Hướng dẫn chơi deck Trickstar

Hướng dẫn chơi deck Trickstar

Deck cute phô mai que của idol mới được cập bến Duel Links gần đây. Dàn waifu vô cùng chất lượng nổi tiếng với việc cancer burn chết Opp :v
 
Tuy vậy Trickstar trong duel links bị giảm tới 50% burn và ít hàng nên việc burn chết opp bằng deck này gần như là bất khả thi. Nhưng không có nghĩa là ta không thể chơi được deck này, ta vẫn còn rất nhiều kiểu chơi khác nhau nếu ta thực sự có niềm đam mê với nó :))

Không khuyến cáo ae f2p build hay ae nghiêm túc try hard rank nhé =))) For fun thoii

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 


Trickstars Together (Skill Card) (80%)

UR Rarity
Trickstars Together (Skill Card)
UR Rarity
Trickstars Together (Skill Card)
Trickstars Together (Skill Card)
Trickstars Together (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Vào đầu Trận đấu, thêm 1 "Trickstar Candina" và 1 "Trickstar Lilybell" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 "Trickstar Holly Angel" vào Bộ bài Phụ của bạn.
Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt. Chọn 1 quái thú "Trickstar" không phải là quái thú Link mà bạn điều khiển và di chuyển quái thú đó đến một quái thú khác trong Khu vực Quái thú Chính của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

At the beginning of the Duel, add 1 "Trickstar Candina" and 1 "Trickstar Lilybell" to your Deck. Then, add 1 "Trickstar Holly Angel" to your Extra Deck. The following effect can be used once per turn. Select 1 non-Link "Trickstar" monster you control, and move that monster to another of your Main Monster Zones.


1 skill có lẽ là ổn nhất đối với Trickstar, thêm 3 card Trickstar kèm di chuyển vị trí Monster giúp ta có nhiều hướng xử lý khác nhau hay ho hơn, thậm chí là outplay đối thủ

Chain Reaction (Skill Card) (12%)

UR Rarity
Chain Reaction (Skill Card)
UR Rarity
Chain Reaction (Skill Card)
Chain Reaction (Skill Card)
Chain Reaction (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Đối thủ của bạn mất 200 Điểm sinh mệnh mỗi khi bạn kích hoạt Lá bài bẫy.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your opponent loses 200 Life Points every time you activate a Trap Card.


Skill của anh trọc N*, vô cùng ung thư khi mix với Trickstar. Deck waifu của chúng ta đã nổi tiếng với khả năng Burn và giờ có thêm skill anh trọc thì có thể giúp ta đốt đối thủ tới chết mà không phải động tay động chân

Điểm yếu của skill này là khi sử dụng trap mới đốt, điều này có nghĩa là deck ta phải dành rất nhiều slot cho những lá trap, brick hay thiếu core là điều sẽ khá hay xảy ra

The Tie that Binds (8%)

 Rarity
The Tie that Binds
 Rarity
The Tie that Binds
The Tie that Binds
The Tie that Binds
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Cho đến cuối lượt của bạn, ATK của tất cả quái thú ngửa trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lần của quái thú trên sân của bạn 100 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Until the end of your turn, the ATK of all face-up monsters on your field increases by the number of monsters on your field times 100. This Skill can only be used once per turn.


Skill quốc dân, Trickstar với khả năng spam quái khá nhiều. Thay vì đốt đốt burn burn thì ta sẽ spam quái và xài skill đấm thẳng mặt như 2 thg đàn ông :DCore

 


Trickstar Corobane (x3)

UR Rarity
Trickstar Corobane
UR Rarity
Trickstar Corobane
Trickstar Corobane
LIGHT5
Trickstar Corobane
Ngôi sao bịp Corobane
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển là "Trickstar" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Damage Step, khi "Trickstar" của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; quái thú mà bạn điều khiển nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của nó cho đến cuối lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Trickstar Corobane" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, or all monsters you control are "Trickstar" monsters: You can Special Summon this card from your hand. During the Damage Step, when your "Trickstar" monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; that monster you control gains ATK equal to its original ATK until the end of this turn. You can only use 1 "Trickstar Corobane" effect per turn, and only once that turn.


