Hướng dẫn chơi Infernoid

Hướng dẫn chơi Infernoid

Braver Victory là Main box mới được ra mắt vào tháng 11/2022 này. Nó mang giới thiệu cho ta 1 deck hoàn toàn mới với Duel Links đó là Infernoid, 1 bộ deck bao gồm những lá bài có thể tự triệu hồi đặc biệt chúng bằng cách banish các infernoid khác từ tay hoặc là từ mộ.

Nhìn chung đây là 1 deck anti meta cực kỳ mạnh, ngay cả Tier 0 Salad cũng sẽ bị đè bẹp ngay khi gặp Infernoid nếu tung xu thua :D. Deck có 2 main boss chính là Onuncu ( Wipe sạch monster trên field, Negate S/T ) và Devyaty (Wipe Backrow, Negate Monster eff), nghe qua thấy chúng la lá nhau đúng k :v.

Theo mình thì đây là 1 deck rất đáng để chơi và build, giá cả hợp lý ( ta hoàn toàn có thể chơi nó chỉ với 1 main box), sức mạnh không hề yếu đá sạch được các deck meta hiện tại và hiện đang ở potential tier
Rate: 8,5/10

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Grit (67%)

 Rarity
Grit
 Rarity
Grit
Grit
Grit
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Lật lá bài này khi bạn kích hoạt Kỹ năng này.]

Khi bắt đầu lượt của bạn, hãy gọi 2 số và tung một con xúc xắc sáu mặt. Nếu bạn tung một số bạn đã gọi, LP của bạn không thấp hơn 1 cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

[Flip this card over when you activate this Skill.] At the start of your turn, call 2 numbers and roll a six-sided die. If you roll a number you called, your LP do not get lower than 1 until the end of your opponent's next turn. This Skill can only be used once per Duel.


Tuy mạnh là thế nhưng thực tế Infernoid cũng sẽ khá mỏng manh. Việc sử dụng skill này như trao cho ta thêm một cơ hội sống với duy nhất 1 LP. 
Cơ hội theo lý thuyết là vậy còn việc lật kèo được hay không là do chúng ta :V, vì turn sau khi dùng skill này ta chỉ có thể special summon 1 quái thú

Fiend Farewell (Skill Card) (37%)

UR Rarity
Fiend Farewell (Skill Card)
UR Rarity
Fiend Farewell (Skill Card)
Fiend Farewell (Skill Card)
Fiend Farewell (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng khi một trong những quái thú của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu. 1 quái thú Loại quái thú ngẫu nhiên từ Deck của bạn được gửi đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used when one of your monsters is destroyed in battle. 1 random Fiend-Type monster from your Deck is sent to the Graveyard.


Cá nhân mình thì mình thích sử dụng skill này khi chơi deck Infernoid. 
Là một deck Graveryard Control và các monster đều là fiend thế nên đẩy free 1 core card quan trọng cho ta combo xuống mộ là 1 điều vô cùng lợi thế
Điều duy nhất là điểm trừ của skill này chính là điều kiện kích hoạt. Chỉ khi 1 monster của ta bị destroy bởi battle ta mới có thể kích hoạt skill, kéo tốc độ của deck xuống 10 lần. Có lẽ đó cũng chính là lý do skill này chỉ được xài 37%Core

 

Raiden, Hand of the Lightsworn và Charge of the Light Brigade (LightSworn Engine)

SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
Raiden, Hand of the Lightsworn
LIGHT 4
Raiden, Hand of the Lightsworn
Sát thủ chân lý sáng, Raiden
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.


SR Rarity
Charge of the Light Brigade
SR Rarity
Charge of the Light Brigade
Charge of the Light Brigade
Spell Normal
Charge of the Light Brigade
Chi viện đoàn quân ánh sáng

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.


