Hướng dẫn chơi Meklord

Hướng dẫn chơi Meklord

Toi là một fan của Meklords, chủ yếu là vì art của chúng mặc dù chúng chưa bao giờ cạnh tranh tốt với các deck meta, nhưng toi thực sự tin rằng Meklord có tiềm năng vì nhờ vài hàng support gần đây.

Vì Primo/Placido sẽ có khả năng nhiều người chơi Meklord hơn ở Duel Links (khá nhiều người là fan của 2 ông này :v). Và bây giờ sẽ là lúc tốt nhất để ta xem xét từng lá bài Meklord và đánh giá cả hai dựa trên sức mạnh của chúng và cách ta sẽ sử dụng chúng trong Duel Links.

Dù sao, đây sẽ là một bài viết hơi nhiều chữ nên ta nên bắt đầu ngay thoi. :v

À nói luyên thuyên nhưng k quên đánh giá chung nhé: 7/10 

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Meklord Refinement (Skill Card) (100%)

1 skill mà thay được cho cả searcher trong deck. Tuy bị giới hạn ở turn 1/2 chỉ search được spell trap nhưng nếu bạn trụ được tới turn tiếp theo của bạn, bạn có thể search bất kì lá meklord nào, thậm chí là cả Eradicator từ ngoài bộ bài.

Skill này chỉ dùng được one per duel thôi nhé, vậy nên bạn hãy tùy trường hợp và căn thời điểm sử dụngMain Monsters

 

Meklord Astro Dragon Triskelion (x2)

Một Boss Monster có tới 3000 ATK và dễ dàng được triệu hồi chỉ bằng cách trục xuất 3 Quái vật Meklord tên khác nhau từ Mộ của bạn.

Triskelion cũng có thể dễ dàng phá vỡ,outplay hầu hết các chiến thuật của đối với những Bộ bài phụ thuộc nhiều vào Extra Deck như Galaxy, Elemental HERO, đặc biệt là Bộ bài Synchro như Rose Dragon vì nó có thể mỗi lượt tấn công và đánh cắp một quái thú từ Extra Deck summon lên đồng thời tăng ATK của nó. Thậm chí chỉ sử dụng 1 Extra Deck Monster cũng đủ để Triskelion OTK.

Meklord Emperor Wisel (x1)

SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
Meklord Emperor Wisel
DARK1
Meklord Emperor Wisel
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Other monsters you control cannot declare an attack. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell Card: You can negate the activation, and if you do, destroy it.


Có thể triệu hồi đặc biệt khi bạn sử dụng hiệu ứng của Obbligato hoặc với hiệu ứng của Assembly để tiêu diệt quái thú của chính bạn. Với Obbligato và Wisel trong tay, bạn có thể sử dụng Obbligato để triệu hồi đặc biệt  Army of Wisel và Skiel ra sân cũng như Emperor Wisel trên sân. Đây có thể là một trường tốt ở lượt 1 vì Skiel có hiệu ứng sau khi rời sân, trong khi Army of Wisel mang lại cho Emperor Wisel hiệu ứng xuyên nếu nó cần tấn công sau này.

Mục đích chính của nó là hút một quái thú SYnchro, nhưng nó vẫn hữu ích khi chống lại các bộ bài không Synchro hoặc thậm chí là một quái thú rất tốt để ta triệu hồi trong lượt 1 vì nó có thể vô hiệu hóa một thẻ phép thuật mỗi lượt, bao gồm cả quái thú Pendulum khi được đưa vào vùng Pendulum . Tuy nhiên, nhược điểm lớn là những quái thú khác của bạn sẽ không thể tấn công.

Nếu không có quái thú Synchro để kiểm soát và tăng ATK của Wisel, bạn sẽ chỉ có thể tấn công với quái thú 2500 mỗi lượt. Điều này có khả năng khóa sân của bạn nếu đối thủ của bạn có quái thú có atk lớn hơn Wisel để chặn tấn công. Bạn có thể loại bỏ Wisel bằng cách sử dụng hiệu ứng của Assembly hoặc bằng kỹ năng nếu bạn muốn thực hiện một cách chơi khác.

Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption (x0-x1)

SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
DARK1
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Meklord" ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; nó không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect. During your opponent's turn (Quick Effect): You can send 1 face-up "Meklord" monster you control to the GY; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls; it cannot attack for the rest of this turn. When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy that card.


1 lá bài bạn có thể tùy chọn khi phòng thủ để tránh các lá bài nguy hiểm hoặc chặn (các) đòn tấn công nhưng chỉ có thể được triệu hồi đặc biệt trong lượt của đối thủ. Nó cũng có thể được sử dụng để loại bỏ Emperor Wisel của bạn nếu bạn mang XYZ rank 1 trong bộ bài.

Meklord Army Deployer Obbligato (x3)

Combo Starter chính của bộ bài vì bạn có thể triệu hồi đặc biệt 2 Army meklord từ bộ bài. Sau đó, chúng có thể được sử dụng để Xyz lên rank 4 hoặc đơn giản là chặn tấn công. Tự hủy theo cách này cũng cho phép bạn triệu hồi đặc biệt Emperor Wisel nếu bạn có nó trong tay.

Vì hiệu ứng của nó không kích hoạt khi triệu hồi, đối thủ của bạn vẫn có thể làm gián đoạn điều này khi bạn triệu hồi nó. Nếu quái thú của bạn bị negate hoặc Floodgate Trap Hole, thì bạn sẽ không thể triệu hồi đặc biệt 2 quái thú từ bộ bài, nhưng bạn vẫn có thể triệu hồi đặc biệt Emperor Wisel nếu bạn có nó trong tay bằng cách sử dụng Assembly để tiêu diệt Obbligato.