Pretty Decent Beater với chỉ số 2000 ATK và có thể được triệu hồi đặc biệt khi bạn không có quái thú hoặc chỉ có Trickstar trên sân, điều này thực sự rất dễ dàng để kích hoạt. EFF này còn có thể là một công cụ mở rộng Link summon tốt.

Bên cạnh đó, hiệu ứng thứ hai của Corobane hoạt động tương tự như hiệu ứng của Honest nhưng còn giúp quái thú Trickstar đang tấn công của bạn nhận được ATK bằng ATK ban đầu của nó cho đến cuối lượt. Hiệu ứng này sẽ cho phép bạn thoát khỏi những con Big Boss mà đối thủ của bạn điều khiển một cách dễ dàng.

Trickstar Candina (x3)

SR Rarity
Trickstar Candina
SR Rarity
Trickstar Candina
Trickstar Candina
LIGHT4
Trickstar Candina
Ngôi sao bịp Candina
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Trickstar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy, gây 200 sát thương cho chúng ngay sau khi nó được thực thi.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Trickstar" card from your Deck to your hand. Each time your opponent activates a Spell/Trap Card, inflict 200 damage to them immediately after it resolves.


x3 cho 1 searcher là chắc chắn rồi đúng k nào :v. 1 "Elemental Hero Stratos" phiên bản Trickstar searcher cho phép ta lấy lên tay 1 lá "trickstar" ngay khi được Normal Summon. Hiệu ứng này có thể sử dụng một cách rất thông minh tùy theo trường hợp:

 • Nếu bạn có đủ tài nguyên ( Trickstar Monster), bạn có thể add Lighting Arena để hồi sinh thêm 1 Trickstar monster rồi sử dụng nó như nguyên liệu để Link 
 • Còn nếu bạn chưa có đủ thì bạn có thể add Corobane hoặc Lilybell cho Link Summon Combo

Trickstar Lycoris (x3)

SR Rarity
Trickstar Lycoris
SR Rarity
Trickstar Lycoris
Trickstar Lycoris
LIGHT3
Trickstar Lycoris
Ngôi sao bịp Bỉ Ngạn
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay, sau đó chọn vào 1 "Trickstar" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Trickstar Lycoris"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lại quái thú đó. Mỗi khi một (các) lá bài được thêm lên tay đối thủ của bạn, hãy gây 200 sát thương cho chúng cho mỗi lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can reveal this card in your hand, then target 1 "Trickstar" monster you control, except "Trickstar Lycoris"; Special Summon this card, and if you do, return that monster to the hand. Each time a card(s) is added to your opponent's hand, inflict 200 damage to them for each.


Một quái vật Trickstar rất mạnh mẽ tới thời điểm hiện tại hoặc xa hơn trong tương lai với các hiệu ứng tuyệt vời: đầu tiên cho phép bạn Recycle các Trickstars khác bằng cách đưa chúng về tay bạn, nhưng một điều quan trọng cần lưu ý là bạn có thể chain nhiều hiệu ứng này để triệu hồi nhiều Lycoris trong khi chỉ trả lại một quái thú, Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hiệu ứng này để tránh làm gián đoạn combo của đối thủ vì hiệu ứng quay trở lại của cô ấy là Quick Effect hay còn gọi là Speed 2 Effect

Trickstar Lilybell (x1)

R Rarity
Trickstar Lilybell
R Rarity
Trickstar Lilybell
Trickstar Lilybell
LIGHT2
Trickstar Lilybell
Ngôi sao bịp Lan Chuông
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được thêm lên tay của bạn, ngoại trừ bằng cách rút ra: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trickstar Lilybell" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Trickstar" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is added to your hand, except by drawing it: You can Special Summon it from your hand. You can only use this effect of "Trickstar Lilybell" once per turn. This card can attack directly. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 "Trickstar" monster in your GY; add it to your hand.