  Các lá bài Lightsworn này đơn giản chỉ là giúp ta Mill cards từ deck xuống mộ. Một Start hand hoàn hảo là phải có 1 lá Charge of the Light Brigade ở trên tay. Từ đó search và triệu hồi Raiden và kích hoạt khả năng của anh ấy. Những card chính mà ta muốn có ở tay/ mộ chính là các Infernoid Monsters dành cho combo setup

  Infernoid Onuncu (x1)

  UR Rarity
  Infernoid Onuncu
  UR Rarity
  Infernoid Onuncu
  Infernoid Onuncu
  FIRE 10
  Infernoid Onuncu
  Hỏa ngục vô hình Onuncu
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 3000


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay hoặc Mộ) bằng cách loại bỏ 3 quái thú "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn mà tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể phá huỷ tất cả các quái thú khác trên sân. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or Graveyard) by banishing 3 "Infernoid" monsters from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. When this card is Special Summoned: You can destroy all other monsters on the field. Once per turn, during either player's turn, when a Spell/Trap Card or effect is activated: You can Tribute 1 monster; negate the activation, and if you do, banish that card.


  Infernoid Big boss là anh. Nó mang trong mình hiệu ứng của một lá Dark Hole   , một khả năng rất mạnh để clear cả sân, đặc biệt dùng để trị các quái thú không thể Target. Khả năng negate spell/trap speed 2 của nó cũng hoạt động rất ok để phá vỡ các combo của đối phương bằng cách tribute 1 quái thú ( ta có thể tribute chính Onuncu luôn á :v)

  Infernoid Devyaty (x2)

  SR Rarity
  Infernoid Devyaty
  SR Rarity
  Infernoid Devyaty
  Infernoid Devyaty
  FIRE 9
  Infernoid Devyaty
  Hỏa ngục vô hình Devyaty
  • ATK:

  • 2900

  • DEF:

  • 2900


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn hoặc Mộ) bằng cách loại bỏ 3 "Infernoid" khỏi tay của bạn hoặc Mộ trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể phá hủy tất cả các Phép và Bẫy trên sân, ngoại trừ các lá "Void" Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by banishing 3 "Infernoid" monsters from your hand or GY while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower. When this card is Special Summoned: You can destroy all Spells and Traps on the field, except "Void" cards. Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can Tribute 1 monster; negate the activation, and if you do, banish it.


  Một Bigboss khác của Infernoid tuy chỉ là hàng SR. Ta thấy qua được khả năng của nó chỉ gần như là ngược với Onuncu khi mang trong mình hiệu ứng của 1 lá Heavy Storm  thổi bay backrow (tuy vậy hãy lưu ý rằng hiệu ứng này cũng sẽ ảnh hưởng lên chính bạn)

  Hiệu ứng negate rồi Banish là 1 thứ tuyệt vời. Vừa có thể năng cản Opp, vừa có thể phòng ngừa chúng recycle lá vừa bị negate từ dưới mộ (ví dụ như tụi Sala)

  Infernoid Decatron (x3)

  SR Rarity
  Infernoid Decatron
  SR Rarity
  Infernoid Decatron
  Infernoid Decatron
  FIRE 1
  Infernoid Decatron
  Hỏa ngục vô hình Decatron
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 200


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Infernoid" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Infernoid Decatron", và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của lá bài này bằng Cấp độ của quái thú đã gửi, và nếu bạn làm điều đó, tên của lá bài này sẽ trở thành của quái thú đó và thay thế hiệu ứng này bằng hiệu ứng ban đầu của quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Infernoid" monster from your Deck to the Graveyard, except "Infernoid Decatron", and if you do, increase this card's Level by the Level of the sent monster, and if you do that, this card's name becomes that monster's, and replace this effect with that monster's original effects.


  1 lá bài rất đặc biệt khi chỉ có duy nhất bài này là tuner trong deck cũng như chỉ có nó có thể normal summon mà không phải banish gì cả. Decatron còn giúp bạn có drop bất kì quái thú infernoid nào xuống mộ và kế thừa khả năng của nó, chính thứ này đã làm lên tên tuổi của Decatron, giúp là trở thành combo starter cho deck

  Infernoid Attondel (x1)

  R Rarity
  Infernoid Attondel
  R Rarity
  Infernoid Attondel
  Infernoid Attondel
  FIRE 8
  Infernoid Attondel
  Hỏa ngục vô hình Attondel
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay hoặc "Infernoid" khỏi tay bạn hoặc Mộ trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu và đưa nó đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai liên tiếp. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or Graveyard) by banishing 2 "Infernoid" monsters from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can activate this effect; this card can make a second attack in a row. Once per turn, during either player's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it.


