Hướng dẫn chơi Kozmo

Hướng dẫn chơi Kozmo

New Main box Future Circuit mang đến cho ta 2 deck F2P khá mạnh và đáng build đó chính là Magical Muskeeter và Kozmo đây. 

Deck  này hoạt động khá đơn giản với những lá phi công low level có thể tự banish chính chúng với quick speed và các tàu thuyền level cao có hiệu ứng sau khi chết giúp hồi phục lại các Phi công kia =))

Đánh giá chung: 7/10
Skill

 

Destiny Draw (Skill Card) (18%)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


Skill của thánh hack bài, thay vì draw 1 lá bình thường random thì ta có thể chọn bất kỳ 1 lá nào còn lại trong deck. Quả là cao thủ :v

Tuy vậy nó cần bị mất 2000 LP để kích hoạt nhưng nó thực sự không phải là vấn đề của Kozmo vì chúng ta có các phi công tự trừ điểm gốc mà =))

LP Boost Alpha (Skill Card) (76%)

UR Rarity
LP Boost Alpha (Skill Card)
UR Rarity
LP Boost Alpha (Skill Card)
LP Boost Alpha (Skill Card)
LP Boost Alpha (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Increases starting Life Points by 1000.


Các hiệu ứng của các Low-level Kozmo trừ điểm gốc khá tốn nên việc buff 1000 điểm gốc với không tác dụng phụ là 1 sự lựa chọn khá tốtKozmo phi công

 

Kozmo Tincan (x3)

UR Rarity
Kozmo Tincan
UR Rarity
Kozmo Tincan
Kozmo Tincan
LIGHT 1
Kozmo Tincan
Robot thiếc vũ chụ
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 2 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmo Tincan" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể trả 500 LP; tiết lộ 3 "Kozmo" có tên khác từ Deck của bạn, đối thủ của bạn chọn ngẫu nhiên 1 lá để bạn thêm lên tay và bạn gửi phần còn lại vào Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 2 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmo Tincan" once per turn. Once per turn, during the End Phase: You can pay 500 LP; reveal 3 "Kozmo" cards with different names from your Deck, your opponent randomly picks 1 for you to add to your hand, and you send the rest to the Graveyard.


Thực sự thì đây là 1 perfect starter của Kozmo nên việc chơi x3 là không có gì đáng ngại.

Hiệu ứng của nó được kích hoạt ở end phase nên có thể hoạt động được với skill Balance hay một số hiệu ứng của vài monster khác.

Kozmo Strawman (x1-x2)

R Rarity
Kozmo Strawman
R Rarity
Kozmo Strawman
Kozmo Strawman
LIGHT 2
Kozmo Strawman
Người bù nhìn vũ chụ
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 3 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmo Strawman" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú "Kozmo" Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, đồng thời phá hủy nó trong End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 3 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmo Strawman" once per turn. Once per turn: You can pay 500 LP, then target 1 of your banished "Kozmo" monsters; Special Summon it, but its effects are negated, also destroy it during the End Phase.


có lẽ x1 là đủ với lá bài này. Ngoài khả năng return Kozmo card từ mộ thì nó không còn tác dụng gì khác vì hầu hết các cách chơi của ta đều dựa vào các Kozmo tàu thuyền oách vkl.

Kozmo Scaredy Lion (x0)

N Rarity
Kozmo Scaredy Lion
N Rarity
Kozmo Scaredy Lion
Kozmo Scaredy Lion
LIGHT 2
Kozmo Scaredy Lion
Sư tử nhát vũ chụ
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 3 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmo Scaredy Lion" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP, sau đó chọn mục tiêu vào 3 quái thú "Kozmo" đưa chúng trở lại Mộ, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 3 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmo Scaredy Lion" once per turn. Once per turn: You can pay 500 LP, then target 3 of your banished "Kozmo" monsters; return them to the Graveyard, and if you do, inflict 500 damage to your opponent.


tệ vkl =)) toi để đây cho vui chứ không ai chơi lá này cả. Ta cần return chính xác tới 3 lá Kozmo từ banish về mộ chỉ để trừ 500 LP của đối thủ :v

Kozmo Farmgirl (x1-x2)

UR Rarity
Kozmo Farmgirl
UR Rarity
Kozmo Farmgirl
Kozmo Farmgirl
LIGHT 3
Kozmo Farmgirl
Gái nông dân vũ chụ
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 4 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmo Farmgirl" một lần mỗi lượt. Khi lá bài này gây sát thương trận cho đối thủ của bạn: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 "Kozmo" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 4 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmo Farmgirl" once per turn. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can pay 500 LP; add 1 "Kozmo" card from your Deck to your hand.