Hiệu ứng của cô nàng này khá giống với Salamangreat Meer : có thể triệu hồi lên sân khi được add tới tay (ngoại trừ khi mình Normal Draw nó). Bạn có thể add lá này lên tay bằng khả năng của Candina hoặc return Lilybell từ sân về tay bằng hiệu ứng của Bouquet. (gần giống khi combo Salamangreat)

Trickstar Light Arena (x0-x1)

SR Rarity
Trickstar Light Arena
SR Rarity
Trickstar Light Arena
Trickstar Light Arena
Spell Field
Trickstar Light Arena
Khán đài sáng ngôi sao bịp

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn Triệu hồi Link một "Trickstar" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Trickstar" trong Mộ của bạn đã được sử dụng làm nguyên liệu của nó; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trickstar Light Arena" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Deck trong Vùng Phép & Bẫy của đối thủ; trong khi lá bài này ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường, lá bài Úp đó không thể được kích hoạt cho đến End Phase, và đối thủ của bạn phải kích hoạt nó trong End Phase, nếu không sẽ trả lại lên tay.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you Link Summon a "Trickstar" monster: You can target 1 "Trickstar" monster in your GY that was used as its material; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can only use this effect of "Trickstar Light Arena" once per turn. Once per turn: You can target 1 Set card in your opponent's Spell & Trap Zone; while this card is in the Field Zone, that Set card cannot be activated until the End Phase, and your opponent must activate it during the End Phase or else return it to the hand.


  Hiệu ứng đầu tiên của Light Arena sẽ giúp Link Summon Combo. Trong khi đó, hiệu ứng thứ hai của nó có thể được sử dụng để loại bỏ backrow của đối thủ bằng cách khóa chúng cho đến End Phase, hơn nữa Lighting Arena sẽ buộc đối thủ của bạn kích hoạt Backrow được target mục tiêu trong End Phase nếu không thì sẽ trả lại về tay. :D

  Trickstar Bouquet (x2)

  N Rarity
  Trickstar Bouquet
  N Rarity
  Trickstar Bouquet
  Trickstar Bouquet
  Spell Quick
  Trickstar Bouquet
  Ngôi sao bịp tặng bó hoa

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 "Trickstar" mà bạn điều khiển và 1 quái thú ngửa trên sân; trả lại "Trickstar" lên tay, và nếu bạn làm điều đó, quái thú khác sẽ nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú được trả lại, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Trickstar Bouquet" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 "Trickstar" monster you control and 1 face-up monster on the field; return that "Trickstar" monster to the hand, and if you do, the other monster gains ATK equal to the original ATK of the returned monster, until the end of this turn. You can only activate 1 "Trickstar Bouquet" per turn.


   1 lá N tuy không có khả năng không quá đặc sặc nhưng lại khá tốt cho Trickstar hiện tại. Buff thêm xíu ATK là có khi sẽ outplay được đối phương đó nha, chưa kể là xài lá này để combo cùng với nhiều lá khác, dẫu sao nó cũng là 1 quick spell khá linh hoạt

   Quên k nhắc khi xài lá này nhớ cẩn thận đó nha k là buff ATK cho quái địch á :v

   Trickstar Magical Laurel và Chain Summoning (Optional)

   N Rarity
   Trickstar Magical Laurel
   N Rarity
   Trickstar Magical Laurel
   Trickstar Magical Laurel
   Spell Equip
   Trickstar Magical Laurel
   Vòng nguyệt quế ngôi sao bịp

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 "Trickstar" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó và trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Một lần mỗi lượt, nếu quái thú được trang bị gây ra chiến đấu hoặc gây sát thương lên đối thủ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trickstar" từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Trickstar Magical Laurel" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate this card by targeting 1 "Trickstar" monster in your GY; Special Summon it and equip it with this card. When this card leaves the field, destroy that monster. Once per turn, if the equipped monster inflicts battle or effect damage to your opponent: You can Special Summon 1 "Trickstar" monster from your hand. You can only activate 1 "Trickstar Magical Laurel" per turn.


    N Rarity
    Chain Summoning
    N Rarity
    Chain Summoning
    Chain Summoning
    Spell Quick
    Chain Summoning
    Xích triệu hồi

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt dưới dạng Link chuỗi 3 hoặc lớn hơn: Bạn có thể tiến hành tối đa 3 Triệu hồi / Úp thường trong lượt này, không chỉ 1. Bạn không thể kích hoạt lá bài này nếu nhiều lá bài có cùng tên hoặc hiệu ứng của các lá bài đó, đã được kích hoạt trong đó. Chuỗi.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate as Chain Link 3 or higher: You can conduct up to 3 Normal Summons/Sets this turn, not just 1. You cannot activate this card if multiple cards with the same name, or the effects of such cards, are already activated in that Chain.