  1 level 8 beater đòi tới 2 nguyên liệu để có thể triệu hồi được cũng chính là lý do nó ít được sử dụng. Có thể tấn công 2 lần 1 lượt nếu nó destroy 1 quái thú đối phương và khả năng banish mộ như D.D Crow cũng sẽ dễ dàng làm khó các deck Meta hiện nay

  Infernoid Seitsemas (x2)

  R Rarity
  Infernoid Seitsemas
  R Rarity
  Infernoid Seitsemas
  Infernoid Seitsemas
  FIRE 7
  Infernoid Seitsemas
  Hỏa ngục vô hình Seitsemas
  • ATK:

  • 2600

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay hoặc "Infernoid" khỏi tay bạn hoặc Mộ trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, hiệu ứng này có thể được kích hoạt ở cuối Battle Phase: Loại bỏ 1 lá trên sân. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or Graveyard) by banishing 2 "Infernoid" monsters from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks an opponent's monster, this effect can be activated at the end of the Battle Phase: Banish 1 card on the field. Once per turn, during either player's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it.


  1 phiên bản mini của Attondel khi giống với Attondel 90%. Từ cách thức và điều kiện triệu hồi cho tới khả năng banish mộ. Thế nhưng điểm mạnh của nó đó chính là Banish 1 lá trên sân vào cuối Battle Phase, đó cũng chính là lý do lá bài này được ưu ái hơn là Attondel

  Infernoid Patrulea (x2)

  R Rarity
  Infernoid Patrulea
  R Rarity
  Infernoid Patrulea
  Infernoid Patrulea
  FIRE 4
  Infernoid Patrulea
  Hỏa ngục vô hình Patrulea
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).


  1 level 4 Infernoid nho nhỏ chỉ cần take up 1 Infernoid khác để triệu hồi. Khả năng Backrow Remover mà không cần cost bất cứ thứ gì. Ngoài ra còn có thêm khả năng quick banish mộ đối phương đặc trưng của các quá thú Infernoid. 


  Tuy vậy nó không thể tấn công vào turn mà nó kích hoạt eff

  Infernoid Harmadik (x1)

  R Rarity
  Infernoid Harmadik
  R Rarity
  Infernoid Harmadik
  Infernoid Harmadik
  FIRE 3
  Infernoid Harmadik
  Hỏa ngục vô hình Harmadik
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 monster on the field; destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).


  Hầu hết các lá Infernoid đều in khả năng rất dài và nhiều chữ khiến mọi người lười đọc :V. Nhưng thực tế eff của chúng gần như lá nào cũng như nhau hoặc trái nhau. 

  Đây là 1 Infernoid level 3 trái với Patrulea. Một bên thì phá backrow còn 1 bên thì phá monster và đều không thể tấn công được trong turn nó kích hoạt eff. Nói chung là tùy từng trường hợp mà ta có thể sử dụng linh hoạt các khả năng của các Infernoid

  Infernoid Antra (x0-x1)

  N Rarity
  Infernoid Antra
  N Rarity
  Infernoid Antra
  Infernoid Antra
  FIRE 2
  Infernoid Antra
  Hỏa ngục vô hình Antra
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).


  Mini infernoid với khả năng quá phổ thông mà infernoid nào cũng có ngoại trừ khả năng return. Tuy thế với chỉ số 0 atk thì ta gần như không thể làm gì thêm với nó cả nên ta có thể x0 hoặc x1 khi xài Decatron để copy eff

  Infernoid Pirmais (x0-x1)

  N Rarity
  Infernoid Pirmais
  N Rarity
  Infernoid Pirmais
  Infernoid Pirmais
  FIRE 1
  Infernoid Pirmais
  Hỏa ngục vô hình Pirmais
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn 1 lá bài Úp trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Lá bài đó không thể được kích hoạt để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 Set card on the field; shuffle it into the Deck. That card cannot be activated in response to this effect's activation. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).


  Infernoid nào thì cũng có đôi có cặp đúng không nào :v. Antra và Pirmais cũng không phải ngoại lệ. 