Visual của deck :v mang tiếng là 1 searcher nhưng hiệu ứng search khá là chậm, ta chủ yếu dùng để triệu hồi các Kozmo khác.

Có lẽ x1 là đủ.

Kozmo Soartroopers (x1)

N Rarity
Kozmo Soartroopers
N Rarity
Kozmo Soartroopers
Kozmo Soartroopers
DARK 3
Kozmo Soartroopers
Lính bay vũ chụ Soartrooper
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 4 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmo Soartroopers" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 "Kozmo" Loại Tâm linh trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 4 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmo Soartroopers" once per turn. Once per turn: You can pay 1000 LP, then target 1 Psychic-Type "Kozmo" monster in your Graveyard; Special Summon it.


Hồi sinh các quái thú Psychic Kozmo từ mộ, có lẽ nó sẽ kết hợp khá tốt với Tincan hay các Phi công khác :V ( gọi phi công mãi nghe khó hiểu vkl).

Có lẽ x1 thôi là đủ vì việc phục hồi chỉ cần thiết khi đã late game và 1000LP thốn vãi nhái.

Kozmo Goodwitch (x1)

R Rarity
Kozmo Goodwitch
R Rarity
Kozmo Goodwitch
Kozmo Goodwitch
LIGHT 4
Kozmo Goodwitch
Phù thủy tốt vũ chụ
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmo Goodwitch" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 5 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmo Goodwitch" once per turn. Once per turn: You can pay 500 LP, then target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position.


Nhiều người khá là chê lá bài này nhưng tôi nghĩ cũng nên x1 ả vì ả đẹp :v

Đùa chứ hiệu ứng của nó cũng khá ổn, như 1 cuốn book of moon (book of moon này phake chậm vkl :V) có thể xử lý trong vài tình huống nhất định. Ngoài ra chỉ số khá ổn định với 1800 ATK có thể sẽ có ích như một beater.

Kozmoll Dark Lady (x1)

SR Rarity
Kozmoll Dark Lady
SR Rarity
Kozmoll Dark Lady
Kozmoll Dark Lady
DARK 5
Kozmoll Dark Lady
Quý bà bóng tối vũ chụ
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 6 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmoll Dark Lady" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt: Bạn có thể trả 1000 LP; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 6 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmoll Dark Lady" once per turn. Once per turn, during either player's turn, when another monster's effect is activated: You can pay 1000 LP; negate the activation, and if you do, destroy that monster.


Yep, tuy là 1 quái thú 5 sao nhưng Dark Lady vẫn tính là 1 phi công khi mang tộc Psychic và hiệu ứng tự banish để triệu hồi.

Hiệu ứng quick Negate thực sự rất là ngon nhưng ta cũng chỉ cần x1 lá bài này thui.Kozmo thuyền chiến

 

Kozmo Delta Shuttle (x0-x1)

R Rarity
Kozmo Delta Shuttle
R Rarity
Kozmo Delta Shuttle
Kozmo Delta Shuttle
DARK 5
Kozmo Delta Shuttle
Tàu con thoi vũ chụ Delta
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Kozmo" từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; nó mất ATK và DEF bằng với Cấp độ của quái thú đã gửi x 100. Nếu lá bài này bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Kozmo" monster from your Deck to the Graveyard, then target 1 face-up monster on the field; it loses ATK and DEF equal to the sent monster's Level x 100. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 Level 4 or lower "Kozmo" monster from your Deck.


Tuy có một chỉ số ATK/DEF khá thấp nhưng lại kèm theo hiệu ứng giảm ATK/DEF của đối thủ khá hay nhưng cost cx hơi ẻ khi phải vứt đi vài Kozmo xuống 

Kozmo Sliprider (x2-x3)

R Rarity
Kozmo Sliprider
R Rarity
Kozmo Sliprider
Kozmo Sliprider
LIGHT 5
Kozmo Sliprider
Phi thuyền đỏ vũ chụ
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 Level 4 or lower "Kozmo" monster from your Deck.


Hoạt động thay cho lá MST, khi triệu hồi ta sẽ được free 1 lượt destroy spell/trap 

Kozmo Landwalker (x1)

N Rarity
Kozmo Landwalker
N Rarity
Kozmo Landwalker
Kozmo Landwalker
DARK 6
Kozmo Landwalker
Chiến xa vũ chụ Landwalker
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu "Kozmo" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, bạn có thể phá hủy 1 "Kozmo" mà bạn điều khiển. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 5 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Kozmo" card(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can destroy 1 other "Kozmo" card you control instead. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 Level 5 or lower "Kozmo" monster from your Deck.