     2 lá đều có thể coi là tạm chấp nhận được khi cho vào Deck. vẫn như mọi khi :D lời khuyên ở đây là tùy cảm nhận và vì tiền nha =))

     Trickstar Magical Laurel và Chain Summoning (Optional)

     N Rarity
     Trickstar Magical Laurel
     N Rarity
     Trickstar Magical Laurel
     Trickstar Magical Laurel
     Spell Equip
     Trickstar Magical Laurel
     Vòng nguyệt quế ngôi sao bịp

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 "Trickstar" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó và trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Một lần mỗi lượt, nếu quái thú được trang bị gây ra chiến đấu hoặc gây sát thương lên đối thủ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trickstar" từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Trickstar Magical Laurel" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate this card by targeting 1 "Trickstar" monster in your GY; Special Summon it and equip it with this card. When this card leaves the field, destroy that monster. Once per turn, if the equipped monster inflicts battle or effect damage to your opponent: You can Special Summon 1 "Trickstar" monster from your hand. You can only activate 1 "Trickstar Magical Laurel" per turn.


      N Rarity
      Chain Summoning
      N Rarity
      Chain Summoning
      Chain Summoning
      Spell Quick
      Chain Summoning
      Xích triệu hồi

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt dưới dạng Link chuỗi 3 hoặc lớn hơn: Bạn có thể tiến hành tối đa 3 Triệu hồi / Úp thường trong lượt này, không chỉ 1. Bạn không thể kích hoạt lá bài này nếu nhiều lá bài có cùng tên hoặc hiệu ứng của các lá bài đó, đã được kích hoạt trong đó. Chuỗi.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate as Chain Link 3 or higher: You can conduct up to 3 Normal Summons/Sets this turn, not just 1. You cannot activate this card if multiple cards with the same name, or the effects of such cards, are already activated in that Chain.


       2 lá đều có thể coi là tạm chấp nhận được khi cho vào Deck. vẫn như mọi khi :D lời khuyên ở đây là tùy cảm nhận và vì tiền nha =))       Techs

        

       Warning Point (x0-x3)

       UR Rarity
       Warning Point
       UR Rarity
       Warning Point
       Warning Point
       Trap Normal
       Warning Point
       Điểm cảnh cáo

        Hiệu ứng (VN):

        Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


        1 Trap phá đám Opp tốt bằng cách vô hiệu hóa hiệu ứng của 1 quái thú hay chặn tấn công khi nó được Triệu hồi, đồng thời ngăn nó được sử dụng làm nguyên liệu để Triệu hồi từ Extra Deck.

        Compulsory Evacuation Device (x1-x3)

        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device
        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device
        Compulsory Evacuation Device
        Trap Normal
        Compulsory Evacuation Device
        Thiết bị sơ tán bắt buộc

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


         Card Pay 2 win, dễ dàng đánh bay quái đối phương, bay luôn cả combo của chúng mà không tốn chút tài nguyên nàoo

         Optional

         SR Rarity
         Karma Cut
         SR Rarity
         Karma Cut
         Karma Cut
         Trap Normal
         Karma Cut
         Nhân quả cắt

          Hiệu ứng (VN):

          Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó loại bỏ tất cả các lá bài có cùng tên với quái thú đó khỏi Mộ của đối thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Discard 1 card, then target 1 face-up monster your opponent controls; banish that target, then banish all cards with the same name as that monster from your opponent's Graveyard.


          UR Rarity
          Fiendish Chain
          UR Rarity
          Fiendish Chain
          Fiendish Chain
          Trap Continuous
          Fiendish Chain
          Xích quỷ

           Hiệu ứng (VN):

           Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó khi nó ở trên sân, đồng thời quái thú ngửa đó cũng không thể tấn công. Khi nó bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Activate this card by targeting 1 Effect Monster on the field; negate the effects of that face-up monster while it is on the field, also that face-up monster cannot attack. When it is destroyed, destroy this card.