Meklord Army of Granel, Meklord Army of Skiel và Meklord Army of Wisel (Các Meklord Army)

Tất cả quái thú Meklord Army tăng ATK cho chính nó tùy vào số lượng quái thú Meklord khác trên sân, điều này... không tính chính chúng.

Wisel mạnh nhất trong nhóm, nhưng cũng có hiệu ứng yếu nhất, có thể cho 1 meklord khác khả năng đâm xuyên... và đó là tất cả.

Thật thú vị, Skiel lại là lá hữu ích nhất trên thực tế, có thể Float thánh bất kì Meklord Army nào khi bị tiêu diệt trong Battle. 

Tác dụng của Granel là... nó chỉ là Armored Bee, ngoại trừ một lần. Lần cuối cùng Armored Bee tốt trong Duel Links cũng là lần duy nhất Armored Bee có tác dụng trong Duel Links, khi các bộ bài xoay quanh việc chơi những thứ tốt hơn là chỉ chơi các lá thuộc archetype. 

Chúng rất tệ, vì vậy tất nhiên chúng ta sẽ có rất nhiều chúng nhưng lại ít sử dụng

Tuy nhiên, giống như các Emperor, Support gần đây đã ban phước cho chúng với một quái thú khác của Meklord Army... và lá này thực sự có thể chơi được. Meklord Army Deployer Obbligato!Spell/Trap

 

Meklord Assembly (x3)

Search cốt lõi cho bộ bài, nhưng cũng có thể make play theo 1 số hướng vì có khả năng phá hủy các lá bài của chính bạn.

Obbligato và Emperor Wisel là hai lá bài bạn cần Add lên tay để có thể chơi. Obbligato có mức độ ưu tiên cao hơn một chút vì bạn có thể sử dụng các quái thú được triệu hồi đặc biệt để Xyz Gear Gigant X để search thêm 1 lá khác hoặc phòng thủ với Skiels Army.

Hiệu ứng thứ hai của Assembly sẽ cho phép bạn tiêu diệt 1 Spell/Trap ngửa khác như Dark Contract với Gate, một trong những công cụ search chính của D/D/D Deck.

Boon of the Meklord Emperor (x1)

Draw thêm 2 lượt draw free nếu bạn đang điều khiển 2 Meklord. Nhưng hãy luôn luôn nhớ rằng bạn không thể tấn công vào lượt bạn sử dụng lá bài này nhưng vẫn có thể thêm cả đống tài nguyên lên tay khi đi đầu.

Needle Ceiling (x2)

Tech này có thể destroy cả Meklord của bạn, nhiều khi để kích hoạt hiệu ứng của chính các Meklord

.

Tech trapExtra Deck

 

Heavy Armored Train Ironwolf (x2)

Train Ironwolf sẽ cho phép quái thú Loại Máy móc của bạn tấn công trực tiếp vào đối thủ, bạn có thể kết hợp lá này với Concentrating Current để khiến quái vật Loại Máy móc của bạn gây ra một lượng lớn Battle Damage.

Hiệu ứng sau khi rời sân của Train Ironwolf có thể cho phép bạn tìm kiếm 1 quái vật Loại Máy móc Cấp 4 từ Bộ bài của bạn, điều này cung cấp cho bạn một nguồn khác để thiết lập combo sau này.

Super Quantal Mech King Great Magnus (x1)

Great Magnus sẽ trở thành controller mạnh mẽ trên sân với tối thiểu. 3 nguyên liệu có thể được Triệu hồi Xyz dễ dàng bằng cách sử dụng hiệu ứng của Dreadnoid.

Number 27: Dreadnought Dreadnoid (x2)

ATK và hiệu ứng phòng thủ tốt để giúp ta có thể sống sót. Hãy mang nó ra nếu đối thủ của bạn chỉ có 1 quái thú trên sân mà bạn biết mình có thể vượt qua. Tiêu diệt một quái thú trong trận chiến sẽ cho phép bạn Xyz triệu hồi một quái thú rank 10, có thể được sử dụng để mang ra Great Magnus với 3 nguyên liệu.Các lựa chọn khác

 

Desperado Barrel Dragon (x1)

Triệu hồi Đặc biệt Desperado Barrel Dragon khi Obligato bị tiêu diệt. Đặc biệt, hiệu ứng của Oligado tăng tốc đáng kể việc triệu hồi Desperado Barrel Dragon, cho phép bạn đưa lá này vào sân trong Main Phase của bạn. Hiệu ứng loại bỏ phi mục tiêu của Desperado Barrel Dragon rất tốt để loại bỏ quái thú không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc không thể bị nhắm mục tiêu.

Meklord Astro Mekanikle (x1)

UR Rarity
Meklord Astro Mekanikle
UR Rarity
Meklord Astro Mekanikle
Meklord Astro Mekanikle
LIGHT12
Meklord Astro Mekanikle
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 4000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 "Meklord" từ tay của bạn đến Mộ, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 trong những quái thú được trang bị này mà bạn điều khiển đến Mộ; gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 "Meklord" monsters from your hand to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. Once per turn, during your Standby Phase: You can send 1 of these equipped monsters you control to the Graveyard; inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect.


Một Boss Monster có sức tấn công cao, khá tốn kém để triệu hồi và chủ yếu chỉ đóng vai trò là Beater khi gặp những bộ bài không phải Synchro.

Chống lại các đối thủ sử dụng quái thú Synchro, nó là một quái thú OTK tốt vì nó có thể tăng sức tấn công của chính nó. Đây là một lối chơi rất chi là tình huống vì nhân vật và kỹ năng có khả năng cho bạn biết rằng bạn đang chơi một bộ bài phản Synchro, nhưng đôi khi nó có thể giành chiến thắng trong một số game đi trước với những đối thủ không ngờ tới.
Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS
Top