Bảo vệ các Kozmo khác bằng cách hi sinh các Kozmo khác :V

Có lẽ là nên x1 thôi vì nó cũng không có tác dụng quá nhiều ngoại trừ 2400 ATK

Mà khoan sao mỗi card viết ngắn thế nhỉ :V chắc do deck Kozmo này nó có vậy

Kozmo DOG Fighter (x1)

N Rarity
Kozmo DOG Fighter
N Rarity
Kozmo DOG Fighter
Kozmo DOG Fighter
DARK 6
Kozmo DOG Fighter
Chiến cơ vũ chụ DOG
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "DOG Fighter Token" (Loại máy / TỐI / Cấp 6 / ATK 2000 / DEF 2400). Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 5 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during the Standby Phase: You can Special Summon 1 "DOG Fighter Token" (Machine-Type/DARK/Level 6/ATK 2000/DEF 2400). If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 Level 5 or lower "Kozmo" monster from your Deck.


Hmmm nó có thể tạo ra token với công thủ bằng chính lá khá hay. Ta có thể dùng các cục gạch ấy như là chi phí để tribute hoặc tấn công vì atk của chúng cũng khá ổn. Trên thực tế thì hiệu ứng này đẻ ra khá ít token vì chậm và địch sẽ không để nó sống =))

Kozmo Forerunner (x3)

R Rarity
Kozmo Forerunner
R Rarity
Kozmo Forerunner
Kozmo Forerunner
LIGHT 7
Kozmo Forerunner
Tàu tiền thân vũ chụ
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Trong Standby Phase của bạn: Nhận được 1000 LP. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 6 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be targeted by an opponent's card effects. During your Standby Phase: Gain 1000 LP. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 Level 6 or lower "Kozmo" monster from your Deck.


Boss monster của deck đây rồi. Một boss với 2800 ATK không thể bị chọn làm mục tiêu rất hay, thủ tốt.

Hiệu ứng tăng LP của Forerunner cũng rất hữu dụng khi các em phi công phá vkl. Có lẽ đây vẫn chưa thực sự là một lá bài mạnh nhưng ta vẫn nên chơi x2 thậm chí là x3 vì sự thiếu hụt của các Kozmo boss mạnh hơn.Spell /Trap

 

Kozmojo (x3)

R Rarity
Kozmojo
R Rarity
Kozmojo
Kozmojo
Trap Normal
Kozmojo
Thần lực vũ chụ

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 "Kozmo" mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Kozmojo" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 "Kozmo" monster you control; destroy it, and if you do, banish 1 card your opponent controls or in their Graveyard. You can only activate 1 "Kozmojo" per turn.


  Lá trap duy nhất của Kozmo trong duel links nhưng hiệu ứng lại không hề tệ chút nào.

  Banish 1 lá trên sân hay thậm chí là cả mộ đối phương và điều hay ho ở đây là nó Non-target. Ngoài ra chi phí của nó chỉ là destroy 1 Kozmo, có khi sẽ còn gọi là có ích cho ta khi tự mình destroy các thuyền Kozmo.

  Dark Hole (x2)

  SR Rarity
  Dark Hole
  SR Rarity
  Dark Hole
  Dark Hole
  Spell Normal
  Dark Hole
  HỐ đen

   Hiệu ứng (VN):

   Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Destroy all monsters on the field.


   Boom, quái thú anh đâu???

   Powersink Stone, Storm Dragon's Return và Back to the Front (x0-x1)

   R Rarity
   Powersink Stone
   R Rarity
   Powersink Stone
   Powersink Stone
   Trap Continuous
   Powersink Stone
   Đá thu lấy năng lực

    Hiệu ứng (VN):

    Mỗi khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt, hãy đặt 1 Spellstone Counter lên lá bài này (tối đa 2). Trong khi lá bài này có 2 Spellstone Counters, quái thú ngửa trên sân không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng và hiệu ứng của chúng sẽ bị vô hiệu hóa. Trong mỗi End Phase, hãy loại bỏ tất cả các Counter Spellstone trên lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Each time a monster effect is activated, place 1 Spellstone Counter on this card (max. 2). While this card has 2 Spellstone Counters, face-up monsters on the field cannot activate their effects, and their effects are negated. During each End Phase, remove all Spellstone Counters on this card.