           UR Rarity
           Dimensional Prison
           UR Rarity
           Dimensional Prison
           Dimensional Prison
           Trap Normal
           Dimensional Prison
           Nhà tù thứ nguyên

            Hiệu ứng (VN):

            Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công đó; loại bỏ mục tiêu đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When an opponent's monster declares an attack: Target that attacking monster; banish that target.


            SR Rarity
            Wall of Disruption
            SR Rarity
            Wall of Disruption
            Wall of Disruption
            Trap Normal
            Wall of Disruption
            Tường cắt đoạn

             Hiệu ứng (VN):

             Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Tất cả quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 800 ATK cho mỗi quái thú mà họ điều khiển.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When an opponent's monster declares an attack: All Attack Position monsters your opponent controls lose 800 ATK for each monster they control.


             1 số trap Ung thư của game, nếu bạn rich thì bạn có thể nhét chúng vào. Đi kèm với skill Chain Reaction thì hết ý

             Optional

             R Rarity
             World Legacy Clash
             R Rarity
             World Legacy Clash
             World Legacy Clash
             Spell Quick
             World Legacy Clash
             Tranh đấu vì di vật vì sao

              Hiệu ứng (VN):

              Loại bỏ 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển (cho đến End Phase), sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; mục tiêu đó mất ATK / DEF bằng với ATK / DEF ban đầu của quái thú bị loại bỏ đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Banish 1 face-up monster you control (until the End Phase), then target 1 face-up monster your opponent controls; that target loses ATK/DEF equal to the original ATK/DEF of that banished monster.


              UR Rarity
              Mystical Space Typhoon
              UR Rarity
              Mystical Space Typhoon
              Mystical Space Typhoon
              Spell Quick
              Mystical Space Typhoon
              Cơn lốc thần bí

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


               UR Rarity
               Cosmic Cyclone
               UR Rarity
               Cosmic Cyclone
               Cosmic Cyclone
               Spell Quick
               Cosmic Cyclone
               Xoáy vũ trụ

                Hiệu ứng (VN):

                Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


                SR Rarity
                Enemy Controller
                SR Rarity
                Enemy Controller
                Enemy Controller
                Spell Quick
                Enemy Controller
                Điều khiển địch

                 Hiệu ứng (VN):

                 Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                 ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
                 ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


                 1 số tech spell cũng rất hữu dụng dành cho Trích sờ ta                 Extra

                  

                 optional

                 UR Rarity
                 Abyss Dweller
                 UR Rarity
                 Abyss Dweller
                 Abyss Dweller
                 WATER4
                 Abyss Dweller
                 Cư dân vực sâu
                 • ATK:

                 • 1700

                 • DEF:

                 • 1400


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 4
                 Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                 UR Rarity
                 Fairy Cheer Girl
                 UR Rarity
                 Fairy Cheer Girl
                 Fairy Cheer Girl
                 LIGHT4
                 Fairy Cheer Girl
                 Hoạt náo tiên nữ
                 • ATK:

                 • 1900

                 • DEF:

                 • 1500


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Loại Tiên Cấp 4
                 Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fairy Cheer Girl" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 Fairy-Type monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; draw 1 card. You can only use this effect of "Fairy Cheer Girl" once per turn.


                 SR Rarity
                 Number 70: Malevolent Sin
                 SR Rarity
                 Number 70: Malevolent Sin
                 Number 70: Malevolent Sin
                 DARK4
                 Number 70: Malevolent Sin
                 Con số 70: Tội ác tử thần
                 • ATK:

                 • 2400

                 • DEF:

                 • 1200


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 4
                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                 UR Rarity
                 Dark Rebellion Xyz Dragon
                 UR Rarity
                 Dark Rebellion Xyz Dragon
                 Dark Rebellion Xyz Dragon
                 DARK4
                 Dark Rebellion Xyz Dragon
                 Rồng xyz phiến loạn bóng tối
                 • ATK:

                 • 2500

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 4
                 Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


                 Các hàng đánh thuê có vẻ là uy tín nhất đối với deck này. Rank 4 dễ sử dụng, hợp với level của các Trickstar. Ngoài ra chúng còn có Eff khá mạnh, có khả năng OTK. Khi đấm cái chết luôn opp bằng tụi này chắc tụi nó sẽ không thể phân biệt bạn là Trickstar hay là Joestar =)))