  Tới 2 mini Infnoid này còn có đôi còn bạn thì sao nhỉ :)))?  Spell/Trap

   

  Monster Gate và Volcanic Wall (Mill Engine)

  SR Rarity
  Monster Gate
  SR Rarity
  Monster Gate
  Monster Gate
  Spell Normal
  Monster Gate
  Cổng quái vật

   Hiệu ứng (VN):

   Hiến tế 1 quái thú; lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn cho đến khi bạn lật và xem được một quái thú có thể được Triệu hồi / Úp thường. Triệu hồi Đặc biệt nó, đồng thời gửi các lá bài đã gửi xuống mộ khác xuống Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Tribute 1 monster; excavate cards from the top of your Deck until you excavate a monster that can be Normal Summoned/Set. Special Summon it, also send the other excavated cards to the GY.


   UR Rarity
   Volcanic Wall
   UR Rarity
   Volcanic Wall
   Volcanic Wall
   Spell Continuous
   Volcanic Wall
   Tường Hỏa Sơn

    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 3 lá bài từ trên cùng Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, gây 250 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú Loại Pyro được gửi đến Mộ bằng hiệu ứng này. Bạn không thể tuyên bố tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn: You can send 3 cards from the top of your Deck to the Graveyard, and if you do, inflict 250 damage to your opponent for each Pyro-Type monster sent to the Graveyard by this effect. You cannot declare an attack during the turn you activate this effect.


    Nếu ta thấy chỉ LightSworn thôi là chưa đủ, ta có thể thêm 2 lá bài này nào để tăng khả năng mill bài từ deck xuống mộ

    • Monster Gate: 1 lá bài F2P nhưng lại là combo starter rất tốt khi kết hợp với Decatron, giúp ta có hàng loạt tài nguyên ở dưới mộ để có thể Summon hoặc là Combo
    • Volcanic Wall: Trái với monster gate thì đây là 1 card UR khá đắt đỏ. Với khả năng tự mill cực kì tốt khi chỉ cần đặt xuống và mill, tuy vậy việc không thể tấn công cũng khá là tàn khốc đối với ta. Nhưng xét cho cùng thì những Turn đầu Infernoid cũng chưa thể làm gì nhiều nên việc sử dụng nó vào đầu trận đấu cũng sẽ không mang lại bất lợi nhiều

    Void Vanishment (x3)

    R Rarity
    Void Vanishment
    R Rarity
    Void Vanishment
    Void Vanishment
    Spell Continuous
    Void Vanishment
    Luyện ngục làm tiêu tan

     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 Lá bài "Void" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Void Vanishment" hoặc "Null and Void", bạn cũng không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Infernoid" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Void Vanishment" một lần mỗi lượt. Nếu một "Infernoid" mà bạn điều khiển đấu với quái thú của đối thủ, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; loại bỏ những quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can discard 1 card; add 1 "Void" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Void Vanishment" or "Null and Void", also you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Infernoid" monsters. You can only use this effect of "Void Vanishment" once per turn. If an "Infernoid" monster you control battles an opponent's monster, after damage calculation: You can send this card to the Graveyard; banish those monsters.


     x3 vì là 1 searcher mạnh và rẻ. Việc search được 1 "void" spell/trap có thể giúp ta search được hàng loạt các lá hay ho, đặc biệt là void feast mà chỉ cần discard 1 Infernoid monster

     Void Seer (x1)

     N Rarity
     Void Seer
     N Rarity
     Void Seer
     Void Seer
     Spell Quick
     Void Seer
     Kẻ tử vì luyện ngục

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 "Infernoid" mà bạn điều khiển; mục tiêu đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Nếu "Infernoid" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình thay vì phá huỷ 1 trong những quái thú đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 "Infernoid" monster you control; that target is unaffected by the opponent's card effects this turn. If an "Infernoid" monster(s) you control would be destroyed by a card effect, you can banish this card from your Graveyard instead of destroying 1 of those monsters.


      Hầu hết các spell/trap của Infernoid đều là hàng f2p. 1 Lá quick spell giúp bảo vệ các Infernoid của bạn không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của các lá bài khác, 1 lá Lance hoàn hảo cho Infernoid nhưng còn mạnh hơn Lance x2 lần. 

