card.


         SR Rarity
         Adreus, Keeper of Armageddon
         SR Rarity
         Adreus, Keeper of Armageddon
         Adreus, Keeper of Armageddon
         DARK
         Adreus, Keeper of Armageddon
         Kẻ cai quản cõi tận thế, Ardeus
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 1700


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 5
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 5 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


         Tuy chỉ số ATK không cao bằng các quái thú Dung hợp của Cyber Dragon nhưng với những khả năng đặc biệt giúp chúng tạo nên sự an toàn trong lối chơi nhờ việc miễn nhiễm với tấn công, hiệu ứng hoặc phá hủy bài tùy vào tình huống bạn đối mặt.

         Digvorzhak King of Heavy Industry (x1)

         R Rarity
         Digvorzhak, King of Heavy Industry
         R Rarity
         Digvorzhak, King of Heavy Industry
         Digvorzhak, King of Heavy Industry
         EARTH
         Digvorzhak, King of Heavy Industry
         Vua công nghiệp nặng, Digvorzhak
         • ATK:

         • 3200

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú Cấp 5
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của đối thủ đến Mộ, sau đó, nếu có bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, hãy phá huỷ các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển, tối đa bằng số lượng quái thú đã gửi.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 5 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; send the top 3 cards of your opponent's Deck to the GY, then, if any monsters were sent to the GY by this effect, destroy cards your opponent controls, up to the number of monsters sent.


         Cung cấp cho bộ bài nhiều khả năng phá hủy bài không nhắm mục tiêu hơn, nhưng đòi hỏi 3 quái vật để thực hiện. Vì bạn chỉ có thể sử dụng kỹ năng hai lần mỗi lượt, bạn sẽ cần ít nhất 1 cấp độ 5 Cyber Dragon trên sân để Xyz vào điều này.


         Hiệu ứng của nó là một loại canh bạc, nhưng ATK cao làm cho nó khá ổn ngay cả khi hiệu ứng thất bại. Điều đáng chú ý là việc gửi bài từ bộ bài của đối thủ xuống mộ có thể giảm bớt khả năng cứu thua của đối thủ, vì vậy bạn sẽ muốn đảm bảo rằng nó được tính hữu dụng khi bạn sử dụng nó trong bộ bài 

         Wind-Up Arsenal Zenmaioh (x1)

         R Rarity
         Wind-Up Arsenal Zenmaioh
         R Rarity
         Wind-Up Arsenal Zenmaioh
         Wind-Up Arsenal Zenmaioh
         WIND
         Wind-Up Arsenal Zenmaioh
         Vua trang bị lên dây cót
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 1900


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 5
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 2 lá bài Úp trên sân; phá hủy chúng.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 5 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 2 Set cards on the field; destroy them.


         Phá hủy dàn SpeTrapll/ của đối thủ của bạn làm cho nó an toàn hơn cho bạn để thực hiện các combo tiếp theo, hoặc ít nhất, điều này sẽ buộc đối thủ của bạn sử dụng một trong những Spell/Trap của họ. Điều này cũng có thể tiêu diệt những con quái vật triệu hồi, nếu bạn sử dụng Book of Moon để úp chúng xuống.
         Đơn vị đồng hành:

         - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


         Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

         Top