                 Trickstar Foxglove Witch (x1)

                 UR Rarity
                 Trickstar Foxglove Witch
                 UR Rarity
                 Trickstar Foxglove Witch
                 Trickstar Foxglove Witch
                 LIGHT
                 Trickstar Foxglove Witch
                 Ngôi sao bịp phù thủy Găng Cáo
                 • ATK:

                 • 2200

                 • LINK-3

                 Mũi tên Link:

                 Trên

                 Trái

                 Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2+ quái thú cổ tích
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ với mỗi lá mà họ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Link-2 hoặc thấp hơn "Trickstar" từ Extra Deck của bạn, sau đó gây 200 sát thương cho đối thủ đối với mỗi lá bài mà họ điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Trickstar Foxglove Witch" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2+ Fairy monsters If this card is Special Summoned: You can inflict 200 damage to your opponent for each card they control. If this Link Summoned card is destroyed by battle or effect: You can Special Summon 1 Link-2 or lower "Trickstar" monster from your Extra Deck, then inflict 200 damage to your opponent for each card they control. You can only use each effect of "Trickstar Foxglove Witch" once per turn.


                  Effect đầu gây tối đa 700 sát thương trong khi Foxglove Witch được triệu hồi đặc biệt tùy theo lượng card mà đối thủ bạn đang kiểm soát. Hiệu ứng nổi thứ hai của cô ấy sẽ cho phép bạn mang ra 1 Link 2 hoặc thấp hơn (quái thú Trickstar) từ Extra của bạn với thêm tối đa 700 sát thương gây hiệu ứng.

                 Trickstar Crimson Heart (x1)

                 UR Rarity
                 Trickstar Crimson Heart
                 UR Rarity
                 Trickstar Crimson Heart
                 Trickstar Crimson Heart
                 LIGHT
                 Trickstar Crimson Heart
                 Ngôi sao bịp Mary Huyết Tâm
                 • ATK:

                 • 2000

                 • LINK-2

                 Mũi tên Link:

                 Dưới-Trái

                 Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú "Trickstar"
                 Mỗi khi "Trickstar" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến, nhận được 200 LP. Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Trickstar" cả hai người chơi rút 1 lá bài, nhưng nếu LP của bạn cao hơn đối thủ ít nhất 2000 khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn sẽ rút 2 lá bài thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trickstar Crimson Heart" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 "Trickstar" monsters Each time a "Trickstar" monster(s) is Normal or Special Summoned to a zone(s) this card points to, gain 200 LP. You can discard 1 "Trickstar" card; both players draw 1 card, but if your LP was at least 2000 higher than your opponent's when this effect was activated, you draw 2 cards instead. You can only use this effect of "Trickstar Crimson Heart" once per turn.


                 Khả năng tăng LP cho mỗi lần Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú Trickstar chỉ vào link của Crimson Heart. Bạn có discard 1 lá Trickstar để cả hai người chơi có thêm 1 lượt rút (2 nếu Điểm LP của bạn cao hơn đối thủ ít nhất 2000), nhưng điều này cũng sẽ cho phép đối thủ của bạn có thêm 1 lá bài.

                 Trickstar Holly Angel (x1)

                 UR Rarity
                 Trickstar Holly Angel
                 UR Rarity
                 Trickstar Holly Angel
                 Trickstar Holly Angel
                 LIGHT
                 Trickstar Holly Angel
                 Ngôi sao bịp thiên thần Thục Quỳ
                 • ATK:

                 • 2000

                 • LINK-2

                 Mũi tên Link:

                 Dưới-Trái

                 Dưới-Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú "Trickstar"
                 Mỗi khi "Trickstar" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến, gây 200 sát thương cho đối thủ của bạn. "Trickstar" lá bài này chỉ đến rằng không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Nếu đối thủ của bạn bị sát thương bởi "Trickstar" bài này nhận ATK tương đương với sát thương mà họ đã nhận, cho đến cuối lượt này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 "Trickstar" monsters Each time a "Trickstar" monster(s) is Normal or Special Summoned to a zone(s) this card points to, inflict 200 damage to your opponent. "Trickstar" monsters this card points to cannot be destroyed by battle or card effects. If your opponent takes damage by a "Trickstar" monster's effect: This card gains ATK equal to the damage they took, until the end of this turn.