      Ngoài ra nó còn giúp bảo vệ quái thú Infernoid trên sân của bạn khỏi Destroy khi lá này ở dưới mộ nữa

      Void Feast (x3)

      R Rarity
      Void Feast
      R Rarity
      Void Feast
      Void Feast
      Trap Normal
      Void Feast
      Yến tiệc luyện ngục

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 1 Lá bài "Void" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt tối đa 3 "Infernoid" từ Deck của bạn, có tổng Cấp chính xác bằng 8, bỏ qua điều kiện Triệu hồi của chúng.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send 1 "Void" Spell/Trap Card from your hand or face-up from your field to the Graveyard; Special Summon up to 3 "Infernoid" monsters from your Deck, whose total Levels exactly equal 8, ignoring their Summoning conditions.


       1 lá spam quái điên rồ của Infernoid khi bỏ qua điều kiện triệu hồi của chúng. Đặc biệt khi sử dụng nó với Decatron ta có thể setup hàng loạt combo dưới mộ

       Into the Void và Void Trap Hole (1 số lá "void" khác)

       UR Rarity
       Into the Void
       UR Rarity
       Into the Void
       Into the Void
       Spell Normal
       Into the Void
       Vô cõi luyện ngục

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn có 3 lá bài hoặc lớn hơn trong tay: Rút 1 lá bài, và nếu bạn làm việc đó, trong End Phase của lượt này, hãy gửi Mộ toàn bài trên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you have 3 or more cards in your hand: Draw 1 card, and if you do, during the End Phase of this turn, discard your entire hand.


        SR Rarity
        Void Trap Hole
        SR Rarity
        Void Trap Hole
        Void Trap Hole
        Trap Normal
        Void Trap Hole
        Hang rơi của luyện ngục

         Hiệu ứng (VN):

         Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn: Vô hiệu hoá hiệu ứng của 1 trong những quái thú đó có 2000 ATK hoặc lớn hơn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When your opponent Special Summons a monster(s) with 2000 or more ATK: Negate the effects of 1 of those monsters with 2000 or more ATK, and if you do, destroy it.


         Điều đặc biệt ta nói ở trên đó chính là khả năng search "void" Spell/Trap.Ta có thể Search hàng loạt các tech đa dụng như:

         • Void Trap Hole: Tăng thêm khả năng phòng thủ cho deck, 1 câu trả lời hoàn hảo dành cho Salamangreat HeatLeo, Galaxy eyes,.... hàng loạt các quái thú mạnh đang ở meta. Nó cũng khá tốt khi ta sử dụng để đối đầu với những kèo Mirror
         • Into the void: Free 1 draw, ngoài ra còn giúp ta discard xuống mộ

         Pot of Duality (x2)

         UR Rarity
         Pot of Duality
         UR Rarity
         Pot of Duality
         Pot of Duality
         Spell Normal
         Pot of Duality
         Hũ nhường tham

          Hiệu ứng (VN):

          Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
          Phân loại:

          1 lá tech tốt cho mọi deck khi cho ta khả năng add 1 trong 3 lá trên cùng của deck. Tuy vậy nó không hề rẻ, bạn có thể sử dụng nó tùy theo ví của bạn :V           Extra Deck

          deck này không cần tới Extra deck thì cũng được, nhưng việc có thêm các support mạnh mẽ từ Link,Xyz hay thậm chí là Synchro giúp deck mạnh thêm gấp bội

          Synchro

          UR Rarity
          Vermillion Dragon Mech
          UR Rarity
          Vermillion Dragon Mech
          Vermillion Dragon Mech
          FIRE 9
          Vermillion Dragon Mech
          Tàu chiến rồng bạc đỏ son
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Tuner khỏi sân đánh tay, Mộ hoặc ngửa của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Tuner bị loại bỏ của mình; thêm nó lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can banish 1 Tuner from your hand, GY, or face-up field, then target 1 card on the field; destroy it. If this Synchro Summoned card is destroyed by card effect and sent to the GY: You can target 1 of your banished Tuners; add it to your hand.


          UR Rarity
          Trishula, Dragon of the Ice Barrier
          UR Rarity
          Trishula, Dragon of the Ice Barrier
          Trishula, Dragon of the Ice Barrier
          WATER 9
          Trishula, Dragon of the Ice Barrier
          Rồng hàng rào băng, Trishula
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
          Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 1 lá mỗi loại khỏi tay, sân và Mộ của đối thủ. (Lá bài trên tay được chọn ngẫu nhiên.)