    SR Rarity
    Storm Dragon's Return
    SR Rarity
    Storm Dragon's Return
    Storm Dragon's Return
    Trap Normal
    Storm Dragon's Return
    Rồng bão về lại

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú bị loại bỏ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Storm Dragon's Return" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 banished monster; Special Summon it to your field, but return it to the hand during the End Phase. You can only activate 1 "Storm Dragon's Return" per turn.


     SR Rarity
     Back to the Front
     SR Rarity
     Back to the Front
     Back to the Front
     Trap Normal
     Back to the Front
     Quay lại tiền tuyến

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster in your GY; Special Summon it in Defense Position.


      ta có thể xài 1 vài trap trong số đống này vì nó khá dễ kiếm mà lại cũng khá hữu dụng      Extra

      Thực sự thì Kozmo không phải là deck phụ thuộc vào extra deck nên việc có sử dụng extra hay không đếch quan trọng đâu ạ :V

      Adreus, Keeper of Armageddon, Leviair the Sea Dragon và Number 47: Nightmare Shark (Một vài XYZ hữu dụng)

      SR Rarity
      Adreus, Keeper of Armageddon
      SR Rarity
      Adreus, Keeper of Armageddon
      Adreus, Keeper of Armageddon
      DARK
      Adreus, Keeper of Armageddon
      Kẻ cai quản cõi tận thế, Ardeus
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 5
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 5 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


      UR Rarity
      Leviair the Sea Dragon
      UR Rarity
      Leviair the Sea Dragon
      Leviair the Sea Dragon
      WIND
      Leviair the Sea Dragon
      Rồng biển hư không Leviair
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 3
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú bị loại bỏ từ Cấp 4 hoặc thấp hơn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến sân của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 banished Level 4 or lower monster; Special Summon that target to your field.


      UR Rarity
      Number 47: Nightmare Shark
      UR Rarity
      Number 47: Nightmare Shark
      Number 47: Nightmare Shark
      WATER
      Number 47: Nightmare Shark
      Con số 47: Cá mập ác mộng
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 3
      Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


      .... ko bit noi j 

      Một vài Link hữu dụng

      SR Rarity
      Brute Enforcer
      SR Rarity
      Brute Enforcer
      Brute Enforcer
      DARK
      Brute Enforcer
      Người thi hành thô bạo
      • ATK:

      • 1600

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Hiệu ứng
      Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.


      UR Rarity
      Knightmare Mermaid
      UR Rarity
      Knightmare Mermaid
      Knightmare Mermaid
      WATER
      Knightmare Mermaid
      Nàng tiên cá khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1000

      • LINK-1

      Mũi tên Link:

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      1 "Knightmare" , ngoại trừ "Knightmare Mermaid"
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể bỏ 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Knightmare" từ Deck của bạn, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Mermaid" một lần mỗi lượt. Quái thú trên sân mất 1000 ATK / DEF, trừ khi chúng được co-linked.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 "Knightmare" monster, except "Knightmare Mermaid" If this card is Link Summoned: You can discard 1 card; Special Summon 1 "Knightmare" monster from your Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Mermaid" once per turn. Monsters on the field lose 1000 ATK/DEF, unless they are co-linked.


      UR Rarity
      Ningirsu the World Chalice Warrior
      UR Rarity
      Ningirsu the World Chalice Warrior
      Ningirsu the World Chalice Warrior
      EARTH
      Ningirsu the World Chalice Warrior
      Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
      • ATK:

      • 2500

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trái

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú Link
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      Knightmare Phoenix
      FIRE
      Knightmare Phoenix
      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1900

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      Knightmare Unicorn
      DARK
      Knightmare Unicorn
      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 2200

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú với các tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


      ..... cũm ko bit noi j lun      Điểm mạnh và điểm yếu

      Điểm Yếu

      • Thực sự cần và phụ thuộc rất nhiều vào Tincan
      • Đốt tài nguyên khá là nhanh đến lúc cạn méo có gì xài vì ta cũng không dùng nhiều lá có khả năng phục hồi tài nguyên
      • Forerrunner vẫn chưa thực sự phải là con boss tốt và mạnh nhất
      Điểm mạnh:
      • Tincan và các hiệu ứng fix hand khiến cho deck này tuy nhiều level cao nhưng lại không bị dead và ổn định hơn
      • Có rất nhiều tools để có thể chơi control
      • Rất dễ dàng để OTK đối phương
      • Có thể tự tạo ra rất nhiều lợi thế và giành lại chiến thắng trong nhiều game đấu khó khăn
      Đơn vị đồng hành:

      - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


      Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

      Top