                 Hiệu ứng đầu tiên có thể được sử dụng để hiệp lực với Lycoris, vì họ có thể triệu hồi đặc biệt bản thân cực kỳ dễ dàng (during either turn) . Hiệu ứng thứ hai sẽ giúp bảo kê cho các quái thú Trickstar mà lá này trỏ tới. Hiệu ứng cuối cùng của cô ấy sẽ giúp tăng chỉ số ATK của Holly Angel khi hiệu ứng Gây sát thương từ quái vật Trickstar được kích hoạt.

                 Trickstar Black Catbat (x1)

                 R Rarity
                 Trickstar Black Catbat
                 R Rarity
                 Trickstar Black Catbat
                 Trickstar Black Catbat
                 LIGHT
                 Trickstar Black Catbat
                 Ngôi sao bịp Quỷ Ngọt
                 • ATK:

                 • 2000

                 • LINK-2

                 Mũi tên Link:

                 Trái

                 Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú "Trickstar"
                 Mỗi khi (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ, gây 200 sát thương cho đối thủ của bạn. Mỗi lần đối thủ của bạn bị sát thương bởi "Trickstar" quái thú ngửa mà họ điều khiển sẽ mất 200 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến, cho đến khi kết thúc lượt này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 "Trickstar" monsters Each time a monster(s) this card points to is destroyed by battle or card effect and sent to the GY, inflict 200 damage to your opponent. Each time your opponent takes damage by a "Trickstar" monster's effect: Face-up monsters they control lose 200 ATK for each monster this card points to, until the end of this turn.


                       Black Catbat chỉ hoạt động như một trong những Beater với chỉ số ATK 2000. EFF đầu tiên sẽ cho phép bạn gây sát thương tối đa 200 với mỗi quái thú mà lá này trỏ đến nhưng không hữu ích nhiều. Khả năng thứ 2 cũng chỉ là giảm ATK quái đối phương với Max là 200 ATK với mỗi quái thú mà là này chỉ tới tới hết lượt


                 Trickstar Bloom và Trickstar Divaridis (Hmmm)

                 R Rarity
                 Trickstar Bloom
                 R Rarity
                 Trickstar Bloom
                 Trickstar Bloom
                 LIGHT
                 Trickstar Bloom
                 Ngôi sao bịp Chổi Hoa
                 • ATK:

                 • 100

                 • LINK-1

                 Mũi tên Link:

                 Dưới


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 quái thú "Trickstar" Cấp 2 hoặc thấp hơn
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể khiến đối thủ của bạn rút 1 lá. Nếu một "Trickstar" ngửa mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ của mình cho mỗi lá bài trên tay họ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trickstar Bloom" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Level 2 or lower "Trickstar" monster If this card is Link Summoned: You can make your opponent draw 1 card. If a face-up "Trickstar" monster this card points to is destroyed by battle or card effect: You can inflict 200 damage to your opponent for each card in their hand. You can only use this effect of "Trickstar Bloom" once per turn.


                 R Rarity
                 Trickstar Divaridis
                 R Rarity
                 Trickstar Divaridis
                 Trickstar Divaridis
                 LIGHT
                 Trickstar Divaridis
                 Ngôi sao bịp Lục Thảo
                 • ATK:

                 • 1800

                 • LINK-2

                 Mũi tên Link:

                 Dưới-Trái

                 Dưới


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú "Trickstar" Cấp 3 hoặc thấp hơn
                 Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Trickstar Divaridis". Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú: Gây 200 sát thương cho đối thủ của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 3 or lower "Trickstar" monsters You can only control 1 "Trickstar Divaridis". If this card is Special Summoned: You can inflict 200 damage to your opponent. If your opponent Normal or Special Summons a monster(s): Inflict 200 damage to your opponent.


                 rấc cutii nma không có tác dụng nhiều. Thường thì sẽ không nên tốn slot Extra cho 2 lá này hehe
                 Đơn vị đồng hành:

                 - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                 Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                 Top