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 1 card each from your opponent's hand, field, and GY. (The card in the hand is chosen at random.)


          UR Rarity
          Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
          UR Rarity
          Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
          Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
          WATER 11
          Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
          Rồng hàng rào băng về không, Trishula
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
          Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


          UR Rarity
          Black Rose Dragon
          UR Rarity
          Black Rose Dragon
          Black Rose Dragon
          FIRE 7
          Black Rose Dragon
          Rồng hoa hồng đen
          • ATK:

          • 2400

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
          Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.


          UR Rarity
          Scrap Dragon
          UR Rarity
          Scrap Dragon
          Scrap Dragon
          EARTH 8
          Scrap Dragon
          Rồng sắt vụn
          • ATK:

          • 2800

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Chọn mục tiêu 1 "Scrap" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. When this card in your possession is destroyed by your opponent's card and sent to your GY: Target 1 non-Synchro "Scrap" monster in your GY; Special Summon that target.


          Các quái thú Synchro mạnh thuộc hàng top cards với những khả năng như Wipe field, banish, destroy lẻ cx có cả. Ta có thể dễ dàng triệu hồi các lá bài này nhờ Void Feast để triệu hồi Decatron và tổng đã là level 8, hay kết hợp với Raiden và các quái thú Infernoid khác.

          Steelswarm Roach, Number 70: Malevolent Sin và Abyss Dweller (Xyz)

          SR Rarity
          Steelswarm Roach
          SR Rarity
          Steelswarm Roach
          Steelswarm Roach
          DARK
          Steelswarm Roach
          Trùng vai-rớt gián
          • ATK:

          • 1900

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.


          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          Number 70: Malevolent Sin
          DARK
          Number 70: Malevolent Sin
          Con số 70: Tội ác tử thần
          • ATK:

          • 2400

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


          UR Rarity
          Abyss Dweller
          UR Rarity
          Abyss Dweller
          Abyss Dweller
          WATER
          Abyss Dweller
          Cư dân vực sâu
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 1400


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


          Những Xyz rank 4 Staple quen thuộc mà ai cũng biết. 

          Puzzlomino, the Drop-n-Deleter, Code Talker và Duelittle Chimera (Link)

          UR Rarity
          Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
          UR Rarity
          Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
          Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
          LIGHT
          Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
          Người thả và xóa, Puzzlomino
          • ATK:

          • 1300

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú với các Cấp độ khác nhau
          Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa với một khu vực mà lá bài này chỉ đến trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; quái thú đó trở thành Cấp độ đó cho đến khi kết thúc lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú có cùng Cấp độ (1 từ mỗi sân); phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters with different Levels If a monster is Special Summoned face-up to a zone this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can declare a Level from 1 to 8; that monster becomes that Level until the end of the turn. You can target 2 monsters with the same Level (1 from each field); destroy them. You can only use each effect of "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" once per turn.


          UR Rarity
          Code Talker
          UR Rarity
          Code Talker
          Code Talker
          DARK
          Code Talker
          Người xử mã dạng đầu
          • ATK:

          • 1300

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, trong khi lá bài này chỉ vào quái thú.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster this card points to. Cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, while this card points to a monster.


          R Rarity
          Duelittle Chimera
          R Rarity
          Duelittle Chimera
          Duelittle Chimera
          FIRE
          Duelittle Chimera
          Chimera lười
          • ATK:

          • 1400

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú FIRE
          Tất cả quái thú LỬA trên sân nhận được 500 ATK / DEF, tất cả quái thú NƯỚC trên sân sẽ mất 400 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Duelittle Chimera" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 FIRE monsters All FIRE monsters on the field gain 500 ATK/DEF, also all WATER monsters on the field lose 400 ATK/DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 FIRE monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Duelittle Chimera" once per turn.


          Các quái thú Link 2 nhẹ nhàng, dễ triệu hồi và phù hợp nhất đối với Infernoid. 
          Khả năng Spam quái mạnh từ Void Feast thì cần những lá Link như thế này để dọn sân, cũng như 1 vài Infernoid không thế tấn công vào turn mà nó kích hoạt Eff, Link sẽ nhanh chóng giúp bạn xử lý vấn đề này mà không cần các điều kiện như Tuner hay là cùng Level
          Đơn vị đồng hành:

          - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


          Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

          Top